אדמין טעטיקייט רעצענזירט/מודעה צו געמיינדעס

This page is a translated version of the page Admin activity review/Notice to communities and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.

Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":
View raw source

וויכטיק: אדמיניסטראטארן טעטיקייט רעצענסיע

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

מיר האבן פעסטגעשטעלט אז די פאלגנדע באניצער פאסו צו די אומאקטיוויטעט קריטעריע (קיין רעדאקטירונגען און קיין לאגבוך אקציעס שוין מער ווי 2 יאר):

  1. באניצער 1 (אדמיניסטראטאר)
  2. באניצער 2 (ביוראקראט, אדמיניסטראטאר)
  3. באניצער 3 (ביוראקראט)
  4. ...

די דאזיקע באניצער וועלן באקומען באלד א מודעה, וואס בעט זיי אנהייבן א געמיינדע־שמועס צי זיי ווילן האלט טייל אדער אלע זייערע רעכטן. טאמער די באניצער רופן זיך נישט אן וועלן די סטוארדן אוועקנעמען זייערע פארגעשריטענע רעכטן.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks,