• "Ukazuje dane dotyczące zbierania funduszy, a jednocześnie pozwala darczyńcom na zachowanie anonimowości."
 • "Fundraising C.O.R.E."
 • "Bieżące datki"
 • "Przeglądaj wg daty"
 • "Ilość"
 • "Minimum"
 • "Średnia"
 • "Maksimum"
 • "Suma"
 • "Standardowa odchyłka"
 • "Podział statystyczny (%currency)"
 • "Waluta"
 • "Kwota"
 • "Ekwiwalent w %currency"
 • "Podział wg waluty"
 • "Przeglądanie datków"
 • "Przeglądanie roku %year"
 • "Przeglądanie miesiąca %year-%month"
 • "Przeglądanie dnia %year-%month-%day"
 • "Rok"
 • "Miesiąc"
 • "Dzień"
 • "Suma w %currency"
 • "Filtruj dane dotyczące datków"
 • "w oraz po"
 • "w oraz przed"
 • "Ogranicz do określonej waluty"
 • "Pokaż wyłącznie datki z komentarzem"
 • "Pokaż wyniki"
 • "Anonimowy"
 • "Brak datków spełniających podane kryteria."
 • "Nazwa i komentarz"
 • "Czas (%timezone)"
 • "Przekaż datek"