This page is a translated version of the page Oversight policy and the translation is 100% complete.

Censurering eller döljande syftar på att dölja ändringar, redigeringssammanfattningar, användarnamn eller loggposter från allmänheten. Denna åtkomst är tillgänglig för censorer, förvaltare och användare i den globala användargruppen personal. Dolt data kan endast ses och återställas av användare i dessa grupper, med undantag för Ombudsmän som kan se dolt data (men inte återställa det).

Censurering och döljande används ofta omväxlande. Termerna härrör från det utfasade MediaWiki-tillägget Oversight, som har ersatts av en MediaWiki-kärnfunktion som kallas RevisionDelete.

Om

Inledningsvis användes ett MediaWiki-tillägg kallat Oversight för att dölja data från allmänheten (inklusive administratörer); endast användare med rättigheten 'oversight' kunde se innehåll som dolts. Eftersom det krävde databasåtkomst för att ångra åtgärder, introducerades ett nytt system känt som RevisionDelete som en del av MediaWiki-kärnan i version 1.16 som ersatte Oversight.

RevisionDelete gjorde det möjligt för dolda redigeringar och loggposter att återställas utan att direkt fråga databasen. Dessutom identifierade den tydligt i sidhistoriken vilka redigeringar som hade dolts. Under 2015, efter att de gamla Oversight åtgärderna konverterats till dolda åtgärder, raderades Oversight-tillägget från alla Wikimedia-wikis.

Med MediaWikis RevisionDelete-funktion kan revisionstexter, redigeringssammanfattningar och redigerares användarnamn/IP-adress döljas från sidhistorik. På loggposter är det möjligt att ta bort målet och parametrarna, redigeringssammanfattning och utövarens användarnamn. Dessutom kan övervakare med 'hideuser'-rätten ta bort ett användarnamn från alla sidredigeringar och loggposter när de blockerar en användare.

Undertryckningar loggas privat och denna logg är endast synlig för användarna i ovannämnda grupper via Special:Log/suppress.

Rättigheter

På Wikimedia-wikis har användare i censorgruppen följande rättigheter som standard. Vissa wikier kan ha en annan konfiguration.

 • 'deleterevision' — Radera och återställa enskilda sidversioner
 • 'deletelogentry' — Radera och återställ specifika loggposter
 • 'hideuser' — Blockera eller avblockera ett användarnamn, dölj eller återställ det för allmänheten
 • 'suppressrevision' — Se, dölj och ta fram specifika sidversioner som dolts för alla användare
 • 'suppressionlog' — Se privata loggar
 • 'abusefilter-hide-log' — Dölj poster i missbruksloggen
 • 'abusefilter-hidden-log' — Visa dolda missbruksloggsposter

IRC-kanal

Det finns en privat IRC-kanal (#wikimedia-privacyanslut) som alla censorer och förvaltare som använder IRC ska ha tillgång till. Kontakta en förvaltare om du behöver hjälp med att få tillgång.

Policy

Tillämpning

Den här funktionen är godkänd för användning i fyra fall:

 1. Borttagning av icke-offentlig personlig information såsom telefonnummer, hemadresser, arbetsplatser eller identiteter för pseudonyma eller anonyma individer som inte har offentliggjort sin identitet, eller offentliga individer som inte har gjort den personliga informationen offentlig .
 2. Borttagning av potentiellt ärekränkande information antingen:
  • på inrådan av Wikimedia Foundation råd eller
  • när fallet är klart och det inte finns någon redaktionell anledning att behålla revideringen.
 3. Borttagning av upphovsrättsöverträdelser på inrådan av Wikimedia Foundations rådgivare.
 4. Döljande av flagranta attacknamn på automatiserade listor och loggar, där detta inte stör redigeringshistoriken. En flagrant attack är uppenbarligen avsedd att förringa, hota, förtala, förolämpa eller trakassera någon.

Lokala censorer bör i allmänhet hantera lokal tillsyn, när de är tillgängliga. Förvaltare kan utföra lokal tillsyn i nödsituationer, under crosswiki-frågor eller om det inte finns några lokala censorer tillgängliga (se kontaktuppgifter).

Åtkomst

Censoråtkomst beviljas av förvaltare. Det här avsnittet beskriver bara förvaltarens praxis och policyn för tillgång till icke-offentliga personuppgifter.

