Stewards/elections 2009/Guidelines/sv

2009 elections Stewards (application guide)
Den här sidan guidar användare som är intresserade av att rösta eller kandidera i steward elections. Vänligen läs varje relevant avsnitt nedan.

RöstningEdit

När du röstar:

 • Får du inte vara blockerad på Meta (den här wikin).
 • På en Wikimedia-wiki måste du
  • ha bidragit med minst 600 redigeringar före 01 November 2008;
  • ha gjort minst 50 redigeringar under perioden 01 August 2008 till 31 January 2009;
 • Du får inte vara en bot.

Du kan undersöka om du uppfyller kraven automatiskt.

ÖversättareEdit

Var snäll och hjälp till att översätta dessa sidor till dina språk:

Råd till deltagareEdit

 • Om din hem-wiki inte har ett meddelande om att detta val pågår, överväg att posta till din offentliga "noticeboard" för att uppmuntra till deltagande.

If your home wiki doesn't have a notice that this election is under way, consider posting to your public noticeboard there to encourage participation.

 • Om du vill kan du ställa frågor till kandidaterna. Om nödvändigt kan konversationer bli omstrukturerade till "talk page" för kandidaternas uttalanden. Vänligen lämna en notering så att andra deltagare vet var de ska leta om de är intresserade.

Ask questions of the candidates if you like. Deeply threaded conversations may be refactored to the talk page for the candidate statement if necessary. Please leave a note behind so other participants know where to look if they are interested.

 • Känn dig fri att skapa ett kort (högst en eller två rader) uttalande som förklarar din röst. Återigen kan djupa trådade konversationer (svar på valröster från andra) bli omstrukturerade, vänligen lämna även då en notering för att andra deltagare ska veta att de har något att läsa om de vill.

Feel free to make a short (one or two lines at most) statement explaining your vote. Again, deeply threaded conversations (responses to the votes of others) may be refactored, and again, please leave a note behind for other participants to know that there is something to read if they want.

KandidaterEdit

FörutsättningarEdit

Före du ansöker om stewardship, vänligen var på det klara med att:

 • att du godkänner att följa Steward policies
 • att du har ett aktivt användarkonto på denna Meta-wiki
 • att du har ett konto på åtminstonde en Wikimedia Foundation-projekt, där du har varit aktiv i åtminstonde tre månader

Before applying for stewardship, please make sure that you:

 • agree to abide by the Steward policies;
 • have an active user account on this Meta wiki;
 • have an account on at least one Wikimedia Foundation project where you have been active for at least three months.

Då arbetet som stewards kan komma att bli involverade i kan leda till rättsliga konsekvenser och involvering i rättsfall, så måste du dessutom vara:

 • åtminstone 18 år gammal före sista dagen för att rösta
 • villig att uppge ditt fullständiga namn och bevis för din identitet till Wikimedia Foundation

Also, because the work stewards can become involved in can lead to legal consequences and involvement, you must be:

 • at least 18 years old before the final day of voting;
 • willing to provide your full name and proof of identity to the Wikimedia Foundation.

Stewards är lämpligen flerspråkiga, eftersom stewardbaserade operationer ofta involverar projekt med olika språk. De ska också vara tillgängliga i en skäligen regelmässig omfattning. Bland andra begränsningar är stewards rekommenderade att inte använda sin åtkomst på projekt som de är aktiva i, för att undvika intressekonflikter, och är uppmuntrade att övervaka och ge assistans på "Meta request pages" (som [Steward requests/Permissions|permissions]], bot status och checkuser information). Om du använder IRC, vänligen gå med i #wikimedia-stewardsanslutfreenode för att svara på "requests".

Stewards are preferably multilingual, because steward-based operations often involve projects of varying language. They should also be available on a reasonably common basis. Among other limitations, stewards are discouraged from using their access on projects that they are active on, to avoid conflicts of interest, and are encouraged to watch and lend assistance at the Meta request pages (such as permissions, bot status, and checkuser information). If you use IRC, please join #wikimedia-stewardsanslut on freenode to answer requests.

Inaktiva stewards kommer att fråntas sin åtkomst.

Inactive stewards will have their access removed.

AnsökanEdit

Om du vill bli steward, följ dessa steg.

If you want to be a steward, follow these steps.


 1. Skapa en undersida på "Stewads/elections 2009/statements/din undersida här".
 2. Spara den med följande text, som kommer att placera din första nominering:
  {{subst:sr-new statement 2009}}
 3. Redigera sidan med följande information:
  • Ditt riktiga namn (valfritt);
  • En länk till din användarsida på Meta, och en länk till en annan aktiv användarsida som möter förutsättningarna.
  • En lista med de språk som du kan läsa och skriva, använd babelmallarna (se [[1]]).
  • En kort summering av ditt deltagande i Wikimedia Foundation. Det är av fördela att vara Administratör eller byråkrat, annat volontärarbete som emailsvar-teamet|, wikipedias medlingskommitté eller annan information du känner är relevant. Du kan läsa andra ansökares uppgifter för fler idéer.

När du är redo, lägg till din undersida på elections page genom att lägga till följande text i alfabetisk ordning. "{{stewards/elections/2009/statements/ditt_användarnamn_här}}". Volontärer kommer att översätta sidan till olika språk åt dig.

IdentitetsbevisEdit

Skapa din uttalande sida

 1. Skapa en underrubrik sida till en sida som heter "Stewarder / val 2009/statements/Your_username_here".
 2. Spara den med följande text, som kommer att placera dina första nominering:
 3. Redigera sida med följande information:
  • Ditt riktiga namn (valfritt);
  • en länk till ditt användarkonto på Meta, och en länk till ett andra aktivt konto som uppfyller förutsättningarna.
  • en förteckning över de språk du kan läsa och skriva med hjälp av språk-oberoende Wikimedia stenografer (se w: Wikipedia: Babel).
  • en kort sammanfattning av ditt deltagande i Wikimedia Foundation. Av särskilt intresse är administratör eller bureaucrat status, volontär arbete såsom medlemskap i e Response Team eller Wikipedia skiljedomskommittén, eller någon annan information som du tycker är relevant. Du kan läsa andra sökande uttalanden för mer idéer.

När du är klar, listan din Subpage på val sida genom att lägga till följande text i alfabetisk ordning: "<nowiki> ((</ nowiki>: Stewarder / val 2009/statements / 'Your_username_here' <nowiki>)) </ nowiki> ". Volontärerna kommer att lägga till översättningar på olika språk till det åt dig.

Provide proof of identityEdit