จรรยาบรรณสากล/โครงการ

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Project and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
จรรยาบรรณสากล

ภาพรวม

Current status

Now that the policy and enforcement guidelines are complete, the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) must be built to support the policy evolution and enforcement. A building committee was formed to create the charter for the U4C and guide the election of the first U4C. Read more on the implementation of the Guidelines and the U4C Building Committee

History

จรรณยาบรรสากล (UCoC) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พื้นฐานแนวปฏิบัตรที่ยอมรับได้ของทั้งขบวนการไม่ให้มีการอดทนต่อการล่วงละเมิดอีกต่อไป โดยถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมสองระยะ ระยะที่ 1 คือการร่างนโยบาย ระยะที่ 2 เป็นการร่างแนวทางการบังคับใช้ นโยบายได้รับการอนุมัติแล้วโดยคณะกรรมการทรัสตีเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2021 และแนวทางการบังคับใช้จะได้รับการลงคะแนนแบบทั่วทั้งขบวนการในเดือนมีนาคม 2022 การลงคะแนนจะแสดงการสนันสนุนนโยบายโดยชุมชน พร้อมด้วยการแจ้งข้อปรับปรุงด้านต่าง ๆ ที่ส่งผ่านกระบวนการ คณะกรรมการกิจการชุมชนของคณะกรรมการทรัสตี (Board’s Community Affairs Committee; CAC) ได้[$1 ขอให้]คณะกรรมการตรวจทานโดยผู้นำแต่ละชุมชนเป็นผู้เสนอบางส่วนของแนวทางปฏิบัตินี้ ซึ่งกระบวนการปรับปรุงนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีกำหนดการลงคะแนนเสียงโดยผู้นำชุมชนครั้งที่สองตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2023

The UCoC provides a global baseline of acceptable behavior for the entire movement without tolerance for harassment. The UCoC was created through a collaborative process through two phases. Phase 1 included drafting the policy. Phase 2 included drafting enforcement guidelines. The Wikimedia Foundation Board of Trustees ratified the policy on 2 February 2021, and the community voted on the enforcement guidelines in March of 2022. The first vote indicated community support for the guidelines, with several specific improvement areas identified through comments submitted in the process. The Board’s Community Affairs Committee (CAC) requested that a community-led revisions committee address some parts of the guidelines. This refinement process finished, and the second community led vote was held in January 2023. Based on the results, the Board of Trustees voted to ratify the Enforcement Guidelines on 9 March 2023.

Currently, the Universal Code of Conduct Building Committee is developing the Universal Code of Conduct Coordinating Committee charter.