Stewards/confirm/2011/vi

< Stewards‎ | confirm‎ | 2011
Stewards (2011 confirmations)
Tiếng Việt:

Tiến trình xác nhận 2011-12 sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, và sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 2.

Tiến trình xác nhận tiếp viên 2011-12 là một cơ hội tốt để kiểm tra xem chúng ta có đang cảm thấy hài lòng với những tiếp viên hiện tại của chúng ta hay không. Để giúp tiến trình trở nên suôn sẽ nhất có thể, dưới đây là cách để tổ chức.

Để bình luận, vui lòng đăng nhập bằng một tài khoản có chỉnh sửa (trên bất kì wiki nào) trước ngày 1 tháng 2 năm 2011. Trong phần bầu cử 2011, xin hãy đề cập đến nếu bạn không hài lòng với một trong những cá nhân dưới đây và tại sao. Ví dụ, bạn có thể nói về việc họ không hoạt động. Những tiếp viên không hoạt động, như đã nêu trong Quy định tiếp viên, sẽ bị tước quyền truy cập.

Vào cuối cuộc bầu cử, những tiếp viên hiện tại và mới được bầu sẽ xem xét khiếu nại trong trang này, và việc chọn lựa để tước quyền tiếp viên sẽ được thực thi nếu họ không làm thỏa mãn cả lời bình luận trái chiều của cộng đồng và, đồng thời họ phải nêu ra được quan điểm của riêng mình và sự hiểu biết đối với công việc. Tất cả tiếp viên đều phải trải qua tiến trình này sau mỗi cuộc bầu cử.

Xem thêm:


Purge the cache of this page?

Andre EngelsEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

<Vietnamese not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: nl, en-3, de-2.5, fr-1, nds-1, experience in 'scanning' the contents of articles in other languages
 • Personal info: I used to be a rather inactive Steward, but in the last few months I got active especially with checkuser requests. Apart from that a little bit of action in many different Steward activities: granting sysop, bots and global-ip-exempt rights, working back deletion backlogs in small wikis, global blocking and locking, oversight actions. On a more personal level, being able to see deleted pages has enabled me to set interwiki right in cases where a page had been moved without creation of a redirect. I'm one of the oldest still participating Wikipedia editors (first edit in March 2001), and through my bot work one of the most multilingually active.

Comments about Andre EngelsEdit

 • DerHexer (Talk) 00:16, 7 February 2011 (UTC) Should be confirmed. :-D
 • Keep Keep - Good steward, active. Thank you for your help. -- Dferg ☎ talk 00:17, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - @lestaty discuţie 00:19, 7 February 2011 (UTC)
 • -- Màñü飆¹5 talk es 00:22, 7 February 2011 (UTC) Keep doing a great job!
 • Keep Keep gets angry very soon but Good steward Mardetanha talk 01:10, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:39, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:32, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Good steward. Ruy Pugliesi 11:37, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, experienced (and now, active) steward. Elfix 12:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - --Visik 07:32, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:05, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Active. Pmlineditor (t · c · l) 14:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep} seen them around doing a good job. No reason not to say keep going. -Djsasso 14:14, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepNearly Headless Nick {C} 14:23, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep JAn Dudík 14:39, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 14:41, 7 February 2011 (UTC)
 • Mereow? DarkoNeko 15:51, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:41, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:21, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:28, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, no issues. –Juliancolton | Talk 19:41, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:06, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:23, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — Tanvir • 02:32, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 16:36, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Off course! Olivier Bommel 19:20, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Guidomac 19:22, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep as long as you promise not to do something like this again.--Gordonrox24 | Talk 22:27, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep EdwinHJ 22:58, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bhawani 01:15, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Shizhao 06:33, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:00, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepJusjih 09:33, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active steward --Mercy 13:16, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, doe zo verder. Vdkdaan 14:26, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Guido den Broeder 16:35, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Alex Pereira falaê 17:11, 9 February 2011 (UTC)
 • Neutral Neutral Keep Keep. Faz um excelente trabalho no atendimento aos pedidos de checkuser.” Teles (Talk @ C G) 20:11, 9 February 2011 (UTC) {{Neutral}} after comments of Jafeluv and Tiptoety.” Teles (Talk @ C G) 12:16, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:47, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:15, 10 February 2011 (UTC)
 • Remove Remove. Sorry, I haven't encountered you much at all and I'm sure you do good work per the comments above. However, there are temperament issues I'm uncomfortable with ([1], [2], [3], as well as Gordonrox24's comment above). Jafeluv 09:51, 10 February 2011 (UTC)
 • Remove Remove - Per Jafeluv and Gordonrox24. Not only do those issues raise questions regarding temperament, they also show a blatant abuse of steward tools. We do not need stewards who don't know when to just step away from the computer when they are frustrated. Tiptoety talk 17:28, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Ticketautomat 19:37, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 19:59, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, but please do step away from your computer when necessary. --Erwin 12:33, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 15:21, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Dalibor Bosits © 20:01, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:14, 15 February 2011 (UTC)
 • There should be consideration of Jafe's and Tiptoety's comments I think --Herby talk thyme 13:43, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:40, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Alex F. 11:13, 18 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep of course. Active and very useful steward. --Millosh 17:30, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:19, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep TBloemink 20:22, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active and always helpful - Hoo man (talk) 11:06, 27 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Tekstman 14:15, 27 February 2011 (UTC)

AvrahamEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: en
 • Thông tin cá nhân: Từ khi được bầu hồi năm ngoái, đây là lần đầu tôi xác nhận tiếp viên. Tôi tin rằng tôi là một tiếp viên hoạt động đủ tích cực trong năm qua, kịp thời đáp ứng các yêu cầu cả trên Meta lẫn IRC. Thống kê hoạt động tiếp viên của tôi có thể tìm thấy trong trang thành viên của tôi tại mục User:Avraham#Steward activity. Tôi muốn tiếp tục phục vụ cộng đồng dự án Wikimedia nhiều hơn bằng cách tiếp tục tình nguyện làm tiếp viên năm 2011. Cảm ơn bạn đã bỏ thì giờ xem xét.

Comments about AvrahamEdit

 • DerHexer (Talk) 00:15, 7 February 2011 (UTC) Should be confirmed!
 • Keep Keep - no objections. Also provides interesting advice on the list. Thank you for your work, -- Dferg ☎ talk 00:19, 7 February 2011 (UTC)

BastiqueEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

<Vietnamese not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: en, fr-3, es-2
 • Personal info: I'm not as active as I once was before I worked for the Wikimedia Foundation, and being in graduate school, don't anticipate very high activity as many other stewards. However, I will certainly avail myself as needed and participate in other steward activity, backlog cleanup, etc. I'm grateful for the trust that the community has given to me and hope to continue to be worthy of it.

Comments about BastiqueEdit

 • DerHexer (Talk) 00:16, 7 February 2011 (UTC) Thanks for all your help!
 • Keep Keep -- Dferg ☎ talk 00:20, 7 February 2011 (UTC)
 • -- Màñü飆¹5 talk es 00:32, 7 February 2011 (UTC) Keep doing a great job!
 • Keep Keep, strong commitment and great job. --Marinna 01:04, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep it was a pleasure to work with Mardetanha talk 01:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:40, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Saloca 06:54, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --miya 07:06, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, of course --Jan eissfeldt 08:59, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — Tanvir • 09:30, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:33, 7 February 2011 (UTC)
 • Mreow ! we need Bastique DarkoNeko 13:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Popo le Chien 13:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:07, 7 February 2011 (UTC)
 • Of course. — Nearly Headless Nick {C} 14:24, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Pmlineditor (t · c · l) 14:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep per the mreowing guy above. Wojciech Pędzich Talk 14:28, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 14:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:43, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:22, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Moez talk 19:04, 7 February 2011 (UTC)
 • Worth hanging on to I think :) --Herby talk thyme 19:09, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:29, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep obviously –Juliancolton | Talk 19:42, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:07, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trustworthy and helpful user. Ottava Rima (talk) 20:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Dog piles on *pant, pant*. One of the good guys. --SB_Johnny talk 00:38, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Barcex 16:29, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 16:38, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Ομιλία Sahim 19:26, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep ChristianH 19:41, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:01, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep An asset to the community and the communities. --Maurilbert 03:59, 9 February 2011 (UTC)
 • Coinnigh Coinnigh - of course :) - Alison 04:21, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:01, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:34, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active steward --Mercy 13:14, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepHaving you as steward is a honor for us. --Shijualex 13:31, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:13, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Of course. Tiptoety talk 21:18, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:47, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepAncient Apparition 06:13, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Shizhao 06:44, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Of course. Enormously helpful. In my personal capacity. --Philippe 08:17, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, duh. Jafeluv 09:50, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep rubin16 16:27, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:01, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:34, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 15:26, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Girlwithgreeneyes 23:06, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vituzzu 23:33, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Dalibor Bosits © 20:12, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:15, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:40, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Glad to see that Cary has decided to stay in community. --Millosh 18:04, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:31, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Béria Lima msg 17:37, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --buecherwuermlein 16:22, 25 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - agree with Millosh! Jusdafax 03:13, 27 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Hoo man (talk) 11:07, 27 February 2011 (UTC)

DarkonekoEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

<Vietnamese not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: fr, en-3
 • Personal info: My general statement isn't that different from last year's : as a steward, I sometimes make a few mistakes but I think I'm not doing a bad work overall.
  For those not aquainted to me yet:
  • My home wiki is frwiki, the french Wikipedia. I arrived in nov. 2004 and became a sysop there in march 2005. I also worked there as a bureaucrat for 3 years (jun 2006 - sep. 2009) but gave up the bit so I could spend more time on other things.
  • I manage a bot named Loveless (see [4] and [5])
  • I became steward at end of 2006. I don't really do steward requests on wiki but rather use my availability time to take care of the emergency people tells us of on IRC (#wikimedia-stewards). My public steward activities (everything but Oversight and Checkuser) are viewable on this page ; those local to meta (like right changes) on this one.

