Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Ресурси/Резюме - от 14-ти до 28-ми

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary 14th to 28th and the translation is 100% complete.

Това е кратък обобщен преглед на страниците с ресурси на Мета. Бързите команди, използвани тук, са основани на установения език и кода на проекта, а езиците са групирани по азбучен ред. Например, Уикипедия на арабски език е Ar.WP. За да осигури обща представа за дейностите по проектите и платформите, обобщени в страниците за ресурсите, този текст показва колко изявления са били налични са взети предвид в момента на писането. (3s), например, означава, че в момента на съставянето на обобщението са били налице 3 изявления на посочената страница за ресурси.

Основни (предварителни) точки:

 • Технологичните подобрения трябва да имат силен фокус, включително по-големи инвестиции в алтернативни формати на знания (като аудио и карти), мобилността, гласово търсене, засилена реалност, изкуствен интелект и Уикиданни (Ar, Bn, De, En, Es, Fr, He, Hi, It, Meta, Pl, Vi, Zh).
 • Няколко общности подчертават необходимостта от по-добър многоезичен софтуер и поддръжка на преводите, потенциално чрез създаване на многоезични уикипроекти или интегриране на съществуващите уикита; като и фокус върху качеството на съдържанието, което потенциално включва платеното създаване на съдържание (De, Es, He, Hi, It, Ja, Meta, Pl, Pt, Sv, Ru, Zh).
 • Няколко общности изтъкват необходимостта от създаване на по-приветлива и приятелска среда, включително разширени мерки за борба с тормоза и дискриминацията между половете (Bn, De, Es, Fr, Meta, Pt, Ru, Vi).
 • Общностите подчертават необходимостта от по-тясно сътрудничество с образователни институции, потенциално с офисите на Уикимедия в тези организации (Ar, Bn, Es, He, Hi, It, Vi).
 • Азиатските общности и англичаните са склонни да акцентират върху офлайн разработването и популяризирането на селските райони, за да доведат Уикимедия до всяко село (Bn, En, Hi, Vi).
 • Няколко общности потвърждават добре установени позиции, очертаващи необходимостта от по-добро техническо сътрудничество с ФУ (De, Ru) и опасения, че движението губи образователния си фокус чрез политизация и централизъм към Фондация Уикимедия. (De, Fr, He, Meta, Pl)


 • Дискусията в Уикипедия на арабски език (3s) изтъква, че Програмата за образование на Уикипедия трябва да бъде приоритет, включително откриването на постоянни офиси на Уикимедия в образователни институции (§Ar1) , докато свързаната група във Фейсбук акцентира върху подобряване на техническите аспекти на проектите на Уикимедия (§Ar2.1 (до 4))
 • Онлайн дискусиите на бенгалски (35s) извадиха различни гледни точки, като фокусиране върху децентрализирането на движението с акцент върху селските райони, (§Bn1.2, §Bn1.31) развитие на Уикиданни, (§Bn1.6, §Bn1.25) и създаването на гостоприемна среда (§Bn1.21). партньорства със сродни организации (§Bn1.7), разработване на инструменти за корекция на правописа (§Bn1.5) и създаване на аудиокниги на Уикиизточник (§Bn1.8), които да са на дневен ред. Писането на статии трябва да е по-лесно и да подчертава качеството и количеството на съдържанието. Честите световни конкурси биха били полезни, като включват даването награди за приноси (като мобилни данни), ангажират студенти и ментори на новодошлите (§Bn1.20, §Bn1.33). Сродните проекти трябва да бъдат насърчавани (§Bn1.26) и всички проекти да интегрират Уикиданни с всичко от автоматичното актуализиране §Bn1.25). Членове на общността в бенгалските срещи на общността (6s) предложиха популяризиране на проектите на Уикимедия чрез библиотеки (§Bn2.1) и календари (§Bn2.5, §Bn2.4) на Уикипедия. Трябва да се обърне внимание на разликите в пола и съдържанието (§Bn2.5, §Bn2.4).
