Wikimedia user groups/Creation guide/nl

This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Creation guide and the translation is 100% complete.

Dit is een gemakkelijk te lezen inleiding in het proces van het maken van een Wikimedia gebruikersgroep. Het is ontworpen om u te helpen beslissen of het worden van een Wikimedia-gebruikersgroep geschikt is voor uw groep, en om u voor te bereiden op een snel goedkeuringsproces.Wat zijn Wikimedia gebruikersgroepen?
Hoofdpagina: Wikimedia gebruikersgroepen

Wikimedia-gebruikersgroepen zijn bedoeld als eenvoudige en flexibele onderdelen die een alternatief zijn voor verenigingen en thematische organisaties - die meer formele vereisten hebben. Gebruikersgroepen worden zeer gewaardeerd als gelijkwaardige spelers in de Wikimedia-beweging. Ze zijn bedoeld om mensen over de hele wereld in staat te stellen en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van educatieve inhoud onder een vrije licentie of in het publieke domein, en om deze effectief en wereldwijd te verspreiden.

Erkenning door de Affiliatiecommissie stelt een groep in staat om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van de Wikimedia-handelsmerken en om bepaalde subsidies; Erkenning is echter niet vereist om een van de werkzaamheden te doen die typische gebruikersgroepen doen of zouden kunnen doen, het is een optionele extra stap met daaraan verbonden voordelen en enkele vereisten.


Waarom zouden we ons aanmelden?

Erkenning door de Affiliatiecommissie stelt een groep in staat om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van de Wikimedia-handelsmerken en om bepaalde subsidies; Erkenning is echter niet vereist om een van de werkzaamheden te doen die typische gebruikersgroepen doen of zouden kunnen doen, het is een optionele extra stap met daaraan verbonden voordelen en enkele vereisten.

Voordelen van het worden van een erkende Wikimedia-gebruikersgroep zijn onder meer:

 • Gebruik de Wikimedia-logo's in overeenstemming met het Handelsmerkbeleid zonder aanvullende goedkeuring. Gebruikersgroepen mogen andere logo's gebruiken die geen deel uitmaken van het Handelsmerkbeleid (zoals het logo van de Wikimedia Foundation) op grond van een handelsmerklicentie van de Wikimedia Foundation en goedkeuring door het juridische team van de Wikimedia Foundation.
 • Ontvang grote, maar beperkte hoeveelheden Wikimedia-merchandise voor gebruik bij activiteiten en outreach-inspanningen.
 • Openbare erkenning van de band van de groep met de Wikimedia Foundation.
 • Affiliatiecommissie ondersteuning en samenwerking tijdens en na het goedkeuringsproces.
 • Een beurs om de Wikimedia Conferentiete bezoeken, die conferentie wordt jaarlijks in Berlijn gehouden voor leden van de Wikimedia-beweging.

Zonder erkenning kunnen groepen nog steeds:


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Hoofdpagina: Vereisten aan Wikimedia gebruikergroepen

Wikimedia-gebruikersgroepen zijn bedoeld als eenvoudige en flexibele onderdelen met veel minder vereisten dan verenigingen en thematische organisaties. Zelfs van partners (affiliaties) die hopen een vereniging of thematische organisatie te worden, wordt niet verwacht dat ze voldoen aan de vereisten voor die affiliate-modellen om erkenning van Wikimedia-gebruikersgroepen aan te vragen.

De benodigdheden om een officieel herkenbare gebruikersgroep van Wikimedia op te zetten zijn bedoeld om licht en gemakkelijk te gebruiken.

 1. Drie actieve Wikimedia-bewerkers
  Hoewel het wordt aanbevolen dat gebruikersgroepen ongeveer 10 leden hebben, is het vereist dat er ten minste 3 leden actief zijn met 500 of meer bijdragen aan een Wikimedia-project (in het geval van Wikidata: 800 of meer bewerkingen) in een jaar voorafgaand aan de aanvraag op een geregistreerd account dat ten minste 6 maanden bestaat. Deze actieve leden moeten een goede reputatie hebben in de gemeenschap (wat betekent dat ze nu niet zijn geschorst of anderszins verhinderd zijn om deel te nemen). Hoewel gebruikersgroepen de inbreng van mensen die geen actieve bijdrage leveren aan de Wikimedia-projecten zouden moeten verwelkomen, en verplicht zijn om nieuwe leden toe te staan lid te worden, moeten ze niet te ver van de gemeenschap afdwalen. Een actieve betrokkenheid van bijdragers aan de Wikimedia-projecten is noodzakelijk om een gebruikersgroep in staat te stellen haar real-life initiatieven tot leven te brengen in de Wikimedia-projecten.
 2. Akkoord gaan met de overeenkomst en gedragscode van de Wikimedia-gebruikersgroep. Uw groep moet akkoord gaan met de Wikimedia gebruikersgroep overeenkomst en gedragscode - waarin de basisverwachtingen van Wikimedia-gebruikersgroepen worden geschetst, zoals on-wiki documentatie van activiteiten, die opereren binnen Wikimedia leidende principes, en naleving van het Handelsmerkbeleid. Wanneer u uw aanvraag indient, wordt u gevraagd akkoord te gaan met zowel de Wikimedia-gebruikersgroepovereenkomst als de gedragscode.

