Tài trợ:Chương trình/Quỹ Cộng đồng Wikimedia

This page is a translated version of the page Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/General Support Fund and the translation is 20% complete.
Outdated translations are marked like this.
Tài Trợ Chung

Who?

Individuals, groups, Wikimedia affiliates or organisations from Wikimedia movement

What?

For annual or strategic plans that require sustained support and for larger projects and programs.

When?

4 months processing time, 2 rounds in a year

How much?

On average 10,000 - 300,000 USD of unrestricted funding[1]How to apply

 1. Read about what we fund and who can apply below.
 2. Required step: Contact the Regional Program Officer as you start to think about your application. They will help to understand what round to apply for and will support you in the process.
 3. Go to Wikimedia Foundation Grantee Portal (Fluxx) and log in.
  • If you do not have an account, click Register Now and provide the requested information. You will receive confirmation of your registration within one working day.
 4. Select the Apply for General Support Fund button on the main page. Click Save and Continue or Save and Close to save the application.
 5. Follow the instructions on the application form. Click Submit to submit the application for review.

 • We accept applications in any language. We will support translation for applications and discussions as needed.
 • Applications will be published to Meta-Wiki automatically within two days. This is done for community review and feedback.
 • You can prepare the application offline. Make a copy of the application form, answer the questions and copy the text to Fluxx.
 
General Support Fund Application Form (Google Docs)
 
General Support Fund Budget Template (Google Sheets)

What we fund

Examples of projects we fund as part of annual plan
 • Education projects
 • Các dự án văn hóa và di sản hỗ trợ đóng góp nội dung, giám tuyển nội dung và thúc đẩy khả năng tiếp cận của nội dung đó.
 • Gender and diversity projects
 • Community support and engagement projects
 • Coordination of global campaigns.
 • Public policy advocacy projects that aim to influence legal and regulatory environments (at the national, regional or international level) in order to protect the people, model and the values of the free knowledge movement. These projects could target national legislation, trade agreements, human rights frameworks, and any other regulations and norms set by governments and lawmakers.
Examples of expenses we support
 • Không gian làm việc, dịch vụ, giải thưởng, tiếp cận cộng đồng và các chi phí thông thường khác cần thiết để hỗ trợ các hoạt động chỉnh sửa, cuộc thi, hội thảo và các chiến dịch quảng cáo.
 • Chi phí dữ liệu để hỗ trợ truy cập vào các sự kiện trực tuyến
 • Bồi thường cho các vai trò được xác định rõ ràng không thay thế các hoạt động tình nguyện, bao gồm (nhưng không giới hạn) thiết kế đồ họa, đào tạo, dịch vụ chăm sóc trẻ em, dịch thuật, quản lý dự án và các vị trí Wikimedian-in-Residence.
 • Learning or training expenses - costs related to learning or training for community members or affiliate staff.
 • Chi phí di chuyển của những người tổ chức và tham gia
Examples of funded applications
Examples of proposals we do not fund
 • Proposals that fit certain criteria are not eligible for review in the Wikimedia Community Fund:
  • Proposals that are primarily focused on research activities should be submitted to the Wikimedia Research Fund.
  • Proposals that are primarily focused on large-scale software development are not eligible for review. Smaller-scale software development projects may be eligible for review in the Rapid Fund pending review from Community Resources and Technology department staff.

Các Ủy ban khu vực sẽ có sự linh hoạt trong việc tài trợ cho các dự án và chi phí mà người nộp đơn xác định dựa trên nhu cầu tình huống và bối cảnh cụ thể của họ, đồng thời có thể hỗ trợ các yêu cầu bổ sung không được mô tả ở đây.

Tiêu chí

Any General Support Fund applicant must be in contact with their Program Officer at least one month before the deadline for application. If you have not had a conversation with your Program Officer about applying for General Support Funding, you will need to apply in the subsequent rounds of funding.

