Tài trợ:Dự án/Nhanh

This page is a translated version of the page Grants:Project/Rapid and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.
Tài Trợ Nhanh

Chương trình Tài Trợ Nhanh tài trợ cho các thành viên cộng đồng Wikimedia - các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đóng góp cho các dự án Wikimedia như Wikipedia hoặc Commons - thực hiện các dự án trong suốt năm với ngân sách từ 500 USD tới 5.000 USD.

Apply

Tiêu chí đủ điều kiện

Specific criteria

 • Tất cả các yêu cầu từ 500 USD đến 5.000 USD sẽ được xem xét (hoặc tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác tại thời điểm nộp đơn).
 • Các cá nhân, nhóm và tổ chức có thể đăng ký.
 • Các cá nhân giới hạn ở 2 khoản tài trở đang mở tại bất kỳ thời điểm nào. Tổng giá trị tài trợ có thể nhận được hàng năm, trong năm tài chính nhất định (từ 1 tháng 7 - 30 tháng 6, ví dụ, từ 1 tháng 7 năm 2022 - 30 tháng 6 năm 2023), sẽ lên đến 10.000 USD, khuyến khích người nộp đơn chuyển sang lập kế hoạch dài hạn hơn trong chương trình Tài Trợ Chung khi cần thêm nguồn lực.
 • Các tổ chức bao gồm các chi nhánh và các hội nhóm được tổ chức không chính thức được giới hạn ở 3 khoản tài trợ mở tại bất kỳ thời điểm nào. Tổng giá trị tài trợ mà một tổ chức và nhóm có thể nhận được hàng năm sẽ lên đến 10.000 USD. Chúng tôi khuyến khích các ứng viên chuyển sang lập kế hoạch dài hạn trong quỹ Tài Trợ Chung, nơi cần nhiều nguồn lực hơn. Điều này cũng áp dụng cho các nhóm không chính thức có thành viên đăng ký Tài Trợ Nhanh với tư cách cá nhân (Câu lạc bộ người hâm mộ Wiki, câu lạc bộ Đại học, Nhóm Người Dùng đã lên kế hoạch, v.v.)
 • Yêu cầu tài trợ và báo cáo có thể được gửi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
 • Thời hạn tài trợ có thể lên đến 12 tháng và không có thời hạn tối thiểu.

Tiêu chí Cơ bản

Sau đây là các tiêu chí cơ bản mà tất cả những người đăng ký Quỹ Cộng đồng Wikimedia phải đáp ứng để đề xuất được xem xét:

Các yêu cầu về hành vi
 • Người nộp đơn phải có vị thế tốt về hành vi đạo đức trong cộng đồng (ví dụ: hành vi xã hội, hành vi tài chính, hành vi pháp lý, v.v.), được xác định thông qua quá trình thẩm định của chương trình tài trợ.
 • Trong năm vừa qua, người nộp đơn phải không bị nhân viên của Quỹ Wikimedia hoặc một chi nhánh khác chặn, cấm hoặc gắn cờ vì vi phạm Quy tắc ứng xử chung và Chính sách về không gian thân thiện, hoặc các loại vi phạm hoặc các vấn đề về hành vi khác. Nếu những vấn đề như vậy đã xảy ra trong quá khứ, người nộp đơn phải chứng minh mình đã học hỏi và hiểu biết được nguyên nhân của vấn đề, để họ sẵn sàng làm hình mẫu cho những người khác với tư cách là người được tài trợ.
 • Trong năm vừa qua, người nộp đơn phải không bị chặn hoặc bị gắn cờ liên tục vì cùng một vấn đề và/hoặc không bị cấm trên các Dự án Wikimedia. Nếu một lần chặn/cấm được ghi lại trong lịch sử tài khoản của người nộp đơn thì người nộp đơn sẽ bị yêu cầu chứng minh rằng mình đã học hỏi và hiểu biết về nguyên nhân của việc chặn, để họ sẵn sàng làm hình mẫu cho những người khác với tư cách là người được tài trợ.
An toàn cho thanh thiếu niên
 • Nếu trong đề xuất có chỉ ra việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ em hoặc thanh thiếu niên, thì bản đề xuất cũng phải nêu rõ việc tuân thủ luật pháp quốc tế và địa phương về việc làm việc với trẻ vị thành niên, đồng thời phải cung cấp tài liệu về luật pháp địa phương trong phần phụ lục.
 • Đề xuất phải thể hiện cách đảm bảo sự tham gia an toàn của trẻ vị thành niên trong tất cả các hoạt động của dự án.
 • Bản đề xuất phải chứng minh rằng bất kỳ người lớn nào làm việc tiếp xúc gần gũi với trẻ vị thành niên đều đã được kiểm tra và đào tạo thích hợp.
 • Đề xuất phải phác thảo một phương thức hành động trong trường hợp các sự cố xảy ra liên quan đến sự an toàn về thể chất và tâm lý của trẻ vị thành niên.

