Konferencja Wikimedia 2017/Dokumentacja/Ścieżka Strategii Ruchu/Dzień 3

This page is a translated version of the page Wikimedia Conference 2017/Documentation/Movement Strategy track/Day 3 and the translation is 100% complete.
WMCON 2017 Core Conference Program Fringe Events Registration & Participants
Location
Logistics
Contact
Documentation,
Reports, Reviews


Report

Introduction
of the Movement Strategy track,
 » design principles,
 » flow of activities
Day 1
» The Complexity of a Movement,
» Analysis of the Present Situation,
» Personalising the Present Situation,
 » Issues & Opportunities
Day 2
» Issues & Opportunities,
 » Distilling Key Points,
 » Ryan Merkley
Day 3
» Theme Statements,
 » Next Steps & Closing

Określenie tematów: Priorytety i Implikacje

Przenosząc się do najbardziej skoncentrowanych zadań ścieżki Strategii Ruchu, uczestnicy zostali poproszeni o podejście w pobliże kategorii, w którą chcieli się najbardziej zaangażować. W tym wstępnym wyborze uczestnicy każdej kategorii zostali poproszeni o utworzenie mniejszych grup od 3 do 4 osób w celu przygotowania określeń tematów, które miałyby być włączone w ogólny proces strategiczny Wikimedia. Powstało 37 zespołów zadaniowych.

 

Rytuały okazania niechęci i akceptacji

 

Proces zarysowywania określeń tematów odbył się w kilku rundach, z zastosowaniem metody "rytuału sprzeciwu". Po opracowaniu wstępnego projektu każda grupa zadaniowa wysyłała "ambasadora" grupy, aby podzielić się propozycją z inną grupą. Ambasador odwracał się plecami do grupy, którą odwiedzał, aby usłyszeć "konstruktywny sprzeciw" i krytykę propozycji. Następnie ambasador wracał do swojej własnej grupy z uwagami i rozważał je podczas redagowania i doprecyzowania propozycji. Proces ten trwał aż do czwartej rundy, kiedy "rytuał sprzeciwu" stawał się "rytuałem uznania", to znaczy, odwiedzane grupy były poproszone o zaoferowanie pozytywnych uwag na temat pracy zamiast krytyki. Kiedy sformułowano określenia tematów, nastąpiło silne poczucie osiągnięcia wyników, wyrażonych przez liczbę zarejestrowanych "selfie" grup, które przeszły przez to ćwiczenie.

Głosowanie i komentarze

Aby dodać kolejną warstwę wglądu w wyniki grup zadaniowych, cała konferencja (nie tylko uczestnicy Strategii Ruchu) została zaproszona do komentowania i przypisywania pewnej "wagi" do opisów tematów przy użyciu prioretyzowania za pomocą systemu kropek. Każda osoba otrzymała trzy czerwone kropki, aby głosować nad kierunkiem, w którym wierzyła, że ruch Wikimedia powinien się skupić, dwie zielone kropki do głosowania na tematy, które czuła, że ma do zaoferowania osobistą energię aby działać na ich rzecz, i jedną niebieską kropkę, aby zaznaczyć "słabe sygnały" (tematy, które mogą zawierać bardziej subtelne, ale trafne, odniesienia do przyszłości).

Wyniki

Poniżej znajduje się lista opisów tematów ułożona w te same kategorie, które były używane do łączenie kluczowych punktów (patrz "Dzień 2: Destylowanie kluczowych punktów").