Sau đây là các tiêu chí cơ bản mà tất cả những người đăng ký Quỹ Cộng đồng Wikimedia phải đáp ứng để đề xuất được xem xét:

 • Proposed programs and activities are aligned with the mission of the Wikimedia Foundation.
 • Các công trình và đóng góp phải có thể được xuất bản theo các thỏa thuận đạo đức, truy cập mở
 • Đơn xin tài trợ phải dành cho công việc có kế hoạch trong tương lai
 • Applicants that are organisations must be designated as a Wikimedia affiliate, or must be an organisation with a demonstrable history and primary focus related to the mission of the Wikimedia Foundation, such as improving Wikimedia projects and supporting its volunteer contributors.
Behavioral and legal requirements
Eligibility for other funding programs

General Support Fund recipients are eligible to apply for some other Wikimedia Foundation funding programs:

General Support Fund recipients are not eligible to apply for:

If additional funding is needed, please contact your regional program officer to discuss the need for budgetary adjustments and other funding opportunities.
An toàn cho thanh thiếu niên

Chính sách An toàn cho Thanh thiếu niên phải được áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các thành viên cộng đồng chưa đủ tuổi

 • Nếu trong đề xuất có chỉ ra việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ em hoặc thanh thiếu niên, thì bản đề xuất cũng phải nêu rõ việc tuân thủ luật pháp quốc tế và địa phương về việc làm việc với trẻ vị thành niên, đồng thời phải cung cấp tài liệu về luật pháp địa phương trong phần phụ lục.
 • Đề xuất phải thể hiện cách đảm bảo sự tham gia an toàn của trẻ vị thành niên trong tất cả các hoạt động của dự án.
 • Bản đề xuất phải chứng minh rằng bất kỳ người lớn nào làm việc tiếp xúc gần gũi với trẻ vị thành niên đều đã được kiểm tra và đào tạo thích hợp.
 • Đề xuất phải phác thảo một phương thức hành động trong trường hợp các sự cố xảy ra liên quan đến sự an toàn về thể chất và tâm lý của trẻ vị thành niên.

Quy trình đăng ký

Để biết thêm thông tin, xem Application and review process.
 
Các khu vực tài trợ hiện tại của Wikimedia:      Middle East & North Africa      Châu Phi hạ Sahara      Nam Á      East, Southeast Asia, & Pacific      Latin America & Caribbean      Bắc Mỹ      Northern & Western Europe      Central & Eastern Europe & Central Asia

Các Cán bộ Chương trình Foundation và các ủy ban sẽ làm việc cùng nhau để trở thành đối tác tư tưởng chiến lược với những người nộp đơn. Các quyết định tài trợ dựa trên tính đủ điều kiện và sự cân nhắc của ủy ban.

Here's the summary of the application and review process:

 • Applicant submission: Applicants submit their proposal.
 • Due diligence: Program Officers and Grant Administrators organise the proposals and supporting documents for committee review.
 • Regional Fund Committee review: Committee members review the proposals and supporting documents individually based on a series of criteria and questions.
 • Initial feedback: Committees may publish questions to clarify any aspects of the proposal. Community members may also be posting comments, questions or feedback that applicants should respond to.
 • Structured feedback from Regional Committee: The whole committee meets to discuss each project to consolidate a unified feedback document that will be sent to applicants.
 • Staff feedback shared with committee: Program Officers share their review of each proposal with Committee members.
 • Committee/Applicant meetings: In certain cases, committee members may request a live session with the applicants to discuss this feedback and ask questions. Program Officers may also organise these spaces to provide applicants with support to review this feedback.
 • Applicant responses and revisions: Applicants have a set time to make necessary adjustments or clarifications.
 • Deliberations: Committee members hold a second round of formal deliberation sessions to make their final decisions on the funding. In this stage they take into consideration all the recommendations and adjustments, as well as the overall budget for the region.
 • Committee funding decision and remarks: Applicants are informed of the funding decision via email, Fluxx and Meta-Wiki. If approved, grant administration process begins.

Multi-year funding process

Multi-year grant funding is available for returning applicants if appropriate to the goals and objectives of the applicant for a 2- to 3-year grant period and if approved by the Regional Funds Committee. For multi-year applications, the Regional Funds Committee will evaluate potential increases for years 2 and 3 on a case-by-case basis once the budgets for the upcoming fiscal years are known.

Renewal process

Details about renewal process and other upcoming changes are published at: Wikimedia Community Fund/Proposed changes to General Support Fund in 2023-24.

Dòng thời gian

General Support timeline is different based on the applicant's funding region. See below for the regional calendar. If you don't know your funding region, look for it at find your region page.