Quy trình đăng ký

Có thể gửi đơn đăng ký trên cổng Người nhận tài trợ Fluxx bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. Sử dụng đơn đăng ký đã sửa đổi và biểu mẫu báo cáo. Người nộp đơn sẽ vẫn tham gia với các thành viên của Cộng đồng trên Meta vì tất cả đơn đăng ký sẽ tự động được xuất bản trên Meta.

Sau khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký sẽ được xử lý theo các bước sau:

 • Xem xét lại và phản hồi đối với đơn đề xuất (14 ngày)
 • Người nộp đơn tiếp nhận và tham gia vào quá trình phản hồi đối với đề xuất từ cộng đồng và ủy ban khu vực (10 ngày)
 • Người nộp đơn thực hiện các điều chỉnh đối với đề xuất của họ nếu cần (10 ngày)
 • Phê duyệt và giải ngân (14 ngày)

Các ví dụ về những gì chúng tôi tài trợ

 • Các cá nhân điều phối các sự kiện địa phương liên quan đến chiến dịch toàn cầu trong cộng đồng của họ.
 • Các dự án văn hóa và di sản hỗ trợ đóng góp nội dung, giám tuyển nội dung và thúc đẩy khả năng tiếp cận của nội dung đó.
 • Các kế hoạch chiến lược và hàng năm từ các Chi nhánh của Phong trào Wikimedia
 • Các hội nghị địa phương, khu vực và hội nghị chuyên đề tập hợp các Wikimedian với nhau
 • Các chi phí phổ biến được hỗ trợ thông qua các chương trình tài trợ trước đây (nhưng không giới hạn trong đó) như:
  • Không gian làm việc, dịch vụ, giải thưởng, tiếp cận cộng đồng và các chi phí thông thường khác cần thiết để hỗ trợ các hoạt động chỉnh sửa, cuộc thi, hội thảo và các chiến dịch quảng cáo.
  • Chi phí dữ liệu để hỗ trợ truy cập vào các sự kiện trực tuyến
  • Chi phí di chuyển của những người tổ chức và tham gia
 • Bồi thường cho các vai trò được xác định rõ ràng không thay thế các hoạt động tình nguyện, bao gồm (nhưng không giới hạn) thiết kế đồ họa, đào tạo, dịch vụ chăm sóc trẻ em, dịch thuật, quản lý dự án và các vị trí Wikimedian-in-Residence.

Regional Committees will have flexibility to fund projects and expenses that applicants identify based on their specific context and situational needs, and may support additional requests not described here.

Mốc thời gian

Tháng 4 – Tháng 5 năm 2022

Chu kỳ 1: 15 tháng 4 - 31 tháng 5
Thời hạn cho quỹ Tài Trợ Nhanh Hoạt động Thời gian dự kiến
15 tháng 4 năm 2022, 23:59 UTC Hạn chót nộp đơn
16 - 29 tháng 4 năm 2022 Xem xét lại và phản hồi đối với đơn đề xuất 14 ngày
30 tháng 4 – 9 tháng 5 Người nộp đơn tiếp nhận và tham gia vào quá trình phản hồi đối với đề xuất từ cộng đồng và ủy ban khu vực 10 ngày
Người nộp đơn thực hiện các điều chỉnh đối với đề xuất của họ nếu cần
10 - 24 tháng 5 Phê duyệt và giải ngân 14 ngày
25 tháng 5 Ngày bắt đầu sớm nhất cho các dự án Tài Trợ Nhanh trong chu kỳ này