KATEGORIA # OPIS TEMATU CZERWONY
("To jest ważne")
ZIELONY
("Mam energię do tego")
NIEBIESKI
("Słaby Sygnał")
Σ
Inne media 1 Do roku 2030 Wikimedia powinna wesprzeć wszystkich w tworzeniu i uczestniczeniu w bogatej różnorodności i jakości, uporządkowanych multimediów, takich jak wideo, audio, 3D, smaki, dotyk, zapachy i inne elementy, aby swobodnie dzielić się pełnym zakresem wiedzy i doświadczenia. 15 7 17 39
Inne media 2 Wikimedia będzie wspierać różnorodne doświadczenia edukacyjne, zapewniając bogatsze doświadczenie multimedialne, które można łatwo tworzyć wspólnie. 2 3 0 5
Przetrwane (i Wzrost?) 3 Aby móc wypełniać zawsze naszą misję, my ruch Wikimedia, będziemy kontynuować i śmiało poszerzać naszą działalność i wpływ, wykorzystując nasze zasoby skutecznie i zgodnie z naszymi wartościami, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do świata wokół nas. 1 1 0 2
Przetrwane (i Wzrost?) 4 Do roku 2030 Wikimedia powinny być uznanym globalnie, zdolnym do przetrwania ruchem, który osiągnął doskonałość w samo-zarządzaniu i współpracy z uczestnikami i interesariuszami w celu popierania, tworzenia i rozpowszechniania wolnej wiedzy". 15 7 2 24
Przetrwane (i Wzrost?) 5 Wikimedia powinny dążyć do tego, aby każdy człowiek stał się Wikimedianinem. 5 4 6 15
Zdrowie Społeczności 6 Do roku 2030 Wikimedia muszą być konstruktywną, zdolną do współpracy i otwartą społecznością, w której wszyscy czują się mile widziani i mogą się dobrze bawić. 30 15 4 49
Zdrowie Społeczności 7 Do roku 2030 musimy dostrzec, że wolontariusze są najcenniejszym atutem i zasługują na zdrowe środowisko; będziemy zarówno dbać o kwestie dotyczące zdrowia społeczności jak i promować proaktywną opiekę. 14 18 0 32
Zdrowie Społeczności 8 Społeczność Wikimedia powinna zainwestować środki, aby aktywnie adoptować procesy, które sprawiają, że nasze środowisko jest przyjazne, pielęgnujące i przyjemne dla nowych i istniejących edytorów, czytelników i osoby wspierające. 13 8 1 22
Edukacja 9 Ruch Wikimedia odgrywa aktywną rolę w edukacji powszechnej i wspiera uczestnictwo uczących się w projektach Wikimedia na całym świecie. 17 16 2 35
Edukacja 10 Do roku 2030 wszyscy edukatorzy na całym świecie otrzymają wsparcie w nauczaniu rozumienia i tworzenia wolnej wiedzy poprzez projekty Wikimedia. 10 12 2 24
Edukacja 11 Do 2030 r. wolna wiedza będzie integralną częścią edukacji formalnej i nieformalnej na całym świecie, dla różnych nowych pokoleń, aby brać udział w wolnej wiedzy, niezależnie od lokalnych zasobów. Wymiana będzie standardem w społeczeństwie, a wspólnoty wiedzy będą się rozwijać. 24 12 3 39
Współpraca 12 Do roku 2030 Wikimedia powinny kierować[1] ekosystemem kluczowych uczestników ruchu wspólnej wiedzy[2] w celu poprawy ilości, jakości i dostępu do wolnej treści, zwiększenia wiarygodności zasobów wiedzy i zwiększenia jej odporności[3] bez uszczerbku dla naszych wartości i niezależności. 25 30 0 55
Różnorodność i włączanie 13 Każdy czuje się mile widziany i bezpieczny. 23 12 4 39
Różnorodność i włączanie 14 Do roku 2030 ruch Wikimedia powinien stać się aktywnym czynnikiem zmian w kierunku wywłaszczenia systemów nierówności wiedzy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości różnorodności i otwartości. 13 8 3 24
Różnorodność i włączanie 15 Do 2030 roku, ruch będzie odzwierciedlał różnorodność ludzkiego doświadczenia. 6 4 1 11
Luki w wiedzy i stronniczość 16 Stworzenie adaptacyjnej infrastruktury (technologicznej itd.), która będzie wspierać tworzenie i zachowanie różnorodnych form wiedzy. 2 2 4
Luki w wiedzy i stronniczość 17 Wiedza jest globalna: musimy wyjść poza zachodnią wiedzę pisaną, w kierunku różnorodnych form wiedzy (w tym ustnych i wizualnych), z różnorodnych wspólnot ludzkich i perspektyw, aby naprawdę osiągnąć sumę całej ludzkiej wiedzy". 49 23 2 74
Luki w wiedzy i stronniczość 18 Do 2030 roku, każda osoba, która szuka informacji na dowolny temat będzie mogła ją znaleźć w projektach Wikimedia we własnym języku. 13 10 4 27
Luki w wiedzy i stronniczość 19 Do roku 2030 Wikimedia zmienią sposób, w jaki identyfikują, zbierają i odzwierciedlają wiedzę i perspektywy, które zawierają pełen zakres ludzkich doświadczeń, uosabiając otwartą kulturę, która świętuje, ceni i aktywnie włącza różnorodność. 11 5 0 16
