Потребителски групи на Уикимедия/Ръководство за създаване

This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Creation guide and the translation is 89% complete.

Това е лесно за употреба въведение в процеса на създаване на потребителска група на Уикимедия. То е предназначено да ви помогне да решите дали превръщането в потребителска група на Уикимедия е подходяща за вашата група и да се подготвите за бърз процес на одобрение.


Какво представляват потребителските групи на Уикимедия?
Защо да кандидатстваме??
Какви са изискванията за допустимост?
Как да създадем потребителска група на Уикимедия?
Как да кандидатстваме за официално признаване?
Бяхме одобрени, какво следва да направим след това?
Бързи връзки


Какво представляват потребителските групи на Уикимедия?
Начална страница: Потребителски групи на Уикимедия

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат проста и гъвкава форма на участие, която е алтернатива на сдруженията и тематичните организации, които са свързани с повече формални изисквания. Потребителските групи са високо ценени равноправни участници в движението Уикимедия. Те имат за цел да дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб.

Официалното признаване от Комитетът по присъединяване позволява на групата да кандидатства за използване на търговските марки на Уикимедия и да получава грантове; признанието обаче не се изисква, което се налага да се извършва дейност, която извършват или биха могли да извършват типичните потребителски групи, това е допълнителна стъпка по избор със свързани ползи и някои допълнителни изисквания.


Защо да кандидатстваме?

Официалното признаване от Комитетът по присъединяване позволява на групата да кандидатства за използване на търговските марки на Уикимедия и да получава грантове; признанието обаче не се изисква, което се налага да се извършва дейност, която извършват или биха могли да извършват типичните потребителски групи, това е допълнителна стъпка по избор със свързани ползи и някои допълнителни изисквания.

Предимствата да станете призната потребителска група на Уикипедия включват:

 • Употреба на логата на Уикимедия, съвместима с Политиката за търговските марки на Фондация Уикимедия, без допълнително одобрение. Потребителските групи могат да използват и други лога, които не са част от политиката за търговските марки (като логото на Фондация Уикимедия), съгласно лиценза за търговските марки на Фондацията и одобрение от юридическия екип на Фондация Уикимедия.
 • Получаване на големи, но ограничени количества стоки от Уикимедия, които да се използват в дейности и усилия за популяризиране.
 • Публично признаване на принадлежността на групата към Фондация Уикимедия.
 • Подкрепа от връзката на Комитета по присъединяване по време и след процеса на одобрение.
 • Една стипендия за участие в конференцията на Уикимедия, която се провежда ежегодно в Берлин за филиали на уикимедианското движение.

Без официално признание групите все пак могат:


Какви са изискванията за допустимост?
Начална страница: Изисквания към потребителските групи на Уикимедия

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат прости и гъвкави филиали с далеч по-малко изисквания от сдруженията и тематичните организации. От филиалите, които се надяват да се превърнат в сдружение или тематична организация, дори не се очаква да отговарят на изискванията за тези партньорски модели, за да кандидатстват за признаване за потребителска група на Уикимедия.

Изискванията за създаване на официално призната потребителска група на Уикимедия трябва да бъдат прости и лесни за следване.

 1. # Трима активни редактори на Уикимедия
  Най-малко 3 члена с 300 или повече участия в проект на Уикимедия с регистриран акаунт, който е съществувал повече от 6 месеца в добро състояние (което означава, че те не са в момента блокирани или по друг начин възпрепятствани да участват). Тъй като потребителските групи трябва да приветстват приноса на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия и да позволяват на новите членове да се присъединят, те не трябва да се отклоняват твърде много от общността. Активното участие на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да се даде възможност на потребителските групи да внедряват жизнените си инициативи в проектите на Уикимедия.
 2. Съгласие със споразумението за на потребителска група на Уикимедия и Етичния кодекс
  Вашата група трябва да се съгласи със споразумението за потребителска група и Етичния кодекс на Уикимедия, които очертават основните очаквания към потребителски групи на Уикимедия, като уики документация за дейности, активност в рамките на ръководните принципи на Уикимедия и спазване на Политиката за търговските марки. Когато подадете молбата си, ще бъдете помолени да приемете както споразумението за потребителски групи, така и Етичния кодекс.

