Häivytyskäytäntö

This page is a translated version of the page Oversight policy and the translation is 100% complete.

Häivyttäminen (engl. oversight tai suppression) tarkoittaa sivuversioiden, muokkausyhteenvetojen, käyttäjätunnusten tai lokimerkintöjen piilottamista yleisöltä. Tämä käyttöoikeus on saatavilla häivyttäjille, ylivalvojille ja henkilökunta-ryhmän käyttäjille. Vain näihin ryhmiin kuuluvat käyttäjät voivat tarkastella ja palauttaa häivytettyjä tietoja, lukuun ottamatta tietosuojavalvojia, jotka voivat tarkastella häivytettyjä tietoja (mutta eivät palauttaa niitä).

Englannin kielessä sanoja oversight ja suppression käytetään usein synonyymeinä. Oversight on johdettu vanhentuneesta MediaWikin laajennuksesta Oversight, joka on korvattu MediaWikin ydinominaisuudella RevisionDelete.

Taustatietoa

Aluksi MediaWikin laajennusta nimeltä Oversight käytettiin tietojen piilottamiseen yleisöltä (mukaan lukien ylläpitäjiltä); vain käyttäjät, joilla oli 'oversight'-oikeudet, pystyivät katsomaan sisältöä, joka oli häivytetty. Koska se vaati tietokantaoikeudet toimien peruuttamiseen, uusi järjestelmä nimeltä RevisionDelete otettiin käyttöön osana MediaWikin ydintä versiossa 1.16 korvaamaan Oversight.

RevisionDelete mahdollisti piilotettujen muokkausten ja lokimerkintöjen palauttamisen ilman suoraa kyselyä tietokannasta. Lisäksi se osoitti selvästi sivuhistoriassa, mitkä muokkaukset oli poistettu. Vuonna 2015, sen jälkeen kun vanhat oversight-toiminnot muunnettiin suppressed-toiminnoiksi, Oversight-laajennus poistettiin kaikista Wikimedia-wikeistä.

MediaWikin RevisionDelete-ominaisuuden avulla versiotekstit, muokkausyhteenvedot ja muokkaajan käyttäjätunnus/IP-osoite voidaan piilottaa sivuhistoriasta. Lokimerkinnöissä on mahdollista piilottaa kohde ja parametrit, muokata yhteenvetoa ja toimijan käyttäjätunnusta. Lisäksi 'hideuser'-oikeudella häivyttäjät voivat piilottaa käyttäjänimen kaikkien sivujen muokkauksista ja lokimerkinnöistä estäessään käyttäjän.

Häivytykset kirjataan yksityisesti, ja tämä loki näkyy vain edellä mainittuihin ryhmiin kuuluville käyttäjille Special:Log/suppress:n kautta.

Oikeudet

Wikimedia-wikeissä häivyttäjä-ryhmän käyttäjillä on oletusarvoisesti seuraavat oikeudet. Joissakin wikeissä voi olla erilainen konfiguraatio.

 • 'deleterevision' — Poistaa ja palauttaa näkyviin sivujen yksittäisiä versioita
 • 'deletelogentry' — Poistaa ja palauttaa näkyviin yksittäisiä lokimerkintöjä
 • 'hideuser' — Estää käyttäjänimi tai poistaa sen esto, piilottaa se näkyvistä tai palauttaa se näkyviin
 • 'suppressrevision' — Nähdä, piilottaa ja tuoda näkyviin yksittäisiä sivujen versioita, jotka on piilotettu kaikilta käyttäjiltä
 • 'suppressionlog' — Nähdä yksityiset lokit
 • 'abusefilter-hide-log' — Piilottaa väärinkäyttölokin merkintöjä
 • 'abusefilter-hidden-log' — Nähdä väärinkäyttölokista piilotetut merkinnät

IRC-kanava

On olemassa yksityinen IRC-kanava (#wikimedia-privacyconnect), johon kaikilla IRC-kanavaa käyttävillä häivyttäjillä ja ylivalvojilla pitäisi olla pääsy. Ota yhteyttä ylivalvojaan, jos tarvitset apua pääsyn saamisessa.

