Wikimedia Foundation elections/2021/Candidates/CandidateQ&A/Question11/ca

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Candidates/CandidateQ&A/Question11 and the translation is 57% complete.

Què penseu sobre l'utilització de fons de la Fundació Wikimedia per finalitats no relacionades amb els projectes de Wikimedia?

Pregunta rebuda d'un/a membre de la comunitat a Meta

Gerard Meijssen (GerardM)

Quan els fons són utilitzats per permetre'ns compartir més de la suma de tot el coneixement, hi estic totalment a favor. Hauríem d'invertir allò comparable a les tasses comercials i així pagar pel manteniment del software gratuït i obert que fem servir. Hauríem de pagar un arxiu d'Internet per la funcionalitat de què ens beneficiem. Podem invertir en qualsevol cosa que serveixi al nostre pròposit, no necessàriament només els nostres projectes.

Dariusz Jemielniak (Pundit)

Crec que la imatge general és que allò clau és alinear-nos amb la nostra missió, i no només relacionar-nos amb els projectes de Wikimedia. Per exemple, vam estar involucrats en la oposició a les noves regulacions de copyright (drets d'autor), per una bona raó (principis de coneixement obert), mentre no era segur si aquestes tindrien un impacte en els Wikiprojectes. De manera rutinària ens oposem als intents de censura, inclús si semblem estar-ne aparentment exempts. Tècnicament parlant, inclús organitzar la Wikimania, pot ser percebut com a quelcom no directament relacionat amb els projectes Wikimedia, però pensem que definitivament hauríem de fer-ho :) (per aclarir, personalment crec que l'objectiu de la Wikimania és contribuir a l'entusiasme dels nostres voluntaris, intercanviar idees, i la relació amb els Wikiprojectes és clara per a mi, però sé que les opinions difereixen). Tot i això, diria que, tenint en compte que els recursos són escassos, i donat que mentre escric la meva declaració també volem créixer en les regions menys cobertes, alhora que ens preparem per nous desafiaments tecnològics i socials, necesitem ser realment intel·ligents i selectius sobre quins propòsits fora del nostre focus immediat escollim. En aquest moment, em mostraria reticent a començar a finançar projectes completament aliens als projectes de Wikimedia. Pundit (talk) 13:09, 9 July 2021 (UTC)[reply]

Lionel Scheepmans (Lionel Scheepmans)

Aquesta qüestió apunta directament a un punt que havia considerat a la meva dissertació doctoral i que gira al voltant del concepte de "deriva de la missió". De fet, és una tendència observada en associacions caritatives, associacions amb ànim de lucre i fins i tot companyies comercials en alguns casos, adaptar les seves activitats, i per això l'ús de fons, en optimitzar la recaptació de nous fons, a la vegada que negligeixen la missió primària de la institució (lluitar contra la fam al món, fer un sabó de qualitat, etc.).

The primary mission stated in the Declaration of Intent of the Wikimedia Foundation is "to provide the essential infrastructure and organizational framework for the support and development of multilingual wiki projects [and] to keep useful information from its projects available on the Internet free of charge, in perpetuity. However, we are already talking about the Wikimedia Enterprise project which contradicts this official statement twice. On the one hand, the project is not there to support the development of Wiki projects, but to help the giants of the net to use the information they contain, and on the other hand, it is no longer a question of making this access to information free in perpetuity, but to sell it. This is a real drift that must be fought if we don't want to see the foundation become a subcontractor of the Web giants and the editors of the Wiki projects become voluntary subcontractors of these same companies. I am strongly opposed to this API project as long as it will be designed as a commercial site, paying for some of it and hosted in .com outside the foundation's servers (currently at Amazon it seems).

Els fons que ja s'han gastat en el projecte empresarial de Wikimedia i en els seus dos empleats és un bon exemple de fons que estan sent utilitzats per propòsits no relacionats amb els projectes de Wikimecia. Aquests és el motiu pel que la meva candidatura a la Junta Directiva està també motivada per aquest desig d'ajudar a la fundació a no desviar-se de la seva missió principal de construir un món on el coneixement humà sigui compartit incondicionalment i amb respecte per tothom.

