Bộ Quy tắc Ứng xử Chung/Nguyên tắc Thực thi/Thông tin bỏ phiếu

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voter information and the translation is 100% complete.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

Cuộc bỏ phiếu để phê chuẩn Nguyên tắc Thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (Universal Code of Conduct, UCoC) được tổ chức từ ngày 7 tháng 3 năm 2022 đến ngày 21 tháng 3 năm 2022 23:59:59 (UTC) qua SecurePoll. Tất cả cử tri đủ điều kiện trong Cộng đồng Wikimedia sẽ có cơ hội ủng hộ hoặc phản đối việc thông qua Nguyên tắc Thực thi, và chia sẻ lý do. Phê chuẩn nguyên tắc thực thi là cần thiết để thiết lập lộ trình và quy trình thực thi cho UCoC. Xem thêm thông tin chi tiết về hướng dẫn bỏ phiếu và điều kiện bỏ phiếu của cử tri dưới đây.

Cuộc bỏ phiếu đã đóng và kết quả đã được xuất bản. Đề nghị được chấp thuận.

Xem thêm phần Câu hỏi thường gặp để biết thông tin về cách bỏ phiếu.

Gọi cho Tình nguyện viên tiếp cận cử tri

Bạn có muốn giúp cải thiện số lượng cử tri trong cộng đồng của mình không?Bạn không cần phải có kinh nghiệm trong các cuộc bầu cử hoặc bỏ phiếu. Tình nguyện viên có thể giúp thông báo cho cộng đồng của họ về cuộc bỏ phiếu phê chuẩn.Chúng tôi hoan nghênh các tình nguyện viên đến từ tất cả các Dự án Wikimedia! Giúp đảm bảo rằng tiếng nói và sự quan tâm của cộng đồng bạn được đề cập trong cuộc bỏ phiếu phê chuẩn (7 - 21 tháng 3 năm 2022) bằng cách mời cộng đồng của bạn tham gia cuộc bỏ phiếu! Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng ký trên Meta-wiki để nhận những cập nhật, sử dụng trang trò chuyện nếu có các câu hỏi về dịch thuật, hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ucocproject@wikimedia.org

Quy trình bỏ phiếu

Nếu bạn đủ điều kiện bỏ phiếu:

 1. Xem lại Nguyên tắc Thực thi đối với chính sách về Bộ Quy tắc Ứng xử Chung.
 2. Quyết định có nên ủng hộ hay phản đối việc thông qua Nguyên tắc Thực thi. Nếu phản đối hướng dẫn này, hãy ghi các thay đổi đề xuất đối với Nguyên tắc để đưa vào lá phiếu của bạn.
 3. Tìm hiểu cách ghi lại lá phiếu của bạn với SecurePoll.
 4. Truy cập trang Bỏ phiếu SecurePoll và làm theo hướng dẫn.
 5. Nhắc nhở thành viên khác của cộng đồng bỏ phiếu!

Bỏ phiếu về việc gì?

Ban Quản Trị của Wikimedia Foundation ủng hộ cuộc bỏ phiếu của cộng đồng về đề xuất thực nguyên tắc thực thi UCoC theo phê chuẩn riêng của Ban Quản Trị về UCoC. Các Ủy viên cũng ghi nhận sự ủng hộ của lá phiếu như vậy được thể hiện thông qua thư chung của các Ủy ban Trọng tàivà cuộc khảo sát của các đơn vị tình nguyện, các thành viên chi nhánh và ủy ban dự thảo.

Một trong những khuyến nghị chính về các mục tiêu chiến lược cho năm 2030 là cùng tạo ra một UCoC để tạo đường cơ sở toàn cầu về hành vi chấp nhận được cho toàn bộ phong trào trong mà không có khoan nhượng với hành vi quấy rối.

Nguyên tắc Thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

Những nguyên tắc này là để thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung. UCoC trước đây đã được Ban Quản Trị phê chuẩn mặc dù nó chưa được cộng đồng chấp thuận. Bộ Quy tắc bao gồm các hành động về phòng ngừa, phát hiện và điều tra, và các hành động khác được thực hiện để giải quyết các vi phạm đối với Bộ Quy tắc Ứng xử Chung. Việc thực thi chủ yếu sẽ được xử lý bởi, nhưng không giới hạn ở, các đơn vị chức năng được chỉ định trong tất cả các dự án Wikimedia trực tuyến và ngoại tuyến, các sự kiện và không gian liên quan được tổ chức trên các nền tảng của bên thứ ba. Công tác này phải được thực hiện một cách có tổ chức, kịp thời, nhất quán trong toàn bộ phong trào Wikimedia.