Censorer måste vara minst 18 år samt av laglig ålder i sin jurisdiktion och villiga att underteckna Wikimedia Foundations [[Special:MyLanguage/Confidentiality agreement for nonpublic information|sekretessavtal för icke-offentlig information] ]. De måste också vara bekanta med integritetspolicyn.

Förvaltare kan se censurerade revisioner på alla wikier och kan ge sig själva censorsrättigheter i nödsituationer eller på wikier utan lokala censorer när det finns en giltig begäran. På alla wikier måste det finnas minst två lokala censorer, eller ingen alls. Detta för att de ska kunna kontrollera och bekräfta sina handlingar ömsesidigt. Om bara en censor är kvar på en wiki (vanligtvis när den andra pensioneras eller tas bort), måste gemenskapen omedelbart utse en ny censor eller ta bort den återstående censorn.

På wikis utan skiljedomskommitté måste gemenskapen samstämmigt godkänna censorer. Kandidaterna måste begära behörighet inom den lokala gemenskapen och annonsera denna begäran till lokalsamhället ordentligt (diskussionssida för samhället, e-postlista, etc). Efter att ha uppnått konsensus (minst 70–80 % i pro/con-röstning eller det högsta antalet röster i flervalsval) i sin lokala gemenskap, och med minst 25–30 medlemmars godkännande, bör användaren begära åtkomst på Förvaltarbegäran/Behörigheter med en länk till gemenskapens beslut.

På wikis med en skiljedomskommitté vald med 25–30 medlemmars godkännande kan användare också utses av denna, såvida inte lokala gemenskapen föredrar oberoende val. Efter överenskommelse bör en medlem av den lokala skiljedomskommittén göra en begäran om Förvaltarbegäran/Behörigheter.

Lokala administratörer kan också ta bort de specifika revisions- eller loggposterna som innehåller de censurerade uppgifterna, men de kommer att fortsätta att vara synliga för administratörer tills de dolts.

Borttagning av åtkomst

Censoråtkomst återkallas av förvaltare, med hjälp av regler som antagits från CheckUser policy. Det här avsnittet beskriver bara förvaltarpraktiken.

Alla användarkonton med censoråtkomst som är inaktiva i mer än ett år kommer att få denna åtkomst borttagen.

I händelse av missbruk av verktyget kommer förvaltaren eller censorn att få sin åtkomst borttagen omedelbart. Detta kommer i synnerhet att ske om åtgärder utförs rutinmässigt utan ett seriöst motiv att göra det (länkar och bevis på dåligt beteende bör tillhandahållas).

Misstanke om censor-missbruk bör diskuteras av varje lokal wiki. På wikis med en godkänd skiljenämnd kan kommittén besluta om att ta bort åtkomst. På wikis utan en godkänd skiljedomskommitté kan gemenskapen rösta för att ta bort åtkomst. Borttagning kan endast göras av förvaltare. En förvaltare kan inte besluta att ta bort åtkomst på egen hand, men kan hjälpa till att tillhandahålla information som är nödvändig för att bevisa missbruket (såsom loggar). Om det behövs, och i synnerhet i fall av bristande respekt för integritetspolicyn, kan också styrelsen för Wikimedia Foundation uppmanas att förklara borttagning av åtkomst.

Begäran att bli censor

Please do not post your request publicly.

All Wikimedia wikis

 • Stewards can grant themselves temporary oversight access on individual wikis when needed.
 • Please check if the wiki has their own local oversighters before approaching a steward; the list is below.
 • Please do not put your request on the wiki or broadcast it on the public IRC channel. All requests should be made privately.
 • Ombuds have the technical ability to view suppressed revisions.

IRC

 • Users can contact stewards in the IRC channel #wikimedia-stewardsanslut. Please ask for a steward in the channel, then make your request in a private message to that steward. Do not broadcast the request in the public channel. In emergencies type !steward, to get the attention of a steward. For normal requests type instead @steward. Then, in any case, write directly to the steward; usually just clicking on their name.

