Стратегия /Уикимедианско движение/ 2017/Ресурси/Резюме от 29 март до 7 април

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary 29th March to 7th April and the translation is 100% complete.
 • Вандализмът и конкуренцията в Уикипедия на арабските диалекти се разглеждат като проблем от някои редактори на арабската Уикипедия (§Ar4) (§Ar10). Потребителите подкрепят създаването на многоезични проекти като Уикипедия (§Ar5) и Уикиречник (§Ar6), наемане на платен персонал за проверка на съдържанието (§Ar7) и създаване на редакторски съвет (§Ar13). Трябва да се съсредоточим върху неутралността (§Ar14), интегрирането със социални медии (§Ar17), разликата в съдържанието (§Ar18) и аудиосъдържанието (§Ar19).
 • В дискусиите в Skype и Hangout на бенгалски (14s) бе обсъдено, че трябва да има дългосрочни и краткосрочни планове (§Bn2.1), организиране на поне една регионална конференция всяка година (§Bn2.2) и популяризиране на сродните проекти на Уикипедия. (§Bn2.3) Трябва да се съсредоточим върху Уикипедия (§Bn2.11), да си сътрудничим с образователни институции (§Bn2.7), да обърнем внимание на неутралността на съдържанието (§Bn2.8), да намалим разликата между половете (§Bn2.9), да изградим доверие в общностите (§Bn2.8) да организираме Уикилагери (§Bn2.13) и популяризираме Уикипедия. (§Bn2.10) В дискусиите в социалните групи бе поставен акцент върху постигането на по-голяма популярност (§Bn3.1), акуратността на проектите (§Bn3.2), ангажирането на специалисти, които да дадат своя принос по конкретни теми (§Bn3.3) и сътрудничество с други енциклопедии. (§Bn3.4)
 • Дискусията на английската Уикипедия препоръча фокусиране върху документацията (§En20), образователните сътрудничества (§En21), борбата с тормоза (§En19) и увеличаването на търпението на редакторите (§En26). Също така трябва да подобрим нашия софтуер (§En22) и да можем да боравим с обогатено съдържание (§En16).
 • Французите подкрепят фокуса върху механизмите за борба с вандализма (§Fr1.67), обучение на говорители на Уикипедия (§Fr1.68), партньорствата (§Fr1.69), интензивния обхват (§Fr1.71), разрешаването на конфликти (§Fr1.74), преводите (§Fr1.75) и неутралността. (§Fr1.76) В дискусиите френския Уикиречник бе акцентирано на стремежа да се направи движението по-прозрачно и да се направят сътрудниците ценни. (§Fr2.1) Трябва да се съсредоточим върху мобилното редактиране (§Fr2.4), нововъзникващите общности (§Fr2.3), многоезиковото разнообразие (§Fr2.5), новите форми на знание (говорим и жестомимичен език) (§Fr2.6), децентрализация на проектите $(§Fr2.8), взаимосвързаност в рамките на проектите (§Fr2.9) и разнообразието на читателите. (§Fr2.10) Трябва също така да се съсредоточим върху привличането на повече редактори, за да запълним разликата в съдържанието (§Fr2.13), да насърчим партньорството с организациите (§Fr2.14), да създадем ръководства за приноси $t19 и да осигурим сигурност в проектите на Уикимедия. (§Fr2.11)
 • Германците изследваха интегрирането на инструменти в Уикипедия (§De2.38), използваемостта на категориите (§De2.42), премахването на беседите (§De2.43) и централна страница за въпроси относно статиите. (§De2.47)
 • Докато един участник в еврейската Уикипедия сподели, че трябва да помислим за проблема с платеното редактиране, (§He13) друг каза, че някои работи трябва да бъдат възложени на платени редактори. (§He21) Трябва да си сътрудничим с други организации (§He20), да създадем здравословна среда (§He22), да подобрим мобилната версия (§He24) и да станем социална мрежа (§He25). Работата ни трябва да подкрепя и хора в неравностойно положение. (§He26) Трябва да се съсредоточим и върху текстообработката (§He27), технологиите на сканиране (§He28), отпечатването на Уикипедия по теми (§He31), достигането до младите хора (§He32) и борбата с вандализма. (§He34) Също така беше обсъдено, че трябва да акцентираме върху неутралността (§He38), да наблюдаваме редакциите на платените редактори $t14 и да включим повече области на познанието $t15.
 • Хинди призова наемането на персонал за даването на възможност на местните общности (§Hi1.27), да се обучим за различни грантови програми (§Hi1.29) и да обучим инструктори. (§Hi1.30) По време на телефонни интервюта (5s), участниците обсъдиха, че трябва да се съсредоточим върху достигането до селата и да накараме хората от различен произход да се присъединят към движението. Трябва да препоръчаме използването на Уикипедия за обучение (§Hi3.2), създаването на образователни видеоклипове (§Hi3.3), уроци и книги (§Hi3.4) и използването на Уикипедия офлайн. (§Hi3.5)
 • Италианската Уикипедия дискутира фокуса върху качеството (§It1.18), пропуските в съдържанието (§It1.20), иновациите (§It1.21) и верификацията. (§It1.24) Трябва да се борим срещу цензурата (§It1.22), спама (§It1.27), фалшивите новини (§It1.28) и платените редакции. (§It1.39) Трябва също да се съсредоточим върху образованието (§It1.32), приветстването на нови потребители (§It1.37) и да създадем ръководства. (§It1.36). Италианският Уикицитат изследва значимостта (§It2.7), неутралната гледна точка (§It2.9), подобряването на насоките (§It2.10), подобряването на софтуера (§It2.13) и сътрудничеството с училища (§It2.12) и IMDb. (§It2.18) Уикицитат трябва да бъде популяризиран повече (§It2.16) и да се насърчи цифровизацията. (§It2.15). В Уикиречник бяха обсъдени подобряването на софтуера (§It3.18), работата с външни партньори (§It3.16) и съсредоточаване върху качеството. (§It3.17). Уикиверситета наблегна на малките езици (§It4.7), взаимосвързаността в рамките на проектите (§It4.8), партньорството с институциите (§It4.11), намаляването на разликата в съдържанието (§It4.12), популяризирането на Уикиверситета (§It4.13) и иновациите. (§It4.15) Трябва да насърчаваме приятелската атмосфера в общността (§It4.14) и Kiwix. (§It4.9)
 • Дискусията в японската Уикипедия (6s) изтъкна гледните точки, че трябва да са налице повече безплатни ресурси (като изображения) (§Ja4.2), Медияуики трябва да се подобри (§Ja4.4) и трябва да се съсредоточим върху разликата в съдържанието (§Ja4.3).
 • Мета отбеляза фокуса си върху начинаещите редактори (§Meta29), децентрализацията (§Meta34), подобряване на мобилното редактиране (§Meta35), обхвата (§Meta42), сътрудничеството между уикитата и подобряването на прозрачността. (§Meta61)