 • Тайванската (основно) китайска общност на Уикипедия във Фейсбук заяви, че би искала да се повиши качеството на съществуващите статии в Уикипедия. Бившият председател на несъществуващата Уикимедия Хонгконг отбеляза на среща, че липсата на ресурси винаги е била проблем в общността. Общността иска Фондацията да оказва по-голяма подкрепа, финансово и технически, за да могат по-добре да се развиват.
 • Уикипедианците от английската Уикипедия казаха, че трябва да се съсредоточим върху офлайн достъпността (§En1), качеството на информацията (§En11) и функции като графики и карти (§En4). Трябва да работим заедно с външни партньори и повече вътрешни сътрудничества като Техническия екип на общността (§En5). Проблемите на неразкритите платени редакции (§En3) и ограничената ползваемост (§En8) на Уикиданни също трябва да бъдат разгледани, а потенциала на изкуствения интелект да бъде проучен (§En13).
 • Сътрудниците във френската Уикипедия (66s) обсъдиха, че трябва да се съсредоточим върху по-малките уикита, (§Fr1) изградим глобална общност, (§Fr2) насърчаваме проектите на локално ниво, (§Fr4) модернизираме платформите на Уикимедия (§Fr5) (като добавена реалност и гласово търсене (§Fr57) и създадем по-строга политика срещу тормоза (§Fr7). Трябва да се съсредоточим върху качеството, (§Fr39) създаването на многоезична уикита за всеки проект, (§Fr11) създаването на приветлива среда за нови потребители (§Fr6) и насърчим междукултурния обмен. (§Fr25) Също така трябва да помислим за неутралността на проекта, (§Fr15) интернационализацията и предоставянето на знания в различни формати (§Fr13). Трябва да насърчаваме използването на меди / социални мрежи за популяризиране (§Fr41).
 • Дискусиите в немската Уикипедия (37s) обсъдиха идеята за демократично избиране на експертни съвети сред потребителите на Уикипедия за подобряване на качеството. (§De1.1 до 7) Приветстващата социална среда (§De1.8) и поддържането на всички статии актуални (§De1.15) са счетени за важни; докато Уикиданни може да бъде от помощ (§De1.18) на някой трябва да я актуализира. (§De1.19) Трябва да се съсредоточим по-скоро върху качеството, отколкото върху количеството. (§De1.21) Уикипедия трябва да бъде демокрация и всички надзорни длъжности трябва да бъдат назначавани от общността; евентуално намаляване на ролята на ФУ със седалище извън САЩ и набиране на средства от организациите. (§De1.13) Трябва да имаме вътрешно управление на качеството, да преструктурираме политиката и насочващите страници, (§De1.30) и преосмислим стойността на първичните източници (§De1.25). Срещата в Австрия (31s) подкрепи дружелюбната среда, (§De2.1) намирането на нови формати на знание (визуализация), (§De2.26) включването на по-разнообразни гласове и източници на знания и поддържане на съдържанието актуално. (§De2.21)
 • Еврейските уикипедианци (17s) обсъдиха, че трябва да се съсредоточим върху фактите, да бъдем политически неутрални (§He2) и да достигнем до по-големи аудитории. (§He1) Трябва да преосмислим дизайна на Уикимедия, (§He12) адаптираме нови технологии, (§He6) да сътрудничим с академия и да ангажираме студенти, (§He17) да се фокусираме върху качеството (§He10) и интеграцията на проектите на Уикимедия. (§He8) Също така трябва да помислим за проблема с платеното редактиране. (§He13)
