אסטרטגיה/תנועת ויקימדיה/2017/מקור/סיכום 29 במרץ - 7 באפריל

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary 29th March to 7th April and the translation is 100% complete.
 • השחתות ותחרות פנימית במסגרת הדיאלקטים השונים נתפסים כבעיה בקרב מספר עורכים בוויקיפדיה הערבית (§Ar4), (§Ar10). המשתתפים בדיון תמכו ביצירתם של פרויקטים רב לשוניים כמו ויקיפדיה (§Ar5) וויקימילון (§Ar6), שכירת מומחים בתשלום לצורך אימות תוכן (§Ar7) ויצירת דירקטוריון של עורכים (§Ar13). משתתפים בדיון סברו שיש להתמקד בנייטרליות (§Ar14), באינטגרציה עם מדיה חברתית (§Ar17), בגישור על פערי מידע (§Ar18) ובתוכן שמע (§Ar19).
 • בדיון המתקיים בקבוצת הסקייפ וההנגאוט הבנגליות (14), נטען כי יש לגבש תכניות הן לזמן ארוך והן לזמן קצר (§Bn2.1), ולארגן לכל הפחות מפגש אזורי אחד מדי שנה (§Bn2.2), במקביל לקידום פרויקטי אחות של ויקיפדיה (§Bn2.3). יש גם להתמקד בוויקינתונים (§Bn2.11), בשיתוף הפעולה מול מוסדות חינוך (§Bn2.7), בניטרליות התוכן (§Bn2.8), בהקטנת פערי מגדר (§Bn2.9), ביצירת אמון בין הקהילות השונות (§Bn2.8), בהקמת "מחנות ויקי" (§Bn2.13) ובקידום ויקיפדיה (§Bn2.10). הדיון בקבוצות החברתיות הבנגליות הדגיש את הצורך ביותר פעילויות שטח (§Bn3.1), המהימנות של הפרויקטים השונים (§Bn3.2), יצירת קשר עם מומחים להרחבת תחומי המומחיות שלהם (§Bn3.3), ושיתוף פעולה מול אנציקלופדיות נוספות (§Bn3.4).
 • במסגרת הדיון בוויקיפדיה האנגלית הומלץ להתמקד במקורות מוסמכים (§En20), בשיתוף פעולה מול מוסדות חינוך (§En21), במאבק בהטרדות (§En19), וביצירת אקלים סובלני יותר כלפי כלל העורכים (§En26). יש גם לשפר את התוכנה (§En22), ואת היכולת לעבד תוכן עשיר (§En16) במקביל.
 • במסגרת הדיון בקהילה הצרפתית הייתה דרישה להתמקד באמצעי מאבק בהשחתות tl1, הכשרת דוברים לוויקיפדיה (§Fr1.68), שיתופי פעולה (§Fr1.69), פעילויות שטח שונות (§Fr1.71), יישוב סכסוכים (§Fr1.74), תרגום (§Fr1.75) וניטרליות (§Fr1.76). ההדיון בוויקימילון הצרפתי (16) הדגיש את הצורך בהפיכת התנועה לשקופה יותר (§Fr2.2), וכך להעניק לעורכים תחושה של השפעה (§Fr2.1). נטען גם שיש צורך להתמקד בתחום העריכה ממכשירים ניידים (§Fr2.4), קהילות מתפתחות (§Fr2.3), רב-לשוניות (§Fr2.5), סוגים חדשים של ידע (כמו שפת הסימנים) (§Fr2.6), הפחתת ריכוזיות היתר של הפרויקטים (§Fr2.8), הרחבת שיתוף הפעולה בין הפרויקטים השונים (§Fr2.9), וגיוון רחב יותר של הקוראים (§Fr2.10). נטען גם שיש להתמקד בגיוס עורכים חדשים ובמאבק בפערי ידע (§Fr2.13), בעידוד שיתופי פעולה מול ארגונים חיצוניים (§Fr2.14), ביצירת מדריך לעורכים (§Fr2.15) ובהבטחת עתידם של פרויקטי ויקימדיה (§Fr2.11).
 • הדיון בשפה הגרמנית התמקד בהטמעת כלים בוויקיפדיה (§De2.38), בשימושיות של קטגוריות (§De2.42), בנחיצותם של דפי שיחה (§De2.43), וביצירת דף מרכזי להעלאת שאלות בנוגע לערכים (§De2.47).