Käytäntö

Käyttö

Tämä ominaisuus on hyväksytty käytettäväksi neljässä tapauksessa:

 1. Ei-julkisten henkilötietojen poistaminen, kuten puhelinnumerot, kotiosoitteet, työpaikat tai sellaisten pseudonyymien tai nimettömien henkilöiden henkilöllisyys, jotka eivät ole julkistaneet henkilöllisyyttään, tai sellaisten julkisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka eivät ole julkistaneet kyseisiä henkilötietoja.
 2. Mahdollisesti kunniaa loukkaavien tietojen poistaminen joko:
 3. *Wikimedia-säätiön neuvonantajan neuvojen perusteella tai
 4. *jos tapaus on selvä, eikä version säilyttämiselle ole toimituksellista syytä.
 5. Tekijänoikeusrikkomusten poistaminen Wikimedia-säätiön lakimiehen neuvojen perusteella.
 6. 'Räikeiden hyökkäysnimien piilottaminen automaattisilta listoilta ja lokeista, jos tämä ei häiritse muokkaushistoriaa. Räikeä hyökkäys on hyökkäys, jonka tarkoituksena on selvästi mustamaalata, uhkailla, loukata kunniaa, loukata tai ahdistella jotakuta.

Paikallisten häivyttäjien olisi yleensä hoidettava paikallinen häivyttäminen, kun he ovat käytettävissä. Ylivalvojat voivat hoitaa paikallista häivyttämistä hätätilanteissa, wikienlaajuisten ongelmien aikana tai jos paikallisia häivyttäjiä ei ole saatavilla (katso yhteystiedot).

Oikeuksien saanti

Häivyttäjän oikeudet myöntää ylivalvoja. Tässä osiossa vain kuvataan ylivalvojien käytäntöä ja käytäntöä henkilökohtaisen tiedon käsittelystä.

Häivyttäjien on oltava 18-vuotiaita ja täysi-ikäisiä omassa maassaan, ja heidän on oltava halukkaita allekirjoittamaan Wikimedia-säätiön salassapitosopimus koskien ei-julkista tietoa. Heidän on myös tunnettava tietosuojakäytäntö.

Ylivalvojat voivat nähdä häivytetyt versiot kaikissa wikeissä ja voivat myöntää itselleen aktiiviset häivytysoikeudet hätätilanteissa tai wikeissä, joissa ei ole paikallisia häivyttäjiä, kun siihen on validi pyyntö. Kaikissa wikeissä on oltava vähintään kaksi paikallista häivyttäjää tai ei yhtään. Tämä siksi, että he voivat vastavuoroisesti valvoa ja vahvistaa toistensa toimintaa. Jos wikiin jää vain yksi häivyttäjä (yleensä kun toinen luopuu oikeuksistaan tai hänen oikeutensa poistetaan), yhteisön on nimitettävä välittömästi uusi häivyttäjä tai poistettava jäljelle jäänyt häivyttäjä.

Wikessä, joissa ei ole välityslautakuntaa, yhteisöllä on oltava uudesta häivyttäjästä konsensus. Ehdokkaiden on pyydettävä sitä paikallisyhteisössä ja mainostettava tätä pyyntöä paikallisyhteisölle asianmukaisesti (yhteisön keskustelusivu, postituslista jne.). Saavutettuaan konsensuksen (vähintään 70-80 % puolesta/vastaan-äänestyksessä tai suurin äänimäärä monivalintaäänestyksessä) paikallisyhteisössään ja saatuaan vähintään 25-30 jäsenen hyväksynnän käyttäjän tulee pyytää oikeuksia Steward requests/Permissions -sivulla linkin kera yhteisön päätökseen.

Niissä wikeissä, joissa on 25-30 jäsenen hyväksynnällä valittu välityslautakunta, välityslautakunta voi myös nimittää käyttäjiä, ellei paikallinen yhteisö halua riippumattomia vaaleja. Kun asiasta on sovittu, paikallisen välityslautakunnan jäsenen tulee esittää pyyntö Steward requests/Permissions-sivulla.

Paikalliset ylläpitäjät voivat myös poistaa tietyn version tai lokimerkinnät, jotka sisältävät häivytettäviä tietoja, mutta ne ovat edelleen näkyvissä ylläpitäjille, kunnes ne häivytetään.

Oikeuksien poisto

Ylivalvojat poistavat häivytysoikeudet Osoitepaljastajien käytännöistä omaksuttujen sääntöjen mukaisesti. Tämä osio kuvailee vain ylivalvojien käytäntöä.

Jos käyttäjätili, jolla on häivytys-käyttöoikeudet, on ollut epäaktiivinen yli vuoden, sen häivytys-käyttöoikeudet poistetaan.

Jos työkalua käytetään väärin, ylivalvojan tai häivyttäjän käyttöoikeus poistetaan välittömästi. Näin tapahtuu erityisesti, jos toimia tehdään rutiininomaisesti ilman vakavaa motiivia (linkit ja todisteet huonosta käytöksestä tulisi välittää).