 • Хинди уикимедианската Whatsapp група (25s) обсъди, че трябва да децентрализираме официалните организации на движението (§Hi1.2) и се фокусираме върху достигането до всяко село. (§Hi1.6) Преносимите устройства трябва да са наш приоритет (§Hi1.18) и Уикипедия трябва да бъде предварително инсталирана на всички устройства. (§Hi1.18) Трябва също да ангажираме студенти и учители чрез сътрудничество с образователни институции. (§Hi1.7)Трябва да се съсредоточим върху количественото (§Hi1.20) и качественото разрастване, (§Hi1.14) като направим възможно потенциалното съдържание на други езици да се показва на някои уикита. (§Hi1.24) Трябва да създадем една отворена и приветлива среда. (§Hi1.25) Дискусията в уикимедианската хинди Hangout група (12s) също изказа мнения, че Уикипедия трябва да бъде по-лесно достъпна от мобилните устройства. (§Hi2.3) Трябва да си сътрудничим с организации (§Hi2.6) и местните парламенти (§Hi2.6) за да доведем Уикипедия до селата. (§Hi2.5) Трябва да популяризираме Уикипедия в социалните медии (§Hi2.7) и също така да работим заедно с образователните институции с помощта на повече платени служители. (§Hi2.10) Трябва да създадем ръководства, електронни книги и други материали на регионалните езици. (§Hi2.8)
 • Италианските уикипедианци (14s) обсъдиха, че трябва да има единство по отношение на шаблоните, (§It1.11) Указанията и Ръководството за стил (§It1.8) както и повишена комуникация между различните езици и проекти. (§It1.1) Трябва да се съсредоточим върху образованието и привличането на повече сътрудници. (§It1.5) Трябва да намерим различни начини за ангажиране на деца (§It1.14) и студенти, като например сътрудничество с младежки организации. (§It1.13) Потребители в италианския Уикицитат (5s) казаха, че насоките в Уикицитат трябва да бъдат подобрени, за да улеснят начинаещите. (§It2.2) Трябва да има съвместни библиотеки за подобряване на цитатите. (§It2.4) Уикицитат трябва да има присъствие в социалните медии. (§It2.5) Сътрудници в италианския Уикиизточник (13s) предложиха проектите на Уикимедия да бъдат по-взаимосвързани (§It3.1) и че Уикиизточник трябва да бъде интегриран с други проекти. (§It3.6) Трябва да подобрим техническите аспекти на Уикиизточник, така че човек да може лесно да допринася и да преглежда текстове дори на мобилни устройства. (§It3.8) Някои потребители подчертаха включването на други произведения с отворен достъп (§It3.3) докато други казаха, че трябва да се съсредоточим върху сканираните произведения. (§It3.15) Италианският Уикиверситет (6s) предложи движението трябва да се съсредоточи повече върху сродните проекти на Уикипедия. (§It4.1) Също така трябва да се съсредоточим върху училищата и децата, като работим съвместно с проекти като Уикидия. (§It4.5)
 • Интервю от японските Уикиданни (1 потребител, 6s) в Туитър показа, че опитен потребител на Уикиданни смята, че мисията на проекта е неясна и е сложно да се обясни. (§Ja1.1 (to 6)) Група в Slack (3s) се съгласи, че Уикипадия има лошо качество по отношение на определени дисциплини като например компютърни науки. (§Ja2.2) Интервю във Facebook Messenger (9s) изказа мисълта, че трябва да се съсредоточим върху изчерпателността и децентрализацията на проектите, (§Ja3.1) и изясняване на лицензите. (§Ja3.6) Трябва също така да се съсредоточим върху структурата на данните, (§Ja3.4) тяхната връзка (§Ja3.3) въвеждането им, (§Ja3.8) и изваждането им в Уикиданни. (§Ja3.9) В уикидискусията бе отбелязано освобождането на повече съдържание (§Ja4.2) и набирането на повече качествени сътрудници. (§Ja4.3)
 • Дискусиите в Мета (21s) подчертаха качеството на съдържанието и необходимостта от оспорване на фалшивите новини (§Meta4), борбата срещу платеното редактиране (§Meta18) и неразкритото застъпничество. (§Meta7) Докато един потребител препоръча да се популяризират усилията за безплатно знание на ФУ, (§Meta3) друг потребител каза, че трябва да търсим алтернативи за разработваните от ФУ софтуери. (§Meta2) Трябва да се съсредоточим върху подобряването на сътрудничеството между разпръснатите общности, официалните филиали (§Meta20) и потенциалните партньорски организации. (§Meta21) Знанията трябва да бъдат насърчавани в световен мащаб чрез подобряване на достъпа офлайн и чрез лесно разбираемо съдържание. Трябва да се съсредоточим върху подобряването на техническите аспекти на Уикимедия (§Meta12) както и върху способността да се борави с богато съдържание като карти и графични инструменти. (§Meta19) Трябва да се съсредоточим върху разликите в половете и съдържанието (§Meta6) и подобряване взаимосвързаността на проектите ни около Уикиданни. (§Meta14) Трябва да се застъпим за свободата на панорамата в САЩ (§Meta13) и се уважаваме взаимно въпреки различията ни. (§Meta5)
