Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Tổng hợp từ ngày 14 đến 28 tháng 3

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary 14th to 28th and the translation is 100% complete.

Đây là một tổng quan ngắn gọn về các trang Nguồn trên Meta. Các chữ viết tắt được sử dụng ở đây dựa vào ngôn ngữ được xây dựng và mã dự án và ngôn ngữ được nhóm lại theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ: Wikipedia tiếng Arập là Ar.WP. Để cung cấp một ý nghĩa thô sơ của các hoạt động trên các dự án và nền tảng các trang Nguồn tóm tắt, văn bản này cho biết có bao nhiêu báo cáo nguồn đã có sẵn và do đó được đưa vào tài khoản tại thời điểm viết. (3s), có nghĩa là 3 tuyên bố có sẵn trên trang nguồn tham chiếu tại thời điểm bản tóm tắt đã được soạn thảo.

Các điểm chính (sơ bộ):

 • Cải tiến công nghệ cần được tập trung mạnh mẽ, bao gồm các định dạng tri thức đầu tư mạnh mẽ hơn (như âm thanh và bản đồ), điện thoại di động, tìm kiếm bằng giọng nói, tăng cường thực tế, AI, và Wikidata (Ar, Bn, De, En, Es, Fr, He, Hi, It, Meta, Pl, Vi, Zh).
 • Một số cộng đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải có phần mềm đa ngôn ngữ tốt hơn và hỗ trợ dịch thuật, có khả năng tạo ra các wiki dự án đa ngôn ngữ hoặc tích hợp các wiki hiện có; Và tập trung vào chất lượng nội dung, có thể bao gồm việc tạo nội dung trả phí (De, Es, He, Hi, It, Ja, Meta, Pl, Pt, Sv, Ru, Zh).

Một số cộng đồng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra một môi trường thân thiện và thân thiện hơn, bao gồm cả việc mở rộng chống sách nhiễu và các biện pháp thu hẹp khoảng cách giới tính (Bn, De, Es, Fr, Meta, Pt, Ru, Vi).

 • Các cộng đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ sở giáo dục, tiềm năng cho các văn phòng của Wikimedia trong các thực thể đó (Ar, Bn, Es, He, Hi, It, Vi).
 • Các cộng đồng châu Á và tiếng Anh có xu hướng nhấn mạnh phát triển ngoại tuyến và tiếp cận khu vực nông thôn để đưa Wikimedia vào mọi làng (Bn, En, Hi, Vi).

Một vài cộng đồng nhắc lại các vị trí đã được xác lập tốt, nêu rõ sự cần thiết phải hợp tác kỹ thuật tốt hơn bởi WMF (De, Ru) và lo ngại rằng phong trào đang mất dần sự tập trung giáo dục thông qua việc chính trị hoá và trung tâm WMF. (De, Fr, He, Meta, Pl)


 • The Thảo luận tại wikipedia tiếng A Rập (3s) đưa ra quan điểm cho rằng Chương trình Giáo dục Wikipedia nên là một ưu tiên, bao gồm việc mở văn phòng Wikimedia cố định trong các cơ sở giáo dục (§Ar1) trong khi các nhóm trên Facebook (4s) nhấn mạnh việc tập trung vào việc cải thiện các khía cạnh kỹ thuật của các Dự án Wikimedia (§Ar2.1 (to 4)).
 • Thảo luận trên wiki tiếng Bengali (35s) đề nghịtạo ra môi trường chào đón (§Bn1.21). Hợp tác với các tổ chức có liên quan (§Bn1.7), phát triển các công cụ chỉnh sửa chính tả (§Bn1.5) và tạo ra các cuốn sách âm thanh trên Wikisource (§Bn1.8) nên là một trọng tâm. Viết bài cần được dễ dàng hơn và nhấn mạnh cả chất lượng nội dung và số lượng. Các cuộc thi toàn cầu thường xuyên sẽ hữu ích, bao gồm cả phần thưởng cho đóng góp (như dữ liệu di động), thu hút sinh viên và người cố vấn mới (§Bn1.20, §Bn1.33). Các dự án anh chị em nên được quảng cáo (§Bn1.26) và tất cả các dự án đều tích hợp Wikidata với tất cả để cập nhật tự động §Bn1.25). Các thành viên cộng đồng tại Cuộc gặp gỡ cộng đồng Bengali (6s) đề xuất đề xuất các dự án Wikimedia qua Wikipedia Library buses (§Bn2.1) và lịch (§Bn2.5, §Bn2.4). Giới hạn về giới tính và nội dung (§Bn2.5, §Bn2.4) nên được giải quyết.