 • בשעה שמשתתף אחד בדיון בבוויקיפדיה העברית סבר שיש לחשוב מחדש על הנושא של עריכה בתשלום (§He13), משתתף אחר סבר שיש לחשוב על גיוס עורכים בתשלום לביצוע עבודות ספציפיות (§He21). עוד נטען כי יש להרחיב את שיתוף הפעולה מול ארגונים נוספים (§He20), ליצור סביבה בריאה יותר (§He22), לשפר את הממשק למכשירים ניידים (§He24), ולאמץ מאפיינים של רשתות חברתיות (§He25). צריך גם להבטיח נגישות לאנשים שונים בעלי מוגבלויות (§He26). עלינו גם להתמקד בכלים המאפשרים המרת טקסט לדיבור (§He27), בטכנולוגיות סריקה חדשנית (§He28), בהדפסת ויקיפדיה כאנציקלופדיה כתובה לפי נושאים (§He31), בגיוס עורכים צעירים (§He32) ובמאבק בהשחתות (§He34). הודגש גם כי יש לשים דגש רב יותר על ניטרליות (§He38), על ניטור עריכות של עורכים בתשלום (§He40), ועל הרחבת תחומי הידע אליהם אנו מתייחסים (§He27).
 • הדיון בהינדית הדגיש את הצורך בגיוס עזרה בתשלום לקהילות המקומיות (§Hi1.27), בהרחבת ופרסום תכניות שונות לקבלת מענקים (§Hi1.29), ובהכשרה טובה יותר של חונכים (§Hi1.30). במסגרת ריאיונות טלפוניים (5), המשתתפים התייחסו לצורך לגייס עורכים חדשים מאזורים ומרקעים שונים להצטרף לתנועה (§Hi3.1). צריך גם לקדם את השימוש בוויקיפדיה בהקשרים חינוכיים (§Hi3.2), ליצור סרטוני וידאו למטרה זו (§Hi3.3), כמו גם מדריכים וספרים (§Hi3.4), ולאפשר גישה לא מקוונת לוויקיפדיה (§Hi3.5).
 • במסגרת הדיון בוויקיפדיה האיטלקית הודגש הצורך בהתמקדות באיכות (§It1.18), בפערי ידע (§It1.20), ביצירתיות (§It1.21), ובאימות התוכן (§It1.24). הועלה גם הצורך להילחם בצנזורה (§It1.22), בספאם (§It1.27), בחדשות מזויפות (§It1.28), ובעריכה בתשלום (§It1.39). במקביל יש להתמקד בחינוך (§It1.32), בחניכת עורכים חדשים (§It1.37), וביצירת מדריכים (§It1.36). קהילת ויקיציטוט האיטלקית הדגישה את הצורך בכבוד הדדי (§It2.7), בניטרליות (§It2.9), בשיפור הקווים המנחים (§It2.10), בשדרוג התוכנה (§It2.13) ובשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך (§It2.12), כמו גם עם אתר אימדיבי (§It2.18). נטען שצריך להמשיך ולקדם את ויקיציטוט (§It2.16), ולקדם את השימוש באמצעים דיגיטליים (§It2.15). בדיון בוויקיטקסט הודגש הצורך בשיפור התוכנה (§It3.18), בעבודה עם שותפים חיצוניים (§It3.16) ובשימת דגש על איכות (§It3.17). הדיון בוויקיברסיטה הדגיש את הצורך להתמקד בשפות מיעוט (§It4.7), בהרחבת הקשר בין המיזמים השונים (§It4.8), בשיתוף פעולה מול מוסדות (§It4.11), בצמצום פערי ידע (§It4.12), בקידום של ויקיברסיטה (§It4.13) ובצורך בחדשנות (§It4.15). יש גם לקדם את האדיבות בקהילה (§It4.14), ואת הגישה הלא מקוונת לוויקיפדיה (§It4.9).
 • הדיון בוויקיפדיה היפנית (6) הדגיש את הצורך בהנגשת תוכן חופשי נוסף (כמו תמונות) (§Ja4.2). מדיה-ויקי צריכה לעבור שדרוג (§Ja4.4), ויש גם להתמקד בגישור על פערי ידע (§Ja4.3).
 • הדיון במטא-ויקי התמקד ביחס לעורכים חדשים (§Meta29), במגמת הביזור (§Meta34), בשיפור ממשק העריכה הנייד (§Meta35), פעילות בשטח (§Meta42), שיתוף פעולה בין פרויקטים ושקיפות גבוהה יותר (§Meta61).


