This page is a translated version of the page Hubs and the translation is 59% complete.
Outdated translations are marked like this.
Latest news about Hubs (Contribute!)


Huby są jednostkami organizacyjnymi w ruchu Wikimedia wspierające więcej niż jedną społeczność wolontariuszy. Są one jedną z Inicjatyw z Rekomendacji Strategii Ruchu. Idea Hubów odpowiada na chęć dzielenia się władzą, przenosząc podejmowanie decyzji bliżej zaangażowanych społeczności. Oczekuje się także, że w porównaniu z obecnym modelem scentralizowanym w Wikimedia Foundation, przyniosą one większą efektywność pracy w ramach regionu lub tematu.

Jak dotąd nie ma jasnych definicji, ról i odpowiedzialności ustalonych dla "Hubów". Role i obowiązki hubów zostaną zdefiniowane w powstającym właśnie Movement Charter. Te role i obowiązki są obecnie dyskutowane. Istnieje również wiele możliwych projektów hubów w trakcie badań, dyskusji lub planowania.

Huby mają mieć charakter regionalny (geograficzny, np. Europa Środkowo-Wschodnia) lub tematyczny (np. GLAM). Będą one albo wzmocnieniem istniejących podmiotów, współpracą pomiędzy afiliantami, albo nowymi strukturami utworzonymi w określonym celu. Zgodnie z zasadą pomocniczości, oczekuje się, że będą one powstawać w zależności od danego kontekstu i potrzeb danej społeczności.

Oczekuje się, że Huby będą pełnić kilka ról w zależności od ich potrzeb, stopnia rozbudowania oraz dostępnych zasobów. Możliwe role obejmują: wsparcie prawne, alokację środków (przyznawanie grantów), budowanie potencjału, koordynację międzygrupową, rozwój technologii, mentoring, usługi ewaluacyjne i inne. Niektóre role (jak np. przyznawanie grantów) mogą wymagać utworzenia podmiotów prawnych. Inne role mogą być pełnione przez huby, które nie posiadają osobowości prawnej i są w całości oparte na wolontariacie.

Introduction to hubs (video)

Huby regionalne

Regionalne huby koncentrują się na wspieraniu konkretnych regionów, umożliwiając kontekstualizację działań, narzędzi i informacji. W Rekomendacji Strategicznej stwierdzono, że "Gdy będą one dysponować odpowiednimi zasobami, umożliwią grupom afiliantów współpracę w zakresie budowania potencjału, transferu wiedzy oraz kooordynację działań."

Huby tematyczne

Huby tematyczne koncentrują się na wspieraniu globalnych obszarów tematycznych. Huby tematyczne są opisane w Rekomendacji jako "pozwalające na specjalizację i pracę w ramach Ruchu, gdzie wspólne działania korzystają ze skoordynowanych rozwiązań". Tematy tematyczne zostały również zdefiniowane we wcześniejszych projektach jako oznaczające "obszary ekspertyzy". Niektóre z wymienionych przykładów to "rzecznictwo, budowanie potencjału, partnerstwa, badania, itp.".

One possible form of thematic hubs is linguistic hubs. Language is of utmost importance to guarantee diversity, inclusion and representation amongst dispersed communities (sharing the same language). Language is perhaps the most important cultural component of the movement. It often occurs that one country has multiple official languages, and one language is spoken in multiple countries.

Events

List of events about hubs:

Date Event
27 November 2021 Hubs co-creation workshop (event page)
21 February 2022 - 4 March 2022 Hubs Dialogue (findings summary, other languages)
12 March 2022 Hubs Global Conversations (event page)
24 June 2022 - 26 June 2022 Hubs Global Conversations (event page)

Historia

W czerwcu 2010 roku została założona grupa Iberocoop, pierwsza regionalna współpraca organizacji Wikimedia. W następnych latach powstało jeszcze kilka innych grup, między innymi ESEAP oraz Wikimedia CEE.

Podczas Procesu Strategicznego w latach 2018–2020 propozycje dotyczące hubów regionalnych i tematycznych zostały przedstawione zarówno przez Resource Allocation Working Group (zob. wczesny projekt rekomendacji dla węzłów regionalnych: pierwsza wersja robocza, druga wersja robocza; huby tematyczne: 1, 2), oraz Grupa Robocza ds. Ról i Odpowiedzialności (po raz pierwszy zaproponowana jako część "modelu Quotiel", patrz wersja robocza, w której wspomina się o inspiracji istniejącymi regionalnymi współpracami).

The Advocacy and Capacity Building Working Groups developed draft recommendations for dedicated organizations for Advocacy and Capacity Building, respectively (see drafts, advocacy 1, 2, capacity building 1, 2); these were then integrated as examples of possible thematic hubs. The recommendations were revised in a third-iteration draft, before arriving at the final version in May 2020. The overall proposal, together with the rest of the strategy recommendations, was then approved by the Wikimedia Foundation Board of Trustees.

Podczas zmianach w Strategii Ruchu odbyło się kilka dyskusji na temat Hubów. Zobacz raporty z dyskusji na temat Hubów:

See also