Subsidies:Programma's/Wikimedia Community Fund/General Support Fund

This page is a translated version of the page Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/General Support Fund and the translation is 100% complete.
Algemeen Steunfonds

Who?

Individuen, groepen, Wikimedia-partners of organisaties van de Wikimedia-beweging

What?

Voor jaarlijkse of strategische plannen die duurzame steun vereisen en voor grotere projecten en programma's.

When?

4 maanden verwerking, 2 rondes in een jaar

How much?

Gemiddeld 10.000 - 300.000 USD aan onbeperkte financiering[1]2023-24 round 2 submissions closed. 2024-25 round 1 info coming soon.

Hoe kunt u het aanvragen

 1. Lees hier wat wij financieren en wie zich kan aanmelden.
 2. Verplichte stap: Neem contact op met de regionale programmamedewerker als u begint na te denken over uw aanvraag. Zij zullen u helpen te begrijpen voor welke ronde u zich moet aanmelden en zullen u ondersteunen bij het proces.
 3. Ga naar het 'Wikimedia Foundation Grantee Portal (Fluxx) en log in.
  • Als u geen account heeft, klikt u op Register Now en geeft u de gevraagde informatie op. U ontvangt binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving.
 4. Selecteer de knop Apply for General Support Fund op de hoofdpagina. Klik op Save and Continue of Save and Close om de aanvraag op te slaan.
 5. Volg de instructies op het aanvraagformulier. Klik op Submit om de aanvraag ter beoordeling in te dienen.

 • Wij accepteren aanvragen in elke taal. Wij zullen de vertaling ondersteunen voor aanvragen en overleg indien nodig.
 • De aanvragen worden binnen twee dagen automatisch op Meta-Wiki gepubliceerd. Dit wordt gedaan voor community beoordeling en feedback.
 • U kunt de aanvraag offline voorbereiden. Maak een kopie van het aanvraagformulier, beantwoord de vragen en kopieer de tekst naar Fluxx.
 
General Support Fund Application Form (Google Docs)
 
General Support Fund Budget Template (Google Sheets)

Wat wij financieren

Voorbeelden van projecten die wij als onderdeel van het jaarplan financieren
 • Onderwijsprojecten
 • Culturele en erfgoedprojecten die bijdragen van inhoud, het samenstellen van de inhoud en de toegankelijkheid van die inhoud bevorderen.
 • Gender en diversiteit projecten
 • Gemeenschapsondersteuning en betrokkenheidsprojecten
 • Coördinatie van globale campagnes.
 • Projecten die gericht zijn op het beïnvloeden van wet- en regelgeving (op nationaal, regionaal of internationaal niveau) om de mensen, het model en de waarden van de vrije kennisbeweging te beschermen. Deze projecten kunnen gericht zijn op nationale wetgeving, handelsovereenkomsten, mensenrechtenkaders en andere voorschriften en normen die door regeringen en wetgevers worden vastgesteld.
Voorbeelden van uitgaven die wij ondersteunen
 • Werkruimte, services en andere veelvoorkomende kosten die nodig zijn voor een gelieerde om te kunnen werken.
 • Programma kosten, gegevenskosten ter ondersteuning van toegang tot online evenementen, prijzen, outreach en andere gebruikelijke kosten voor het ondersteunen van een programma.
 • Onkosten staf, compensatie voor goed gedefinieerde rollen die vrijwilligersactiviteiten niet vervangen, inclusief (maar niet beperkt tot) grafisch ontwerp, training, kinderopvang, vertaling, projectbeheer, organisatiebeheer en Wikimedian-in-Residence-rollen.
 • Opleidingskosten, kosten voor het leren of trainen van kennis voor gemeenschapsleden of gelieerde stafleden.
 • Reiskosten en deelnamekosten voor staf en organisatoren.
Voorbeelden van gefinancierde aanvragen
Voorbeelden van voorstellen die wij niet financieren
 • Voorstellen die aan bepaalde criteria voldoen, komen niet in aanmerking voor beoordeling in het Wikimedia Community Fund:
  • Voorstellen die primair gericht zijn op onderzoeksactiviteiten dienen te worden ingediend bij de Wikimedia Research Fund.
  • Voorstellen die primair gericht zijn op grootschalige softwareontwikkeling komen niet in aanmerking voor beoordeling. Kleinschaligere softwareontwikkelingsprojecten kunnen in aanmerking komen voor beoordeling in de Rapid Fund in afwachting van een evaluatie door bronnen van de gemeenschap en de staf Afdeling Technologie.