Comments about DarkonekoEdit

 • Keep Keep Mardetanha talk 00:34, 7 February 2011 (UTC) meowwwwwww
 • DerHexer (Talk) 00:35, 7 February 2011 (UTC) Holy no, I forgot your confirmation page! Shame on me! Thanks for all your help. :-)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:41, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Useful work --Herby talk thyme 09:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — Tanvir • 09:30, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:33, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Va falloir apprendre le portugais. Popo le Chien 13:36, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Miau.... (já que vai aprender português tem que aprender a miar em português também) Béria Lima msg 14:00, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:07, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Active enough. Also, Meowww. Pmlineditor (t · c · l) 14:23, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep very active and helpful on IRC. — Nearly Headless Nick {C} 14:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep JAn Dudík 14:40, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 14:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:44, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep. Nakor 18:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:23, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Moez talk 19:04, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:30, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, helpful and active steward. –Juliancolton | Talk 19:42, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:07, 7 February 2011 (UTC)
 • Who, the guy that constantly slows down all others' work with purring, mreowing, mrowing, miaowing, meowing and waiting to be scratched behid the right ear? Keep Keep of course! Wojciech Pędzich Talk 20:10, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Meow. Ottava Rima (talk) 20:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Comment—Disgraceful lack of communication in my one experience via meta; inexplicable and totally unsatisfactory. No email enabled at WP.fr. If it weren't for my observations otherwise of good stewardship and other people's good opinions, I'd be voting to dump him. Tony1 10:03, 9 February 2011 (UTC) (forgot to sign 14:05, 8 February 2011.
 • Keep Keep -- Avi 16:39, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vituzzu 18:52, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Fm790 20:29, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:01, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Efficient and helpful. SM ** =^^= ** 00:36, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep purring by the stove. --Maurilbert 04:21, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:02, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:34, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active steward --Mercy 13:13, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep No problem. schlum =^.^= 14:26, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Gogo Vdkdaan 14:28, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:16, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:47, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:18, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Wikinade 16:24, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep rubin16 16:31, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Buisson 23:23, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep fr33kman 06:30, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:01, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Trustworthy. VonTasha 21:53, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:35, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 15:26, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep most famous cat apparently :)--Dalibor Bosits © 20:15, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:16, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - per all people up there Elfix 14:00, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep trustworthy steaward.--Bapti 21:11, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --En passant 13:22, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:41, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep (: --Millosh 18:04, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:31, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Shizhao 13:05, 22 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, always helpful - Hoo man (talk) 11:10, 27 February 2011 (UTC)

DerHexerEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:

