Powszechne Zasady Postępowania/O projekcie

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Project and the translation is 100% complete.
Walnut.svg
'This page in a nutshell: 'Powszechne Zasady Postępowania mają na celu zapewnienie uniwersalnej podstawy akceptowalnego zachowania dla całego ruchu Wikimedia i wszystkich jego projektów.
Powszechne Zasady Postępowania

Powszechne Zasady Postępowania (PZP) zostały stworzony w celu zapewnienia globalnej podstawy akceptowalnych zachowań dla całego Ruchu, bez tolerancji dla nękania użytkowników. Projekt ten powstał w wyniku współpracy w dwóch fazach. Faza 1 obejmowała opracowanie akceptowalnych oraz nieakceptowalnych zachowań. Faza 2 obejmowała opracowanie wytycznych egzekwowania wcześniejszych zasad. Powszechne Zasady Postępowania zostały ratyfikowana przez Radę Powierniczą 2 lutego 2021 roku, a wytyczne egzekwowania zostały przegłosowane w głosowaniu społeczności w marcu 2022. W głosowaniu tym widoczne było poparcie społeczności dla tych wytycznych oraz wyszło kilka propozycji poprawek zgłaszanych w komentarzach. Board’s Community Affairs Committee (CAC) poprosił, aby złożona z członków społeczności komisja redakcyjna przyjrzała się niektórym fragmentom tych wytycznych. Obecnie trwa proces udoskonalania treści.

Przegląd

Powszechne Zasady Postępowania (PZP)

PZP są kluczową inicjatywą powstałą w wyniku rozmów społeczności i procesu strategicznego Wikimedia 2030. Grupy strategiczne konsultowały się z Wikimedianami z globalnych społeczności. Opracowano dziesięć rekomendacji, które mają poprowadzić ruch w kierunku wizji ruchu Wikimedia na rok 2030. Jedna z rekomendacji, "Provide for Safety and Inclusion", obejmowała opracowanie zasad postępowania: PZP. PZP zostały opracowany w porozumieniu ze społecznościami z całego ruchu Wikimedia, z uwzględnieniem kontekstu, istniejących lokalnych zasad, a także istniejących już struktur egzekwowania i rozwiązywania konfliktów. Poprzednie dyskusje społeczności na temat Powszechnych Zasad Postępowania można znaleźć na tej stronie.

Konsultacje dotyczące PZP przeprowadzono w dwóch fazach. Faza 1, trwająca od czerwca do grudnia 2020 roku, obejmowała badania i rozmowy ze społecznościami na temat tego, jak powinny wyglądać Powszechne Zasady Postępowania. W jej wyniku powstał tekst PZP, który został ratyfikowany przez Radę Powierniczą 2 lutego 2021 roku. Faza 2 oficjalnie rozpoczęła się w lutym 2021 roku i również obejmowała rozmowy na szczeblu globalnym oraz opracowanie przez grupę wolontariuszy i pracowników Wytycznych Egzekwowania.

Powszechne Zasady Postępowania – Tekst zasad

Powszechne Zasady Postępowania (PZP) mają być zbiorem zasad zapewniających uniwersalne podstawy dopuszczalnego zachowania dla całego ruchu Wikimedia i wszystkich jego projektów. Określa on oczekiwane i nieakceptowane zachowania oraz będzie obowiązywał wszystkich, którzy współtworzą projekty i przestrzenie Wikimedia, zarówno online, jak i offline. Zobacz pełny tekst zasad.

Powszechne Zasady Postępowania – Wytyczne egzekwowania

Niniejsze Wytyczne służą do egzekwowania Powszechnego Kodeksu Postępowania. PZP zostały wcześniej zatwierdzona przez Radę Powierniczą. Wytyczne obejmują działania prewencyjne i dochodzeniowe oraz inne działania podejmowane w związku z naruszeniami Powszechnych Zasad Postępowania. Egzekwowaniem przepisów zajmą się przede wszystkim wyznaczone osoby funkcyjne we wszystkich projektach Wikimedia, wydarzeniach offline oraz powiązanych przestrzeniach hostowanych na platformach zewnętrznych, ale nie tylko. Działania te będą prowadzone w sposób zorganizowany, terminowy i spójny dla całego ruchu Wikimedia.

Wytyczne Egzekwowania PZP składają się z dwóch części:

 • działania prewencyjne:
  • m.in. promowanie świadomości o PZP, rekomendowanie szkoleń,
 • działania responsywne:
  • określenie procesu składania zgłoszeń,
  • rozpatrywanie zgłoszonych naruszeń,
  • zapewnienie zasobów dla spraw dotyczących zgłoszonych naruszeń,
  • wyznaczanie działań wykonawczych w przypadku wykrycia naruszeń.

