Polityka rewizorów

This page is a translated version of the page Oversight policy and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Oversight, Rewizor, czy ukrycie edycji, odnosi się do ukrywania edycji, opisów zmian, nazw użytkownika w historii edycji i rejestrach operacji. Dostęp do tej funkcji mają rewizorzy, stewardzi i użytkownicy znajdujący się w globalnej grupie pracowników. Dane ukryte z wykorzystaniem mechanizmu Oversight są dostępne do podglądu i przywrócenia wyłącznie dla użytkowników z wyżej przywołanych grup. Dostęp do ukrytych informacji mają także rzecznicy, ale bez możliwości przywracania.

Oversight i ukrycie edycji to pojęcia często używane zamiennie; pierwsze z nich wywodzi się od nazwy rozszerzenia MediaWiki oversight, które zastępowane jest przez bardziej elastyczne mechanizmy ukrywania wersji stron zawarte w oprogramowaniu MediaWiki.

O narzędziu

Początkowo wykorzystywano rozszerzenie MediaWiki o nazwie Oversight do ukrywania publicznie dostępnych danych (także dla administratorów); tylko użytkownicy z uprawnieniami 'oversight' mogli widzieć treść ukrytą za pomocą tego narzędzia. Z uwagi na to, że do anulowania takiej akcji konieczny był dostęp do bazy danych systemu, wprowadzono nowy system znany jako RevisionDelete, będący częścią oprogramowania MediaWiki począwszy od wersji 1.16, zastępujący rozszerzenie Oversight.

RevisionDelete pozwala odtworzyć ukryte edycje i wpisy w rejestrach bez bezpośredniego wysyłania żądań do bazy danych systemu. Ponadto, jasno określa w historii edycji strony, które edycje zostały ukryte. W 2014 roku, po przekształceniu starych akcji z wykorzystaniem rozszerzenia Oversight do nowego sposobu ukrywania, rozszerzenie Oversight zostało wyłączone we wszystkich projektach Wikimedia z wyjątkiem anglojęzycznej Wikipedii.

Za pomocą funkcji MediaWiki o nazwie RevisionDelete możliwe jest ukrywanie tekstów, opisów edycji i nazw użytkowników/adresów IP z historii edycji strony. We wpisach w rejestrach możliwe jest ukrycie celu i parametrów, opisu edycji oraz nazwy użytkownika dokonującego akcję. Dodatkowo, korzystając z uprawnień 'hideuser', rewizorzy są w stanie ukryć nazwę użytkownika ze wszystkich stron edycji i wpisów w rejestrach podczas blokowania danego użytkownika.

Działania Oversight są rejestrowane niejawnie, a rejestr widoczny jest tylko dla samych użytkowników z flagą oversight oraz stewardów – Special:Logs/suppress.

Uprawnienia

W projektach Wikimedia użytkownicy należący do grupy rewizorów domyślnie posiadają następujące uprawnienia. Niektóre wiki mogą mieć odmienne konfiguracje.

 • 'deleterevision' — Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony
 • 'deletelogentry' — Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru
 • 'hideuser' — Blokowanie i odblokowywanie użytkownika i ukrywanie lub pokazywanie tego faktu w widoku publicznym
 • 'suppressrevision' — Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi
 • 'suppressionlog' — Podgląd rejestrów prywatnych
 • 'abusefilter-hide-log' — Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć
 • 'abusefilter-hidden-log' — Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć

Kanał IRC

Istnieje prywatny kanał IRC (#wikimedia-privacypołącz), do którego powinni mieć dostęp wszyscy rewizorzy i stewardzi korzystający z IRC. Należy skontaktować się z dowolnym stewardem, jeśli potrzebna jest pomoc w uzyskania dostępu do kanału.