Comments about DerHexerEdit

 • Keep Keep - @lestaty discuţie 00:21, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep & strongly. Very active & trusty steward. DerHexer has my full trust. -- Dferg ☎ talk 00:22, 7 February 2011 (UTC)
 • * -- Màñü飆¹5 talk es 00:34, 7 February 2011 (UTC) Keep doing a great job, as always!
 • Keep Keep, active and always helpful user - Hoo man (talk) 00:40, 7 February 2011 (UTC)
 • keep. Nixón 00:51, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep excellent steward Mardetanha talk 00:52, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:42, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Oppose Oppose He added kowikinews to list of global bot wikis without normal process of implementation of global bot policy.[6] And there wasn't any notification to the projects. Steward should have gone through the normal process to implement the policy. Steward who ignored the process should be responsible to his actions and his right should be removed. – Kwj2772 (msg) 05:25, 7 February 2011 (UTC)
  What else can I do to apologize after having done a mistake? Unluckily nobody is perfect and I feel very sorry when I make mistakes, but is much more important for me to be responsible to excuse them what I've done. I have not ignored the process, in fact, I didn't know it properly and so acted with best faith. It's nevertheless a shame and unluckily cannot be canged in the aftermath so I'm very sorry that I did not know the exact procedure and hereby ask again to be excused. Kind regards, —DerHexer (Talk) 07:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Saloca 06:54, 7 February 2011 (UTC)
 • Oppose Oppose - doesn't like to be opposed on his birthday. Happy birthday! Laaknor 07:43, 7 February 2011 (UTC) Keep Keep him at least until his next birthday... Laaknor 23:01, 7 February 2011 (UTC)
  Where's the dislike button? Where? … Oh, wait, it's not Facebook here. xD —DerHexer (Talk) 11:40, 7 February 2011 (UTC)
  Facebook had a dislike button ? XD Mardetanha talk 15:05, 12 February 2011 (UTC)
  That was the joke. ;o) That question usually raises up on Facebook. ;o) —DerHexer (Talk) 16:38, 12 February 2011 (UTC)
 • outperformer --Jan eissfeldt 08:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. I still like to have you around as a steward. :) — Tanvir • 09:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bennylin 12:09, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep & Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! --MF-W 12:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Saibo (Δ) 12:47, 7 February 2011 (UTC) I liked your status report very much and only have good expierience with you.
 • Keep Keep mickit 14:07, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep seen them around doing a good job. No reason not to say keep going. -Djsasso 14:15, 7 February 2011 (UTC)
 • Oppose Oppose for today. :P Otherwise, Keep Keep because he is very active and trusted. Pmlineditor (t · c · l) 14:22, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep everytime friendly --Pittimann 14:20, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 14:28, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Yep. — Nearly Headless Nick {C} 14:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Excellent steward. Maximillion Pegasus 14:47, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Stefan64 15:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Miauu! DarkoNeko 15:52, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:45, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Excellent work, outstanding activity, nice user and steward! --Nirakka 17:56, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:24, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:30, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, one of our best. –Juliancolton | Talk 19:43, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, of course. Savhñ 20:21, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:26, 7 February 2011 (UTC)
 • keep --Tinz 20:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep, does the job with the usual charm. Oh, and happy b'day! Wojciech Pędzich Talk 20:33, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trustworthy and helpful user. Ottava Rima (talk) 20:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Wnme 21:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Of course! Tiptoety talk 21:18, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep why not? :P Lukas9950 09:50, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep per Julian, and he brings excellent skills in judging content. He charmed the socks off me, so he can do no wrong! Tony1 14:24, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Höstblomma 14:31, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 16:40, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Mayur (talkEmail) 18:18, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Leandro Martinez msg 18:42, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep ChristianH 19:40, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Anything else than a big KEEP would not be appropriate for his outstanding work in all the projects. Definitely one of the best users the Wikimedia Foundation has ever seen. Best Regards, LP mAn 20:04, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:02, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bhawani 01:17, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Pela atenção às regras e pela boa convivência com outros usuários.” Teles (Talk @ C G) 01:26, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:02, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:35, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active and dedicated steward --Mercy 13:11, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Guido den Broeder 16:37, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:20, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep CasteloBrancomsg 20:25, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Neozoon 21:37, 9 February 2011 (UTC)outstanding work, very helpful, there is little left that this guy can improve
 • Keep Keep --Aleposta 21:53, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:48, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Not even for a higher salary could we demand perfection. I'm not familiar with DerHexer yet, but no news is good news. Happy birthday. --Abd 03:46, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepAncient Apparition 06:18, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:19, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Jafeluv 09:49, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --birdy geimfyglið (:> )=| 16:11, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep rubin16 16:31, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Ticketautomat 19:36, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --APPER 20:01, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep - valuable, experienced, active, often available on IRC. I am desperately looking for a reason for saying "Oppose"... Elfix 20:03, 10 February 2011 UTC
