בחירות קרן ויקימדיה/2017/עדכונים/תחילתן של בחירות קרן ויקימדיה 2017 לחבר הנאמנים

Info הבחירות הסתיימו ב-11 ביוני 2017. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
תוצאות הבחירות הוכרזו בתאריך 19 ביוני 2017. אנא שקלו להוסיף משוב ביחס לבחירות 2017 בדף זה.*#__?

אנא קבלו את התנצלותנו על שליחת הודעה זו במספר פלטפורמות.

בשם ועדת הבחירות של קרן ויקימדיה, אני שמח להודיע שבקרוב ניתן יהיה להגיש מועמדויות עצמיות עבור בחירות 2017 לחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה.

חבר הנאמנים (הדירקטוריון) הוא גוף קבלת החלטות אשר אחראי על הניהול ארוך הטווח של קרן ויקימדיה, כך שאנו מעריכים אפשרויות בחירה רחבות במסגרת מינויו. מידע נוסף לעניין תפקיד זה ניתן למצוא כאן אנא ראו את המכתב מטעם חבר הנאמנים הקורא למועמדים: Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees/Call for candidates.

מועד הגשת המועמדויות יתקיים בין ה-7 באפריל (00:00 UTC), ועד ל-20 באפריל (23:59 UTC).

ניתן יהיה גם להציג שאלות למועמדים בין ה-7 באפריל ועד ה-20 באפריל. ניתן להעלות את השאלות למטא-ויקי.

לאחר תום תקופת הצגת השאלות בתאריך 20 באפריל, ועדת הבחירות תאסוף את השאלות למועמדים ותאפשר להם לענות עליהן החל מה-21 באפריל.

מטרתו של התהליך היא למלא את שלושת מושבי הקהילה בחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה. תוצאות הבחירות ישומשו על ידי חבר הנאמנים עצמו על מנת לבחור חברים חדשים.

להלן יוצג לוח הזמנים המלא לבחירות לחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה. כל התאריכים הם כלולים, דהיינו חלים מתחילתו של היום הראשון ועד סיומו של היום השני, הכל לפי זמן UTC.

 • 7 באפריל (00:00 UTC) - עד ה-20 באפריל (23:59 UTC) - בחירות לדירקטוריון
 • 7 באפריל - 20 באפריל - פרק הזמן להעלאת שאלות למועמדים לחבר הנאמנים
 • 21 באפריל - 30 באפריל - פרק הזמן למועמדים להשיב על שאלות
 • 1 במאי - 14 במאי - ההצבעה לחבר הנאמנים
 • 19-15 במאי - בדיקת הקולות
 • 20 במאי - תאריך היעד להכרזה על התוצאות

בנוסף לבחירות לחבר הנאמנים, אנו נקיים בקרוב גם בחירות לתפקידים הבאים:

 • ועדת חלוקת הכספים (FDC)
  • קיימות 5 משרות למילוי בוועדה. מידע נוסף בנוגע לבחירות אלו יהיה זמין בדף זה.
 • נציב התלונות של ועדת חלוקת הכספים (Ombuds)
  • קיימת משרה אחת למילוי. מידע נוסף בנוגע לבחירות אלו יהיה זמין בדף זה.

שימו לב שהשנה הבחירות לחבר הנאמנים יתקיימו לפני הבחירות של ועדת חלוקת הכספים והבחירות לנציב התלונות של הוועדה. מועמדים לחבר הנאמנים שלא נבחרו, רשאים להגיש את מועמדותם לתפקידים אלו לאחר תום הבחירות לחבר הנאמנים.

מידע נוסף לגבי הבחירות בשנה זו ניתן למצוא כאן.

אנא הרגישו חופשי לפרסם הודעה על הבחירות בדף הדיונים המרכזי של הפרויקט שלכם. ניתן להעלות כל שאלה לגבי הבחירות בדף השיחה במטא-ויקי, או לשלוח לרשימת התפוצה של ועדת הבחירות, board-elections@wikimedia.org.


בשם ועדת הבחירות,

Katie Chan, יו"ר, ועדת הבחירות של קרן ויקימדיה

Joe Sutherland, עו"ד הקהילה, קרן ויקימדיה