• "Informa sobre les donacions de fons, preservant la privadesa del donant."
 • "Fundació C.O.R.E."
 • "Donacions en directe"
 • "Navega per data"
 • "Donatius"
 • "Mínim"
 • "Mitjana"
 • "Màxim"
 • "Total"
 • "Desviació estàndard"
 • "Estadístiques globals (%currency)"
 • "Moneda"
 • "Quantitat"
 • "Equivalent en %currency"
 • "Estadístiques per divisa"
 • "Navegant per donacions"
 • "Navegant per any %year"
 • "Navegant per mes %month/%year"
 • "Navegant per dia %day/%month/%year"
 • "Any"
 • "Mes"
 • "Dia"
 • "Total en %currency"
 • "Filtra resultats de donació"
 • "Després del"
 • "Abans del"
 • "Restringir-ho a una divisa"
 • "Només donacions amb comentaris"
 • "Mostra resultats"
 • "Anònim"
 • "Ho sentim, no hi ha donacions que coincideixin."
 • "Nom i comentari"
 • "Hora (%timezone)"
 • "Feu un donatiu"