 • В полската Уикипедия (18s), потребителите казаха, че приносите към Уикипедия трябва да бъде по-лесни, (§Pl1.5) и софтуерът трябва да подкрепя по-добре многоезичните усилия. (§Pl1.1) Някои потребители предложиха създаването на унифицирана Уикипедия, като Общомедия и Метауики, с инструменти за превод на една и съща статия на различни езици. (§Pl1.8) Платени редактори също могат да бъдат наети, за да поддържат актуализираното съдържание, като получат достъп до професионални бази данни. (§Pl1.7) Бе обсъдено, че ФУ/Движението трябва да бъдат политически неутрални (§Pl1.2)както и че Съвета на ФУ трябва да представлява по-добре общността. (§Pl1.3) ФУ трябва да бъде само организация за подкрепа, а не организацията, която ръководи движението. (§Pl1.14) Трябва да се съсредоточим върху сродните проекти на Уикипедия (§Pl1.15) и редакторската автономия на Уикипедия на различните езици. (§Pl1.18) Инструмент за конвертиране на mp3/mpeg при качването им в Общомедия. (§Pl1.17) Фейсбук групата на полската Уипедия (3s) подчерта необходимостта от технологично усъвършенстване (§Pl2.1) и обсъди политическата пристрастност. (§Pl2.2)
 • Португалските уикипедианци (8s) обсъдиха наличието на приветстваща среда с подходящи механизми за справяне с тормоза, споровете и умереността на дискусиите. Трябва да полагаме повече усилия за попълване на разликата в съдържанието с локално съдържание и преводите не трябва да бъдат приоритет.
 • Дискусията на мястото за разговори на руски език (7s) обсъди значението на езиковото разнообразие (§Ru1.3) и разнообразието от географски потребителски бази, (§Ru1.1) по-лесно онлайн участие и необходимостта от подобрено участие на ФУ в техническите промени. (§Ru1.5) Заявката за коментар в руската Уикипедия (6s) подчерта фокуса на Уикипедия върху значението на масовия модел на развитие, (§Ru2.3) проблемите на новите потребители, опитващи се да се присъединят към общността, (§Ru2.4) и необходимостта от по-голямо езиково разнообразие. (§Ru2.6)
 • В страницата за стратегията на испанската Уикипедия's (11s), бе повдигната идеята за критерии за значимост в цялото движение (§Es1.1) заедно с необходимостта от по-добър превод и езикова подкрепа, (§Es1.6) достъпност на съдържанието, (§Es1.4) запазване на независимостта на движението, (§Es1.6) и Уикипедия като учебно средство. (§Es1.7) Трябва да се съсредоточим върху новодошлите, (§Es1.8) задържането на потребителите, (§Es1.10) модернизиране на интерфейса на Уикипедия (§Es1.9) и анализиране на настоящата й структура (§Es1.11). Испанската Telegram група (1s) подкрепя потвърждаването на съдържанието от външни експерти. (§Es2.1)
 • Дискусията на мястото за разговори на шведската Уикипедия (6s) сравни шведската Уикипедия с националната енциклопедия на страната (§Sv6), отбелязвайки нуждата от подобряването на надеждността (§Sv3) и взаимодействието между уикитата. (§Sv5)
 • По време на разговорите във виетнамската Уикипедия's (24s), фокусът бе върху качеството на съдържанието (§Vi2) и техническите предизвикателства като мерки против вандализма (§Vi5) и ракламирането, (§Vi6) и върху възможностите като образователната насоченост, (§Vi9) които съпътстват работата по нея. Трябва да се съсредоточим върху обучението на начинаещите, (§Vi8) офлайн достъпността, (§Vi6) актуализирането на информацията (§Vi9) и признанието на сътрудниците. (§Vi7)