Round 1 (2024-25)

Châu Phi hạ Sahara · Middle East & North Africa

11 tháng 8 – 8 tháng 9 năm 2024

Applicant support and eligibility check

12 tháng 8 năm 2024

Renewal deadline

8 tháng 9 năm 2024

Submission deadline

11 tháng 9 – 16 tháng 10 năm 2024

Review and translation

16 tháng 10 – 4 tháng 11 năm 2024

Review feedback and applicant engagement

15 tháng 11 năm 2024

Decision announced

22 tháng 11 – 12 tháng 12 năm 2024

Agreement and first payment

1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025

Midpoint conversation

30 tháng 1 năm 2026 / 31 tháng 3 năm 2026

Final or first year report due

East, Southeast Asia, & Pacific · Nam Á

9 tháng 8 – 9 tháng 9 năm 2024

Applicant support and eligibility check

9 tháng 9 năm 2024

Renewal deadline

9 tháng 9 năm 2024

Submission deadline

9 tháng 9 – 31 tháng 10 năm 2024

Review and translation

31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024

Review feedback and applicant engagement

29 tháng 11 năm 2024

Decision announced

13 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025

Agreement and first payment

1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025

Midpoint conversation

30 tháng 1 năm 2026 / 31 tháng 3 năm 2026

Final or first year report due

Latin America & Caribbean

2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024

Applicant support and eligibility check

9 tháng 9 năm 2024

Renewal deadline

30 tháng 9 năm 2024

Submission deadline

30 tháng 9 – 24 tháng 10 năm 2024

Review and translation

31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024

Review feedback and applicant engagement

29 tháng 11 năm 2024

Decision announced

16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025

Agreement and first payment

1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025

Midpoint conversation

30 tháng 1 năm 2026 / 31 tháng 3 năm 2026

Final or first year report due

Central & Eastern Europe & Central Asia · Bắc Mỹ

2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024

Applicant support and eligibility check

2 tháng 9 năm 2024

Renewal deadline

30 tháng 9 năm 2024

Submission deadline

30 tháng 9 – 24 tháng 10 năm 2024

Review and translation

24 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024

Review feedback and applicant engagement

29 tháng 11 năm 2024

Decision announced

16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025

Agreement and first payment

1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025

Midpoint conversation

30 tháng 1 năm 2026 / 31 tháng 3 năm 2026

Final or first year report due

Northern & Western Europe

2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024

Applicant support and eligibility check

2 tháng 9 năm 2024

Renewal deadline

30 tháng 9 năm 2024

Submission deadline

30 tháng 9 – 24 tháng 10 năm 2024

Review and translation

31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024

Review feedback and applicant engagement

29 tháng 11 năm 2024

Decision announced

16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025

Agreement and first payment

1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025

Midpoint conversation

30 tháng 1 năm 2026 / 31 tháng 3 năm 2026

Final or first year report due

Full timeline for all regions
SSA MENA SA ESEAP LATAM CEECA NA NWE
Renewals deadline 12 tháng 8 năm 2024 12 tháng 8 năm 2024 9 tháng 9 năm 2024 9 tháng 9 năm 2024 9 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024
Applicant proposal support starts 11 tháng 8 năm 2024 11 tháng 8 năm 2024 9 tháng 8 năm 2024 9 tháng 8 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 năm 2024
Eligibility check 11 tháng 8 – 8 tháng 9 năm 2024 11 tháng 8 – 8 tháng 9 năm 2024 9 tháng 8 – 9 tháng 9 năm 2024 9 tháng 8 – 9 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024 2 tháng 9 – 30 tháng 9 năm 2024
Submission deadline 8 tháng 9 năm 2024 8 tháng 9 năm 2024 9 tháng 9 năm 2024 9 tháng 9 năm 2024 30 tháng 9 năm 2024 30 tháng 9 năm 2024 30 tháng 9 năm 2024 30 tháng 9 năm 2024
Application translation support 11 tháng 9 – 18 tháng 9 năm 2024 11 tháng 9 – 18 tháng 9 năm 2024 9 tháng 9 – 23 tháng 9 năm 2024 9 tháng 9 – 23 tháng 9 năm 2024 30 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2024 30 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2024 30 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2024 30 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2024
Review starts 20 tháng 9 năm 2024 20 tháng 9 năm 2024 23 tháng 9 năm 2024 23 tháng 9 năm 2024 7 tháng 10 năm 2024 7 tháng 10 năm 2024 7 tháng 10 năm 2024 7 tháng 10 năm 2024
Feedback received 16 tháng 10 năm 2024 16 tháng 10 năm 2024 31 tháng 10 năm 2024 31 tháng 10 năm 2024 24 tháng 10 năm 2024 24 tháng 10 năm 2024 24 tháng 10 năm 2024 24 tháng 10 năm 2024
Engaging with feedback 16 tháng 10 – 4 tháng 11 năm 2024 16 tháng 10 – 4 tháng 11 năm 2024 31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024 31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024 31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024 31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024 31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024 31 tháng 10 – 15 tháng 11 năm 2024
Decision announced 15 tháng 11 năm 2024 15 tháng 11 năm 2024 29 tháng 11 năm 2024 29 tháng 11 năm 2024 29 tháng 11 năm 2024 29 tháng 11 năm 2024 29 tháng 11 năm 2024 29 tháng 11 năm 2024
Agreement signed 22 tháng 11 năm 2024 22 tháng 11 năm 2024 13 tháng 12 năm 2024 13 tháng 12 năm 2024 16 tháng 12 năm 2024 16 tháng 12 năm 2024 16 tháng 12 năm 2024 16 tháng 12 năm 2024
First payment sent 29 tháng 11 – 12 tháng 12 năm 2024 29 tháng 11 – 12 tháng 12 năm 2024 16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025 16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025 16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025 16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025 16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025 16 tháng 12 năm 2024 – 17 tháng 1 năm 2025
Midpoint learning conversation 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025 1 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 2025
Final report due 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026
Yearly report due for multi-year funds 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026 31 tháng 3 năm 2026