Poza Wikipedią 20 Umożliw wszystkim zebrać, porządkować i dzielić się wiedzą poza wiedzą encyklopedyczną ze wszystkich dziedzin, kultur i tradycji. 34 13 13 60
Poza Wikipedią 21 Wesprzyj każdego w nauce, nauczaniu i badaniu przez dostarczenie platform do dzielenia się i uzyskiwania dostępu do mediów, danych, narzędzi i społeczności interakcji dla rosnącej sumy całej ludzkiej wiedzy. 1 4 6 11
Poza Wikipedią 22 Do 2030 Wikimedia powinny być domem dla wolnej wiedzy - elastycznej w formacie i budowie mostów między językami - otwarcia uczestnictwa nie-tradycyjnych źródeł wiedzy. 6 5 0 11
Dostępność w różnych językach 23 Do 2030 Wikimedia powinny pomóc społecznościom językowym zainteresowanym Wikimediami osiągnąć jednakową obecność w Wikimediach. Obejmuje to dostępność społeczną, technologię i szacunek dla różnorodności. 10 8 2 20
Dostępność w różnych językach 24 Do 2030 projekty Wikimedia powinny być dostępne we wszystkich (żywych i wymarłych) językach świata. 34 16 9 59
Wsparcie do tworzących się społeczności 25 Do 2030 Wikimedia powinny wesprzeć tworzące się społeczności przez wymianę w ramach procesu wzajemnie się integrującego, obejmującego ludzkie doświadczenia we wszystkich jego formach. 4 2 5 11
Wsparcie do tworzących się społeczności 26 W 2030 r. Wikimedia powinny być miejscem, w którym powstające społeczności mają zagwarantowane wsparcie ze środowisk partnerskich, tak aby wszyscy członkowie wszystkich wspólnot mogli dzielić się wiedzą w swoim języku. 3 5 0 8
Wsparcie do tworzących się społeczności 27 Do 2030, Wikimedia powinny wspierać powstające społeczności przez redukowanie barier dostępu i dzielenia się wolną wiedzą. 15 14 2 31
Wsparcie do tworzących się społeczności 28 Do 2030 Wikimedia powinny zinstytucjonalizować badania nad powstającymi społecznościami, aby efektywnie znajdować / odkrywać, zrozumieć, wykorzystywać zasoby i pielęgnować je w kierunku dojrzałości i wykorzystać ich wyniki jako kluczowy indeks oceny własnej działalności Fundacji. 15 13 3 31
Automatyzowanie 29 Wikimedia, aby udostępnić całą wiedzę w spersonalizowane sposoby i wesprzeć uczestników w tworzeniu i nadzorowaniu, wymagają coraz większej automatyzacji z elementem ludzkim. 26 19 15 60
Automatyzowanie 30 Do 2030 Wikimedia powinny działać w czołówce zaawansowanych półautomatycznych technologii wolnej wiedzy. 11 2 7 20
Innowacja 31 Do 2030 Wikimedia powinny aktywnie wprowadzać innowacje we wszystkich aspektach naszego ruchu, w tym społeczności, treści, technologii, partnerstw i zarządzania. Podjąć odważne kroki, aby stać się pozytywną, istotną, wpływową siłą na świecie. 3 6 3 12
Innowacja 32 Od tej chwili do 2030 Wikimedia jako ruch - społeczności, WMF, organizacje afiliowane Wikimedia i inni interesariusze - powinni odważyć się rozwijać, być otwarci i wspierać rozbijające pomysły, chęć eksperymentowania, podejmowania ryzyka i akceptowania niepowodzeń, a także uwzględniać innowacje w celu dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości każdego człowieka. 41 12 0 53
Adaptacja do kontekstu technologicznego 33 Do roku 2030 Wikimedia będą szybko adoptowały się do nowych technologii cyfrowych i innowacji, aby wesprzeć gromadzenie, dostosowaną dystrybucję i uporządkowywanie wiedzy ludzkiej, aby pozostać istotnymi. 8 5 0 13
Adaptacja do kontekstu technologicznego 34 Do 2030, Wikimedia będą dostarczać doświadczeń użytkowników takich aby nie ograniczać lecz zachęcać użytkowników do dzielenia się, organizowania i udostępniana wiedzy. 6 1 1 8
Wartości 35 Do 2030, będziemy utrzymywać wolność słowa, otwartość, kooperatywność, niezależność, różnorodność i tolerancję i stać po stronie aktywizmu nie nastawionego na zysk, opartego na faktach, społeczności i wspierającego otwartość dla każdego. 13 6 4 23
Wiarygodność & Jakość 36 Do 2030 Wikimedia powinny zagwarantować wiarygodne, dokładne i wyważone treści w różnych językach, aby uzyskać wiarygodną wiedzę dostępną dla każdej osoby. 15 8 2 25
Wiarygodność & Jakość 37 Do 2030 Wikimedia jako ruch udowadnia, że jakość sprawia, że wiedza jest wiarygodna poprzez: dostarczanie wysokiej jakości informacji ze wszystkich rodzajów wiarygodnych źródeł dla użytkowników wiedzy na całym świecie, a także poprzez zdefiniowanie metod pomiaru i monitorowania jakości i wiarygodności. 8 4 2 14