Als uw aanvraag voor een gebruikersgroep niet aan deze criteria voldoet, bent u nog steeds welkom om een aanvraag in te dienen, maar we zouden graag een kleine motivatie hebben waarom u denkt dat deze criteria niet belangrijk zijn voor uw initiatief. Beantwoord deze twee vragen in uw motivatie

 1. Hoe zou uw gebruikersgroep gaan bijdragen aan de missie van de Wikimedia-beweging?
 2. Hoe draagt de achtergrond van de oprichters van uw groep bij aan het succes van uw gebruikersgroep?

Voorbeelden van toepassingen die goede redenen kunnen hebben om niet aan de criteria te voldoen, zijn zaken als onderzoeksgroepen of andere initiatieven waarvoor u geen actieve bijdrage hoeft te leveren.

Houd er rekening mee dat als u niet aan de drie hierboven beschreven criteria voldoet, de Affiliatiecommissie meer tijd nodig heeft om uw aanvraag te bespreken (en hopelijk goed te keuren), dit kan ook wat meer communicatie met de stichtende leden van de gebruikersgroep inhouden, dus houd uw inbox in de gaten voor e-mails over dit onderwerp, zodat u er snel op kunt reageren.


Hoe maken we een Wikimedia gebruikersgroep?

Stap 1: Verzamel de mensen

Op het meest fundamentele niveau gaan gebruikersgroepen over mensen - groepen die willen bijdragen aan en ondersteunen aan Wikimedia-projecten als geheel op een manier die meer betrekken dan alleen bewerken.

Voor de oprichting van een gebruikersgroep zijn minstens drie personen nodig, maar we raden aan dat u in uw groep ten minste tien personen bijeenbrengt.

Wij raden u ertoe zich in staat te voelen zich te betrekken bij activiteiten en plannen, zelfs voordat u het goedkeuringsproces begint.

Stap 2: Ontwikkel uw doelen en scope

Als u genoeg mensen hebt verzameld die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een gebruikersgroep, begin dan een gesprek over de exacte doelen en reikwijdte van die groep. Probeer bijvoorbeeld deze vragen te beantwoorden:

 • Wat willen wij als groep bereiken? Wat is ons bereik? Wilt u bijvoorbeeld een maandelijkse bijeenkomst houden over een bepaald onderwerp, wilt u naar scholen, musea? Hoe is uw missie gericht op het verbeteren van Wikimedia-projecten?
 • Welke activiteiten wilt u aan doen (bijv. outreach, fondsenwerving, PR, publicatie, bijeenkomsten)?

Bij het bepalen van uw doelen en structuur kunt u contact opnemen met bestaande Wikimedia-partners voor advies en inspiratie.

Stap 3: Bepaal de naam van uw gebruikersgroep

Zie ook: Richtlijnen voor naamgeving van affiliaties en Beste aanpak voor logo's

Wanneer u uw pagina's op de wiki instelt, moet u een naam geven aan uw gebruikersgroep. De naam en het logo van een gebruikersgroep moeten meer onafhankelijke activiteiten ondersteunen en verwarring met andere Wikimedia-organisaties ontmoedigen. Gebruikersgroepen moeten onze logo's kunnen gebruiken in overeenstemming met ons Handelsmerkbeleid zonder aanvullende goedkeuring. Gebruikersgroepen mogen andere logo's gebruiken die geen deel uitmaken van het Handelsmerkbeleid (zoals het logo van de Wikimedia Foundation) op grond van een handelsmerklicentie met de WMF en goedkeuring door het juridische team van de WMF.

Over het algemeen worden creatieve en beschrijvende namen aangemoedigd; hier zijn echter enkele voorbeelden die u kunnen helpen:

 • Wikimedia Community User Group _____: Een onafhankelijke club van Wikimedia-vrijwilligers
 • Wikimedians van _____ User Group : een onafhankelijke groep vrijwilligers Wikimedianen
 • Wikipedians of _____ User Group : een onafhankelijke groep vrijwillige Wikimedianen
 • MediaWiki Group _____ : een onafhankelijke groep vrijwillige Wikimedianen
 • Wikipedia Editors for _____ : een onafhankelijke groep vrijwillige Wikimedianen
 • Elke naam die geen Wikimedia-handelsmerk bevat, zoals "Wiki User Group _____"

In alle gevallen heeft de Affiliatiecommissie de taak om ervoor te zorgen dat de naam overeenkomt met de vier criteria die zijn voorgesteld door de juridische afdeling van de WMF, om de beweging en de leden van de gebruikersgroepen te beschermen. Neem bij twijfel contact op met de Affiliatiecommissie als u hulp nodig heeft bij het vinden van een goede naam.

Stap 4: Een wikipagina maken voor uw groep

Als u eenmaal een groep geïnteresseerden heeft, is het tijd om te documenteren wie u bent en om een aantal communicatiemiddelen op te zetten. Voor de buitenwereld moet u twee contactpersonen aanwijzen die kunnen worden geïdentificeerd voor de Wikimedia Foundation; Denk binnen de groep na over het opzetten van een wiki-pagina waar mensen lid van kunnen worden; Misschien kunt u een mailinglijst of overlegpagina of ander forum opzetten om uw projecten te bespreken.