Regionale Fonds Comités hebben de flexibiliteit om projecten en uitgaven te financieren die aanvragers identificeren op basis van hun specifieke context en situationele behoeften, en kunnen aanvullende verzoeken ondersteunen die hier niet worden beschreven.

Verkiesbaarheid

Elke aanvrager van het Algemeen Steunfonds moet ten minste een maand voor de deadline voor aanmelding contact opnemen met zijn programmamedewerker. Als u geen gesprek heeft gehad met uw programmamedewerker over het aanvragen van algemene ondersteuningsfinanciering, moet u in de volgende financieringsrondes een aanvraag indienen.

Hieronder volgen de basiscriteria waaraan alle aanvragers van het Wikimedia Community Fund moeten voldoen om een ​​voorstel te kunnen laten beoordelen:

 • Voorgestelde programma's en activiteiten die verbonden zijn met de missie van de Wikimedia Foundation.
 • Werken en bijdragen moeten kunnen worden gepubliceerd onder ethische, open access-overeenkomsten
 • Aanvragen moeten voor toekomstig, gepland werk zijn
 • Aanvragers die organisaties zijn, moeten worden aangeduid als een Wikimedia-affiliate, of moet een organisatie zijn met een aantoonbare geschiedenis en primaire focus met betrekking tot de missie van de Wikimedia Foundation, zoals het verbeteren van Wikimedia-projecten en het ondersteunen van haar vrijwillige bijdragers.
Gedrags- en wettelijke vereisten
In aanmerking komend voor andere financieringsprogramma's

General Support Fund recipients are eligible to apply for some other Wikimedia Foundation funding programs:

General Support Fund recipients are not eligible to apply for:

If additional funding is needed, please contact your regional program officer to discuss the need for budgetary adjustments and other funding opportunities.
Veiligheid voor jongeren

Jeugdveiligheidsbeleid moet aanwezig zijn voor elke activiteit waarbij minderjarige leden van de gemeenschap betrokken zijn

 • Als het voorstel wijst op direct contact met kinderen of jongeren, beschrijft het ook de naleving van internationale en lokale wetten voor het werken met kinderen en jongeren, en geeft het documentatie van de lokale wetten in de bijlage.
 • Het voorstel laat zien hoe ze de veilige betrokkenheid van jongeren bij alle projectactiviteiten zullen garanderen.
 • Het voorstel toont aan dat alle volwassenen die in nauw contact met jongeren zullen werken, naar behoren zijn doorgelicht en opgeleid.
 • Het voorstel schetst een handelingsprotocol in het geval dat zich incidenten voordoen met betrekking tot de fysieke en psychische veiligheid van jongeren.

Aanmeldingsprocedure

For further information, see Applicatie en beoordelingsproces.
 
Current Wikimedia subsidie ​​regio's:      Middle East & North Africa      Sub-Saharisch Afrika      Zuid-Azië      East, Southeast Asia, & Pacific      Latin America & Caribbean      Noord-Amerika      Northern & Western Europe      Central & Eastern Europe & Central Asia

Wij werken samen om strategische denkpartners te zijn met aanvragers. De financieringsbeslissingen zijn gebaseerd op verkiesbaarheid en beraadslaging van de commissie.

Een samenvatting van het totale proces:

 • Aanvraag indienen: De aanvrager dient het eigen voorstel in.
 • Zorgvuldigheid: Program Officers en Subsidie beheerders van de gemeenschap verzamelen de voorstellen en bieden ondersteuning bij het beoordelen door de commissie.
 • Beoordeling regionale fondscommissie: Het duurt even voordat commissie-leden een voorstel kunnen beoordelen en ondersteunende documenten bij dat voorstel beschikbaar zijn en dus naar de criteria gekeken kan worden, zeker als er aanvullende vragen komen.
 • Initiële feedback : Een commissie kan vragen stellen op Meta zodat de aanvragers hun voorstel op een of meerdere punten kan toelichten. De gemeenschap kan dan ook commentaar/feedback geven of vragen stellen, hierop dienen de aanvragers ook te reageren.
 • Gestructureerde feedback van het regionaal comité: de hele commissie komt bijeen om elk project te bespreken om een uniform feedbackdocument te consolideren dat naar de aanvragers zal worden verzonden.
 • Feedback van de staf gedeeld met de commissie: de Program Officers delen hun beoordeling per voorstel ook met de commissie.
 • Commissie/Aanvrager bijeenkomsten: Een commissie-lid kan verzoeken om on-line sessie met een aanvrager om de aanvraag te bespreken en om vragen te stellen. Program Officers kunnen dit ook organiseren om hun eigen feedback aan de aanvrager duidelijker over te brengen.
 • Antwoorden en aanvullingen door aanvragers: Aanvragers krijgen een bepaalde tijd om de benodigde aanpassingen te doen of om een toelichting te geven.
 • Beraadslagingen: Commissieleden houden een tweede ronde van formele beraadslagingen om hun definitieve beslissingen over de financiering te nemen. In deze fase houden ze rekening met alle aanbevelingen en aanpassingen, en het totale budget voor de regio.
 • Beslissing en opmerkingen: Aanvragers worden geïnformeerd over de beslissing per e-mail, Fluxx, MetaWiki. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, begint de administratieve uitvoering.