Epäilyistä häivyttämisen väärinkäytöstä olisi keskusteltava kussakin paikallisessa wikissä. Niissä wikeissä, joissa on välityslautakunta, lautakunta voi päättää oikeuksien poistamisesta. Niissä wikeissä, joissa ei ole hyväksyttyä välityslautakuntaa, yhteisö voi äänestää käyttöoikeuden poistamisesta. Poistamisen voivat tehdä vain ylivalvojat. Ylivalvoja ei voi itse päättää käyttöoikeuden poistamisesta, mutta hän voi auttaa toimittamaan tietoja, joita tarvitaan väärinkäytösten todistamiseksi (kuten lokitiedot). Tarvittaessa, ja erityisesti jos yksityisyyden suojaa ei kunnioiteta, myös Wikimedia-säätiön lautakuntaa voidaan pyytää poistamaan käyttöoikeus.

Häivytysoikeuspyynnöt

Älä kirjoita pyyntöäsi julkisesti.

All Wikimedia wikis

 • Stewards can grant themselves temporary oversight access on individual wikis when needed.
 • Please check if the wiki has their own local oversighters before approaching a steward; the list is below.
 • Please do not put your request on the wiki or broadcast it on the public IRC channel. All requests should be made privately.
 • Ombuds have the technical ability to view suppressed revisions.

IRC

 • Users can contact stewards in the IRC channel #wikimedia-stewardsconnect. Please ask for a steward in the channel, then make your request in a private message to that steward. Do not broadcast the request in the public channel. In emergencies type !steward, to get the attention of a steward. For normal requests type instead @steward. Then, in any case, write directly to the steward; usually just clicking on their name.

Sähköposti

 • Lähetä sähköposti ylivalvojien yksityiseen VRT-jonoon osoitteeseen stewards-oversight wikimedia org (suora wikikäyttöliittymä), tai
 • lähetä sähköposti kelle tahansa ylivalvojalle yksityisesti käyttäen toimintoa Special:EmailUser.

Valkovenäjänkielinen Wikipedia

 1. Mienski (sähköpostitoiminnot)
 2. Wizardist (sähköpostitoiminnot)

Kiinankielinen Wikipedia

 1. Jimmy Xu (sähköpostitoiminnot)
 2. Wong128hk (sähköpostitoiminnot)

Englanninkielinen Wikipedia

 1. AmandaNP (sähköpostitoiminnot)
 2. Amorymeltzer (sähköpostitoiminnot)
 3. Anarchyte (sähköpostitoiminnot)
 4. Aoidh (sähköpostitoiminnot)
 5. Barkeep49 (sähköpostitoiminnot)
 6. Bradv (sähköpostitoiminnot)
 7. Cabayi (sähköpostitoiminnot)
 8. Callanecc (sähköpostitoiminnot)
 9. CaptainEek (sähköpostitoiminnot)
 10. Doug Weller (sähköpostitoiminnot)
 11. Drmies (sähköpostitoiminnot)
 12. Dweller (sähköpostitoiminnot)
 13. Firefly (sähköpostitoiminnot)
 14. GB fan (sähköpostitoiminnot)
 15. GorillaWarfare (sähköpostitoiminnot)
 16. Guerillero (sähköpostitoiminnot)
 17. HJ Mitchell (sähköpostitoiminnot)
 18. KrakatoaKatie (sähköpostitoiminnot)
 19. Ks0stm (sähköpostitoiminnot)
 20. L235 (sähköpostitoiminnot)
 21. Lofty abyss (sähköpostitoiminnot)
 22. LuK3 (sähköpostitoiminnot)
 23. Mailer diablo (sähköpostitoiminnot)
 24. Maxim (sähköpostitoiminnot)
 25. Moneytrees (sähköpostitoiminnot)
 26. Mz7 (sähköpostitoiminnot)
 27. Oshwah (sähköpostitoiminnot)
 28. PhilKnight (sähköpostitoiminnot)
 29. Ponyo (sähköpostitoiminnot)
 30. Primefac (sähköpostitoiminnot)
 31. Richwales (sähköpostitoiminnot)
 32. RickinBaltimore (sähköpostitoiminnot)
 33. Risker (sähköpostitoiminnot)
 34. Salvio giuliano (sähköpostitoiminnot)
 35. Sdrqaz (sähköpostitoiminnot)
 36. Stwalkerster (sähköpostitoiminnot)
 37. The Blade of the Northern Lights (sähköpostitoiminnot)
 38. Thryduulf (sähköpostitoiminnot)
 39. ToBeFree (sähköpostitoiminnot)
 40. Vanamonde93 (sähköpostitoiminnot)
 41. Wugapodes (sähköpostitoiminnot)
 42. Xaosflux (sähköpostitoiminnot)
 43. Z1720 (sähköpostitoiminnot)