Zasady

Wykorzystywanie narzędzia

Narzędzia Oversight używa się w czterech przypadkach:

 1. Usuwanie niepublicznych informacji osobistych takich, jak numery telefonów, adresy domowe, miejsca pracy lub tożsamość pseudonimów lub osób niepublicznych, które nie ujawniły publicznie swoich danych; podobnie w przypadku osób publicznych, które nie podały do ogólnej wiadomości swoich danych personalnych.
 2. Usuwanie informacji mogących być zniesławieniem w dwóch przypadkach:
  • na wniosek Wikimedia Foundation
  • w sytuacji jednoznacznej, gdy nie istnieją przesłanki redaktorskie do pozostawienia wersji jako widocznej.
 3. Usuwanie naruszeń prawa autorskiego na wniosek Wikimedia Foundation.
 4. Ukrywanie nazw użytkownika mających charakter ataków z automatycznie generowanych list i dzienników operacji, o ile nie zaburza to historii edycji. Jednoznaczny charakter ataku mają nazwy użytkownika stworzone z intencją oczerniania, grożenia, pomawiania, znieważania, czy dręczenia.

Generalnie lokalne przypadki wykorzystywania funkcji oversight leżą w gestii użytkowników z uprawnieniem oversight nadanym lokalnie, o ile są oni dostępni. W sytuacjach wyjątkowych, podczas jednoczesnego wykorzystywania funkcji oversight na wielu projektach oraz w przypadku niedostępności lokalnych użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami z funkcji tej mogą korzystać stewardzi (zobacz szczegółowe dane).

Dostęp do funkcji

Dostęp do funkcji Oversight jest przyznawany przez stewardów. Niniejsza sekcja opisuje praktyki stewardów oraz kwestie związane z polityką dostępu do niepublicznych informacji.

Użytkownicy z flagą Oversight oraz stewardzi muszą mieć ukończone 18 lat, być pełnoletni w rozumieniu prawa właściwego do miejsca zamieszkania oraz zgodzić się na podanie swoich danych osobowych Wikimedia Foundation. Muszą również znać politykę prywatności.

Stewardzi mają dostęp do usługi oversight na wszystkich wiki, a niewielka liczba edytorów wymienionych poniżej ma dostęp do narzędzia oversight na określonych projektach. Na każdej wiki musi być co najmniej dwóch użytkowników sprawujących funkcję nadzorcy, lub nie może ich być wcale. Jest tak, by byli oni w stanie nawzajem kontrolować i potwierdzać zasadność swoich działań. Jeśli na danej wiki zostaje tylko jeden Rewizor, zwykle w wyniku rezygnacji lub odebrania uprawnień drugiemu użytkownikowi, społeczność musi wybrać nowego Rewizora natychmiast lub pozostający Rewizor traci swoje uprawnienia.

W projektach na których nie działa Komitet Arbitrażowy, społeczność musi wybierać użytkowników uprawnionych do korzystania z narzędzia Oversight konsensusem. Kandydaci do tej funkcji muszą ogłosić swoją kandydaturę społeczności lokalnej z wykorzystaniem odpowiednich kanałów komunikacyjnych (forum dyskusyjne społeczności, lista dyskusyjna, itd.) Po uzyskaniu konsensusu społeczności, co odpowiada co najmniej 70-80% głosów popierających kandydaturę lub najwyższej liczbie zebranych głosów w głosowaniu na wielu kandydatów, przy poparciu co najmniej 25-30 głosujących, należy zgłosić wniosek o nadanie uprawnień Oversight na stronie Steward requests/Permissions podając również link do dyskusji wewnątrz społeczności.

W przypadku wiki, na których działa Komitet Arbitrażowy, którego członków wybrało co najmniej 25-30 edytorów, użytkowników z flagą Oversight może nominować Komitet, chyba że społeczność preferuje wybory niezależne od Komitetu. Po uzgodnieniu nominacji, członek Komitetu Arbitrażowego powinien zamieścić stosowny wniosek na stronie Steward requests/Permissions.

Lokalni administratorzy są w stanie usuwać pojedyncze edycje zawierające informacje osobiste, które jednak będą widoczne dla administratorów do momentu użycia funkcji Oversight.

Odebranie uprawnień

Dostęp do funkcji Oversight jest odbierany przez stewardów zgodnie z regułami przyjętymi w polityce CheckUserów. Niniejsza sekcja prezentuje obowiązującą praktykę stewardów.

Każde konto z flagą Oversight nieużywane od co najmniej roku traci dostęp do usługi.