Meerjarig financieringsproces

Meerjarige subsidiefinanciering is beschikbaar voor terugkerende aanvragers indien passend bij de doelen en doelstellingen van de aanvrager voor een subsidieperiode van 2 tot 3 jaar en indien goedgekeurd door de Commissie Regionale Fondsen. Voor meerjarige aanvragen zal de commissie de mogelijke verhogingen voor de jaren 2 en 3 van geval tot geval evalueren zodra de begrotingen voor de komende begrotingsjaren bekend zijn.

Verlengen

Details over het verlengingsproces en andere aankomende wijzigingen zijn gepubliceerd op: Voorgestelde wijzigingen in het Algemeen Ondersteuningsfonds in 2023-24.

Tijdlijn

De tijdlijn van dit proces kan per regio van de aanvrager verschillen. Bekijk hieronder de regionale kalender. U kunt uw regio opzoeken.

Ronde 1 (2024-25)

Sub-Saharisch Afrika · Middle East & North Africa

11 augustus – 8 september 2024

Applicant support and eligibility check

12 augustus 2024

Renewal deadline

8 september 2024

Submission deadline

11 september – 16 oktober 2024

Review and translation

16 oktober – 4 november 2024

Review feedback and applicant engagement

15 november 2024

Decision announced

22 november – 12 december 2024

Agreement and first payment

1 juli – 31 juli 2025

Midpoint conversation

30 januari 2026 / 31 maart 2026

Final or first year report due

East, Southeast Asia, & Pacific · Zuid-Azië

9 augustus – 9 september 2024

Applicant support and eligibility check

9 september 2024

Renewal deadline

9 september 2024

Submission deadline

9 september – 31 oktober 2024

Review and translation

31 oktober – 15 november 2024

Review feedback and applicant engagement

29 november 2024

Decision announced

13 december 2024 – 17 januari 2025

Agreement and first payment

1 juli – 31 juli 2025

Midpoint conversation

30 januari 2026 / 31 maart 2026

Final or first year report due

Latin America & Caribbean

2 september – 30 september 2024

Applicant support and eligibility check

9 september 2024

Renewal deadline

30 september 2024

Submission deadline

30 september – 24 oktober 2024

Review and translation

31 oktober – 15 november 2024

Review feedback and applicant engagement

29 november 2024

Decision announced

16 december 2024 – 17 januari 2025

Agreement and first payment

1 juli – 31 juli 2025

Midpoint conversation

30 januari 2026 / 31 maart 2026

Final or first year report due

Central & Eastern Europe & Central Asia · Noord-Amerika

2 september – 30 september 2024

Applicant support and eligibility check

2 september 2024

Renewal deadline

30 september 2024

Submission deadline

30 september – 24 oktober 2024

Review and translation

31 oktober – 15 november 2024

Review feedback and applicant engagement

29 november 2024

Decision announced

16 december 2024 – 17 januari 2025

Agreement and first payment

1 juli – 31 juli 2025

Midpoint conversation

30 januari 2026 / 31 maart 2026

Final or first year report due

Northern & Western Europe

2 september – 30 september 2024

Applicant support and eligibility check

2 september 2024

Renewal deadline

30 september 2024