Cộng đồng tiếng Trung Quốc, chủ yếu là Đài Loan trên Facebook nói rằng họ muốn nâng cao chất lượng của các bài báo hiện có trên Wikipedia. Chủ tịch cũ của WMHK đã nghỉ hưu ghi nhận trong một cuộc họp rằng việc thiếu nguồn lực luôn là một vấn đề trong cộng đồng. Cộng đồng muốn Quỹ hỗ trợ nhiều hơn về tài chính và kỹ thuật để họ có thể phát triển một cách tốt hơn.

 • Wikipedians on Wikipedia tiếng Anh (13s) cho biết chúng ta nên tập trung vào khả năng truy cập offline (§En1), chất lượng thông tin (§En11) và các tính năng như đồ thị và bản đồ (§En4). Chúng ta nên làm việc với các đối tác bên ngoài và hợp tác nội bộ nhiều hơn như Đội Công nghệ Cộng đồng (§En5). Các vấn đề về chỉnh sửa trả tiền không được tiết lộ (§En3) và tính khả dụng hạn chế của Wikidata (§En8) cũng nên được giải quyết và tiềm năng của trí thông minh nhân tạo để giúp chúng tôi khám phá (§En13).
 • Người đóng góp tại Wikipedia tiếng Pháp (66s) cho rằng chúng ta nên tập trung vào các wiki nhỏ hơn, (§Fr1) xây dựng một cộng đồng toàn cầu, (§Fr2) quảng bá các dự án địa phương, (§Fr4) hiện đại hóa công nghệ phần mềm Wikipedia (§Fr5) (chẳng hạn như thực tế gia tăng và tìm kiếm bằng giọng nói (§Fr57) và tạo ra chính sách chống sách nhiễu nghiêm ngặt hơn (§Fr7). Chúng ta nên tập trung vào chất lượng, (§Fr39) tạo wiki đa ngôn ngữ cho mọi dự án, (§Fr11) tạo môi trường thân thiện cho người dùng mới (§Fr6) và khuyến khích trao đổi giao lưu văn hoá. (§Fr25) Chúng ta cũng nên suy nghĩ về tính trung lập của dự án, (§Fr15) việc Quốc tế hoá và cung cấp kiến thức ở nhiều định dạng khác nhau (§Fr13). Chúng ta nên khuyến khích sử dụng phương tiện truyền thông / truyền thông xã hội để quảng cáo (§Fr41).
 • Wikipedia tiếng Đức (37s) thảo luận về ý tưởng bầu cử một cách chuyên nghiệp các ban chuyên gia giữa những người sử dụng wikipedia để nâng cao chất lượng (§De1.1 đến 7) Một môi trường giao tiếp xã hội thân thiện (§De1.8) Và giữ tất cả các bài viết được cập nhật (§De1.15) được coi là quan trọng; ở đó Wikidata có thể hỗ trợ (§De1.18) nhưng Wikidata cũng cần phải được cập nhật. (§De1.19) Chúng ta nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. (§De1.21) Wikipedia nên là một nền dân chủ và tất cả các vị trí giám sát nên do cộng đồng bổ nhiệm; Có thể giảm biên chế WMF với trụ sở chính bên ngoài Hoa Kỳ và việc gây quỹ nên giao cho các tổ chức. (§De1.13) Chúng ta cần có một chính sách quản lý chất lượng nội bộ, chính sách tái cấu trúc và các trang hướng dẫn, (§De1.30) và suy nghĩ lại giá trị của các nguồn chính (§De1.25). Một cuộc họp tại Áo (31s) hỗ trợ một môi trường thân thiện, (§De2.1) tìm kiếm các cách diễn đạt thông tin mới hơn, (§De2.26) bao gồm nhiều tư tưởng và nguồn tri thức đa dạng hơn, và giữ cho nội dung cập nhật. (§De2.21)
 • Wikipedia tiếng Hebrew (17s) thảo luận rằng chúng ta nên tập trung vào các sự kiện, trung lập về mặt chính trị (§He2) và hướng tới nhiều độc giả hơn. (§He1) Chúng ta nên suy nghĩ lại về thiết kế của Wikimedia, (§He12) ứng dụng công nghệ mới, (§He6) Hợp tác với giới Học thuật và thu hút sinh viên, (§He17) tập trung vào chất lượng (§He10) và tích hợp các dự án Wikimedia. (§He8) Chúng ta cũng nên suy nghĩ về vấn đề chỉnh sửa trả tiền. (§He13)