Reda Kerbouche (Reda Kerbouche)

No response yet.

Rosie Stephenson-Goodknight (Rosiestep)

When it comes to spending donor money, funding Wikimedia movement projects must be the priority, and the Wikimedia Foundation must be transparent in its actions. Supporting open knowledge outside our movement, especially in targeted regions such as the “Global South”, or targeted topics, such as “diversity”, is a noble idea. I would want assurance that there is a financial surplus; that in compliance with the donor policy, that donors are aware of how their donations are used; and that the Wikimedia community participates in the nomination/decision process in order to ensure equity in decision-making. It's a fact that the Knowledge Equity Fund has already been established. The community, broadly construed, including Affiliates, as well as the Global Council and Hubs (once established) should play an active role in regards to this topic. --Rosiestep (talk) 18:07, 18 July 2021 (UTC)[reply]

Mike Peel (Mike Peel)

It depends on what ‘not related to Wikimedia projects’ means. If it means things completely unrelated, with no conceivable connection back to Wikimedia, then Wikimedia funds shouldn’t be used. If it’s related, though, then it can be OK. A random example might be OpenStreetMap - we don’t do maps ourselves, but we use maps from OSM, and OSM is a fellow-traveller community, so using Wikimedia funding to support OSM work may well make sense. Legal work to protect the commons is another related area where there is important work that could be funded since it is connected to Wikimedia (and e.g., spending a bit more money on more power-efficient servers is a similar situation). It all comes back to what the funding priorities are, though, where the Wikimedia projects should always have top priority. Thanks. Mike Peel (talk) 12:06, 11 July 2021 (UTC)[reply]

Adam Wight (Adamw)

No response yet.

Vinicius Siqueira (Vini 175)

Recolzo el finançament d'iniciatives que no estan relacionades amb els projectes de Wikimedia sempre que aquestes iniciatives contribuixin a complir la missió de Wikipedia, i els donants siguin clarament informats de l'ús potencial dels seus fons. La prioritat de l'ús del finançament hauria de donar-se als projectes de Wikimedia. --Vinicius Siqueira (talk) 17:54, 7 July 2021 (UTC)[reply]

Yao Eliane Dominique (Yasield)

La Fundació necessita enfocar-se en "debatre". Crec que ja hi ha una gran necessitat pels projectes Wiki. I no crec que totes aquestes necessitats s'estiguin cobrint. Així que no crec que haguem de dispersar els fons.

Douglas Ian Scott (Discott)

Priority should always be given to Wikimeda movement projects however I am supportive of also using funds to support the free knowledge movement generally so long as there is a clear public benefit case for it and there is a decent prospect of impact. Often supporting free knowledge projects generally has a positive supporting impact on Wikimedia projects. If there is no free knowledge/Wikimedia project rational then I would be strongly against it. Even though there are many good causes in this world worth supporting outside of our movement we must keep with the implicate mandate we have from our community, donors and the public to remain focused on free knowledge.--Discott (talk) 16:09, 21 July 2021 (UTC)[reply]

Pascale Camus-Walter (Waltercolor)

Crec que hi hauria d'haver un pressupost clar. I una determinada proporció d'aquest pressopost es pot destinar a "propòsits externs" com les Fundacions poden fer. Però aquesta quantitat de diners s'hauria de planjear cada any, apareixent clarament a les gràfiques i una valoració qualitativa i quantitativa hauria de fer-se cada any. Si la Fundació vol destinar recursos a programes no relacionats amb els projectes Wikimedia, llavors haurien de plantejar-se el programa i els recursos, el propòsit del programa i també les expectatives que haurien de ser descrites abans de destinar aquests recursos. --Waltercolor (talk) 10:35, 9 July 2021 (UTC)[reply]

Iván Martínez (ProtoplasmaKid)

En cap situació de la vida hauríem de generalitzar. Depén de cada cas, i de què és entés com a extern a Wikimedia. El moviment no és un illa, així que hi pot haver projectes que indirectament beneficiïn al moviment, o potser d'altres que estan menys finançats pel seu propi ecosistema i que podrien beneficiar-se del suport del finançament dels donants.