Stap 5: Erkenning aanvragen

Hoofdpagina: Een aanvraag doen om een Wikimedia gebruikersgroep te starten

U bent nu klaar om erkenning aan te vragen, hulp bij het erkenning aanvragen.

Hoe vragen we erkenning aan?
Hoofdpagina: Een aanvraag doen om een Wikimedia gebruikersgroep te starten

Zodra u de groep, de wiki-pagina en de grote ideeën over wat u wilt doen hebt verzameld, gaat u naar de Wikimedia-gebruikersgroepaanvraagpagina en vraag erkenning aan. De Affiliatiecommissie kan u enkele vragen stellen, uw aanvraag beoordelen en deze indien nodig voorleggen aan de Wikimedia Foundation om uw groep te erkennen als een officiële Wikimedia-gebruikersgroep. De eerste erkenning duurt normaal gesproken voor één jaar en wordt daarna herzien. Herkenning kan indien nodig worden opgeschort of verwijderd als een groep inactief wordt.

Vertragingen tijdens het goedkeuringsproces van de aanvraag ontstaan meestal door onvolledige aanvragen of aanvragen die moeten worden gewijzigd voordat deze kunnen worden goedgekeurd. Om dit te voorkomen en het goedkeuringsproces van uw groep te versnellen, moet u deze lijst nog eens bekijken voordat u uw aanvraag indient:

 1. Voldoet uw naam aan de naamgevingsvereisten voor partners/affilaties? Groepsdiscussies tussen Wikimedia-gebruikersgroepen over hun naam kunnen tijd in beslag nemen, en over het algemeen wilt u voorkomen dat u opnieuw aan dat gesprek moet deelnemen nadat uw aanvraag is ingediend. U kunt contact opnemen met de Affiliatiecommissie om input over uw naam te vragen voordat u uw aanvraag indient.
 2. Heeft uw groep een duidelijk doel en doel dat consequent en duidelijk wordt uitgelegd? Als uw Meta-pagina uw gebruikersgroep op een andere manier uitlegt dan uw aanvraag, en als die verschillen van de activiteiten die uw groep onderneemt - kan dat de goedkeuring van de aanvraag vertragen, omdat er een duidelijk bereik en doel is vereist voor de resolutie om de gebruikersgroef en de gebruikersgroepenovereenkomst te goedkeuren die de twee belangrijkste contacten met de Wikimedia Foundation zullen ondertekenen. Uw ambitie en doelstelling moeten duidelijk en kort uitleggen wat uw groep hoopt te bereiken en wie er graag bij zou willen aansluiten. We erkennen dat dit met de tijd kan evolueren, maar u moet zich duidelijk inzetten voor een specifieke verklaring op het moment van uw aanvraag.
 3. Zijn uw twee belangrijkste contactpersonen bereid zich te identificeren bij de Wikimedia Foundation? Soms kunnen privacyproblemen ertoe leiden dat iemand van gedachten verandert, wat de laatste stappen in het erkenningsproces van gebruikersgroepen kan vertragen.
 4. Is uw groep klaar om nieuwe leden te accepteren en omvat al ten minste drie Wikimedia-redacteurs met een goede reputatie? Groepjes die een gesloten of beperkt lidmaatschapsmodel hebben, kunnen meer discussie en herziening nodig hebben. Groepjes die niet minstens drie actieve leden hebben die ook actieve Wikimedia-redacteurs zijn, worden niet goedgekeurd.
 5. Zijn uw aangewezen leiders en groep als geheel bereid om de overeenkomst en gedragscode van de Wikimedia-gebruikersgroep te volgen? Allen die op de aanvraag zijn genoemd, moeten vóór het verzenden van de aanvraag met elkaar akkoord gaan. Aanvragers die de overeenkomst of gedragscode schenden, worden niet goedgekeurd en bestaande Wikimedia-gebruikersgroepen die de overeenkomst en gedragscode niet opvolgen, kunnen hun lidmaatschapsstatus verliezen.


We zijn goedgekeurd, wat moeten we dan doen?

U kunt u nu concentreren op uw dagelijkse business en Wikimedia-projecten promoten volgens uw missie. Bij het indienen van uw aanvraag heeft u toestemming gegeven voor de overeenkomst en gedragscode van de Wikimedia-gebruikersgroep, zodat er geen extra papierwerk nodig is.

Als u hints wilt over mogelijke projecten, kunt u altijd kijken naar wat andere organisaties hebben bereikt of nu doen.

Vergeet niet dat u altijd de Affiliatiecommissie en andere affilaties om hulp kunt vragen, en het is mogelijk voor Wikimedia-gebruikersgroepen om een aanvraag in te dienen bij de Foundation voor subsidies. Aan de andere kant horen we ook graag van tijd tot tijd over uw activiteiten; U kunt openbare rapporten publiceren of contact opnemen met uw Affiliatie contactpersoon.

Veel succes!