Các thành viên Wikimedia nhóm Whatsapp Hindi thảo luận rằng chúng ta nên phân cấp các tổ chức chính thức của phong trào (§Hi1.2) và tập trung vào cấp làng xã. (§Hi1.6) Các thiết bị di động phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi (§Hi1.18) và Wikipedia phải được cài đặt sẵn trên tất cả các thiết bị. $tl4 Chúng ta cũng nên thu hút sinh viên và giáo viên bằng cách cộng tác với các cơ sở giáo dục. (§Hi1.7) Chúng ta nên tập trung phát triển cả về số lượng (§Hi1.20) và chất lượng, (§Hi1.14) có khả năng tạo ra nội dung có liên quan bằng các ngôn ngữ khác trên bất kỳ wiki nào. (§Hi1.24) Chúng ta nên tạo ra một môi trường cởi mở và chào đón. (§Hi1.25) Cuộc thảo luận Hindi Wikimedia trên Google Hangout cũng đã đưa ra quan điểm rằng Wikipedia nên dễ dàng truy cập được từ các thiết bị di động. (§Hi2.3) Chúng ta nên cộng tác với các tổ chức (§Hi2.6) và chính quyền địa phương (§Hi2.6) để đưa Wikipedia đến các làng xã. (§Hi2.5) Chúng ta nên quảng bá Wikipedia bằng phương tiện truyền thông xã hội (§Hi2.7) và cũng làm việc cùng với các cơ sở giáo dục với sự trợ giúp của nhân viên có thu nhập cao hơn. (§Hi2.10) Chúng ta nên tạo ra các hướng dẫn, sách điện tử và tài liệu khác bằng ngôn ngữ khu vực. (§Hi2.8)