 • Полската Уикипедия препоръча фокусиране върху начинаещите (§Pl1.20), обхвата (§Pl1.21), разликата в съдържанието (§Pl1.22), нововъзникващите общности (§Pl1.23), другите проекти на Уикимедия (§Pl1.25) и по-добра комуникация между потребителите и организациите. (§Pl1.27) Трябва да се съсредоточим повече върху Уикипедия, отколкото върху Уикиданни (§Pl1.28), а също и да подобрим софтуера, за да го направим по-лесен за употреба. (§Pl1.29) ФУ трябва да остане финансово независима (§Pl1.34), трябва да помислим за проблема с мъртвите връзки (§Pl1.37) и също за оцеляването на Уикипедия. (§Pl1.49) Трябва да насърчаваме сътрудничеството между проектите (§Pl1.39), по-голямата отвореност в общността $t13, запазването на потребителите $t14, многоезиковото разнообразие (§Pl1.46) и неутралността. (§Pl1.46)
 • Испанската Уикипедия обсъди партньорства с местни правителства и институции (§Es1.12), като постави ударение на нововъзникващите общности (§Es1.16), да не останем ендогамна общност и участваха и в други международни форуми. (§Es1.17) Трябва да предлагаме различни версии на статии според аудиторията (§Es1.18) и да ангажираме експерти, за да запълним пропуските в съдържанието. (§Es1.20) Групата в Telegram (9s) обсъди потвърждаването на статии от експерти (§Es2.1), липсата на гъвкавост на потребителите и политиките (§Es2.2). Фондацията трябва по-добре да подпомага филиалите (§Es2.4) и да преосмисли "въздействието" на проектите (§Es2.3). Трябва да насърчаваме разнообразието и да поправим връзката между филиалите и общността (§Es2.5). Да се съсредоточим върху Уикиданни (§Es2.6), разликата между половете (§Es2.7) и подобряване на редакторските маратони (§Es2.8).
 • Виетнамската Уикипедия се фокусира върху популяризирането на проектите на Уикимедия. (§Vi15) Докато един участник предложи смесване със социални мрежи (§Vi17), друг се противопостави на тази идея. (§Vi18)


 • Китайската Уикипедия обсъди възможността за повече програми за общуване, като Учебна програма за Уикипедия и програма GLAM. (§Zh6) Китайската общност в континентален Китай изрази загриженост за връзката между ФУ и китайското правителство, която в момента е напрегната и не е от полза за развитието на общността. Някои членове се изказаха, че Фондацията трябва да работи върху отношенията си с правителството (§Zh1) (§Zh3), така че да може да има програма за обхват в бъдеще. Същевременно те смятат, че ще бъде хубаво, ако Фондацията може да работи и по офлайн Уикипедия, което означава, че Фондацията може да разработи някои устройства, на които хората да имат достъп до статиите на Уикипедия без интернет. Общността в Тайван иска да има повече програми за общуване. (§Zh6) Тъй като хората в Тайван не са много запознати с Уикипедия и със сродните проекти като Уикиданни и Общомедия, Уикимедия Тайван смята, че можем да популяризираме проектите пред обществеността, за да привлечем повече новодошли. (§Zh12) (§Zh14) (§Zh3) Също така, сътрудничеството с образователните институти в Тайван ще бъде основна част от стратегическия план. За общността в Хонконг и Макао, уикипедианците в региона планират да формират потребителски групи като начало на стратегическото планиране.