W przypadku nadużyć narzędzia Oversight, steward lub rewizor natychmiast traci swoje uprawnienia. Ma to zastosowanie w szczególności wtedy, gdy narzędzie wykorzystuje się rutynowo bez wyraźnego powodu (należy w takim przypadku przedstawić linki dokumentujące nieodpowiednie wykorzystanie uprawnienia).

Podejrzenia o nadużycia narzędzia Oversight należy poddać dyskusji na lokalnej wiki. W przypadku wiki z ustanowionym Komitetem Arbitrażowym, może on zdecydować o odebraniu stosownych uprawnień. W przypadku wiki bez zatwierdzonego Komitetu Arbitrażowego, o odebraniu uprawnień może zdecydować w drodze głosowania społeczność. Uprawnienia odbierają wyłącznie stewardzi. Stewardzi, działając autonomicznie, mogą zadecydować o nieodebraniu uprawnień, mogą oni jednak udostępnić informacje identyfikujące nadużycie (np. wpisy w rejestrze). Jeśli jest to konieczne, szczególnie w przypadkach rażącego naruszenia polityki prywatności, o odebraniu uprawnień Oversight może zadecydować również Rada Wikimedia Foundation.

Prośba o ukrycie za pomocą narzędzi rewizora

Nie umieszczaj swojej prośby w miejscu publicznym.

Wszystkie projekty Wikimedia

 • Stewardzi mogą przyznawać sobie tymczasowe uprawnienia rewizora w poszczególnych wiki, o ile jest to konieczne.
 • Sprawdź, czy dana wiki posiada swoich własnych rewizorów przed skontaktowaniem się ze stewardem; lista lokalnych rewizorów znajduje się poniżej.
 • Nie zgłaszaj próśb o ukrycie na wiki ani nie rozgłaszaj ich w publicznym kanale IRC. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonywanie prywatnie.
 • Rzecznicy mają techniczną możliwość podglądu ukrytych wersji.

IRC

 • Użytkownicy mogą skontaktować się ze stewardami za pomocą kanału IRC #wikimedia-stewardspołącz. Pytaj o stewarda na kanale, a następnie przedstaw mu prośbę za pomocą prywatnej wiadomości. Nie rozgłaszaj prośby w kanale publicznym. W nagłych przypadkach wstaw !steward w oknie kanału, aby zwrócić uwagę stewardów.

Email

 • Wyślij e-mail do stewardów obsługujących prywatną kolejkę w systemie VRT na adres stewards-oversight wikimedia org (albo poprzez interfejs wiki) lub
 • wyślij prywatny e-mail do któregokolwiek ze stewardów, korzystając ze strony specjalnej Special:EmailUser.

Wikipedia w języku białoruskim

 1. Mienski (e‐mail)
 2. Wizardist (e‐mail)

Wikipedia w języku chińskim

 1. Jimmy Xu (e‐mail)
 2. Wong128hk (e‐mail)

Wikipedia w języku angielskim

Appointed by Arbcom
 1. AmandaNP (e‐mail)
 2. Amorymeltzer (e‐mail)
 3. Anarchyte (e‐mail)
 4. Barkeep49 (e‐mail)
 5. Beeblebrox (e‐mail)
 6. Cabayi (e‐mail)
 7. Callanecc (e‐mail)
 8. CaptainEek (e‐mail)
 9. Doug Weller (e‐mail)
 10. Dreamy Jazz (e‐mail)
 11. Drmies (e‐mail)
 12. Dweller (e‐mail)
 13. Enterprisey (e‐mail)
 14. GB fan (e‐mail)
 15. GeneralNotability (e‐mail)
 16. GorillaWarfare (e‐mail)
 17. Guerillero (e‐mail)
 18. HJ Mitchell (e‐mail)
 19. Izno (e‐mail)
 20. Jimbo Wales (e‐mail)
 21. KrakatoaKatie (e‐mail)
 22. Ks0stm (e‐mail)
 23. L235 (e‐mail)
 24. Lofty abyss (e‐mail)
 25. LuK3 (e‐mail)
 26. Mailer diablo (e‐mail)
 27. Moneytrees (e‐mail)
 28. Mz7 (e‐mail)
 29. Opabinia regalis (e‐mail)
 30. Oshwah (e‐mail)
 31. PhilKnight (e‐mail)
 32. Ponyo (e‐mail)
 33. Primefac (e‐mail)
 34. Richwales (e‐mail)
 35. Risker (e‐mail)
 36. Salvio giuliano (e‐mail)
 37. SilkTork (e‐mail)
 38. Stwalkerster (e‐mail)
 39. The Blade of the Northern Lights (e‐mail)
 40. Thryduulf (e‐mail)
 41. TonyBallioni (e‐mail)
 42. Vanamonde93 (e‐mail)
 43. Worm That Turned (e‐mail)
 44. Wugapodes (e‐mail)
 45. Xaosflux (e‐mail)
Founder
 1. Jimbo Wales (e‐mail)