 • Wikipedia tiếng Ý (14s) đã thảo luận rằng cần có sự thống nhất về các mẫu, các hướng dẫn (§It1.11) và sổ tay cách soạn thảo bài (§It1.8) cũng như tăng cường truyền thông giữa các ngôn ngữ và dự án khác nhau . (§It1.1) Chúng ta nên tập trung vào việc giáo dục và mang lại nhiều người đóng góp hơn. (§It1.5) Chúng ta nên tìm những cách khác nhau để thu hút trẻ em (§It1.14) và sinh viên bằng việc cộng tác với các tổ chức thanh thiếu niên. (§It1.13) Người dùng Wikiquote tiếng Ý (5s) nói rằng các hướng dẫn Wikiquote cần phải được cải tiến để giúp người mới làm quen dễ dàng hơn. (§It2.2) Nên có một thư viện hợp tác để cải thiện các câu nói trích dẫn. (§It2.4) Wikiquote nên có một sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội. Các thành viên đóng góp Wikisource tiếng Ý(13s) gợi ý rằng các dự án Wikimedia cần được kết nối với nhau hơn (§It3.1) và Wikisource nên được tích hợp với các dự án khác. (§It3.6) Chúng ta nên cải thiện các khía cạnh kỹ thuật của Wikisource để có thể dễ dàng đóng góp và xem các văn bản, ngay cả trên các thiết bị di động. (§It3.8) Một số người dùng nhấn mạnh bao gồm các trang truy cập mở khác (§It3.3) trong khi những người khác nói rằng chúng ta nên tập trung vào các tác phẩm được quét scan. (§It3.15) Wikiversity Ý (6s) cho rằng phong trào nên tập trung nhiều hơn vào các dự án chị em của Wikipedia. (§It4.1) Chúng ta cũng nên tập trung vào trường học và trẻ em bằng cách cộng tác với các dự án như Vikidia. (§It4.5)
 • Một cuộc phỏng vấn củaWikidata tiếng Nhật (1 người dùng, 6s) trên Twitter chỉ ra rằng người dùng Wikidata lâu năm cảm thấy rằng nhiệm vụ của dự án là không rõ ràng và nó quá phức tạp để giải thích. (§Ja1.1 (to 6)) Một nhóm trên Slack (3s) đồng ý rằng WP có nội dung chất lượng kém về các lĩnh vực nhất định như Khoa học máy tính. (§Ja2.2) [9s] đã đưa ra quan điểm rằng chúng ta nên tập trung vào tính toàn diện và phân cấp của các dự án, (§Ja3.1) và làm rõ các giấy phép. (§Ja3.6) Chúng ta cũng nên tập trung vào cấu trúc dữ liệu, quan hệ dữ liệu (§Ja3.4), đầu vào dữ liệu (§Ja3.3), dữ liệu đầu ra (§Ja3.8) trên Wikidata. (§Ja3.9) Onwiki, giải phóng thêm nội dung (§Ja4.2) và tuyển dụng thêm nhiều người mà có đóng góp chất lượng đã được ghi nhận. (§Ja4.3)
 • Thảo luận trên Meta (21s) đã nhấn mạnh đến chất lượng nội dung và sự cần thiết phải cạnh tranh với tin tức giả mạo (§Meta4), chiến đấu với chỉnh sửa trả tiền (§Meta18) và tuyên bố không được tiết lộ. (§Meta7) Trong khi một người sử dụng ủng hộ việc thúc đẩy các nỗ lực kiến thức miễn phí của WMF, (§Meta3) một người dùng khác nói rằng chúng ta nên tìm các giải pháp thay thế cho các phần mềm đã được phát triển bởi WMF. (§Meta2) Chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện sự hợp tác giữa các cộng đồng phân phối, các chi nhánh chính thức (§Meta20) và các tổ chức đối tác tiềm năng. (§Meta21) Kiến thức nên được quảng bá trên toàn cầu bằng cách cải thiện truy cập ngoại tuyến và bằng cách làm cho nội dung của nó trở nen dễ hiểu. Chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện các khía cạnh kỹ thuật của Wikimedia (§Meta12) và cũng có khả năng xử lý các nội dung phong phú như bản đồ và các công cụ đồ hoạ. (§Meta19) Chúng ta nên tập trung vào khoảng cách giới tính / nội dung (§Meta6) và cải thiện liên kết trong các dự án của chúng ta xung quanh Wikidata. (§Meta14) Chúng ta nên ủng hộ cho quyền tự do của toàn cảnh tại Hoa Kỳ (§Meta13) và tôn trọng lẫn nhau bất chấp sự khác biệt của chúng ta (§Meta5)