Ако кандидатурата на потребителската ви група не е в състояние да изпълни изискванията, все пак можете да кандидатствате, но ние ще се нуждаем от убеждаване, че тези критерии не са от съществено значение за вашата инициатива. Моля в обосновката да отговорите на следните два въпроса:

 1. Как вашата потребителска група би допринесла за изпълнение на мисията на движението Уикимедия?
 2. Как заслугите на членовете-основатели допринасят за успеха на вашата потребителска група?

Някои примери за кандидатстване с добро основание да не се изпълняват критериите са научно-изследователски групи или други инициативи, при които не се изисква да бъдете активен участник.

Моля да имате предвид, че ако не изпълнявате трите критерия, формулирани по-горе, Комитетът по присъединяването ще се нуждае от повече време за обсъждане на кандидатурата ви (и да се надяваме да я одобри) и може да е необходима допълнителна комуникация с членовете-основатели, упоменати в кандидатурата, затова следете пощата си за имейли по въпроса, за да можете бързо да отговорите.


Как да създадем потребителска група на Уикимедия?

Стъпка 1: Съберете хора

На най-фундаментално ниво, потребителските групи са за хората: групи, които искат да допринасят за и да подкрепят проектите на Уикимедия като цяло по начини, различни от редактирането.

За създаването на потребителска група са необходими поне трима души; но ви препоръчваме да съберете поне 10 души във вашата група.

Силно ви насърчаваме да се почувствате оправомощени да се занимавате с дейности и планиране, дори преди да започнете процеса за одобрение.

Стъпка 2: Развийте целите и обхвата си

Когато съберете достатъчно хора, които се интересуват от създаването на потребителска група, започнете разговор за точните цели и обхват на вашата група. Опитайте тези въпроси като вдъхновение:

 • Какво искате да постигнете като група? Какъв е вашият обхват? Искате ли например да се срещате ежемесечно по конкретна тема, искате ли да достигнете до училища, до музеи? Как вашата мисия цели да подобри проектите на Уикимедия?
 • В какви дейности искате да се включите (напр. обхват, набиране на средства, връзки с обществеността, публикуване, срещи)?

При определянето на целите и структурата ви, може да поискате да се свържете със съществуващи обединения на Уикимедия за съвет и вдъхновение.

Стъпка 3: Изберете име на потребителската си група

Вижте също: Указания за именуване на партньорски организации и Добри практики за лога на партньорски организации

След като създадете страницата си в уики, ще трябва да дадете име на вашата потребителска група. Името и логото на потребителската група трябва да поддържат по-независими дейности и да предотвратяват объркването с други организации на Уикимедия. На потребителските групи е позволено да използват нашите лога, в съответствие с Политиката ни за търговските марки, без допълнително одобрение. Потребителските групи могат да използват други лога, които не са част от Политиката за търговските марки (като логото на Фондация Уикимедия), съгласно лиценза за търговска марка на Фондацията и одобрение от правния екип на Фондация Уикимедия.

Като цяло се насърчават творчески и описателни имена; тук има няколко примера, които могат да ви помогнат:

 • Потребителска група на уикимедианската общност от _____: Независим клуб от уикимедиански доброволци
 • Потребителска група Уикимедианци от _____ : независима група от уикимедиански доброволци
 • Потребителска група Уикипедианци от _____ : независима група от уикимедиански доброволци
 • МедияУики група от _____ : независима група от уикимедиански доброволци
 • Редактори на Уикипедия за _____ : независима група от уикимедиански доброволци
 • Всяко име, което не включва търговска марка на Уикимедия, като "Потребителска група Уики _____"

Във всеки случай, Комитетът по присъединяване има за задача да гарантира, че името отговаря на четири юридически критерия, предложени от правния отдел на Фондация Уикимедия, за да защити движението и членовете на потребителските групи. В случай на съмнение, моля, свържете се с Комитета по присъединяване, ако имате нужда от помощ при намирането на подходящо име.

Стъпка 4: Създайте уики страница за вашата група

След като вече имате група от заинтересовани хора, е време да документирате кои сте и да създадете средства за комуникация. За външния свят трябва да посочите двама души, които могат да бъдат идентифицирани от Фондация Уикимедия; в рамките на групата, помислете за създаване на уикистраница, на която хората могат да се присъединяват; може би създаване на пощенски списък или беседа или друг форум за обсъждане на вашите проекти.