Round 2 (2024-25)

Châu Phi hạ Sahara · Middle East & North Africa

10 tháng 2 – 1 tháng 3 năm 2025

Applicant support and eligibility check

10 tháng 2 năm 2025

Renewal deadline

1 tháng 3 năm 2025

Submission deadline

3 tháng 3 – 11 tháng 4 năm 2025

Review and translation

11 tháng 4 – 1 tháng 5 năm 2025

Review feedback and applicant engagement

16 tháng 5 năm 2025

Decision announced

20 tháng 5 – 25 tháng 6 năm 2025

Agreement and first payment

15 tháng 1 năm 2026

Midpoint conversation

31 tháng 7 năm 2026 / 15 tháng 8 năm 2026

Final or first year report due

East, Southeast Asia, & Pacific · Nam Á

14 tháng 2 – 13 tháng 3 năm 2025

Applicant support and eligibility check

14 tháng 3 năm 2025

Renewal deadline

13 tháng 3 năm 2025

Submission deadline

13 tháng 3 – 21 tháng 4 năm 2025

Review and translation

21 tháng 4 – 5 tháng 5 năm 2025

Review feedback and applicant engagement

23 tháng 5 năm 2025

Decision announced

6 tháng 6 – 30 tháng 6 năm 2025

Agreement and first payment

15 tháng 1 năm 2026

Midpoint conversation

31 tháng 7 năm 2026 / 15 tháng 8 năm 2026

Final or first year report due

Latin America & Caribbean

10 tháng 2 – 1 tháng 3 năm 2025

Applicant support and eligibility check

10 tháng 2 năm 2025

Renewal deadline

1 tháng 3 năm 2025

Submission deadline

3 tháng 3 – 4 tháng 4 năm 2025

Review and translation

4 tháng 4 – 2 tháng 5 năm 2025

Review feedback and applicant engagement

16 tháng 5 năm 2025

Decision announced

30 tháng 5 – 14 tháng 6 năm 2025

Agreement and first payment

15 tháng 1 năm 2026

Midpoint conversation

31 tháng 7 năm 2026 / 15 tháng 8 năm 2026

Final or first year report due

Central & Eastern Europe & Central Asia · Bắc Mỹ

17 tháng 2 – 7 tháng 3 năm 2025

Applicant support and eligibility check

17 tháng 2 năm 2025

Renewal deadline

7 tháng 3 năm 2025

Submission deadline

10 tháng 3 – 4 tháng 4 năm 2025

Review and translation

4 tháng 4 – 2 tháng 5 năm 2025

Review feedback and applicant engagement

16 tháng 5 năm 2025

Decision announced

30 tháng 5 – 14 tháng 6 năm 2025

Agreement and first payment

15 tháng 1 năm 2026

Midpoint conversation

31 tháng 7 năm 2026 / 15 tháng 8 năm 2026

Final or first year report due

Northern & Western Europe

21 tháng 2 – 14 tháng 3 năm 2025

Applicant support and eligibility check

21 tháng 2 năm 2025

Renewal deadline

14 tháng 3 năm 2025

Submission deadline

14 tháng 3 – 4 tháng 4 năm 2025

Review and translation

4 tháng 4 – 20 tháng 4 năm 2025

Review feedback and applicant engagement

30 tháng 4 năm 2025

Decision announced

15 tháng 5 – 13 tháng 6 năm 2025

Agreement and first payment

30 tháng 1 năm 2026

Midpoint conversation

31 tháng 7 năm 2026 / 14 tháng 8 năm 2026

Final or first year report due

Full timeline for all regions
SSA MENA SA ESEAP LATAM CEECA NA NWE