As a previous member of committees that have approved funds I have learned that in the vast majority of cases the community does a good job of managing resources on Wikimedia supported projects. The same standard could be used for projects that benefit the mission. More rules can also be established for access to Wikimedia funds such as prioritizing projects that have an equivalent philosophy in terms of free knowledge, participation and inclusion and avoiding using the funds in projects that are far from our philosophy, and that have even been shown to be inequitable, discriminatory, etc.

Victoria Doronina (Victoria)

Considering that the money are needed for the development of Wikimedia movement, especially in the Global South, I don’t think WF has any money to spare for any other causes irrespective of their worth. There’s an NGO or 100 for any cause, and WF cause is exclusively Wikimedia movement support.

Però potser m'estic deixant alguna cosa. Seria genial tenir exemples dels projectes en què WF està (considerant) utilitzar els nostres diners.

Lorenzo Losa (Laurentius)

La missió de la Fundació Wikimedia és recolzar i empoderar les comunitats dels projectes Wikimedia i els propis projectes. Entre els diversos objectius que un pot plantejar-se, hem triat dedicar-nos a aquest. Hauriem de dedicar virtualment tots els recursos de la Fundació Wikimedia a la mateixa.

There are, of course, many things that we should do beyond just operating the Wikimedia projects. For instance, we may depend on some piece of software, and it may therefore make sense to use some resources to develop it. There are many legal issues that are relevant to our projects, especially on copyright, intermediary liability and privacy, and therefore we should take a position on some topics of public policy. While doing this, however, we should always keep in mind our core mission.

La Fundació Wikimedia sembla relativament gran i ben finançada (en termes de diners, persones, etc.) i està intentant utilitzar alguns d'ells per a altres propòsits. Tot i això, la veritat és que la Fundació Wikimedia no és tan gran, i que els recursos són molt limitats. Si els dispersem en massa llocs diferents, acabarem per no aconseguir res - i els projectes de Wikimedia seran els primers en pagar-ne el preu.

Raavi Mohanty (Raavimohantydelhi)

Hi ha una plètora d'oportunitats, el que és interessant és que amb cada nova innovació tecnològica les oportunitats augmenten. Des del confinament les persones s'han adonat de la importància i l'abast de la tecnologia. Ara podem arribar a llocs i segments de població als que mai ens hauríem imaginat fa deu anys. La revolució de la IT (tecnologia de la informació) ens dona una oportunitat de revolucionar l'educació global. L'accés al coneixement ja no serà un monopoli dels rics, especialment ens els països en desenvolupament. Podem assegurar-nos que cada persona del planeta tingui accés al flux gratüit d'idees i d'informació. I tots els projectes sota el paraigües de la WMF juguen un rol prominent en això.

Els efectes de l'escalfament global i els seus efectes en el planeta han donat un gir a pitjor. És una trista realitat que s'ha tornat més tangible en els darrers cinc anys, fins i tots els cínics més ardents ja no poden negar els efectes de l'escalfament global i els seus efectes sobre les espècies de flora i fauna. Les Wikiespècies necessiten fer molt més en subratllar el ràpid aniquilament de les espècies. Cal fer més campanyes de sensibilització en col·laboració amb científics i ONGs relacionades amb el medi ambient, i amb ciutadans destacats. Fins i tot petits actes individuals poden ajudar a protegir el medi ambient.

Various specialized projects can be set up, for example, wiki sciences, wiki history, wiki culture, wiki arts, etc. WMF has the reach and resources to induce the scientific and historical communities to share their ideas research with a larger audience, and with sound mechanics of peer reviews, that will ensure the authenticity of their research. Concomitantly make groups focusing a specific section of social groups that focus on educating underprivileged children, this would be different from a group focusing on school-going children from affluent families (as their needs would be entirely different). There could be groups on adult education, that would use different methods for education than others. The use of technological innovations like Augmented Reality and AI should be increased.