Стъпка 5: Кандидатствайте за официално признаване

Начална страница: Кандидатствайте за стартиране на потребителска група на Уикимедия

Вече сте готови да кандидатствате за официално признаване, можете да продължите да четете на Кандидатстване за официално признаване.

Как да кандидатстваме за официално признаване?
Начална страница: Кандидатствайте за стартиране на потребителска група на Уикимедия

След като вече имате група, уикистраница и големите идеи за това, което искате да направите, посетете страницата за кандидатстване за потребителска група на Уикимедия и кандидатствайте за признаване. Комитетът за присъединяване може да ви зададе някои въпроса, да прегледа вашата кандидатура и, ако е необходимо, да я изпрати на Фондация Уикимедия да признае вашата група като официална потребителска група на Уикимедия. Първоначалното признаване обикновено е за една година и след това се преглежда. Признанието може да бъде спряно или премахнато, ако е необходимо, при условие че дадена група стане неактивна.

Забавянията по време на процеса на одобрение на заявленията най-често произтичат от непълни приложения или приложения, които трябва да бъдат променени, преди да бъдат одобрени. За да предотвратите това и да помогнете за ускоряването на процеса на одобрение за групата, моля, проверете този списък, преди да изпратите кандидатурата си:

 1. Отговаря ли вашето име наистина на изискванията за именуване на филиалите? Груповите дискусии в потребителските групи на Уикимедия относно името им може да отнемат време и обикновено вие искате да не се включвате отново в този разговор, след като кандидатурата ви бъде изпратена. Можете да се свържете с Комитета по присъединяване, за да потърсите данни за вашето име, преди да подадете кандидатурата си.
 2. Има ли вашата група ясен обхват и цел, която е последователно и ясно обяснена? Ако вашата Мета страница описва вашата потребителска група по начин, който се различава от вашата кандидатура и ако тя се различава от дейностите, които вашата група предприема - това може да отложи одобрението на кандидатурата, тъй като е необходим ясен обхват и цел за резолюция на решението и споразумението за потребителската група, което двата основни контакта ще подпишат с Фондация Уикимедия. Обхватът и целта ви трябва ясно и точно да обясняват какво се надява да постигне вашата група и кой би се заинтересувал от присъединяване. Ние признаваме, че това може да се промени с течение на времето, но трябва да имате ясен ангажимент към конкретното изявление в момента си на кандидатстване.
 3. Дали вашите два основни контакти са склонни да се идентифицират с Фондация Уикимедия? Понякога опасенията за поверителността могат да накарат някой да промени мнението си, което може да забави последните стъпки в процеса на признаване на потребителските групи.
 4. Вашата група готова ли е да приема нови членове и дали вече включва най-малко три редактора на Уикимедия с добър статут? Групите, които имат затворен или ограничен модел на членство, може да изискват повече време за обсъждане и преглед. Групи, които нямат поне три активни члена, които също така да са активни редактори на Уикимедия с добър статут, няма да бъдат одобрявани.
 5. Дали посочените от вас лидери и групата като цяло са склонни да следват споразумението и кодекса за поведение на потребителиските групи на Уикимедия? Всички лидери, които са посочени в заявката, трябва да са съгласни преди изпращането на кандидатурата. Кандидати, за които е установено, че нарушават споразумението или кодекса за поведение, няма да бъдат одобрени и на съществуващите потребителски групи потребители, за които е установено, че нарушават споразумението или кодекса за поведение, може да бъдат отнет статута.


Бяхме одобрени, какво следва да направим след това?

Вече можете да се съсредоточите върху ежедневните си дейности и да популяризирате проектите на Уикимедия според вашата мисия. Когато изпратите кандидатурата си, Вие се съгласявате със споразумението за потребителски групи и кодекса на поведение на Уикимедия, така че няма нужда от допълнителна документация.

Ако искате съвети за възможните проекти, винаги можете да погледнете какво са реализирали или понастоящем правят другите организации.

Не забравяйте, че можете винаги да помолите Комитетът по присъединяване, както и другите филиали за помощ, и е възможно потребителските групи на Уикимедия да кандидатстват пред Фондацията за грантове. От друга страна, "ние" бихме искали също така от време на време да чуваме за вашите дейности; можете да публикувате публични отчети или да се свържете с вашата връзка от Комитета.

Успех!