Tháng 6 - tháng 7 năm 2022

Chu kỳ 2: 1 tháng 6 - 15 tháng 7
Thời hạn cho quỹ Tài Trợ Nhanh Hoạt động Thời gian dự kiến
1 tháng 6 năm 2022, 23:59 UTC Hạn chót nộp đơn
2 - 15 tháng 6 năm 2022 Xem xét lại và phản hồi đối với đơn đề xuất 14 ngày
16 - 25 tháng 6 Người nộp đơn tiếp nhận và tham gia vào quá trình phản hồi đối với đề xuất từ cộng đồng và ủy ban khu vực 10 ngày
Người nộp đơn thực hiện các điều chỉnh đối với đề xuất của họ nếu cần
26 tháng 6 - 10 tháng 7 Phê duyệt và giải ngân 14 ngày
11 tháng 7 Ngày bắt đầu sớm nhất cho các dự án Tài Trợ Nhanh trong chu kỳ này

Tháng 7 - Tháng 8 năm 2022

Chu kỳ 3: 15 tháng 7 - 31 tháng 8
Thời hạn cho quỹ Tài Trợ Nhanh Hoạt động Thời gian dự kiến
15 tháng 7 năm 2022, 23:59 UTC Hạn chót nộp đơn
16 - 29 tháng 7 năm 2022 Xem xét lại và phản hồi đối với đơn đề xuất 14 ngày
30 tháng 7 - 8 tháng 8 Người nộp đơn tiếp nhận và tham gia vào quá trình phản hồi đối với đề xuất từ cộng đồng và ủy ban khu vực 10 ngày
Người nộp đơn thực hiện các điều chỉnh đối với đề xuất của họ nếu cần
9 - 22 tháng 8 Phê duyệt và giải ngân 14 ngày
23 tháng 8 Ngày bắt đầu sớm nhất cho các dự án Tài Trợ Nhanh trong chu kỳ này

Tháng 9 - tháng 10 năm 2022

Chu kỳ 4: 1 tháng 9 - 15 tháng 10
Thời hạn cho quỹ Tài Trợ Nhanh Hoạt động Thời gian dự kiến
1 tháng 9, 23:59 UTC Hạn chót nộp đơn
2 - 15 tháng 9 Xem xét lại và phản hồi đối với đơn đề xuất 14 ngày
16 - 25 tháng 9 Người nộp đơn tiếp nhận và tham gia vào quá trình phản hồi đối với đề xuất từ cộng đồng và ủy ban khu vực 10 ngày
Người nộp đơn thực hiện các điều chỉnh đối với đề xuất của họ nếu cần
26 tháng 9 - 10 tháng 10 Phê duyệt và giải ngân 14 ngày
11 tháng 10 Ngày bắt đầu sớm nhất cho các dự án Tài Trợ Nhanh trong chu kỳ này

Tháng 10 - Tháng 11 năm 2022

Chu kỳ 5: 15 tháng 10 - 30 tháng 11
Thời hạn cho quỹ Tài Trợ Nhanh Hoạt động Thời gian dự kiến
15 tháng 10, 23:59 UTC Hạn chót nộp đơn
16 - 29 tháng 10 Xem xét lại và phản hồi đối với đơn đề xuất 14 ngày
30 tháng 10 - 8 tháng 11 Người nộp đơn tiếp nhận và tham gia vào quá trình phản hồi đối với đề xuất từ cộng đồng và ủy ban khu vực 10 ngày
Người nộp đơn thực hiện các điều chỉnh đối với đề xuất của họ nếu cần
9 - 22 tháng 11 Phê duyệt và giải ngân 14 ngày
23 tháng 11 Ngày bắt đầu sớm nhất cho các dự án Tài Trợ Nhanh trong chu kỳ này

December 2022 – January 2023

Cycle 6 : December 1st 2022 – January 30th 2023
Dates for Rapid Funds Activity Estimated time
1st December Submission deadline of applications
2nd – 15th December 2022 Review and feedback of proposals 14 days
16th December 2022 – 8th January 2023 Applicant receives and engages with feedback of proposal from the community and regional committee 20 days
Applicant makes adjustments to their proposal where needed
9th January – 14th January Approvals 5 days
15th January – 23rd January Disbursement 10 days

