Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Quá trình

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017 and the translation is 86% complete.
Bạn muốn giúp chúng tôi dịch thuật? Dịch các thông điệp bị thiếu.


Our strategic direction: Service and Equity

By 2030, Wikimedia will become the essential infrastructure of the ecosystem of free knowledge, and anyone who shares our vision will be able to join us.

We, the Wikimedia contributors, communities, and organizations, will advance our world by collecting knowledge that fully represents human diversity, and by building the services and structures that enable others to do the same.

We will carry on our mission of developing content as we have done in the past, and we will go further.

Knowledge as a service: To serve our users, we will become a platform that serves open knowledge to the world across interfaces and communities. We will build tools for allies and partners to organize and exchange free knowledge beyond Wikimedia. Our infrastructure will enable us and others to collect and use different forms of free, trusted knowledge.

Knowledge equity: As a social movement, we will focus our efforts on the knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege. We will welcome people from every background to build strong and diverse communities. We will break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to free knowledge.

Theo dõi quá trình

Có ba chu kỳ thảo luận. Chu kỳ đầu tiên đã kết thúc ngày 18 tháng 4 năm 2017. Chu kỳ thứ hai kết thúc ngày 12 tháng 6. Chu kỳ thứ 3 kết thúc ngày 31 tháng 7.

Giờ đây, bạn có thể đọc được văn bản hướng đi chiến lược đã xuất hiện thông qua quá trình này. Vào tháng 10 năm 2017, bạn sẽ được mời tham gia.

Tìm hiểu thêm

Cập nhật mới nhất

  Hàng tuần, Katherine Maher gửi bản tóm tắt về những gì đang diễn ra xung quanh quá trình chiến lược của phong trào. Bạn cũng có thể đăng ký để nhận tin tức trên trang thảo luận của bạn.


Về bốn nhánh thảo luận

Có rất nhiều nhóm khác nhau trong phong trào của chúng ta, những người quan tâm đến thông tin theo những cách khác nhau. Để hiểu được nhu cầu và quan điểm của họ tốt hơn, nhóm nòng cốt đã tổ chức "các nhánh" nghiên cứu và đối thoại với các đối tượng khác nhau. Các bài tham gia chủ yếu là Nhóm tổ chức và Cá nhân đóng góp. Đối tượng thứ ba dành cho những người không tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi, cụ thể là độc giả, chuyên gia và đối tác. Chúng tôi hiện đang thực hiện cả nghiên cứu và phỏng vấn để hiểu rõ hơn về đầu vào của họ. Tìm hiểu thêm tại đây (liên kết sẽ có sớm).

A

Các nhóm có tổ chức

Nhánh A

Nhóm này bao gồm các nhóm phong trào Wikimedia, các ủy ban phong trào có tổ chức, bao gồm Ủy ban Phổ biến Quỹ và Ủy ban Chi nhánh, các nhân viên của Wikimedia Foundation, Hội đồng Quản trị Quỹ và các nhóm có tổ chức hoặc bán tổ chức khác hỗ trợ cho phong trào.

B

Các cá nhân đóng góp

Nhánh B

Nhóm này bao gồm các cá nhân đóng góp, chẳng hạn như biên tập viên, người quản lý và các nhà phát triển tình nguyện, với các ngôn ngữ khác nhau và các dự án của Wikimedia.

Tiếng nói mới: Người đọc, chuyên gia và đối tác

Nhánh C và D cũ

Chúng ta đang nghiên cứu để hiểu rõ hơn tiếng nói không phải là một phần của các cuộc thảo luận về chuyển động của chúng ta: độc giả, chuyên gia và đối tác. Để đảm bảo hình ảnh hoàn chỉnh, chúng ta đang tham gia nghiên cứu cũng như tiến hành các cuộc phỏng vấn và tổ chức các cuộc họp mặt nhỏ với những người này. Nhóm này bao gồm các độc giả hiện tại và mới của các dự án của chúng ta, và các đối tác hiện tại và tiềm năng, ở các quốc gia hoặc ngôn ngữ mà chúng ta đều nổi tiếng (trước đây là nhánh C) và nơi mà chúng ta ít được biết đến hơn (trước đây là nhánh D).


Quá trình

  Nhóm chiến lược cốt lõi đã chuẩn bị một quy trình phối hợp với một Ban chỉ đạo gồm các tình nguyện viên của Wikimedia trong thời gian dài.


Nhóm làm việc

  Nhiều nhóm người trong toàn bộ phong trào đang hợp tác để tổ chức quá trình chiến lược này (và bạn có thể là một trong số họ!)


Các câu hỏi thường gặp

  Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi bạn đang quan tâm ở trang Những câu hỏi thường gặp.


Đề xuất cải tiến

(Tiếng Anh) Bạn cứ thoải mái thảo luận về quy trình và đặt thêm câu hỏi trên trang thảo luận.

Xem thêm