Интерфейс администраторлары

This page is a translated version of the page Interface administrators and the translation is 80% complete.
Сокращения:
IA,
Interfaceadmin,
INTADMIN

Интерфейс администраторлары — Википедияның CSS болгаш JS (чижээ мындыг, MediaWiki:Common.js, MediaWiki:Vector.css база Special:Gadgets арында чыгган гаджеттер арыннары) дылдарга бижээн албан арыннарын эдер тускай эргелиг киржикчилер дир, шак-ла ынчалдыр өске киржикчилериң хуу девискээринде CSS/JS арыннарын эдип болур. Википедияның эдикчилериниң болгаш номчукчуларының браузерлеринге программа коду кылдыр күүсеттинип турар, а ол болза Википедияда арыннарының көстүрүн каастап, алдынарын өскертип база нарын херекселдер (чижээ, wikEd) тургузарынга ажыктыг бооп турар.

CSS биле JavaScript дылдарга бижээн Википедияның номчукчуларының болгаш эдикчилериниң браузерлеринге күүсетинип турар албан арыннарын эдери – дыка күштүг болгаш багай улустарның холунга кончуг айыылдыг бооп болур арга-дыр. Интерфейстиң тургузукчулары улуг бүзүрелдиг, болгаш CSS биле JavaScript программа дылдарын эки билир, Викимедия фондунуң вики-төлевилелдеринге улустуң хуу эргелеринге камныг, аккаунт бүрүзүнүң айыылжок болур байдалын билип турар (чазарынга удур шыдалдыг тускай уруң/пароль шилип алыр, хоралыг программалар (вирустар) ажыглавас болгаш ийи-факторлуг авторжудулга ажыглаар) кижилер болур.

Интерфейс туругузукчузунуң эргезин шимчээшкин чок киржикчилерден адырарын сүмелеп турар, чүге дизе ынчалдыр бак үзелдиг кижилерден халдаашкынны эвээжедип болур. Улуг эвес вики-төлевилелдерге эвээш дизе-ле 2-ден эгелеп хөй JavaScript билир кижилер херек, ынчалдыр бот-ботарының бижээн эдилглери номчуттунгур болгаш билдингир кылдыр ажылдаарлар (хынакчылар дег).

Интерфейс администораторлары өске киржикчилерниң хуу арыннарын болгаш MediaWiki аттар делгеминиң шупту арыннарын эдип болур. Мындыг аргаларның айыылы эвээш, шак ынчалдыр өске бөлүктүң киржикчилери ол аргаларны ажыглаар эргелиг.

Дилеглер

  • Интерфейс администраторларының даңзызы силерниң викиңерде дараазында шөлүг-биле Special:ListUsers/interface-admin чедимниг.
  • Силерниң төлевилелиңерде бюрократ чок болза, интерфейс администраторунуң "деңнелин тутсуп берзин" дээн дилеглерни бо Steward requests/Permissions арынга арттырып каап болур силер.
  • Силерниң төлевилелиңерде интерфейс администратору чок болза, "удуртукчу кылдыныглар" (чижээ, сайтының ниити CSS/JS арыннарын эдер) күүседир эргени дилеп алыр дизе, бо арынга Steward requests/Miscellaneous арттырып каап болур силер.

See also