การตรวจสอบการกระทำของผู้ดูแล/ประกาศถึงชุมชน

This page is a translated version of the page Admin activity review/Notice to communities and the translation is 100% complete.

Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":
View raw source

สำคัญ: การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ดูแลระบบ

สวัสดี นโยบายว่าด้วยการถอดถอน"สิทธิขั้นสูง" (ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง ฯลฯ) ได้รับการอนุมัติจากความเห็นพ้องของประชาคมทั่วโลกใน ค.ศ. 2013 ตามนโยบายนี้ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ทบทวนความเคลื่อนไหวของผู้ดูแลระบบในทุกวิกิของมูลนิธีวิกิมีเดียที่ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการไม่มีความเคลื่อนไหว เท่าที่เราทราบเป็นอย่างดี วิกิของคุณไม่มีกระบวนการอย่างเป็นทางการในการถอดถอน"สิทธิขั้นสูง"จากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งหมายความว่าผู้จัดการโครงการจะดูแลเรื่องนี้ตามการทบทวนความเคลื่อนไหวของผู้ดูแล

เราได้พิจารณาแล้วว่าผู้ใช้ต่อไปนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่มีการแก้ไขและไม่มีปูมการดำเนินการมานานกว่า 2 ปี):

  1. ผู้ใช้ 1 (ผู้ดูแลระบบ)
  2. ผู้ใช้ 2 (ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง ผู้ดูแลระบบ)
  3. ผู้ใช้ 3 (ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง)
  4. ผู้ใช้ 4 (ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ)
  5. ...

ผู้ใช้เหล่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือนในไม่ช้า โดยขอให้พวกเขาเริ่มการอภิปรายในประชาคมถ้าพวกเขาต้องการที่จะรักษาสิทธิของพวกเขาบางส่วนหรือทั้งหมด ถ้าผู้ใช้ไม่มีการตอบสนองสิทธิขั้นสูงของพวกเขาจะได้รับการถอดถอนโดยผู้จัดการโครงการ

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณในฐานะประชาคมต้องการที่จะสร้างกระบวนการทบทวนความเคลื่อนไหวแทนการใช้กระบวนการทั่วโลก หรือต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ถือสิทธิที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเหล่านี้อีกครั้งหรือมีนโยบายอยู่แล้วที่เราไม่ทราบ โปรดแจ้งไปยังผู้จัดการโครงการที่เมทาวิกิเพื่อให้เราทราบว่าต่อไปนี้จะไม่ดำเนินการทบทวนสิทธิในวิกิของคุณ ขอบคุณ