WMF pot proporcionar una plataforma de coneixement per a totes les seccions de la societat i per a qualsevol que hi vulgui accedir i aprendre gratuïtament. Raavimohantydelhi (talk)

Ashwin Baindur (AshLin)

WMF obté el seu finançament de donatius públics i garanteix que aquests són destinats específicament a la Fundació amb el propòsit de mantenir tots els projectes funcionant sense publicitat ni patrocinis. Això involucra una confiança implícita en què els fons seran utilitzats únicament pels projectes de Wikimedia i no per a altres propòsits.

On the other hand, with the rate of change in technology, circumstances, and situation in the world, it would be short-sighted and pedantic to insist that only internal Wikimedia initiatives be funded. The Movement should retain its ability to fund initiatives not directly linked to Wikimedia projects and activities. This should be done with adequate safeguards regarding procedure, mandatory consultation with Community, and monetary limits in absolute or relative terms, and so on. Such proposals if agreed to, should be funded after due diligence, community consensus, legal scrutiny, with a formal agreement, continuous monitoring, and stage-wide release of funding.

Such funding initiatives of external unrelated projects should remain the prerogative of both Foundation and Community jointly, not just WMF alone. This is important in the backdrop of news of a multi-million dollar fund created by the WMF for the purpose of funding external unrelated projects. Recent events require us to err on the side of caution, when going beyond the accepted normal of routine activities, especially in cases of funding, and Community consensus is important in this context.

There are presently many unmet needs of the many language and project communities in their pursuit of making knowledge universally available which would benefit from WMF funding. These naturally should have priority over external unrelated projects. Among these, we need to support initiatives which help a community transition to digital presence and Open Knowledge in general, and hopefully make them ready to participate in and get the benefits of Wikimedia movement. A hypothetical example would be a small language community which has no orthography and which can be encouraged so that in time, with development of written form of language, they can participate in Wikimedia projects as well.

But the WMF needs to go beyond this as well. The reasons why the WMF must fund external projects arises from the fact that there are many deserving organisations and initiatives which are working for the same broader cause that the Wikimedia Movement is pursuing, that of promoting Open Knowledge. These could be organisations involved in technology such as OpenStreetMap, WikiCite-related external initiatives, organisations involved in advocacy, or research, and so on. These organisations are involved in the same cause, while not part of the Wikimedia movement, have the same aims; however, unlike the WMF, they have huge challenges in procuring altruistic funding, and their continued functioning depends upon such funding. It makes a larger sense for the WMF to to support such organisations, and grow the larger movement.

Aquesta és una question que jo monitoritzaria de molt a prop per assegurar-nos que estem en el camí correcte, si sóc escollit membre de la Junta Directiva.

AshLin (talk) 11:25, 13 July 2021 (UTC)[reply]

Pavan Santhosh Surampudi (Pavan santhosh.s)

No response yet.

Ravishankar Ayyakkannu (Ravidreams)

This is a sweeping statement and open-ended question. What one would consider as an expense not related to the Wikimedia projects may be viewed as supporting our mission. Therefore, to answer this question, I need more context and exact details of any such expense in the past or proposed to be allocated in the future.

One of our movement strategy priorities is to innovate in free knowledge. Innovation requires liberal funding and the freedom to experiment which may not show results immediately. We cannot afford to be risk-averse and stagnate.

We should also not forget that as a recognized leader in the free knowledge movement other organizations and communities may expect us to lead and support in certain avenues. We should not miss the full picture and isolate ourselves in such cases. The scope, context, and exact budget will determine my support or opposition for any spending.

Farah Jack Mustaklem (Fjmustak)

Tot està relacionat amb els projectes de Wikimedia d'alguna manera. L'essència dels projectes de Wikimeida és la disseminació del coneixment gratuït, i finançar qualsevol iniciativa en aquest àmbit és rellevant per a la missió de la Fundació. Els drets digitals són una altra àrea en què crec que la Fundació hauria d'involucrar-se, donat que el coneixement digital sense drets digitals és quelcom incomplet. --Fjmustak (talk) 00:35, 1 August 2021 (UTC)[reply]