Wikipedia w języku fińskim

 1. Ejs-80 (e‐mail)
 2. Harriv (e‐mail)

Wikipedia w języku francuskim

 1. Arcyon37 (e‐mail)
 2. Bédévore (e‐mail)
 3. JohnNewton8 (e‐mail)
 4. Jules* (e‐mail)
 5. Kropotkine 113 (e‐mail)
 6. Lomita (e‐mail)

Wikipedia w języku niemieckim

 1. Doc Taxon (e‐mail)
 2. He3nry (e‐mail)
 3. Nolispanmo (e‐mail)
 4. Ra'ike (e‐mail)
 5. Stefan64 (e‐mail)

Wikipedia w języku indonezyjskim

 1. David Wadie Fisher-Freberg (e‐mail)
 2. Meursault2004 (e‐mail)
 3. Nohirara (e‐mail)

Wikipedia w języku japońskim

 1. Penn Station (e‐mail)
 2. Infinite0694 (e‐mail)
 3. W.CC (e‐mail)
 4. Y-dash (e‐mail)

Wikipedia w języku koreańskim

 1. *Youngjin (e‐mail)
 2. -revi (e‐mail)
 3. Sotiale (e‐mail)
 4. 이강철 (e‐mail)

Wikipedia w języku perskim

 1. Huji (e‐mail)
 2. Ladsgroup (e‐mail)

Wikipedia w języku polskim

 1. Einsbor (e‐mail)
 2. Elfhelm (e‐mail)
 3. Mathieu Mars (e‐mail)

Wikipedia w języku portugalskim

 1. Albertoleoncio (e‐mail)
 2. Érico (e‐mail)

Wikipedia w języku rosyjskim

 1. DR (e‐mail)
 2. Levg (e‐mail)
 3. Q-bit array (e‐mail)
 4. Tatewaki (e‐mail)
 5. Ле Лой (e‐mail)

Wikipedia w języku Basic English

 1. Djsasso (e‐mail)
 2. Enfcer (e‐mail)
 3. Eptalon (e‐mail)
 4. Peterdownunder (e‐mail)

Wikipedia w języku hiszpańskim

 1. -jem- (e‐mail)
 2. Platonides (e‐mail)

Wikipedia w języku tureckim

 1. Eldarion (e‐mail)
 2. Elmacenderesi (e‐mail)
 3. Taysin (e‐mail)
 4. Vikipolimer (e‐mail)
 5. Vito Genovese (e‐mail)

Wikipedia w języku ukraińskim

 1. Goo3 (e‐mail)
 2. Piramidion (e‐mail)
 3. Yukh68 (e‐mail)

Wikimedia Commons

 1. Minorax (e‐mail)
 2. Odder (e‐mail)
 3. Rama (e‐mail)
 4. Raymond (e‐mail)

Meta-Wiki

 1. -revi (e‐mail)
 2. DerHexer (e‐mail)
 3. MarcoAurelio (e‐mail)
 4. Sotiale (e‐mail)
 5. Xaosflux (e‐mail)

Wikidane

 1. -revi (e‐mail)
 2. Ajraddatz (e‐mail)
 3. DannyS712 (e‐mail)
 4. Esteban16 (e‐mail)

Zobacz też