Zostanie utworzony nowy globalny komitet pod nazwą Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). U4C ma być ostatecznym decydentem w przypadku, gdy lokalne organy nie będą w stanie egzekwować Powszechnych Zasad Postępowania. U4C będzie podobny do innych organów decyzyjnych, takich jak Komitety Arbitrażowe i Komitet Afiliacyjny. Komitet ten będzie składał się z członków społeczności wolontariuszy, pracowników Wikimedia Foundation oraz pracowników afiliantów.

Stan obecny

Wytyczne Egzekwowania PZP zostały opublikowane 6 stycznia 2022 roku w celu rozważenia przez społeczność. 24 stycznia 2022 roku Rada Powiernicza Wikimedia Foundation opublikowała oświadczenie popierające głosowanie społeczności nad proponowanymi Wytycznymi.

Głosowanie odbyło się w dniach 7–21 marca 2022 roku. Równolegle odbyły się dyskusje oraz rozmowy, aby edukować i informować społeczność o PZP i Wytycznych Egzekwowania, aby członkowie społeczności czuli się upoważnieni do głosowania.

'Głosowanie zostało zamknięte, a jego wyniki zostały opublikowane. Na prośbę CAC wytyczne zostaną poddane pod głosowanie Rady, po tym jak Revisions Committee zajmie się kilkoma problemami.

Harmonogram

Enforcement Guidelines Revisions
Wydarzenie/kamień milowy Data Stan prac
Revisions Committee analizuje komentarze i przygotowuje niezbędne zmiany czerwiec - sierpień 2022 Trwa
Konsultacje ze społecznościami na temat zmian w Wytycznych Egzekwowania wrzesień 2022 W przyszłości
Ostateczne poprawki na podstawie konsultacji ze społecznościami październik - listopad 2022 W przyszłości
Głosowanie społeczności nad zmodyfikowaną treścią Wytycznych Egzekwowania styczeń - luty 2023 W przyszłości
Previous phases
Powszechne Zasady Postępowania – Faza 2 – Oś czasu
Wydarzenie/kamień milowy Data Stan prac
Zbadać kluczowe pytania dotyczące egzekwowania Rada Powiernicza ratyfikuje PZP 2 lutego 2021 Zrobione
Konsultacje w lokalnych społecznościach (podsumowanie) koniec stycznia 2021 – marzec 2021 Zrobione
Konsultacje z lokalnymi organizacjami (Raporty) późny luty – kwiecień 2021 Zrobione
Konsultacje z osobami funkcyjnymi kwiecień – lipiec 2021 Zrobione
Konsultacje na stronach wiki (Raport) kwiecień – maj 2021 Zrobione
Dyskusje przy okrągłym stole maj – wrzesień 2021 Zrobione
Raport dotyczący celów nękania czerwiec 2021 Opublikowano
Utworzenie i zatwierdzenie propozycji egzekwowania Zaproszenie do udziału w pracach komisji redakcyjnej etapu drugiego koniec marca – kwiecień 2021 Zamknięte
Komisja redakcyjna: wstępne opracowanie maj – czerwiec 2021 Opublikowano
Konsultacje na dotyczące projektu wytycznych egzekwowania sierpień – październik 2021 Zrobione
Komisja redakcyjna dopracowuje prace nad propozycją dotyczącą politykę egzekwowania październik – styczeń 2022 Zrobione
Propozycja wprowadzenia PZP zostaje przedłożona Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation styczeń 2022 Zrobione
Ratyfikacja przez społeczność Wytycznych Egzekwowania
Publikacja Wytycznych Egzekwowania PZP do zapoznania się przez społeczność 24 stycznia 2022 Opublikowano
Dyskusja na temat Wytycznych Egzekwowania styczeń 2022 – marzec 2022 Zakończono
Spotkanie ze społecznością nr 1 4 lutego 2022 Zakończono
Spotkanie ze społecznością nr 2 25 lutego 2022 Zakończono
Spotkanie ze społecznością nr 3 4 marca 2022 Zakończono
Okres głosowania nad ratyfikacją 7 marca 2022 – 21 marca 2022 Zakończono
Szczegółowa analiza głosów 21 marca 2022 – 31 marca 2022 Zakończono
Ogłoszenie wyników ratyfikacji 5 kwietnia 2022 Zakończono
Powszechne Zasady Postępowania – Faza 1 – Oś czasu
Wydarzenie/kamień milowy Data Stan prac
Wczesne badania i konsultacje Opublikowanie podsumowanie konsultacji z lokalnym społecznościami językowymi 15 czerwca 2020 Zrobione
Konsultacje z organizacjami stowarzyszonymi: ankiety oraz wywiady czerwiec – lipiec 2020 Zrobione
Dotarcie do społeczności zakończone, opinie zebrane lipiec 2020 Zrobione
Wypełniona i podsumowana ankieta przeznaczona dla pracowników Wikimedia Foundation lipiec 2020 Zrobione
Tworzenie wersji roboczej Zaproszenie do udziału w pracach komisji redakcyjnej czerwiec 2020 Zrobione
Komisja redakcyjna wybrana 17 lipca 2020 Zrobione
Komisja redakcyjna: praca nad przygotowaniem wersji roboczej tekstu PZP sierpień – wrzesień 2020 Zrobione
PZP – okres komentarzy do projektu społeczności wrzesień – październik 2020 Zrobione
Wersja robocza PZP zmieniona w świetle komentarzy społeczności 6 – 12 października 2020 Zrobione
Wersja robocza PZP wraz z linkami do komentarzy społeczności zostaje dostarczona Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation do przeglądu 13 października 2020 Zrobione
Historia projektu

