സഹായം:ഉള്ളടക്കം

This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 45% complete.
Outdated translations are marked like this.

This help page contains a list of guides and single-topic help files for the MediaWiki software compiled at the main page of meta.wikimedia.org . It is progressively being moved to the www.mediawiki.org website. Wikimedia's Meta-Wiki was formerly where such documents were managed and also where proposals were discussed before MediaWiki was created. There is still content that has yet to be moved or modified.

This help page is only for the MediaWiki wiki software. Many MediaWiki-powered wikis still have a help link that points to this page. If you came here from a wiki based on other software or you are looking for help not related to MediaWiki software, we will not be able to help you.

MediaWiki എന്നത് GNU General Public License എന്ന ലൈസന്‍സില്‍ ഉള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വിക്കി എന്ജിനാണ്. ഇത് ഈ സൈറ്റുള്‍പ്പടെ നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകളാല്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു many websites

കൈപ്പുസ്തകഭാഗങ്ങള്‍

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കനുസരിച്ച് സഹായ താളുകളുടെ ക്രമം മാറുന്നു

വായനക്കാര്‍ക്ക്

എഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്ക്

For moderators

കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇപ്പോള്‍ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ MediaWiki.org ഈ ഭാഗത്ത് Administrator section ലഭ്യമാണ്

സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേലധികാരികള്‍ക്ക്

കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇപ്പോള്‍ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ MediaWiki.org ഈ ഭാഗത്ത് Sysadmin section ലഭ്യമാണ്

നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക്

കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇപ്പോള്‍ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ MediaWiki.org ഈ ഭാഗത്ത് Developer section ലഭ്യമാണ്

അനുബന്ധം

കൈപ്പുസ്തകം

ഇതും കാണുക