Nguyên tắc Thực thi UCoC bao gồm hai phần:

 • Công tác phòng ngừa
  • Thúc đẩy nhận thức về UCoC, khuyến nghị đào tạo về UCoC và các hoạt động khác.
 • Công tác phản hồi
  • Nêu chi tiết quy trình nộp hồ sơ, Xử lý các vi phạm được báo cáo, Bố trí nguồn lực xử lý các vi phạm được báo cáo, Chỉ định các hành động thực thi đối với vi phạm, v.v.

Tại sao bạn nên bỏ phiếu?

Phê chuẩn nguyên tắc thực thi là cần thiết để hoàn thiện lộ trình, quy trình và hành động thực thi UCoC. Cuộc bỏ phiếu về Nguyên tắc Thực thi được thiết kế để đánh giá sự ủng hộ của cộng đồng đối với UCoC và thu thập thông tin phản hồi xem cử tri có e ngại về các đề xuất hiện tại hay không. Dù bằng cách nào, điều quan trọng là phải đảm bảo tiếng nói của bạn được lắng nghe thông qua lá phiếu của bạn và Nếu bạn bỏ phiếu "không" thì bạn cần nêu rõ (các) phần nào trong nguyên tắc mà bạn lo ngại và lý do tại sao.

Quan trọng nhất là việc bỏ phiếu sẽ:

 • Đảm bảo rằng các quan điểm của dự án Wikimedia được thể hiện trong cuộc bỏ phiếu toàn cầu.

Cách thức bỏ phiếu

 
Mô phỏng lá phiếu SecurePoll. Lưu ý quan trọng rằng votewiki có thể cho biết rằng bạn chưa đăng nhập. Lá phiếu của bạn sẽ vẫn được tính.

Vui lòng đọc phần này trước khi bạn truy cập SecurePoll để tìm hiểu thông tin hữu ích giúp bạn bỏ phiếu suôn sẻ.

* Lá phiếu sẽ đưa ra câu hỏi bỏ phiếu và đưa ra hai lựa chọn: “Có” và “Không”
 • Ô “Nhận xét” sẽ là nơi để bạn đưa ra bình luận về bất kỳ lo ngại nào của bạn liên quan đến hướng dẫn được đề xuất.
 • SecurePoll sau đó sẽ thông báo cho bạn rằng lá phiếu của bạn đã được ghi lại.
 • Bạn có thể bỏ phiếu lại trong cuộc bỏ phiếu. Nó sẽ ghi đè lá phiếu trước đó của bạn. Bạn có thể làm điều này bao nhiêu lần tùy ý.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được xác định như thế nào?

Cần phải có ngưỡng ủng hộ trên 50% từ người dùng tham gia để chuyển sang phê chuẩn của Ban Quản Trị. Hiện tại, phong trào không có một phương pháp duy nhất xoay quanh các quy trình bỏ phiếu đạt/không đạt (một số quy trình áp dụng cơ chế gần với tuyệt đại đa số (⅔), trong khi các quy trình khác sử dụng cơ chế đa số (50% +1), và các quy trình khác lại tránh gộp số phiếu bầu). Đối với quy trình này, để đảm bảo phù hợp với hầu hết các cuộc trưng cầu ý kiến, tại các khu vực tài phán thực tế, cuộc bỏ phiếu đa số đơn giản đã được lựa chọn.

Người bỏ phiếu sẽ được hỏi về những yếu tố cần được thay đổi và lý do thay đổi. Nếu cuộc bỏ phiếu có đa số phiếu nói "không", nhóm dự án UCoC sẽ ẩn danh và công bố lý do cử tri nói "không", và soạn thảo báo cáo tóm tắt. Các thành viên của hai Ủy ban Soạn thảo UCoC sẽ được mời thành lập một Ủy ban Sửa đổi; nhóm này sẽ xem xét các cải tiến đối với Nguyên tắc dựa trên những lo ngại được nêu trong quy trình bỏ phiếu. Tương tự như quy trình này, các sửa đổi sẽ được công bố để xem xét, và cuộc bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức.