Renewals Deadline 10 tháng 2 năm 2025 10 tháng 2 năm 2025 14 tháng 3 năm 2025 14 tháng 3 năm 2025 10 tháng 2 năm 2025 17 tháng 2 năm 2025 17 tháng 2 năm 2025 21 tháng 2 năm 2025
Applicant proposal support starts 10 tháng 2 năm 2025 10 tháng 2 năm 2025 14 tháng 2 năm 2025 14 tháng 2 năm 2025 10 tháng 2 năm 2025 17 tháng 2 năm 2025 17 tháng 2 năm 2025 21 tháng 2 năm 2025
Eligibility check 10 tháng 2 – 1 tháng 3 năm 2025 10 tháng 2 – 1 tháng 3 năm 2025 14 tháng 2 – 13 tháng 3 năm 2025 14 tháng 2 – 13 tháng 3 năm 2025 10 tháng 2 – 1 tháng 3 năm 2025 17 tháng 2 – 7 tháng 3 năm 2025 17 tháng 2 – 7 tháng 3 năm 2025 21 tháng 2 – 14 tháng 3 năm 2025
Submission deadline 1 tháng 3 năm 2025 1 tháng 3 năm 2025 13 tháng 3 năm 2025 13 tháng 3 năm 2025 1 tháng 3 năm 2025 7 tháng 3 năm 2025 7 tháng 3 năm 2025 14 tháng 3 năm 2025
Application translation support 3 tháng 3 – 10 tháng 3 năm 2025 3 tháng 3 – 10 tháng 3 năm 2025 13 tháng 3 – 27 tháng 3 năm 2025 13 tháng 3 – 27 tháng 3 năm 2025 3 tháng 3 – 10 tháng 3 năm 2025 10 tháng 3 – 17 tháng 3 năm 2025 10 tháng 3 – 17 tháng 3 năm 2025 14 tháng 3 – 21 tháng 3 năm 2025
Review starts 14 tháng 3 năm 2025 14 tháng 3 năm 2025 28 tháng 3 năm 2025 28 tháng 3 năm 2025 14 tháng 3 năm 2025 17 tháng 3 năm 2025 17 tháng 3 năm 2025 21 tháng 3 năm 2025
Feedback received 11 tháng 4 năm 2025 11 tháng 4 năm 2025 21 tháng 4 năm 2025 21 tháng 4 năm 2025 4 tháng 4 năm 2025 4 tháng 4 năm 2025 4 tháng 4 năm 2025 4 tháng 4 năm 2025
Engaging with feedback 11 tháng 4 – 1 tháng 5 năm 2025 11 tháng 4 – 1 tháng 5 năm 2025 21 tháng 4 – 5 tháng 5 năm 2025 21 tháng 4 – 5 tháng 5 năm 2025 4 tháng 4 – 2 tháng 5 năm 2025 11 tháng 4 – 2 tháng 5 năm 2025 11 tháng 4 – 2 tháng 5 năm 2025 4 tháng 4 – 20 tháng 4 năm 2025
Decision announced 16 tháng 5 năm 2025 16 tháng 5 năm 2025 23 tháng 5 năm 2025 23 tháng 5 năm 2025 16 tháng 5 năm 2025 16 tháng 5 năm 2025 16 tháng 5 năm 2025 30 tháng 4 năm 2025
Agreement signed 20 tháng 5 năm 2025 20 tháng 5 năm 2025 6 tháng 6 năm 2025 6 tháng 6 năm 2025 30 tháng 5 năm 2025 30 tháng 5 năm 2025 30 tháng 5 năm 2025 15 tháng 5 năm 2025
First payment sent 25 tháng 5 – 25 tháng 6 năm 2025 24 tháng 5 – 7 tháng 6 năm 2025 6 tháng 6 – 30 tháng 6 năm 2025 6 tháng 6 – 30 tháng 6 năm 2025 30 tháng 5 – 14 tháng 6 năm 2025 30 tháng 5 – 14 tháng 6 năm 2025 30 tháng 5 – 14 tháng 6 năm 2025 16 tháng 5 – 13 tháng 6 năm 2025
Midpoint learning conversation 15 tháng 1 năm 2026 15 tháng 1 năm 2026 15 tháng 1 năm 2026 15 tháng 1 năm 2026 15 tháng 1 năm 2026 15 tháng 1 năm 2026 15 tháng 1 năm 2026 30 tháng 1 năm 2026
Final report due 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026 31 tháng 7 năm 2026
Yearly report due for multi-year funds 15 tháng 8 năm 2026 15 tháng 8 năm 2026 15 tháng 8 năm 2026 15 tháng 8 năm 2026 15 tháng 8 năm 2026 15 tháng 8 năm 2026 15 tháng 8 năm 2026 14 tháng 8 năm 2026

