Steward policy

(Redirected from Stewardbeleid)
This page is a translated version of the page Stewards policy and the translation is 100% complete.
De pagina beschrijft het beleid en de richtlijnen voor stewards. Zie het stewardhandboek voor instructies en andere documentatie.
Stewards
Voor stewards
Prikborden

Beleid

Respecteer de consensus

Stewards behoren consensus niet te overrulen, zoals bij de vraag of een gebruiker wel of niet gepromoot dient te worden. Hun taak is om valide gemeenschapsconsensus te implementeren binnen de grenzen van de doelen van Wikimedia. Als er enige twijfel is over de vraag of een actie wel of niet uitgevoerd zou moeten worden, dan hoort een steward niet te handelen, tenzij er sprake is van een noodsituatie waarin onmiddellijke actie vereist is of als er geen actieve lokale gebruikers zijn om het te doen.

Stewards dienen altijd neutraal te zijn. Zij kunnen stemmen in verkiezingen, maar bij het uitvoeren van verkiezingsresultaten moet de steward in de lijn van het resultaat handelen, zelfs als zij het niet met de uitkomst eens zijn.

Uitvloeisel

Hoewel stewards de bovenstaande regel moeten volgen, zijn ze niet verplicht deze leuk te vinden en omdat ze nog steeds gewone gebruikers zijn en al dan niet andere rollen vervullen, zijn ze gerechtigd om vrijelijk hun mening te uiten, hun standpunt aan te geven en door de gemeenschap gehoord te worden, net als elke andere gebruiker dat mag.

In een notendop: ze verliezen niet de mogelijkheid om te denken en te voelen omdat ze meer bevoegdheden hebben.

Promoveer geen gebruikers op projecten met bestaande bureaucraten

Lokale bureaucraten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van moderator-, bureaucraat- en botrechten. Stewards zouden deze rechten alleen moeten toekennen op een project als er geen actieve bureaucraten aanwezig zijn op dat project.

Als een steward ook bureaucraat is op een bepaald project, dan zou deze in zijn of haar rol als lokale bureaucraat rechten moeten toekennen in plaats van als steward op Meta. Dit vergroot de transparantie, doordat de actie wordt opgenomen in het logboek op de lokale wiki, en voorkomt verwarring over welke rol de gebruiker vervult.

Voorkom belangenverstrengeling

Stewards horen hun kritisch vermogen te gebruiken om belangenverstrengeling te voorkomen, situaties waarin zij niet onpartijdig zijn wat de beslissing betreft. Zulke gevallen dienen overgelaten te worden aan neutrale stewards. Het gaat om de volgende gevallen:

  • het gebruik van stewardbevoegdheden op elke wiki waar zij geblokkeerd zijn (geweest);
  • het aanpassen van rechten op thuiswiki's (wiki's waarop zij actief lid zijn van de gemeenschap), behalve in overduidelijke gevallen (zoals de verwijdering van iemands rechten op diens/dier eigen verzoek of in noodgevallen).

Transparantie

Stewardverzoeken horen gedaan te worden op de relevante verzoekpagina. Als een gemeenschap vraagt om aanpassing van rechten, dan moet gelinkt worden naar de pagina waarop de actie ter discussie stond en door de gemeenschap werd goedgekeurd. Stewardhandelingen zijn zichtbaar in de Meta-logboeken. Als een verzoek wordt uitgevoerd, dan hoort een steward dit te melden op de verzoekpagina op Meta en bij voorkeur op de lokale verzoekpagina als deze bestaat.

Over stewardhandelingen hoort gediscussieërd te worden op Meta in plaats van privé, zodat gebruikers de beslissingen van de steward kunnen begrijpen. Als een steward twijfelt over een verzoek, dan hoort deze dat te laten weten aan de andere stewards zodat het verzoek niet door een andere steward wordt uitgevoerd.

Ga lokaal beleid na

Mocht een wiki bestaand beleid hanteren met betrekking tot stewardhandelingen, dan moeten stewards er eerst voor zorgen dat verzoeken voldoen aan het relevante beleid alvorens zij handelen, of dat consensus bestaat voor de handeling.

Links naar (bekend) bestaand beleid aangaande rechten van Stewards:

Procedures

Verkiezingen

Zie Stewards/Elections 2024/Guidelines voor de criteria voor actuele verkiezingen.

Verlies van het stewardschap

Inactiviteit

Elke steward die (als steward) inactief is voor een heel jaar zal zijn of haar stewardbevoegdheden verliezen. "Inactief" betekent: geen stewardhandeling in de laatste 6 maanden en minder dan 10 stewardhandelingen in het laatste jaar. Zij kunnen zich via de reguliere procedure opnieuw verkiesbaar stellen.

Peiling na een jaar

Het stewardschap is geen levenslange status. Gebruikers krijgen het als ze het nodig hebben, houden het als mensen hen vertrouwen, en verliezen het als ze het niet nodig hebben of als ze niet langer vertrouwd worden. Het stewardschap wordt toegekend tot de volgende jaarlijkse verkiezingen, waarbij gebruikers worden uitgenodigd om commentaar te leveren en - met name - om te vragen om verwijdering van de status. Als de stewards vaststellen dat consensus bestaat voor het verwijderen van de bevoegdheden van een steward, dan verliest deze de status. In de praktijk werkt het functioneren als groep dat de Stewards elkaar beoordelen en zo nodig een collega Steward dat recht ontnemen.

Zie ook