Submission deadline

30 september – 24 oktober 2024

Review and translation

31 oktober – 15 november 2024

Review feedback and applicant engagement

29 november 2024

Decision announced

16 december 2024 – 17 januari 2025

Agreement and first payment

1 juli – 31 juli 2025

Midpoint conversation

30 januari 2026 / 31 maart 2026

Final or first year report due

Full timeline for all regions
SSA MENA SA ESEAP LATAM CEECA NA NWE
Deadline voor verlengingen 12 augustus 2024 12 augustus 2024 9 september 2024 9 september 2024 9 september 2024 2 september 2024 2 september 2024 2 september 2024
Ondersteunen voorstellen van aanvragers begint 11 augustus 2024 11 augustus 2024 9 augustus 2024 9 augustus 2024 2 september 2024 2 september 2024 2 september 2024 2 september 2024
Controle verkiesbaarheid 11 augustus – 8 september 2024 11 augustus – 8 september 2024 9 augustus – 9 september 2024 9 augustus – 9 september 2024 2 september – 30 september 2024 2 september – 30 september 2024 2 september – 30 september 2024 2 september – 30 september 2024
Uiterste inleverdatum 8 september 2024 8 september 2024 9 september 2024 9 september 2024 30 september 2024 30 september 2024 30 september 2024 30 september 2024
Ondersteuning applicatie vertaling 11 september – 18 september 2024 11 september – 18 september 2024 9 september – 23 september 2024 9 september – 23 september 2024 30 september – 6 oktober 2024 30 september – 6 oktober 2024 30 september – 6 oktober 2024 30 september – 6 oktober 2024
Beoordelen begint 20 september 2024 20 september 2024 23 september 2024 23 september 2024 7 oktober 2024 7 oktober 2024 7 oktober 2024 7 oktober 2024
Feedback ontvangen 16 oktober 2024 16 oktober 2024 31 oktober 2024 31 oktober 2024 24 oktober 2024 24 oktober 2024 24 oktober 2024 24 oktober 2024
Feedback verwerken 16 oktober – 4 november 2024 16 oktober – 4 november 2024 31 oktober – 15 november 2024 31 oktober – 15 november 2024 31 oktober – 15 november 2024 31 oktober – 15 november 2024 31 oktober – 15 november 2024 31 oktober – 15 november 2024
Aankondiging beslissingen 15 november 2024 15 november 2024 29 november 2024 29 november 2024 29 november 2024 29 november 2024 29 november 2024 29 november 2024
Teken overeenkomst 22 november 2024 22 november 2024 13 december 2024 13 december 2024 16 december 2024 16 december 2024 16 december 2024 16 december 2024
Doen van eerste betaling 29 november – 12 december 2024 29 november – 12 december 2024 16 december 2024 – 17 januari 2025 16 december 2024 – 17 januari 2025 16 december 2024 – 17 januari 2025 16 december 2024 – 17 januari 2025 16 december 2024 – 17 januari 2025 16 december 2024 – 17 januari 2025
Halverwege het leergesprek 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025 1 juli – 31 juli 2025
Eindrapport verlangd 30 januari 2026 30 januari 2026 30 januari 2026 30 januari 2026 30 januari 2026 30 januari 2026 30 januari 2026 30 januari 2026
Jaarrapportage bij fondsen die over meerdere jaren gaan. 31 maart 2026 31 maart 2026 31 maart 2026 31 maart 2026 31 maart 2026 31 maart 2026 31 maart 2026 31 maart 2026

Ronde 2 (2024-25)