Historia

PZP są kluczową inicjatywą w ramach rozmów Wikimedia 2030 oraz dotyczących procesu strategicznego. Grupy tworzące Strategię skonsultowały się z Wikimedianami z całej globalnej społeczności i przedstawili 10 zaleceń, aby pokierować ruchem ku wspólnie ustalonej wizji. Jedno z zaleceń „Provide for Safety and Inclusion” obejmowało opracowanie kodeksu postępowania – PZP. PZP są opracowywane w porozumieniu ze społecznościami z całego ruchu Wikimedia w odniesieniu do kontekstu kulturowego, istniejących polityk i zasad lokalnych, a także lokalnych struktur egzekwowania i rozwiązywania konfliktów. Poprzednie dyskusje o PZP można znaleźć na tej stronie.

Konsultowanie PZP jest przeprowadzane w dwóch etapach. Etap 1 trwający od czerwca do grudnia 2020 obejmował rozeznanie i rozmowy ze społecznościami o tym, jak PZP powinny wyglądać. Wynikiem są Powszechne Zasady Postępowania, które mają zastosowanie do wszystkich aktywności w ruchu Wikimedia. Rada Powiernicza ogłosiła zatwierdzenie przez siebie zasad PZP (UCoC) 2 lutego 2021. Etap 2, rozpoczęty w lutym 2021, obejmuje globalne dyskusje społeczności i opracowywanie projektu tego, jak ma wyglądać implementacja i stosowanie PZP.

Między 2018 a 2020 rokiem proces strategiczny Wikimedia 2030 zaangażował wolontariuszy do przyjrzenia się, jak ukierunkować ruch Wikimedia na przyszłość. Poprzez grupy robocze, dyskusje online i spotkania na żywo na całym świecie powstało 10 rekomendacji i założeń opublikowanych w maju 2020. Jedną z tych rekomendacji było “Zapewnienie bezpieczeństwa i inkluzywności społeczności”:

Ustalimy standardy dla całego Ruchu, by stworzyć środowisko, w którym panuje integracja, które jest przyjazne, bezpieczne oraz wolne od nękania. Pozwoli nam to lepiej przyciągać i zatrzymywać nowych i zróżnicowanych wolontariuszy oraz rozwijać się jako ruch.

Kluczowym punktem tych rekomendacji było utworzenie Powszechnych Zasad Postępowania. Ich celem jest stworzenie „uniwersalnej linii bazowej akceptowalnych zachowań w całym Ruchu, bez tolerancji dla nękania”. Społeczności Wikimedia działają w zróżnicowanych kontekstach i żadne zasady postępowania nie będą w stanie idealnie pokryć wszystkich sytuacji. Jeżeli Warunki Użytkowania zostaną zmienione aby je uwzględnić, uczestnicy i lokalne projekty będą proszeni o ich przestrzeganie i tworzenie zasad na podstawie wytycznych wskazanych w UCoC.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Powierniczej, projekt opracowywania UCoC składać ma się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmuje badania, dialog ze społecznością i zainteresowanymi i powołanie komitetu złożonego z wolontariuszy i pracowników, który naszkicował propozycje tekstu UCoC. Zaproponowana treść została przesłana Radzie Powierniczej do zatwierdzenia 13 października 2020. Rada ogłosiła zatwierdzoną treść on 2 lutego 2021.

Etap drugi rozpoczął się 2 lutego 2021, gdy Rada Powiernicza zatwierdziła projekt PZP opracowany w etapie 1. Etap drugi skupia się na tym, jak egzekwować PZP. Tak jak w pierwszym etapie, uzgodnienie odpowiedzialności i wypracowanie jasnych ścieżek egzekwowania angażuje szeroki udział społeczności z całego ruchu Wikimedia.

Ważne linki