 • Keep Keep The best of all! XenonX3 20:21, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Conny 22:04, 10 February 2011 (UTC).
 • Keep Keep -- he has so much do do, so much interests - I would like to say no. But he's too good as Stewart und I have to meet him to often... ;) Marcus Cyron 00:33, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep really nice and really helpful fr33kman 06:33, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Resolute 15:17, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Steef 389 19:42, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:01, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Varina 09:05, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Church of emacs talk · contrib 17:10, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Emes 21:28, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Active and helpful. VonTasha 21:55, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:35, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep if needs must :-P --kaʁstn Disk 13:02, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Nolispanmo 16:58, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep without any comment. :-P Memorino 18:47, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Curtis Newton 08:56, 14 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--FlügelRad 12:21, 14 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Inkowik (Talk) 12:31, 14 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. a, ok. --Fauust 14:06, 14 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Dalibor Bosits © 20:17, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:17, 15 February 2011 (UTC) it says nowhere you cannot vote for your husband
 • Keep Keep him at least until his next birthday... --Gruß Tom 12:45, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep no doubt --Schwalbe 22:06, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:41, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Ajraddatz (Talk) 18:49, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Snaevar 22:44, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Müdigkeit 08:47, 18 February 2011 (UTC)
 • Oppose Oppose It seems that he/she gave/took the oversight privilage to/from his/herself on several wiki even though they looked unnecessary.--Vigorous action 10:09, 18 February 2011 (UTC)
  Could you please provide examples? You maybe refer to my quick additions and removal of oversight rights on several wikis. You maybe think that I could not have oversighted all needed revisions within that short time (just a few seconds). That's due to a bug (bugzilla:20954): The function of bug 20954 forces stewards to switch on global oversight rights, just to be able to review potentially oversightable edits by users whose username stewards have quickly had to hide from logs and article histories. So I could do all needed oversight actions before I had to change my rights. For transparency issues I changed my rights in the aftermath but that only takes seconds to switch on and switch off the bit. You're right, that looks a bit like not having done anything. But I can assure you that I only give myself oversight rights when it is really needed. Maybe another steward can confirm that behaviour but you can also look at my comment on this bug: “Anyone interested in fixing that bug so that stewards do not have to stay global oversights to see contributions of hidden accounts? Stewards are suppossed to change their rights because of transparency issues when doing oversight actions. Most of them still do that but we cannot control if anyone did one without changing it. That is not acceptable. So I again beg to our developers to fix that bug as soon as possible.” Kind regards, —DerHexer (Talk) 10:31, 18 February 2011 (UTC) P. S. If you're looking at my user page you can see that I'm male. ;o)
  It is ..""10:10, 28 September 2010 DerHexer (talk | contribs) changed group membership for User:DerHexer@jawiki from (none) to oversight ‎ (they have no oversights? o_O)". the one at this time.--Vigorous action 11:03, 18 February 2011 (UTC)
  As per request by DerHexer I've been asked to review his actions there. In 28 September 2010 DerHexer performed oversight action to remove personal information combined with slander & abusive user name in an article, according to Oversight#Use:§1 «Removal of non-public personal information», §2 «Removal of potentially libelous information» and §4 «Hiding of blatant attack names [...]». The Japanese Wikipedia has no local oversighters and I find the oversight action according the use of the tool as I've said above. The summary could have been more descriptive but there's absolutelly no abuse here. Even if the wiki had local oversighters as per oversight policy «[s]tewards may perform local oversighting in emergencies, during crosswiki oversighting [...]». Respectfully sumbitted, -- Dferg ☎ talk 11:23, 18 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep le maintenir xD --Niemot 20:36, 20 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep As a steward imho a role model. --Matthiasb 09:55, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, one of the better and active stewards who i have known for quite a long time now. His ability to deal with vandalism faster than the bots on the English wikipedia was something to marvel at and now being able to do the same for over 600+ wikis, he has shown he is reliable, hardworking and up to task..many better stewards have retired but he has not let the pressure get to him..one of the best stewards ever.. :) ..--Stemoc 15:08, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep I like very much the fact that DerHexer is one of the stewards who has become to care about steward's meta issues. --Millosh 18:06, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:32, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Kiran Gopi 10:37, 22 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Shizhao 13:05, 22 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Sure :D Béria Lima msg 17:32, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Bojan  Talk  17:48, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Poco a poco 20:41, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --buecherwuermlein 16:21, 25 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Ne discere cessa! 19:07, 26 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. He is very active. Ruy Pugliesi 14:29, 27 February 2011 (UTC)

DfergEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: es, en-3, fr-3
 • Thông tin cá nhân: Xin chào, đây là lần đầu tiên tôi xác nhận tiếp viên. Trong nhiệm kì tiếp viên đầu tiên của mình, tôi đã tích cực xử lý các yêu cầu trong trang yêu cầu tiếp viên. Tôi cũng trả lời thắc mắc và trợ giúp trong IRC #wikimedia-stewardskết nối cũng như hoạt động trong đội ngũ SWMT & chống spam, như đã làm trong quá khứ. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng giúp hồi âm danh sách thư gửi cho tiếp viênkiểm định viên, vì chúng tôi cũng nhận được các thư ấy. Nếu cộng đồng Wikimedia đồng ý, tôi muốn tiếp tục làm tiếp viên.
  Trân trọng,
  --dferg ☎ talk 02:22, 17 January 2011 (UTC)

Comments about DfergEdit

 • DerHexer (Talk) 00:00, 7 February 2011 (UTC) Best steward in last term not to say all times.
 • -- Màñü飆¹5 talk es 00:07, 7 February 2011 (UTC) You have done a good work in the past year, I'm sure you're gonna do it again in this 2011-2012 period.
 • Diegusjaimes 00:15, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - @lestaty discuţie 00:21, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep he solely does the most of The job , Damn are u a BOT ? as Derhexer mentioned above best steward last year Mardetanha talk 00:23, 7 February 2011 (UTC)
 • keep. Nixón 00:52, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Edmenb ( Mensajes ) Wikipedia en Español 01:01, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Bra med flere norskspråklige forvaltere. Finn Rindahl 01:43, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Undoubtedly has shown great use of tools, always ready and willing to help. Saloca 06:49, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep exceedingly helpful. sonia 07:12, 7 February 2011 (UTC)
 • top steward --Jan eissfeldt 08:31, 7 February 2011 (UTC)
 • More than useful :) --Herby talk thyme 09:06, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — Tanvir • 09:31, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bennylin 12:10, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep seen them around doing a good job. No reason not to say keep going. -Djsasso 14:15, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Per Herby. Pmlineditor (t · c · l) 14:24, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 14:29, 7 February 2011 (UTC)
 • Miau ! DarkoNeko 15:50, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 16:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep ¡Keep! Wonderful steward :) Savhñ 16:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:59, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:24, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:32, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, among the most active. –Juliancolton | Talk 19:43, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trustworthy and helpful user. Ottava Rima (talk) 20:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep—Obliging, ultra-reliable. Thanks, Dferg. Tony1 14:21, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Höstblomma 14:32, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Always active and perfect --Bhawani 16:39, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 16:41, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Have witnessed him being helpful and prompt on IRC. Chaojoker 17:45, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Leandro Martinez msg 18:55, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Ομιλία Sahim 19:14, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Off course! Olivier Bommel 19:21, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, no way. ChristianH 19:40, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:02, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Deserves a barnstar in the category of last year best steward ever of the day. Thanks for taking care of the Portuguese projects. I hope you don't change.” Teles (Talk @ C G) 03:11, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Lobo 03:32, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:03, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:35, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, outperformer, dedicated steward --Mercy 13:11, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:20, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Aleposta 21:46, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:48, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Great Steward. Tiptoety talk 01:26, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepAncient Apparition 06:18, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:20, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Good work, no concerns here. Jafeluv 09:49, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --birdy geimfyglið (:> )=| 16:11, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Ticketautomat 19:40, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep always helpful fr33kman 06:47, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:01, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Varina 09:07, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Very active. VonTasha 21:55, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:36, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Nolispanmo 17:02, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vituzzu 23:33, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Ensada 04:21, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Dalibor Bosits © 20:10, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:18, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Marine-Blue [ talk contribs ] 15:31, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:41, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vigorous action 09:48, 18 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Taichi - (あ!) 20:17, 20 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Quoting Dungodung: "Hyperactive steward" :) --Millosh 17:45, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:33, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Shizhao 13:06, 22 February 2011 (UTC)
  Remove Remove Se supone que estos cargos son para situaciones que atenten contra la normativa de los proyectos y contra su integridad, no intromisiones en cuentas de caracter global que tú catalogas de "abusing" cuando se está intentando revertir algo a nivel global, me parece que exageras. Tampoco me gusta que siendo steward digas que Magister tiene tu "full trust" ¿qué pasaría si Magister se equivocara? no te darías cuenta. --†Emporio2012 22:29, 22 February 2011 (UTC)
  Gracias por tomar parte en mi proceso de revisión anual. Por cortesía le responderé en castellano/español. Lamento comunicarle de que no poseo ningún «cargo» sino una serie de herramientas para servir a las comunidades locales en múltiples facetas. Mi colaboración es enteramente voluntaria y no remunerada. En relación a su segunda premisa: ¿sería usted tan amable de señalarme a qué cuenta o cuentas se refiere, por favor? Sin más datos no puedo concretar esa supuesta "exageración" a la que usted alude. ¿Alguna en especial? Por otro lado: mi confianza en el usuario que usted cita arriba está basado en mi continuo trabajo con él en múltiples áreas y proyectos y no lo encuentro relacionado, a menos que usted pueda argumentarlo. Para finalizar y como respuesta al inciso en el que hace referencia a que, según usted, si ese mismo usuario se equivocase yo no me daría cuenta porque tengo «plena confianza» en el susodicho he de decir que personalmente considero esa afirmación faláz en tanto varias razones entran en juego otrosí de no ser el único usuario con la potestad de revisión de los actos de los demás y por lo tanto en el caso de que yo no me diese cuenta no sería una conditio sine quae non otros no pudiesen advertirlo; y lo mismo aplica para todos. Atentamente, -- Dferg ☎ talk 00:21, 23 February 2011 (UTC)
  In English (guess literal translation): Remove Remove It's supposed that this positions are for situations that attempt against the rules of the projects and against its integrity, no interference in accounts of global character that you catalog of "abusing" while is trying to reverse something at global level, I think you exaggerate. Neiter I like that being steward say that Magister has your "full trust" what would happen if Magister makes a mistake? you would't realize. --†Emporio2012 01:22, 23 February 2011 (UTC)
  Response: About your "full trust", you said that here. --†Emporio2012 01:41, 23 February 2011 (UTC)
  Thank you. I've already clarified on the «full trust» issue posted by you in your earlier comment and have no further comments to made there. As I've said before I'd like to know on which account(s) I've «exaggerated» so that it can be reviewed, but you've posted nothing about that yet. Would you be so kind? Thank you, -- Dferg ☎ talk 07:48, 23 February 2011 (UTC)
  At least more than one have your "full trust" (I gave the link to show the context). I think by the context that it may cause also a sense of coalition between stewards (and less security for the users in the mistaken situations - professional judges were wrong in many situations, it's nothing personal -) while they should be neutral also considering the other stewards acts. You say that you don't find this trust related but, you say it in the "confirm process" of the stewards (not in their users pages i.e.). This made me think that. If you consider it's a falacy I suppose is because you refuse my comment. --†Emporio2012 07:56, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Rebel 14:27, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Béria Lima msg 17:32, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Poco a poco 20:40, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --buecherwuermlein 16:23, 25 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Laura Fiorucci 03:48, 26 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, always helpful and extreme active - Hoo man (talk) 11:13, 27 February 2011 (UTC)

DungodungEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: sr, en-3, hr-3, bs-3, de-1
 • Thông tin cá nhân: Mặc dù tôi ít hoạt động trong năm 2010 hơn so với trước đây, tôi nghĩ rằng những hoạt động tiếp viên của tôi trong năm qua đã được xem là tích cực. Theo tôi nhận định, tôi đã thực hiện công việc này tương đối tốt trong ba năm qua, vì vậy tôi muốn giữ lại quyền tiếp viên của mình, nếu cộng đồng đồng ý. Tôi thường theo dõi IRC và hầu hết thời gian của tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Comments about DungodungEdit

 • Keep Keep very cluefull and helpful , happy to have you around Mardetanha talk 01:04, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:44, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep irc --Jan eissfeldt 08:32, 7 February 2011 (UTC)
 • Good work --Herby talk thyme 09:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep of course! --Roberto Segnali all'Indiano 11:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Yeah, of course. Pmlineditor (t · c · l) 14:24, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep No way! :D — Nearly Headless Nick {C} 14:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--В и к и в и н др е ц и 15:40, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 15:43, 7 February 2011 (UTC)
 • Mjau! DarkoNeko 15:50, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 18:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:25, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:32, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, still an asset. –Juliancolton | Talk 19:44, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:09, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Metodicar 20:20, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trustworthy and helpful user. Ottava Rima (talk) 20:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Remove Remove I really don't understand why would a User run for stewardship if he has not made any significant edits (as a Steward) during the last year.