 • הדיון בוויקיפדיה הפולנית הדגיש את הצורך להתמקד ביחס לעורכים חדשים (§Pl1.20), בפעילות בשטח (§Pl1.21), בגישור על פערי ידע (§Pl1.22), בגישה לקהילות נוספות (§Pl1.23), בפרויקטים נוספים בוויקימדיה (§Pl1.25), ובקשר טוב יותר בין משתמשים וארגונים (§Pl1.27). הודגש הצורך להתמקד יותר בוויקיפדיה ופחות בוויקינתונים (§Pl1.28), כמו גם לשפר את התוכנה, כך שתהיה ידידותית יותר למשתמשים חדשים (§Pl1.29). נטען גם שקרן ויקימדיה נדרשת להישאר עצמאית מבחינה כלכלית (§Pl1.34), שיש לחשוב על אופן ההתמודדות עם קישורים שבורים (§Pl1.37) ועל ההישרדות של ויקיפדיה בעתיד (§Pl1.49). יש גם לעודד שיתוף פעולה בין הפרויקטים (§Pl1.39), לקדם יותר פתיחות בקהילה (§Pl1.40), לעבוד על שימור משתמשים ( §Pl1.43), לקדם רב-לשוניות (§Pl1.46) וניטרליות (§Pl1.46).
 • במסגרת הדיון בוויקיפדיה הספרדית הודגש הצורך בקיום שיתוף פעולה מול מוסדות ממשלתיים וארגונים נוספים (§Es1.12), שימת דגש מיוחד על קהילות צומחות (§Es1.16), ועל הצורך שלא להפוך לקהילה מקומית, ולהרחיב את שיתוף הפעולה הבינלאומי (§Es1.17). חשוב גם להציע מגוון ערכים בתחומי עניין שונים לקהלים שונים (§Es1.18), ולקיים שיתוף פעולה מול מומחים לצורך מילוי פערי ידע (§Es1.20). הדיון בקבוצת הטלגרם (9) התמקד בצורך לאמת את התוכן באמצעות מומחים (§Es2.1), ובבעייתיות בחוסר בגמישות של משתמשים ושל הנהלים (§Es2.2). נטען שקרן ויקימדיה צריכה לתמוך יותר בשלוחות השונות (§Es2.4), ולחשוב מחדש על מידת האפקטיביות של פרויקטים מסוימים (§Es2.3). חשוב גם לקדם גיוון ולשפר את היחסים שבין השלוחות ובין הקהילות. צריך עוד להתמקד בוויקינתונים (§Es2.6), בפערי מגדר (§Es2.7), ובשיפור ממשק העריכה (§Es2.8).
 • הדיון בוויקיפדיה הוייטנאמית התמקד בחשיבות של קידום הפרויקטים של ויקימדיה (§Vi15), כאשר משתמש אחד הציע שילוב עם רשתות חברתיות (§Vi17), ומשתמש נוסף התנגד לכך (§Vi18).


 • ויקיפדיה הסינית דנה באפשרות ליצור פעילויות שטח נוספות, כגון תוכנית החינוך של ויקיפדיה ותוכנית גלאם (§Zh6). הקהילה הסינית בסין הביעה את דאגתה ביחס לקשר שבין קרן ויקימדיה ובין ממשלת סין, שכן הוא מעורער למדי כרגע, והדבר לא מועיל להתפתחות של הקהילה. אחד מהמשתתפים הציע שהקרן תעבוד על היחסים שלה עם הממשלה (§Zh1) (§Zh3), כך שניתן יהיה לקיים פעילויות שטח בעתיד. יחד עם זאת, המשתתפים הציעו שזה יהיה נחמד אם הקרן תוכל במקביל לעבוד על ויקיפדיה לא-מקוונת, כלומר שהקרן תפעל לפיתוח מוצרים שיאפשרו גישה למאמרים של ויקיפדיה גם ללא צורך באינטרנט. בטייוואן, הקהילה מעוניינת בפעילויות שטח נוספות (§Zh6). מאחר והאנשים בטייוואן לא ממש מכירים את ויקיפדיה ואת פרויקטי האחות שלה, כמו ויקידאטה וקומונס, ויקימדיה טייוואן מאמינה שאנחנו יכולים להרחיב את המודעות הציבורית לפרויקטים אלו, על מנת למשוך יותר עורכים חדשים (§Zh12) (§Zh14) (§Zh3). כמו כן, שיתוף הפעולה עם מוסדות החינוך בטייוואן יהיה חלק מרכזי של התוכנית האסטרטגית גם כן. עבור הקהילה בהונג קונג ומקאו, הוויקיפדים באזור מתכננים להקים קבוצת המשתמשים, כתחילתו של תכנון אסטרטגי.