Principles and values

Các nguyên tắc cơ bản và làm nổi bật chiến lược tài trợ được dựa trực tiếp trên Nguyên tắc Chiến lược Phong trào:

 • Trợ cấp & Quản lý bản thân
 • Công bằng & Trao quyền
 • Cộng tác & Hợp tác
 • Lấy con người làm trung tâm - lắng nghe và suy ngẫm
 • Dữ liệu hiệu quả & Thực tiễn lặp lại - thúc đẩy đổi mới và học hỏi

Yêu cầu báo cáo

There are two types of required reports if your General Support Fund request is approved: Final report (written) and Conversation report (online meeting).

Final learning report

This is a written report to submit within 30 days after the grant end date.

 1. Go to Wikimedia Foundation Grantee Portal (Fluxx) and log in.
 2. Find the Reports section on the left sidebar. Select the Upcoming link and you will see all upcoming reports.
 3. Select the report and click Edit. Answer the questions in the form. You can write it in any preferred language.
 4. When the report is complete, click Submit to send it for review. The report will be published on Meta-Wiki within two working days.

You can prepare the report offline. Make a copy of the report form, answer the questions and copy the text to Fluxx.

 
Final or Yearly Report Form for applications approved in FY 2023-24 (Google Docs)
 
Final or Yearly Report Form for applications approved before FY 2023-24 (Google Docs)
Conversation reports

There are two conversation reports. You will meet the Program Officer online two times in the middle of the grant implementation and after completing the grant. They will ask questions and complete the forms.

You can review the questions before the online meeting. You do not need to fill out these forms.

 
Midterm Conversation Questions (Google Docs)
 
Final or Yearly Conversation Questions (Google Docs)
Multi-year funding reports

If you have a multi-year funding, the required reports are slightly different.

 • Yearly learning report: The same form as final learning report but submitted yearly.
 
Final or Yearly Report Form for applications approved in FY 2023-24 (Google Docs)
 
Final or Yearly Report Form for applications approved before FY 2023-24 (Google Docs)
 • Yearly conversation between PO-grantee partners: The same meeting as final conversation meeting but organised yearly.
 
Final or Yearly Conversation Questions (Google Docs)

Tài nguyên

Updates

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quỹ Tài Trợ Chung, vui lòng liên hệ với Cán bộ Chương trình Khu vực của bạn qua email:

Region Regional Program Officer Email address
Middle East & North Africa Farida El-Gueretly mena_fund wikimedia.org
Châu Phi hạ Sahara Veronica Thamaini ssa_fund wikimedia.org
Nam Á Jacqueline Chen sa_fund wikimedia.org
East, Southeast Asia, & Pacific Jacqueline Chen eseap_fund wikimedia.org
Latin America & Caribbean Mercedes Caso lac_fund wikimedia.org
Bắc Mỹ Chris Schilling na_fund wikimedia.org
Northern & Western Europe Agnes Bruszik nwe_fund wikimedia.org
Central & Eastern Europe & Central Asia Chris Schilling ceeca_fund wikimedia.org

Notes

 1. Unrestricted funding means that grantees are able to reallocate funding in their budget to new or existing mission-aligned activities or expenses at their own discretion during the funding period. You do not need to obtain permission from the Foundation for reallocation for these changes in your budget. For the General Support Fund and Conference & Event Fund, when reallocations exceed 20% of your total budget from the funding program, please notify your program officer of these changes. This notification would not be to request approval, but to generally inform the Community Resources team what circumstances or opportunities are prompting more significant changes in your budget.