  "This is getting rather tiresome. :( --FiliP ██ 14:25, 23 November 2010 (UTC)"--Sokac121 20:36, 7 February 2011 (UTC)

  And the full context of that quote is this. As mentioned on that page by a few stewards, I did not break any policy. You can say I was a bit less active than before (even edit-wise), but please don't quote out of context. --FiliP ██ 08:27, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --FriedrickMILBarbarossa 22:13, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — Tanvir • 02:35, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 16:42, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vituzzu 18:55, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Ομιλία Sahim 19:07, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Guidomac 19:25, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep ChristianH 19:40, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Helpful and friendly. 本 Mihajlo [ talk ] 21:41, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:02, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bhawani 01:18, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:03, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:35, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active steward --Mercy 13:09, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:21, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:49, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepAncient Apparition 06:21, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:21, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep rubin16 16:31, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:02, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep fr33kman 06:47, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:36, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep definitely --Dalibor Bosits © 20:20, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, of course... --Wlodzimierz 20:53, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:44, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vigorous action 09:59, 18 February 2011 (UTC)
 • Keep will have to think ;) --Millosh 17:46, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:34, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Béria Lima msg 17:33, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Bojan  Talk  16:32, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --buecherwuermlein 16:26, 25 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Hoo man (talk) 11:14, 27 February 2011 (UTC)

ErwinEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

<Vietnamese not available, displaying English (help us translate!).>
English:
 • Languages: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Personal info: Last year I haven't been as active as the year before, but I do feel that I've made a contribution as a steward. My work was mostly concentrated on the request pages, but I could also be found on IRC doing SWMT work. To be honest I don't expect being able to spend much more time on Wikimedia in the future. Nevertheless, I'd like to remain a steward and help out whenever possible.

  Note that during the elections I will have limited internet access.

Comments about ErwinEdit

 • Keep Keep Mardetanha talk 01:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job (even if you'll have less time, I'm grateful for whatever time you can spend. Finn Rindahl 01:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Jan eissfeldt 08:32, 7 February 2011 (UTC)
 • Very useful work --Herby talk thyme 09:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Good steward. Pmlineditor (t · c · l) 14:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Mreow? DarkoNeko 15:50, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 15:59, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:33, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, no issues –Juliancolton | Talk 19:44, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:09, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — for the tools. — Tanvir • 08:13, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep—excellent work, good to liaise with: well done, Erwin. Tony1 14:09, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Avi 17:08, 8 February 2011 (UTC)
 • Definitely Keep Keep - Very helpful on small wikis and concerned to solve their issues fundamentally. Chaojoker 17:52, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Off course! Olivier Bommel 19:21, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Ομιλία Sahim 19:26, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bhawani 01:19, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:03, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:36, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active steward --Mercy 13:09, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:21, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:50, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:21, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:02, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep fr33kman 06:50, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 15:23, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:19, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:45, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Active and useful. --Millosh 17:47, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:35, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Béria Lima msg 17:39, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - No complaints - TBloemink 20:23, 24 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Eddylandzaat 05:05, 26 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Hoo man (talk) 11:14, 27 February 2011 (UTC)

guillomEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: fr, en-3, de-0.5
 • Thông tin cá nhân: Tôi được cấp quyền tiếp viên từ năm 2006 và tôi muốn được tiếp tục phục vụ cộng đồng Wikimedia trong vai trò đó. Tôi tin rằng tôi vẫn còn được tin cậy và hữu ích. Tôi hoạt động vừa phải, và công việc của tôi ở Wikimedia Foundation cho phép tôi luôn luôn trực sẵn trên kênh IRC trong trường hợp khẩn cấp.

Comments about guillomEdit

 • Keep Keep Mardetanha talk 01:12, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep yes please sonia 07:12, 7 February 2011 (UTC)
 • always helpful --Jan eissfeldt 08:33, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 09:19, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Roberto Segnali all'Indiano 11:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Popo le Chien 13:38, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:08, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Of course. — Nearly Headless Nick {C} 14:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Miaou ? DarkoNeko 15:50, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Maximillion Pegasus 16:00, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:47, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep. Nakor 18:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -jkb- 18:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Moez talk 19:06, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:33, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, good work. –Juliancolton | Talk 19:44, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:09, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:27, 7 February 2011 (UTC)
 • No - Rough attitude, incivil, and not very helpful or friendly. Not attributes of a Steward. Ottava Rima (talk) 20:36, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep - friendly, helpful, active, all that is needed for being a steward. Elfix 21:05, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Definitely a keeper, Guillom is without question one of the good guys. --SB_Johnny talk 00:36, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep — Tanvir • 02:39, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep—Impressive. Tony1 14:10, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 17:58, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Fm790 20:28, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:02, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Bhawani 01:20, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Abd 03:12, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Maurilbert 04:27, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:04, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:36, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, higher activity would be better, though --Mercy 13:08, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:23, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 23:50, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep rubin16 16:31, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Ticketautomat 19:40, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Buisson 23:27, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:02, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep fr33kman 06:52, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. VonTasha 22:04, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:36, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Pmlineditor (t · c · l) 17:42, 15 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep MoiraMoira 22:19, 15 February 2011 (UTC)
 • More than useful :) --Herby talk thyme 13:41, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep trustworthy steaward.--Bapti 21:11, 16 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --En passant 13:24, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Jon Harald Søby 17:46, 17 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Very active in other Wikimedia areas; active as steward. --Millosh 17:48, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Zyephyrus 19:37, 21 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Shizhao 13:06, 22 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Béria Lima msg 17:33, 23 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--buecherwuermlein 16:28, 25 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Hoo man (talk) 11:15, 27 February 2011 (UTC)