Kolejne kroki i zakończenie

“Strategia jest dającym nadzieję aktem przywództwa. [...] Proces jest połową strategii.” - “Jesteś dziwny,... ale masz rację.”

— Ryan Merkley (CEO, Creative Commons)

Sesję zakończenia prowadziła Nicole, która podziękowała wszystkim tym, którzy uczynili konferencję możliwą, zwłaszcza uczestnikom, którzy włożyli w to swoją energię, spostrzeżenia i zaangażowanie. Suzie Nussel podzielił się z publicznością kolejnymi krokami, wyjaśniając w jaki sposób wkład ze ścieżki Strategii Ruchu zostanie zintegrowany z ogólną strategią. Slajdy z wykładu Suzie’s są dostępne do dalszej konsultacji.

Zostanie napisany dokument podsumowujący, a wyniki konferencji zostaną opublikowane na Meta-Wiki (wskazówka: "czytasz to w tej chwili") i potencjalnie przetłumaczone przez specjalistów językowych. Wszystkie te tematy zostaną uwzględnione w procesie. Otwarcie zapraszamy grupy, podgrupy i grupy pół-zorganizowane aby przeniosły one tę dysputę do swoich lokalnych realiów i zaangażowały koordynatorów dyskusji, ponieważ to oni będą wyznaczonym punktem kontaktowym dla każdej grupy.

Ryan Merkley również dołączył aby powiedzieć kilka ostatnich słów wsparcia na nadchodzący czas, przypominając wszystkim, że opracowanie strategii jest wartym wysiłku, ale często trudnym procesem. Na zakończenie, moderatorzy zaprosili wszystkich uczestników do stworzenia olbrzymiego kręgu w holu głównym i wydania zbiorowo okrzyków, które reprezentowały energię, którą wszyscy uczestnicy włożyli w konferencję, energię, którą każdy z uczestników zabiera do domu.

Kliknij na wideo aby zobaczyć jak to wszystko wyglądało.

Introduction
of the Movement Strategy track,
 » design principles,
 » flow of activities
Day 1
» The Complexity of a Movement,
» Analysis of the Present Situation,
» Personalising the Present Situation,
 » Issues & Opportunities
Day 2
» Issues & Opportunities,
 » Distilling Key Points,
 » Ryan Merkley
Day 3
» Theme Statements,
 » Next Steps & Closing