Fundraising 2010/Abbas Appeal/dsb


Abbas

edit
  • Pšosym pśecytajśo:
  • Wósobinski apel
  • wót awtora Wikipedije Abbas
  • Powěsć wót awtora Wikipedije Abbas

Pśinosujom k Wikipediji tak cesto ako mógu, z tym až wobźěłujom nastawki w engelšćinje a swahilišćinje. Zaźiwujo mje hyšći, how w Keniji, až mógu źěl globalnego zgromaźeństwa byś, kótarež gromaźe pśiźo, aby wóno zgromaźiło cełkownu wědu cłowjestwa na jadnem městnje. Cu, aby teke wy k Wikipediji pśez dar pśinosował – samo gaby mógał jano pór dolarow zgrabaś. To jo pśicyna: Sćo źěl toś togo zgromaźeństwa, kaž ja, a což my gromaźe natwarjamy jo wažnje.

Wěda jo móc, ale jano, jolic źěli se zgromadnje. Młodostne how w Keniji wěźe, až kubłanje jo kluc, aby wóni se z chudoby wen źěłali. Tam wenka jo swět informacijow, ale źinsa jo wón za wjele luźi hyšći njepśistupny.

Za wjele luźi we wuwiśowych krajach jo njemóžno do šule chójźiś. Jich wucbnice su dopołnje zestarjone, wóni njamaju pjenjeze za nowe. Kśě na kuždy pad źěl globalnego zgromaźeństwa byś - a rowno to Wikipedija zmóžnja.

Jo to wěda, až źěli se licho mjazy sobu. Aktualizěrujo se stawnje a jo pśecejo aktualna. Jo zwisk mjazy tobu a mnu a kuždym, kenž stara se wó wědu a kiž co ju z drugimi źěliś.

Pśedstajśo se, kótaryž rozdźěl to by wucyniło, jolic wukniki w kenijaskich šulach by měli pšawidłowny pśistup k Wikipediji. To jo jano mały źěl togo, což by wy pomagał financěrowaś, gaž pósćiwaśo załožbje Wikimedia Foundation.

My wšykne smy źěl toś togo zgromaźeństwa, a kuždy z nas ma swójske pśicyny, aby pomagał Wikipediji a ju pódpěrał. Kótaružkuli wósobinsku pśicynu maśo, naźejam se, až wobźělijośo se na kuždolětnej pósćiwańskej akciji a pósćiwaju $20, €30, ¥4.000 abo wjeležkuli móžośo daś, aby wy Wikipediju lichotnu źaržał.

Jo to wažne a cyni rozdźěl. Źěkujomy se za waš kótaryžkuli pśinosk.

Z pśijaśelnymi póstrowami,

Abbas Mahmood

Mombasa, Kenija