Stewards/elections 2010/Guidelines/tl

This page guides users interested in voting or being a candidate in the steward elections. Please read each relevant section below.


Sinu-Sino ang Puwedeng Bumoto?

edit

Bago makapagboto, kinakailangang:

 • ikaw ay may account dito sa Meta (ang wiking ito);
 • ikaw ay may Global account (o may account ka sa Meta na may kasamang user page sa main wiki, at isang link sa iyong meta account mula sa iyong pangunahing wiki user page);
 • ang ginagamit mong account dito sa Wikimedia ay hindi ginagamit sa mga bot tasks;
 • ikaw ay nakapag-ambag (contribute o edit) na hindi bababa sa 600 bago noong 01 February 2024; at
 • ikaw ay nakapag-ambag (contribute o edit) na hindi bababa sa 50 mula noong 01 August 2009 hanggang 31 January 2010.

Maaari mong alamin dito kung ikaw ay pupuwedeng bumoto.

Mga tagapagsalinwika (Translators)

edit

Tumulong po sa pagsasalinwika (translation) ng mga pahinang ito patungo sa inyong mga wika:

Paalala Para Sa Mga Kalahok

edit
 • Kapag walang paalala sa inyong pangunahing wiki na ikaw ay kasama sa mga lalahok sa halalang ito (para sa Stewards), pag-isipan ninyong ipahayag ito sa pampublikong pisara ng pabatid (noticeboard) upang makahikayat ang ibang mga users na sumama sa halalan.
 • Maaari ninyong tanungin ang mga kandidato. Ang mga mahahabang usapin (mga tanong at sagot ng mga botante at mga kakandidato) ay maaaring isa-ayos at ilipat sa isang talk page para sa kandidato kung kinakailangan. Mag-iwan lamang po ng paalala upang malaman ng ibang kalahok kung saan ito hahanapin kapag nais nilang sumubaybay.
 • Maaaring magbigay ng maikling pahayag (isa o dalawang linya lamang) upang ipaliwanag ang inyong boto. Inuulit namin na ang mga mahahabang usapin (mga tanong at sagot ng mga botante at mga kakandidato) ay maaaring isa-ayos sa isang talk page, at mag-iwan lamang ng paalala upang malaman ng ibang kalahok na mayroon silang maaaring basahin pa kung nais nila.

Kung Gusto Mong Kumandidato

edit

Mga Pangangailangan

edit

Bago mag-apply bilang katiwala (Steward), siguruhin na ikaw ay:

 • sasang-ayon na susunod sa mga Patakaran ng mga Katiwala;
 • mayroong aktibong account ng user sa Meta wiki; at
 • mayroong account sa kahit isang proyekto ng Wikimedia Foundation kung saan ito ay aktibong ginagamit ng hindi bababa sa tatlong (3) buwan.

Dahil ang katiwala ay maaaring masubsob sa gawain at magbunga ng bagay na masasangkot ang batas, kinakailangan ring ikaw ay:

 • labing-walong (18) taon gulang pataas bago ang huling araw ng halalan; at
 • handang mag-bigay ng iyong totoong pangalan at ng katunayan nito sa Wikimedia Foundation.

Mas-gugustuhin ang isang Katiwala na makapag-communicate sa iba't-ibang wika dahil madalas ang steward-based operations sa pangangasiwa ng mga proyektong kinakailangang isalin sa iba't-ibang mga wika. Kinakailangan rin na pangkaraniwan ang availability ng mga stewards. Bukod sa iba pang mga takda, ang mga taga-pangasiwa ay pinagbabawalan na gamitin ang kanilang kakayahang mangasiwa sa mga proyekto na kung saan sila ay aktibo upang maiwasan ang pagkakaroon ng conflicts of interest (magkaiba-ibang hangarin), at hinihimok din sila na bantayan at tumulong sa mga pahina ng pakikiusap sa Meta tulad ng mga pahintulot, katayuang bot, at kabatiran ng sinuring tagagamit. Kung ikaw ay gumagamit ng IRC, sumali ka sa #wikimedia-stewardsconnect sa freenode upang sagutin ang mga tanong at pakiusap.

Ang mga katiwalang hindi magiging aktibo ay matatanggal sa puwesto at tatanggalin ang kanilang pribilehiyo.

Paglatag ng Kandidatura

edit

Kung nais mo na maging katiwala (Steward), sundan ang mga sumusunod na hakbang:

Lumikha ng pahina ng iyong pagpapahayag

edit
 1. Lumikha ng isang kabahaging pahina (sub-page) sa pahinang "Stewards/elections 2010/statements/Ang_iyong_pangalan".
 2. Itala mo ito na naglalaman ng mga sumusunod upang maitala ang iyong pagsali sa halalan:
  {{subst:sr-new statement 2010}}
 3. Baguhin mo ang pahinang ito at idagdag ang mga sumusunod na impormasyon:
  • Ang iyong tunay na pangalan (hindi ubligado);
  • isang kawing (link) patungo sa iyong account ng tagagamit (user account) sa Meta at isang kawing (link) sa pangalawang account na matutustos ang mga pangangailangan.
  • isang listahan ng mga wikang kaya mong isulat at bigkasin. Gamitin mo ang shorthand (mabilisang pagsulat sa pamamagitan ng mga simbolo) ng Wikimedia para sa mga wika (w:Wikipedia:Babel).
  • isang maikling buod ng iyong mga gawain at partisipasyon sa Wikimedia Foundation. Binibigyang-pansin ang kinalalagyan ng anumang kakayahang tagapangasiwa o burokratiko, mga gawaing boluntaryo gaya ng pagsapi sa pangkat ng tagasagot ng e-liham o sa Komite ng Arbitrasyon ng Wikipedia, o kahit na ano mang kabatiran na sa tingin mo ay nauukol. Maaari mo ring basahin ang pahayag ng ibang aplikante upang makakuha ng iba pang ideya at suhestyon.

Kapag ikaw ay handa na, idagdag mo ang iyong sub-pahina (sub-page) sa pahinang panghalalan sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga sumusunod na naaayon sa pagkakasunod-sunod ng alpabetong Ingles: "{{Se2010 candidate indexer|Ang_iyong_pangalan}}". May mga boluntaryo na magsa-salinwika nito para sa iyo.

Magbigay ng katunayan ng katauhan

edit