January – March 2023

Cycle 7 : 30th January – 20th March 2023
Dates for Rapid Funds Activity Estimated time
30th January Submission deadline of applications
31st January – 14th February Review and feedback of proposals 14 days
15th February – 25th February Applicant receives and engages with feedback of proposal from the community and regional committee 10 days
Applicant makes adjustments to their proposal where needed
26th February – 2nd March Approvals 5 days
3 tháng 3 năm 2023 – 14 tháng 4 năm 2023 Disbursement

March – May 2023

Cycle 8 : 20th March – 5th May 2023
Dates for Rapid Funds Activity Estimated time
20th March Submission deadline of applications
21st March – 4th April Review and feedback of proposals 14 days
4th – 14th April Applicant receives and engages with feedback of proposal from the community and regional committee 10 days
Applicant makes adjustments to their proposal where needed
14th – 19th April Approvals 5 days
tháng 4 năm 19 – 5 tháng 5 năm 2023 Grant processing, agreement, and payment

Cycle 9 – tháng 5 – tháng 6 năm 2023

5 tháng 5 – 1 tháng 7 năm 2023
Dates for Rapid Funds Activity Estimated time
5 tháng 5 năm 2023 Submission deadline of applications
6 tháng 5 – 27 tháng 5 năm 2023 Eligibility and compliance check 21 days
20 tháng 5 – 10 tháng 6 năm 2023
 • Review and feedback of proposals
 • Applicant receives and engages with feedback of proposal from the community and regional committee
 • Applicant makes adjustments to their proposal where needed
21 days
10 tháng 6 – 17 tháng 6 năm 2023 Decisions announced 7 days
10 tháng 6 – 1 tháng 7 năm 2023 Grant processing, agreement, and payment 21 days
1 tháng 7 năm 2023 Earliest project start date

Thời gian thảo luận

Hãy tham gia các giờ trò chuyện của quỹ Tài Trợ Nhanh nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình.

Giờ Hành chính
Ngày Thời gian Ngôn ngữ Chủ đề Loại Người Nhận Tài Trợ Liên kết tới cuộc họp
1 tháng 2 năm 2023 4 p.m – 5 p.m UTC Tiếng Anh Rapid Fund Applicant Support Rapid Fund Grantees Zoom Meeting Link

Meeting ID: 874 6899 4589

Passcode: 454018

1 tháng 3 năm 2023 - 4 p.m – 5 p.m UTC Tiếng Anh Rapid Fund Applicant Support Rapid Fund Grantees CANCELLED DUE TO TECHNICAL ISSUES
8 tháng 4 năm 2023 4 p.m – 5 p.m UTC Tiếng Anh Rapid Fund Applicant Support Rapid Fund Grantees Zoom Meeting Link

Meeting ID: 874 6899 4589

Passcode: 454018

3 tháng 5 năm 2023 4 p.m – 5 p.m UTC Tiếng Anh Rapid Fund Applicant Support Rapid Fund Grantees Zoom Meeting Link

Meeting ID: 874 6899 4589

Passcode: 454018

5 tháng 6 năm 2023 4 p.m – 5 p.m UTC Tiếng Anh Rapid Fund Applicant Support Rapid Fund Grantees Zoom Meeting Link

Meeting ID: 874 6899 4589

Passcode: 454018

Resources

Swag request
Các biểu mẫu và hướng dẫn đăng ký
Lời khuyên cho việc soạn thảo đề xuất đăng ký tài trợ
Cổng thông tin người nhận tài trợ - Hướng dẫn về Fluxx
Các loại tài trợ khác
 • Nhiều chi nhánh Wikimedia cũng cung cấp các khoản tài trợ cho các cộng đồng địa phương của họ. Xem một số chương trình của các chi nhánh tại đây.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi bản đề xuất tài trợ, báo cáo, bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào của bạn tới:

Khu vực Cán bộ Chương trình Khu vực Địa chỉ email
Trung Đông và châu Phi Veronica Thamaini mea_rapid wikimedia.org
Nam Á Tanveer Hasan sa_rapid@wikimedia.org
Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương (ESEAP) Jacqueline Chen eseap_rapid wikimedia.org
Mỹ Latinh (LATAM) và Vùng Caribe Mercedes Caso lac_rapid wikimedia.org
Hoa Kỳ và Canada Chris Schilling usca_rapid wikimedia.org
Bắc và Tây Âu TBA nwe_rapid wikimedia.org
Trung và Đông Âu (CEE) và Trung Á Chris Schilling ceeca_rapid wikimedia.org

References