Strategaeth/Mudiad Wikimedia/2017

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017 and the translation is 79% complete.


By 2030, Wikimedia will become the essential infrastructure of the ecosystem of free knowledge, and anyone who shares our vision will be able to join us.

We, the Wikimedia contributors, communities, and organizations, will advance our world by collecting knowledge that fully represents human diversity, and by building the services and structures that enable others to do the same.

We will carry on our mission of developing content as we have done in the past, and we will go further.

Knowledge as a service: To serve our users, we will become a platform that serves open knowledge to the world across interfaces and communities. We will build tools for allies and partners to organize and exchange free knowledge beyond Wikimedia. Our infrastructure will enable us and others to collect and use different forms of free, trusted knowledge.

Knowledge equity: As a social movement, we will focus our efforts on the knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege. We will welcome people from every background to build strong and diverse communities. We will break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to free knowledge.

Catch up on the process

  Mae yna dri chylch o drafodaethau. Daeth y cylch cyntaf i ben ar Ebrill 18, 2017. Daeth yr ail i ben ar Mehefin 12. Mae'r trydydd cylch wedi dechrau.

You can now read the text of the strategic direction that emerged through this process. If you agree that this is the right way for the Wikimedia Movement to move forward, you are invited to endorse it.

Dysgu mwy

 

  Mae Katherine Maher yn anfon crynodebau wythnosol o'r hyn sy'n digwydd mewn cysylltiad â proses strategaeth y mudiad. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn newyddion at eich tudalen sgwrs.


Ynglyn â'r cynulleidfaoedd yn y drafodaeth (traciau)

Mae nifer o grwpiau gwahanol yn ein mudiad, sy'n ymgysylltu â gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd. Er mwyn deall eu anghenion a'u safbwyntiau yn well, mae'r tim craidd wedi trefnu 'traciau' ar sail cynulleidfaoedd. Mae'r prif draciau cyfranogiad yn Grwpiau Trefnyddol a Chyfranwyr Unigol. Mae'r drydedd cynulleidfa ar gyfer y rhai hynny nad ydyn yn nhrafodaeth ein mudiad, hynny yw darllenwyr, arbenigwyr, a phartneriaid. Rydyn ni ar hyn o bryd yn cynnal ymchwil a chyfweliadau i gael gwell dealltwriaeth o'u mewnbwn. Dysgwch fwy yma (dolen ar y ffordd).

A

Trac A

Mae'r grwp hwn yn cynnwys Cysylltedigion mudiad Wikimedia, pwyllgorau'r mudiad gan gynnwys y Pwyllgor Dosbarthu Nawdd a'r Pwyllgor Cysylltedigion, aelodau staff Sefydliad Wikimedia, Bwrdd Ymddiriedolwyr y Sefydliad, a grwpiau eraill trefnyddol sy'n cynorthwyo i gefnogi'r mudiad.

B

Trac B

Mae'r grwp yn cynnwys cyfranwyr unigol, fel golygyddion, curaduron, a datblygwyr gwirfoddol, ar draws gwahanol ieithoedd a phrosiectau Wikimedia.

Traciau blaenorol C a D

Rydyn ni'n cynnal ymchwil i gael gwell dealltwriaeth o'r lleisiau nad ydynt yn rhn o drafodaethau ein mudiad: darllenwyr, arbenigwyr, a phartneriaid. I sicrhau darlun cyflawn, rydyn ni'n ymgymryd ag ymchwil yn ogystal â chynnal cyfweliadau a chyfarfodydd bychain gyda'r bobl hyn. Mae'r grwp hwn yn cynnwys darllenwyr cyfredol a newydd ein prosiectau, a phartneriaid cyfredol a phosibl, mewn gwledydd a ieithoedd ble rydyn ni'n adnabyddus (trac C yn flaenorol) a ble rydyn ni'n llai adnabyddus (trac D yn flaenorol).


 

  Mae'r tim strategol craidd wedi paratoi proses ar y cyd gyda'r Pwyllgor Llywio o Wikimedwyr gwirfoddol profiadol.


 

  Mae nifer o grwpiau o bobl ar draws y mudiad yn gweithio gyda'i gilydd i drefnu proses y strategaeth (a galli di fod yn un ohonynt!)


 

  Mae atebion i ragor o gwestiynau ar gael yn y 'Cwestiynau a ofynnir yn aml'.


 

(Saesneg) Rydych wedi eich gwahodd i drafod y proses a holi rhagor o gwestiynau ar y dudalen sgwrs.

Gweler hefyd