Người sử dụng Wikipedia tiếng Ba Lancho rằng, Wikipedia sẽ dễ dàng hơn, (§Pl1.5) và phần mềm nên hỗ trợ tốt hơn cho các nỗ lực đa ngôn ngữ. (§Pl1.1) Một số người dùng đề nghị tạo ra một Wikipedia thống nhất, chẳng hạn như Wikimedia Commons và Metawiki, với các công cụ để dịch cùng một bài báo sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. (§Pl1.8) Các nhà biên tập có trả tiền cũng có thể được thuê để giữ cho nội dung cập nhật bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp. (§Pl1.7) WMF / Phong trào phải là trung lập về chính trị (§Pl1.2) và Hội đồng Quản trị WMF nên đại diện cho cộng đồng tốt hơn. (§Pl1.3) WMF nên là một tổ chức hỗ trợ chứ không phải là tổ chức dẫn đầu phong trào. (§Pl1.14) Chúng ta nên tập trung vào các dự án chị em của Wikipedia (§Pl1.15) và quyền tự chủ biên tập của Wikipedia bằng các ngôn ngữ khác nhau. (§Pl1.18) Một công cụ để chuyển đổi mp3 / mpeg trong khi tải các file này lên Wikimedia Commons. (§Pl1.17) Facebook group (3s) nêu bật sự cần thiết phải cải tiến công nghệ (§Pl2.1) và thảo luận về sự thiên lệch do quan điểm chính trị (§Pl2.2)

 • Các thành viên Wikipedia tiếng Bồ Đào Nha thảo luận về việc có một môi trường chào đón với các cơ chế thích hợp để đối phó với quấy rối, tranh chấp và kiểm duyệt các cuộc thảo luận. Chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào việc lấp khoảng trống nội dung với nội dung địa phương và các bản dịch không phải là ưu tiên.
 • Tổng quan về các thảo luận trên Trang thảo luận cộng đồng của wikipedia tiếng Nga (7s) thảo luận tầm quan trọng của đa ngôn ngữ (§Ru1.3) và sự đa dạng của người sử dụng địa lý, (§Ru1.1) khả năng tham gia trực tuyến dễ dàng hơn, và sự cần thiết phải cải thiện WMF Tham gia vào những thay đổi về mặt kỹ thuật. (§Ru1.5) Các Ru.WP RfC (6s) nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mô hình phát triển cơ sở của WP, (§Ru2.3) vấn đề của những người dùng mới đang cố gắng gia nhập cộng đồng, (§Ru2.4) và nhu cầu nhiều hơn cả đa ngôn ngữ. (§Ru2.6)
 • Trên trang chiến lược (11s) của Wikipedia tiếng Tây Ban Nha, ý tưởng về các tiêu chí về tầm nhìn về phong trào đã được nâng lên (§Es1.1) cùng với nhu cầu hỗ trợ dịch thuật và ngôn ngữ tốt hơn, (§Es1.6) khả năng tiếp cận của nội dung, (§Es1.4) giữ độc lập của phong trào, (§Es1.6) và WP là một công cụ giảng dạy. (§Es1.7) Chúng ta nên tập trung vào những người mới đến, (§Es1.8)duy trì số người dùng, (§Es1.10) hiện đại hóa giao diện Wikipedia (§Es1.9) và phân tích cấu trúc hiện tại của nó (§Es1.11). Nhóm Điện thư Tây Ban Nha (1s) hỗ trợ việc xác nhận tính đúng đắn nội dung từ các chuyên gia bên ngoài.(§Es2.1)

Cuộc thảo luận Wikipedia tiếng Thụy Điển [6] đã so sánh Sv.WP với bách khoa toàn thư của quốc gia này (§Sv6) trong khi ghi nhận sự cần thiết phải nâng cao độ tin cậy (§Sv3) và sự hợp tác giữa các bên liên đới (§Sv5)

Trong cuộc trò chuyện tại Wikipedia tiếng Việt [24], tập trung vào chất lượng nội dung (§Vi2) và những thách thức về kỹ thuật như các biện pháp chống phá hoại (§Vi5) và quảng cáo, (§Vi6) và cơ hội, như tiếp cận giáo dục, (§Vi9) đi kèm làm việc hướng tới nó. Chúng ta nên tập trung vào việc đào tạo những người mới, (§Vi8) khả năng truy cập ngoại tuyến, (§Vi6) giữ thông tin cập nhật (§Vi9) và ghi nhận công sức của những người đóng góp. (§Vi7)