Những người bên ngoài Wikimedia Foundation có tham gia kiểm phiếu bầu để xác minh tính xác thực không?

Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ được các thành viên Wikimedia có kinh nghiệm nhưng không phải nhân viên tiến hành giám sát nhằm tìm ra những bất thường trong quá trình bỏ phiếu và xác minh. Kiểm phiếu viên là:

 • Sj – cựu Hội đồng Quản trị, cựu Tiếp viên
 • User:Tks4Fish – tiếp viên hiện tại, bảo quản viên Wikipedia tiếng Bồ Đào Nha, kiểm định viên và giám sát viên
 • Matanya – tiếp viên hiện tại, bảo quản viên hewiki và Commons, thành viên của Nhóm giám sát Wiki nhỏ
 • TheresNoTime – tiếp viên hiện tại, bảo quản viên, kiểm định viên và giám sát viên trên enwiki, bảo quản viên trên Meta

Tính đủ điều kiện bỏ phiếu

Tính đủ điều kiện bỏ phiếu sẽ do Ban Quản Trị Wikimedia đặt ra. Tất cả những người đóng góp đã đăng ký của Wikimedia đáp ứng các yêu cầu hoạt động tối thiểu, chi nhánh, nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation (đã làm việc trước ngày 17 tháng 1 năm 2022), và các ủy viên hiện tại và cựu ủy viên của Wikimedia Foundation sẽ có cơ hội bỏ phiếu về việc đề xuất nguyên tắc thực thi trong SecurePoll.

Các biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu từ bất kỳ tài khoản đã đăng ký nào của bạn trên Wikimedia wiki. Bạn chỉ có thể bỏ phiếu một lần, bất kể bạn có bao nhiêu tài khoản. Để đạt đủ điều kiện, tài khoản của bạn cần phải:

 • * không ở trong trạng thái bị cấm trong nhiều hơn một dự án;
 • không phải là tài khoản bot;
 • và đã thực hiện ít nhất 300 chỉnh sửa trước ngày 7 tháng 2 năm 2022 trên hệ thống Wikimedia;
 • và đã thực hiện ít nhất 20 chỉnh sửa từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022.

Có thể sử dụng công cụ AccountEligibility để nhanh chóng xác minh tính đủ điều kiện bỏ phiếu của biên tập viên cơ bản.

Nhà phát triển

Những nhà phát triển đạt đủ điều kiện nếu:

 • là bảo quản viên máy chủ Wikimedia và có quyền truy cập shell
 • hoặc đã thực hiện ít nhất một cam kết hợp nhất với bất kỳ Kho dữ liệu Wikimedia nào trên Gerrit, từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022

Tiêu chí bổ sung:

 • hoặc đã thực hiện ít nhất một cam kết hợp nhất với bất kỳ kho dữ liệu nào trong các nonwmf-extensions hoặc nonwmf-skins, từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022
 • hoặc đã thực hiện ít nhất một cam kết hợp nhất với bất kỳ kho công cụ Wikimedia (ví dụ, magnustools) từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022.
 • hoặc đã thực hiện ít nhất 300 chỉnh sửa trước ngày 7 tháng 2 năm 2022 và đã thực hiện ít nhất 20 chỉnh sửa từ ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022 trên translatewiki.net.
 • hoặc các nhà bảo trì/nhà đóng góp cho bất kỳ công cụ, bot, kịch bản người dùng, các thiết bị tiện ích và các mô-đun Lua trên các trang wiki của Wikimedia.
 • hoặc đã tham gia tích cực vào các quy trình về thiết kế và/hoặc đánh giá phát triển kỹ thuật liên quan đến Wikimedia.

Lưu ý: Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí chính, bạn sẽ có thể bỏ phiếu ngay. Do các giới hạn kỹ thuật của SecurePoll, những người đáp ứng các tiêu chí bổ sung có thể không được bỏ phiếu trực tiếp trừ khi họ đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào khác. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đáp ứng các tiêu chí bổ sung, vui lòng gửi email tới ucocproject@wikimedia.org nêu rõ lý do ít nhất bốn ngày trước ngày cuối cùng để bỏ phiếu.

Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Nhân viên và nhà thầu hiện tại của Wikimedia Foundation đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ làm việc với Wikimedia Foundation tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Nhân viên và nhà thầu của các chi nhánh của phong trào Wikimedia

Chi hội Wikimedia hiện tại, tổ chức theo chủ đề hoặc nhân viên nhóm người dùng và nhà thầu đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được tổ chức của họ tuyển dụng đến ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Thành viên hội đồng quản trị của Wikimedia Foundation

Các thành viên hiện tại và cựu thành viên của Ban Quản Trị của Wikimedia Foundation đủ điều kiện bỏ phiếu.

Câu hỏi thường gặp về Bỏ phiếu

 1. Tôi có thể xác minh tính đủ điều kiện của mình bằng cách nào?
  Các biên tập viên có thể sử dụng công cụ AccountEligibility để xác minh tính đủ điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu hiện tại. Trang thông tin tài khoản toàn cầu có sẵn giúp tìm hiểu thêm về số lượng chỉnh sửa và lịch sử đóng góp của bạn.
 2. Các yêu cầu về tính đủ điều kiện được đặt ra như thế nào?
  Hội đồng Quản trị của Wikimedia Foundation đặt ra các yêu cầu về tính đủ điều kiện trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Đây là những yêu cầu tương tự được sử dụng cho các cuộc bầu cử của Ban Quản trị.
 3. Cử tri đủ điều kiện không thể bỏ phiếu
  Bạn có thể nhận được tin nhắn: "Rất tiếc, bạn không nằm trong danh sách định trước những người dùng được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này."
  Giải pháp

  Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập.

  Hãy chắc chắn rằng bạn đang bỏ phiếu từ Meta-wiki, bạn có thể sử dụng liên kết này để đi đến trang bắt đầu bỏ phiếu.

  Nếu bạn là nhà phát triển, thành viên của Wikimedia Foundation và thành viên của Ban Cố vấn, thì Ủy ban Bầu cử có thể không khớp được bạn với một tên người dùng cụ thể. Bạn nên liên hệ với ucocproject@wikimedia.org để được thêm vào danh sách.

  Nếu bạn vẫn không thể bỏ phiếu và tin rằng bạn phải có thể bỏ phiếu, vui lòng để lại lời nhắn trên trang trò chuyện về cuộc bỏ phiếu hoặc liên hệ với Ủy ban Bầu cử theo địa chỉ ucocproject@wikimedia.org. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 72 giờ.

 4. Tôi không thể đăng nhập vào VoteWiki
  Bạn không cần phải đăng nhập vào VoteWiki để bỏ phiếu. Nếu bạn nhìn thấy lá phiếu, có nghĩa là SecurePoll đã xác định danh tính của bạn thành công. Vì lý do bảo mật, chỉ có số lượng tài khoản giới hạn được đăng ký trên VoteWiki.
 5. Có ai có thể thấy tôi đã bỏ phiếu cho ai không?
  Không, cuộc bỏ phiếu được bảo mật. Cuộc bỏ phiếu sử dụng phần mềm SecurePoll. Phiếu bầu được bí mật. Không ai trong Ủy ban bầu cử, Hội đồng Quản trị, hoặc bất kỳ người nào trong đội ngũ Wikimedia Foundation có quyền truy cập chúng. Một thành viên của nhóm Tín thác & An toàn tại Wikimedia Foundation có khóa mã hóa để tiếp cận cuộc bỏ phiếu. Sau khi khóa được kích hoạt, cuộc bỏ phiếu sẽ bị tạm dừng.
 6. Dữ liệu nào được thu thập về cử tri?