Email

Vitryskspråkiga Wikipedia

 1. Mienski (e-post)
 2. Wizardist (e-post)

Kinesiskspråkiga Wikipedia

 1. Jimmy Xu (e-post)
 2. Wong128hk (e-post)

Engelskspråkiga Wikipedia

 1. AmandaNP (e-post)
 2. Amorymeltzer (e-post)
 3. Anarchyte (e-post)
 4. Aoidh (e-post)
 5. Barkeep49 (e-post)
 6. Bradv (e-post)
 7. Cabayi (e-post)
 8. Callanecc (e-post)
 9. CaptainEek (e-post)
 10. Doug Weller (e-post)
 11. Dreamy Jazz (e-post)
 12. Drmies (e-post)
 13. Dweller (e-post)
 14. Firefly (e-post)
 15. GB fan (e-post)
 16. GorillaWarfare (e-post)
 17. Guerillero (e-post)
 18. HJ Mitchell (e-post)
 19. KrakatoaKatie (e-post)
 20. Ks0stm (e-post)
 21. L235 (e-post)
 22. Lofty abyss (e-post)
 23. LuK3 (e-post)
 24. Mailer diablo (e-post)
 25. Maxim (e-post)
 26. Moneytrees (e-post)
 27. Mz7 (e-post)
 28. Oshwah (e-post)
 29. PhilKnight (e-post)
 30. Ponyo (e-post)
 31. Primefac (e-post)
 32. Richwales (e-post)
 33. RickinBaltimore (e-post)
 34. Risker (e-post)
 35. Salvio giuliano (e-post)
 36. Sdrqaz (e-post)
 37. Stwalkerster (e-post)
 38. The Blade of the Northern Lights (e-post)
 39. Thryduulf (e-post)
 40. ToBeFree (e-post)
 41. Vanamonde93 (e-post)
 42. Wugapodes (e-post)
 43. Xaosflux (e-post)
 44. Z1720 (e-post)

Finskspråkiga Wikipedia

 1. Ejs-80 (e-post)
 2. Harriv (e-post)

Franskspråkiga Wikipedia

 1. Arcyon37 (e-post)
 2. Bédévore (e-post)
 3. JohnNewton8 (e-post)
 4. Jules* (e-post)
 5. Kropotkine 113 (e-post)
 6. Lomita (e-post)

Tyskspråkiga Wikipedia

 1. Doc Taxon (e-post)
 2. Nolispanmo (e-post)
 3. Ra'ike (e-post)
 4. Stefan64 (e-post)

Indonesiskspråkiga Wikipedia

 1. David Wadie Fisher-Freberg (e-post)
 2. Meursault2004 (e-post)
 3. Nohirara (e-post)

Japanskspråkiga Wikipedia

 1. Infinite0694 (e-post)
 2. Ohgi (e-post)
 3. Penn Station (e-post)
 4. W.CC (e-post)

Koreanskspråkiga Wikipedia

 1. *Youngjin (e-post)
 2. -revi (e-post)
 3. Sotiale (e-post)
 4. 이강철 (e-post)

Persiskspråkiga Wikipedia

 1. Huji (e-post)
 2. Ladsgroup (e-post)

Polskspråkiga Wikipedia

 1. Elfhelm (e-post)
 2. Mathieu Mars (e-post)
 3. Mpn (e-post)

Portugisiskspråkiga Wikipedia

 1. Albertoleoncio (e-post)
 2. Érico (e-post)

Ryskspråkiga Wikipedia

 1. DR (e-post)
 2. Q-bit array (e-post)
 3. Tatewaki (e-post)
 4. Ле Лой (e-post)

Enkel engelskspråkiga Wikipedia

 1. Djsasso (e-post)
 2. Enfcer (e-post)
 3. Eptalon (e-post)
 4. Fehufanga (e-post)
 5. Peterdownunder (e-post)

Spanskspråkiga Wikipedia

 1. -jem- (e-post)
 2. Platonides (e-post)

Turkiskspråkiga Wikipedia

 1. Doğu (e-post)
 2. Eldarion (e-post)
 3. Elmacenderesi (e-post)
 4. Taysin (e-post)
 5. Vito Genovese (e-post)

Ukrainskspråkiga Wikipedia

 1. Goo3 (e-post)
 2. Piramidion (e-post)
 3. Yukh68 (e-post)

Wikimedia Commons

 1. Minorax (e-post)
 2. Odder (e-post)
 3. Rama (e-post)
 4. Raymond (e-post)

Meta-Wiki

 1. DerHexer (e-post)
 2. Elton (e-post)
 3. Minorax (e-post)
 4. Sotiale (e-post)
 5. Xaosflux (e-post)

Wikidata

 1. Ajraddatz (e-post)
 2. DannyS712 (e-post)
 3. Esteban16 (e-post)

Wikitech

 1. BryanDavis (e-post)
 2. DeltaQuad (e-post)
 3. WMFOffice (e-post)

Se även