Đoàn hội phong trào Wikimedia/Nguyên tắc

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Principles and the translation is 71% complete.
Wikimedia movement affiliates, and entities working with them, such as the Affiliates Committee, are expected to follow the below Wikimedia movement affiliate principles as developed by the Movement roles project.


Wikimedia movement affiliates principles
Expand our network
Groups supporting our movement - informal and formal - who meet the criteria for recognition should be included within our organizational meta-structure in a way that reinforces our global network.
Tính linh hoạt
Leave the door open for organizations or groups to move from one status to another, to allow for change and not force people into a model that might not fit.
Cùng kéo, đừng đùn đẩy
Cung cấp thông tin về các nguyên tắc, thông số và quy trình để liên kết với phong trào Wikimedia. Lưu ý những ưu điểm, nhược điểm, quyền và nghĩa vụ của từng mô hình. Trợ giúp các nhóm chọn phương án tốt nhất phù hợp với công việc của họ nhưng hãy để họ quyết định.
Cộng tác; đừng phân chia
Ưu tiên sự cộng tác giữa các chi đoàn. Nhiều chi đoàn cùng tồn tại trong một khu vực không theo hệ thống phân cấp mà cần phải thống nhất cách cùng tồn tại trong khu vực của mình, cộng tác và tránh tạo ra thao tác không cần thiết.
Giao tiếp là chìa khóa
Truy cập vào nguồn tư vấn, luồng thông tin và liên lạc là rất quan trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực chồng chéo về địa lý hoặc chủ đề, để vừa hợp tác làm việc vừa tránh đụng chạm hoặc xung đột. Chia sẻ thông tin về các dự án có khả năng chồng chéo giữa tất cả các nhóm bị ảnh hưởng. Đảm bảo các báo cáo công khai duy trì các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình của chúng ta.
Tránh quan liêu không cần thiết
Người đóng góp nên cố gắng làm việc với các nhóm hiện có nếu có thể. Các chi đoàn mới không nên được thành lập chỉ vì những bất đồng cá nhân.
Trao quyền cho những người đóng góp
Lý do chính để công nhận các chi đoàn là để trao cho họ sự công nhận và được hỗ trợ nhiều hơn trong cộng đồng của họ cũng như để xác định công việc của họ với các dự án.