Stewards/elections 2010/Guidelines/vi

Trang này hướng dẫn cho các thành viên quan tâm đến việc bỏ phiếu hoặc muốn trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử chọn tiếp viên. Xin mời đọc các đề mục tương ứng ở dưới.

Cử tri edit

Trước khi bỏ phiếu, bạn phải:

 • có tài khoản trên Meta (wiki này);
 • tài khoản hợp nhất (hoặc một tài khoản trên Meta và trang thành viên có đặt liên kết đến wiki chính của bạn, và có liên kết tài khoản meta từ trang thành viên wiki chính của bạn);
 • tài khoản không được dùng chủ yếu cho tác vụ tự động (bot);
  • đã thực hiện tối thiểu 600 sửa đổi trước ngày 01 November 2009 (tại một wiki, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất);
 • đã thực hiện tối thiểu 50 sửa đổi từ ngày 01 August 2009 đến ngày 31 January 2010 (trên cùng wiki như trên, hoặc tổng số sửa đổi trên các wiki đã hợp nhất).

Bạn có thể tự kiểm tra quyền bỏ phiếu một cách tự động.

Biên dịch viên edit

Xin hãy giúp dịch các trang này sang ngôn ngữ của bạn:

 • phần giới thiệu (ở phía đầu trang này);
 • trang này: xem hộp biên dịch bên tay phải;
 • bài phát biểu của ứng viên: xem các liên kết dịch dưới mỗi câu đề mục;
 • CentralNotice: xem trang biên dịch.

Lời khuyên cho những người tham gia edit

 • Nếu wiki chủ của bạn không có thông báo về cuộc bầu cử này, hãy tìm cách đăng thông tin này lên bảng thông báo công cộng tại wiki của bạn để khuyến khích mọi người tham dự.
 • Đặt bất kỳ câu hỏi nào cho các ứng viên. Những đoạn đối thoại sâu sắc có thể được ghi vào trang thảo luận của lời phát biểu của ứng viên khi cần. Xin hãy để lời một ghi chú để những người bỏ phiếu khác có thể biết xem ở đâu nếu họ quan tâm.
 • Hãy thoải mái để lại một giải thích ngắn (tối đa một hoặc hai dòng) để giải thích cho phiếu bầu của bạn. Và cũng như trên, những đoạn đối thoại sâu sắc (các hồi đáp cho phiếu bầu của người khác) có thể được ghi lại, và cũng thế, xin hãy để lại lời ghi chú để những người bỏ phiếu khác biết xem ở đâu nếu họ quan tâm.

Ứng viên edit

Điều kiện tiên quyết edit

Trước khi nộp đơn để được quyền tiếp viên, hãy đảm bảo bạn đã:

 • chấp nhận bị ràng buộc bởi Quy định dành cho Tiếp viên;
 • đã hợp nhất tài khoản;
 • có một tài khoản người dùng đang còn hoạt động tại wiki Meta này (đã gắn với tài khoản hợp nhất);
 • có một tài khoản tại ít nhất một dự án của Wikimedia Foundation mà tại đó, bạn đã tích cực trong vòng tối thiểu ba tháng.

(Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu trên một cách tự động.)

Tương tự, vì công việc mà các tiếp viên sẽ làm có thể dẫn đến các kết quả và dính líu đến luật pháp (xem các quy định CheckUserOversight), bạn phải:

 • ít nhất 18 tuổi, và ít nhất là đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia bạn đang sống, trước ngày bỏ phiếu cuối cùng;
 • sẵn sàng cung cấp họ tên đầy đủ và bằng chứng về danh tính của mình cho Wikimedia Foundation.

Ưu tiên (nhưng không bắt buộc)cho các tiếp viên biết nhiều thứ tiếng, vì các tác vụ mà tiếp viên thực hiện thường xuyên dính líu đến các dự án trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng nên có khả năng trực tuyến một cách đều đặn. Quy định tiếp viên có đặt ra những hạn chế; ví dụ, các tiếp viên không được khuyến khích sử dụng quyền truy cập của mình trên các dự án mà họ hoạt động tích cực để tránh nảy sinh mâu thuẫn lợi ích, và được khuyến khích theo dõi và sẵn sàng trợ giúp tại trang yêu cầu tiếp viên. Nếu bạn có dùng IRC, xin hãy tham gia #wikimedia-stewardskết nối tại freenode để trả lời các thỉnh cầu.

Các tiếp viên không hoạt động sẽ bị tước quyền.

Nộp đơn edit

Nếu bạn muốn trở thành tiếp viên, xin hãy làm theo các bước sau.

Tạo một trang phát biểu edit

 • Tạo một trang con (chỉ cần mở nó lên rồi nhấn nút Lưu trang)

 • Sửa trang với thông tin sau:
  • Tên thật của bạn (tùy chọn);
  • một liên kết đến tài khoản người dùng của bạn tại Meta, và một liên kết đến một tài khoản tích cực thứ hai thỏa mãn điều kiện tiên quyết.
  • danh sách các thứ tiếng mà bạn có thể đọc và viết, dùng cách viết tắt độc lập ngôn ngữ của Wikimedia (xem {{user language}}).
  • tóm lược ngắn về sự tham gia của bạn vào Wikimedia Foundation. Cụ thể là các khả năng truy cập như bảo quản viên hoặc hành chính viên, công việc tình nguyện như thành viên của nhóm trả lời email hoặc Ủy ban Phân xử, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cảm thấy thích hợp. Bạn có thể đọc những phát biểu của các ứng viên khác để có thêm ý tưởng.
 • Tiếp theo tạo trang bỏ phiếu (không cần chỉnh sửa. Chỉ cần tạo trang):

 • Khi đã sẵn sàng, đưa tên mình vào trang mục lục các phát biểu (bằng {{/Tên_người_dùng_của_bạn}}) và trang phát biểu và bỏ phiếu (bằng {{:Stewards/elections 2010/votes/Tên_người_dùng_của_bạn}}), thêm một mục vào Trang Các câu hỏi và ghi tên trang con của bạn vào trang bỏ phiếu bằng cách thêm nội dung sau vào theo thứ tự ABC: "{{Se2010 candidate indexer|Tên_người_dùng_của_bạn}}". Các tình nguyện viên sẽ thêm các bản dịch sang các ngôn ngữ khác nhau vào đó cho bạn.

Cung cấp bằng chứng danh tính edit