  Một số dữ liệu danh tính cá nhân về cử tri có thể được xem bởi một số người được chọn để kiểm tra và kiểm đếm phiếu bầu

  Điều này bao gồm địa chỉ IP và đại lý người dùng. Dữ liệu này sẽ tự động bị xóa sau 90 ngày kể từ ngày bầu cử

 7. Dữ liệu này sẽ được sử dụng như thế nào?
  Số liệu về cuộc bầu cử này sẽ được tóm tắt trên các trang bầu cử, kết quả trên Meta và báo cáo sau phân tích về cuộc bầu cử. Không có thông tin danh tính cá nhân nào sẽ được công bố. Thông tin danh tính cá nhân này có thể được sử dụng để xác định số lượng cử tri độc lập và phạm vi cử tri trên toàn cầu.
 8. Khi tôi bỏ phiếu, tôi không thấy phiếu bầu đã nhận được và một thông báo tự động cho biết tôi cần phải đăng nhập để bỏ phiếu. Điều đang diễn ra

  Bạn không cần phải đăng nhập vào votewiki để bỏ phiếu. Lỗi này có thể là sự cố bộ nhớ đệm. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì rắc rối này: vui lòng thử bỏ phiếu lại tại m:Special:SecurePoll/vote/391.
  Thông báo này sẽ nhắc bạn rằng "Cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trên wiki trung tâm. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để được chuyển.” Nhấp vào nút sẽ đưa bạn đến máy chủ bỏ phiếu và sẽ cho phép bạn bỏ phiếu.

  Cũng xin lưu ý rằng bạn được tự do chỉ định hoặc thay đổi tùy chọn bỏ phiếu bao nhiêu lần tùy ý. Chỉ một lá phiếu cho mỗi người dùng sẽ được lưu trữ, và hệ thống sẽ thay thế lá phiếu cũ của bạn bằng lá phiếu mới và hủy bỏ các phiếu bầu trước đó.

  Khi quá trình bỏ phiếu của bạn hoàn tất, một biên nhận sẽ hiển thị trên màn hình của bạn, bạn có thể lưu giữ làm bằng chứng rằng bạn đã bỏ phiếu.

 9. Hệ thống bỏ phiếu được bảo vệ thế nào để tránh người dùng nhập nhiều lá phiếu?
  Chỉ một lá phiếu cho mỗi người dùng được lưu trữ trên hệ thống. Bạn được tự do chỉ định hoặc thay đổi tùy chọn bỏ phiếu bao nhiêu lần tùy ý. Hệ thống sẽ thay thế lá phiếu cũ của bạn bằng lá phiếu mới và hủy bỏ các lá phiếu trước đó.
 10. Nhân viên có bị ép buộc hoặc khuyến khích bỏ phiếu theo một cách cụ thể không?
  Không, nhân viên của Wikimedia Foundation và nhân viên của các chi nhánh không được khuyến khích bỏ phiếu theo một cách cụ thể. Chúng tôi khuyến khích mọi người bỏ phiếu độc lập. Để nguyên tắc thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử có hiệu quả, chúng tôi cần ý kiến trung thực để giúp chúng tôi phát hiện xem có những lĩnh vực nào cần cải thiện hay không.
 11. Đội ngũ Tín thác và An toàn có thiên vị kết quả bỏ phiếu không?
  Bộ phận Tín thác và An toàn có ba nhánh: Chính sách, Thông tin và Vận hành. Nhóm hỗ trợ UCoC là nhóm Chính sách. Nhóm Chính sách không tham gia vào các cuộc điều tra hành vi của người dùng. Mặc dù không cho rằng nhóm Vận hành đang hoặc sẽ được thiên vị, nhưng việc tách các bộ phận chức năng này đúng là nhằm tránh thiên vị vô ý. Nhóm Chính sách không được đánh giá dựa trên việc tài liệu được hợp tác tạo ra này có được phê duyệt vào lần đầu hay sẽ cần phát triển thêm hay không. Tuy nhiên, nhóm này được đánh giá dựa trên việc liệu nhóm có hoạt động tốt với cộng đồng hay không. Điều này có nghĩa là phát triển cách tiếp cận hợp tác để thực thi UCoC có hiệu quả cho cộng đồng. Mục tiêu của chúng ta là đáp ứng trách nhiệm đó tốt nhất có thể.
 12. Các câu hỏi khác không được đề cập ở đây
  Đối với các lỗi hệ thống về kỹ thuật hoặc lá phiếu, vui lòng gửi email tới ucocproject@wikimedia.org. Vui lòng nêu tên người dùng mà bạn sử dụng để bỏ phiếu và dự án mà bạn đang muốn bỏ phiếu. Một thành viên của nhóm dự án sẽ trả lời email của bạn sớm nhất có thể.