Sub-Saharisch Afrika · Middle East & North Africa

10 februari – 1 maart 2025

Applicant support and eligibility check

10 februari 2025

Renewal deadline

1 maart 2025

Submission deadline

3 maart – 11 april 2025

Review and translation

11 april – 1 mei 2025

Review feedback and applicant engagement

16 mei 2025

Decision announced

20 mei – 25 juni 2025

Agreement and first payment

15 januari 2026

Midpoint conversation

31 juli 2026 / 15 augustus 2026

Final or first year report due

East, Southeast Asia, & Pacific · Zuid-Azië

14 februari – 13 maart 2025

Applicant support and eligibility check

14 maart 2025

Renewal deadline

13 maart 2025

Submission deadline

13 maart – 21 april 2025

Review and translation

21 april – 5 mei 2025

Review feedback and applicant engagement

23 mei 2025

Decision announced

6 juni – 30 juni 2025

Agreement and first payment

15 januari 2026

Midpoint conversation

31 juli 2026 / 15 augustus 2026

Final or first year report due

Latin America & Caribbean

10 februari – 1 maart 2025

Applicant support and eligibility check

10 februari 2025

Renewal deadline

1 maart 2025

Submission deadline

3 maart – 4 april 2025

Review and translation

4 april – 2 mei 2025

Review feedback and applicant engagement

16 mei 2025

Decision announced

30 mei – 14 juni 2025

Agreement and first payment

15 januari 2026

Midpoint conversation

31 juli 2026 / 15 augustus 2026

Final or first year report due

Central & Eastern Europe & Central Asia · Noord-Amerika

17 februari – 7 maart 2025

Applicant support and eligibility check

17 februari 2025

Renewal deadline

7 maart 2025

Submission deadline

10 maart – 4 april 2025

Review and translation

11 april – 2 mei 2025

Review feedback and applicant engagement

16 mei 2025

Decision announced

30 mei – 14 juni 2025

Agreement and first payment

15 januari 2026

Midpoint conversation

31 juli 2026 / 15 augustus 2026

Final or first year report due

Northern & Western Europe

21 februari – 14 maart 2025

Applicant support and eligibility check

21 februari 2025

Renewal deadline

14 maart 2025

Submission deadline

14 maart – 4 april 2025

Review and translation

4 april – 20 april 2025

Review feedback and applicant engagement

30 april 2025

Decision announced

15 mei – 13 juni 2025

Agreement and first payment

30 januari 2026

Midpoint conversation

31 juli 2026 / 14 augustus 2026

Final or first year report due

Volledige tijdlijn voor alle regio's
SSA MENA SA ESEAP LATAM CEECA NA NWE
Deadline voor verlengingen 10 februari 2025 10 februari 2025 14 maart 2025 14 maart 2025 10 februari 2025 17 februari 2025 17 februari 2025 21 februari 2025
Ondersteunen voorstellen van aanvragers begint 10 februari 2025 10 februari 2025 14 februari 2025 14 februari 2025 10 februari 2025 17 februari 2025 17 februari 2025 21 februari 2025
Controle verkiesbaarheid 10 februari – 1 maart 2025 10 februari – 1 maart 2025 14 februari – 13 maart 2025 14 februari – 13 maart 2025 10 februari – 1 maart 2025 17 februari – 7 maart 2025 17 februari – 7 maart 2025 21 februari – 14 maart 2025
Uiterste inleverdatum 1 maart 2025 1 maart 2025 13 maart 2025 13 maart 2025 1 maart 2025 7 maart 2025 7 maart 2025 14 maart 2025
Ondersteuning applicatie vertaling 3 maart – 10 maart 2025 3 maart – 10 maart 2025 13 maart – 27 maart 2025 13 maart – 27 maart 2025 3 maart – 10 maart 2025 10 maart – 17 maart 2025 10 maart – 17 maart 2025 14 maart – 21 maart 2025
Beoordelen begint 14 maart 2025 14 maart 2025 28 maart 2025 28 maart 2025 14 maart 2025 17 maart 2025 17 maart 2025 21 maart 2025
Feedback ontvangen 11 april 2025 11 april 2025 21 april 2025 21 april 2025 4 april 2025 4 april 2025 4 april 2025 4 april 2025
Feedback verwerken 11 april – 1 mei 2025 11 april – 1 mei 2025 21 april – 5 mei 2025 21 april – 5 mei 2025 4 april – 2 mei 2025 11 april – 2 mei 2025 11 april – 2 mei 2025 4 april – 20 april 2025
Aankondiging beslissingen 16 mei 2025 16 mei 2025 23 mei 2025 23 mei 2025 16 mei 2025 16 mei 2025 16 mei 2025 30 april 2025
Teken overeenkomst 20 mei 2025 20 mei 2025 6 juni 2025 6 juni 2025 30 mei 2025 30 mei 2025 30 mei 2025 15 mei 2025
Doen van eerste betaling 25 mei – 25 juni 2025 24 mei – 7 juni 2025 6 juni – 30 juni 2025 6 juni – 30 juni 2025 30 mei – 14 juni 2025 30 mei – 14 juni 2025 30 mei – 14 juni 2025 16 mei – 13 juni 2025
Halverwege het leergesprek 15 januari 2026 15 januari 2026 15 januari 2026 15 januari 2026 15 januari 2026 15 januari 2026 15 januari 2026 30 januari 2026
Eindrapport verlangd 31 juli 2026 31 juli 2026 31 juli 2026 31 juli 2026 31 juli 2026 31 juli 2026 31 juli 2026 31 juli 2026
Jaarrapportage bij fondsen die over meerdere jaren gaan. 15 augustus 2026 15 augustus 2026 15 augustus 2026 15 augustus 2026 15 augustus 2026 15 augustus 2026 15 augustus 2026 14 augustus 2026

Principes en normen

De principes die ten grondslag liggen en de strategie onderstrepen, zijn rechtstreeks gebaseerd op de Movement Strategy Principles:

 • Subsidiariteit en Zelfbeheer
 • Gelijkheid en empowerment
 • Samenwerking & Samenwerking
 • Mensgerichtheid - luisteren en reflectie
 • Efficiënte gegevens en iteratieve praktijken - bevordering van innovatie en leren

Rapportage vereisten

Er zijn twee soorten vereiste rapporten als uw aanvraag voor het Algemeen Ondersteuningsfonds wordt goedgekeurd: Eindrapport (schriftelijk) en Gespreksrapport (online vergadering).

Definitief leerrapport

Dit is een schriftelijk verslag dat binnen 30 dagen na de beëindigingsdatum van de subsidie moet worden ingediend.

 1. Ga naar het 'Wikimedia Foundation Grantee Portal (Fluxx) en log in.
 2. Zoek het gedeelte Reports in de linkerzijbalk. Selecteer de link Upcoming en u ziet alle aankomende rapporten.
 3. Selecteer het rapport en klik op Edit. Beantwoord de vragen in het formulier. U kunt het in elke gewenste taal schrijven.
 4. Wanneer het rapport is voltooid, klikt u op 'Submit om het ter beoordeling te verzenden. Het rapport wordt binnen twee werkdagen op Meta-Wiki gepubliceerd.

U kunt het rapport offline voorbereiden. Maak een kopie van het rapportformulier, beantwoord de vragen en kopieer de tekst naar Fluxx.

 
Final or Yearly Report Form for applications approved in FY 2023-24 (Google Docs)
 
Final or Yearly Report Form for applications approved before FY 2023-24 (Google Docs)
Verslagen over gesprekken

Er zijn twee rapporten over gesprekken. U zult de 'Program Officer' twee keer online ontmoeten, midden in de uitvoering van de subsidie en na voltooiing van de subsidie. Zij stellen vragen en vullen de formulieren in.

U kunt de vragen voor de online vergadering bekijken. U hoeft deze formulieren niet in te vullen.

 
Midterm Conversation Questions (Google Docs)
 
Final or Yearly Conversation Questions (Google Docs)
Verslagen over meerjarenfinanciering

Als u een meerjarenfinanciering heeft, zijn de vereiste verslagen iets anders.

 • Jaarlijks leerrapport: Hetzelfde formulier als het eindrapport, maar jaarlijks ingediend.
 
Final or Yearly Report Form for applications approved in FY 2023-24 (Google Docs)
 
Final or Yearly Report Form for applications approved before FY 2023-24 (Google Docs)
 • Jaarlijks gesprek tussen programmafunctionarissen en begunstigde partners: Dezelfde bijeenkomst als het afrondende gesprek, maar jaarlijks georganiseerd.
 
Final or Yearly Conversation Questions (Google Docs)

Middelen

Updates

Contact opnemen

Als u vragen heeft over het Algemeen Steunfonds, neem dan contact op met uw Regional Program Officer via email:

Region Regional Program Officer Email address
Middle East & North Africa Farida El-Gueretly mena_fund wikimedia.org
Sub-Saharisch Afrika Veronica Thamaini ssa_fund wikimedia.org
Zuid-Azië Jacqueline Chen sa_fund wikimedia.org
East, Southeast Asia, & Pacific Jacqueline Chen eseap_fund wikimedia.org
Latin America & Caribbean Mercedes Caso lac_fund wikimedia.org
Noord-Amerika Chris Schilling na_fund wikimedia.org
Northern & Western Europe Agnes Bruszik nwe_fund wikimedia.org
Central & Eastern Europe & Central Asia Chris Schilling ceeca_fund wikimedia.org

Opmerkingen

 1. Onbeperkte fondsenverstrekking betekent dat degene die het fonds ontvangt het budget aan nieuwe en bestaande activiteiten of onkosten die aan de missie zijn gekoppeld kunnen besteden, dit naar eigen inzicht gedurende de periode van de fondsenverstrekking. Er is dus geen verplichting om hiervoor toestemming te vragen aan de Foundation. Bij het General Support Fund en Conference & Event Fund, als het verplaatsen boven 20% van uw totale budget van het programma komt, licht dan uw program officer hierover in. Deze notificatie is dan geen verzoek om goedkeuring maar meer het in het algemeen informeren van het Community Resources team over de omstandigheden of mogelijkheden die voor deze significante wijzigingen in uw budget zorgen.