Suomenkielinen Wikipedia

 1. Ejs-80 (sähköpostitoiminnot)
 2. Harriv (sähköpostitoiminnot)

Ranskankielinen Wikipedia

 1. Arcyon37 (sähköpostitoiminnot)
 2. Bédévore (sähköpostitoiminnot)
 3. Céréales Killer (sähköpostitoiminnot)
 4. JohnNewton8 (sähköpostitoiminnot)
 5. Jules* (sähköpostitoiminnot)
 6. Kropotkine 113 (sähköpostitoiminnot)
 7. Lomita (sähköpostitoiminnot)

Saksankielinen Wikipedia

 1. Doc Taxon (sähköpostitoiminnot)
 2. Nolispanmo (sähköpostitoiminnot)
 3. Ra'ike (sähköpostitoiminnot)
 4. Stefan64 (sähköpostitoiminnot)
 5. Werner von Basil (sähköpostitoiminnot)

Indonesiankielinen Wikipedia

 1. David Wadie Fisher-Freberg (sähköpostitoiminnot)
 2. Meursault2004 (sähköpostitoiminnot)
 3. Nohirara (sähköpostitoiminnot)

Japaninkielinen Wikipedia

 1. Infinite0694 (sähköpostitoiminnot)
 2. Ohgi (sähköpostitoiminnot)
 3. Penn Station (sähköpostitoiminnot)
 4. W.CC (sähköpostitoiminnot)

Koreankielinen Wikipedia

 1. *Youngjin (sähköpostitoiminnot)
 2. -revi (sähköpostitoiminnot)
 3. Sotiale (sähköpostitoiminnot)
 4. 이강철 (sähköpostitoiminnot)

Farsinkielinen Wikipedia

 1. Huji (sähköpostitoiminnot)
 2. Ladsgroup (sähköpostitoiminnot)

Puolankielinen Wikipedia

 1. Elfhelm (sähköpostitoiminnot)
 2. Mathieu Mars (sähköpostitoiminnot)
 3. Mpn (sähköpostitoiminnot)

Portugalinkielinen Wikipedia

 1. Albertoleoncio (sähköpostitoiminnot)
 2. Érico (sähköpostitoiminnot)

Venäjänkielinen Wikipedia

 1. DR (sähköpostitoiminnot)
 2. Q-bit array (sähköpostitoiminnot)
 3. Tatewaki (sähköpostitoiminnot)
 4. Ле Лой (sähköpostitoiminnot)

Selkokielinen englanninkielinen Wikipedia

 1. Djsasso (sähköpostitoiminnot)
 2. Enfcer (sähköpostitoiminnot)
 3. Eptalon (sähköpostitoiminnot)
 4. Fehufanga (sähköpostitoiminnot)
 5. Peterdownunder (sähköpostitoiminnot)

Espanjankielinen Wikipedia

 1. -jem- (sähköpostitoiminnot)
 2. Platonides (sähköpostitoiminnot)

Turkinkielinen Wikipedia

 1. Doğu (sähköpostitoiminnot)
 2. Eldarion (sähköpostitoiminnot)
 3. Elmacenderesi (sähköpostitoiminnot)
 4. Taysin (sähköpostitoiminnot)
 5. Vito Genovese (sähköpostitoiminnot)

Ukrainankielinen Wikipedia

 1. Goo3 (sähköpostitoiminnot)
 2. Piramidion (sähköpostitoiminnot)
 3. Yukh68 (sähköpostitoiminnot)

Wikimedia Commons

 1. Minorax (sähköpostitoiminnot)
 2. Odder (sähköpostitoiminnot)
 3. Rama (sähköpostitoiminnot)
 4. Raymond (sähköpostitoiminnot)

Meta-Wiki

 1. DerHexer (sähköpostitoiminnot)
 2. Elton (sähköpostitoiminnot)
 3. Minorax (sähköpostitoiminnot)
 4. Sotiale (sähköpostitoiminnot)
 5. Xaosflux (sähköpostitoiminnot)

Wikidata

 1. Ajraddatz (sähköpostitoiminnot)
 2. DannyS712 (sähköpostitoiminnot)
 3. Esteban16 (sähköpostitoiminnot)

Wikitech

 1. BryanDavis (sähköpostitoiminnot)
 2. DeltaQuad (sähköpostitoiminnot)
 3. WMFOffice (sähköpostitoiminnot)

Katso myös