J.delanoyEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: en, es-2
 • Thông tin cá nhân: Trong năm vừa qua, tôi chủ yếu thực hiện các tác vụ chiến đấu chống phá hoại và xử lý con rối liên wiki. Tôi muốn tiếp tục hỗ trợ phần việc này trong năm 2011. Dù có thể tôi đã không hoạt động như chính mình mong muốn, do các nghiên cứu tại đại học của tôi, tôi tin rằng tôi vẫn sẽ hoạt động đủ để đóng góp tích cực cho dự án. J.delanoygabsadds 05:19, 17 January 2011 (UTC)

Comments about J.delanoyEdit

 • DerHexer (Talk) 00:06, 7 February 2011 (UTC) Please continue helping us! :-D
 • Diegusjaimes 00:15, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - @lestaty discuţie 00:23, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, of course. One of the best stewards regarding vandal-fighting among other tasks. No objections. -- Dferg ☎ talk 00:26, 7 February 2011 (UTC)
 • -- Màñü飆¹5 talk es 01:03, 7 February 2011 (UTC) Keep doing a great job!

JusjihEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: zh-hant, zh-hans-3, en-3, fr-1
 • Thông tin cá nhân: Tôi đã khá tích cực trong năm vừa qua, chủ yếu là xử lý yêu cầu dành cho tiếp viên cũng như kiểm tra danh sách thư của tiếp viên'kiểm định viên'. Tôi muốn tiếp tục phục vụ cộng đồng như một tiếp viên sử dụng thứ tiếng truyền thống Trung Quốc, cũng là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Jusjih 03:46, 17 January 2011 (UTC)

Comments about JusjihEdit

JyothisEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, xWikiness, recent logs, all logs & activity | translate: translation help, statement

Tiếng Việt:
 • Ngôn ngữ: ml-N, hi-1, en-3
 • Thông tin cá nhân: Tôi đã hoạt động khá tích cực với vai trò tiếp viên của tôi trong năm qua và muốn tiếp tục phục vụ cộng đồng. --Jyothis 00:59, 17 January 2011 (UTC)

Comments about JyothisEdit

 • DerHexer (Talk) 00:01, 7 February 2011 (UTC) I really was impressed by your activity and help.
 • Keep Keep - @lestaty discuţie 00:24, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep strongly. Really impresive, very active in all the steward related matters. Nice & helpful. Definitelly keep. -- Dferg ☎ talk 00:28, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep to be honest at beginning of his term i really had no good imagination about him , but after working with around one year i found him really great person and steward , having you around is really an honor , hope to work with you for another year Mardetanha talk 00:33, 7 February 2011 (UTC)
 • -- Màñü飆¹5 talk es 01:07, 7 February 2011 (UTC) Strongly agree with Mardetanha's words, keep doing a great job!
 • Keep Keep. Thanks for contributon --minhhuy*= 01:19, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep behold Thank you for doing this job. Finn Rindahl 01:48, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -FASTILY (TALK) 02:27, 7 February 2011 (UTC)
 • indispensable --Jan eissfeldt 08:35, 7 February 2011 (UTC)
 • Fine --Herby talk thyme 09:09, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Helpful and trusted. — Tanvir • 09:32, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep of course! --Roberto Segnali all'Indiano 11:36, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep mickit 14:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Yes. — Nearly Headless Nick {C} 14:36, 7 February 2011 (UTC)
 • Mraow? DarkoNeko 15:52, 7 February 2011 (UTC)
 • Active and trusted. Pmlineditor (t · c · l) 15:56, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Very helpful. Maximillion Pegasus 16:04, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Melos 17:49, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Mjbmr Talk 18:26, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Diego Grez return fire 18:48, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, helpful steward. Savhñ 18:54, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --WizardOfOz talk 19:34, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep confirm, friendly and collaborative :) –Juliancolton | Talk 19:46, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Barras 20:11, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trijnstel 20:27, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - No issues. Tiptoety talk 20:36, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Trustworthy and helpful user. Ottava Rima (talk) 20:37, 7 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -Bhawani 16:45, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Chaojoker 17:55, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep -- Avi 17:59, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep A steward who is always helping in nature--Mayur (talkEmail) 18:12, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vituzzu 18:54, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep J.delanoygabsadds 22:02, 8 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Nick1915 - all you want 09:05, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep--Jusjih 09:36, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep, active and dedicated steward --Mercy 13:05, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Active steward. Ruy Pugliesi 13:37, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep Alex Pereira falaê 17:27, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. Bastante ativo e atencioso.” Teles (Talk @ C G) 20:15, 9 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep  fetchcomms 02:36, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep KeepAncient Apparition 06:27, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - in my personal capacity. --Philippe 08:29, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep up the good work. Jafeluv 09:46, 10 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep - Romaine 20:03, 11 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep fr33kman 07:13, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. VonTasha 22:04, 12 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep. --Erwin 12:40, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Nolispanmo 17:04, 13 February 2011 (UTC)
 • Keep Keep --Vssun 06:22, 15 February 2011 (UTC)