Strategia Ruchu/Rekomendacje

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.
Rekomendacje strategii ruchu Wikimedia 2030

10 Recommendations

W 2017 roku wyznaczyliśmy sobie strategiczny kierunek na przyszłość: Do roku 2030 Wikimedia stanie się kluczową infrastrukturą ekosystemu wolnej wiedzy, a każdy, kto podziela naszą wizję, będzie mógł do nas dołączyć.

W ciągu dwóch lat członkowie Ruchu uczestniczyli w otwartym i partycypacyjnym procesie, którego celem było omówienie sposobów osiągnięcia tego celu. W rezultacie powstał zestaw rekomendacji i podstawowych zasad, w których zaproponowano zmiany systemowe i strukturalne, i które pozwolą nam wspólnie kształtować przyszłość Ruchu. Są to zalecenia, które określają, jak powinien przebiegać nasz zrównoważony, sprzyjający włączeniu rozwój. Przedstawiamy sposoby optymalnego wykorzystania nowych możliwości oraz sprostania wyzwaniom − zarówno obecnym, jak i przyszłym. Zaprezentowano także metody dążenia do równego i sprawiedliwego dostępu do wiedzy oraz implementacji koncepcji „wiedza jako usługa”. Tak aby wszyscy – osoby już należące do Ruchu i każdy, kto chce do niego przystąpić – mogli odegrać rolę w przyswajaniu, udostępnianiu i zapewnianiu dostępu do wolnej wiedzy.

Rekomendacje to:

Dbałość o zrównoważony rozwój naszego Ruchu Inwestowanie w rozwój umiejętności i przywództwa
Poprawa komfortu użytkowania Zarządzanie wiedzą wewnętrzną
Zapewnienie bezpieczeństwa i inkluzywności Określanie istotnych zagadnień
Równouprawnienie w procesie decyzyjnym Innowacje w zakresie wolnej wiedzy
Koordynacja wśród interesariuszy Ewaluacja, iteracja i adaptacja

More than 40 Initiatives

 
Visual presentation of the initiatives.

Each Recommendation is further broken down into what we call “Initiatives”. These are more detailed areas of work we need to engage in together across the Movement. Some of this work needs to be coordinated. Some of it needs to happen in localized contexts. All of it requires people working together. So, join us! To dive deeper into the Initiatives, please click here.

Jak czytać rekomendacje

Na kolejnych stronach znajdziesz ostateczne wersje dokumentu zawierającego strategicznego, zawierającego 10 rekomendacjizmian, 10 zasad strategii10 zasad strategii oraz narrację, która wyjaśnia, jak te rekomendacje są ze sobą połączone i jak są zaprojektowane jako całość. Ułatwi to uzgodnienie naszych działań z kierunkiem strategicznym. Jest też słowniczek, który wyjaśnia kluczowe pojęcia, a ponadto dołączono podsumowanie dokumentu. Zobacz też rejestr zmian, w którym zapisano, co zmieniło się między przedostatnią wersją rekomendacji a wersją finalną.

Rekomendacje przygotowano w formacie: Co, Zmiany i działania, Uzasadnienie. Formuła Co odnosi się do wyznaczonej potrzeby lub aspiracyjnej koncentracji strategicznej. Formuła Zmiany i działania przedstawia wyniki i rezultaty, które należy opracować, aby dojść do etapu Co. Formuła Uzasadnienie zawiera informacje na temat kontekstu oraz przyczyny, dla których wymagane są zmiany i działania w zakresie realizacji Strategicznego Kierunku 2030. Przedstawione rekomendacje są wzajemnie powiązane. Nie obowiązuje żaden ustalony porządek ani priorytet.

Rekomendacje opracowane przez Ruch

 Increase the Sustainability of Our MovementImprove User ExperienceProvide for Safety and InclusionEnsure Equity in Decision-makingCoordinate Across StakeholdersInvest in Skills and Leadership DevelopmentManage Internal KnowledgeIdentify Topics for ImpactInnovate in Free KnowledgeEvaluate, Iterate, and Adapt

Treść rekomendacji była przygotowywana przez prawie dwa lata przez niemal 100 wikimedian z całego świata, w tym wolontariuszy, pracowników, członków zarządów organizacji afiliowanych oraz Wikimedia Foundation oraz reprezentantów podobnych organizacji. Była ukształtowana w toku dyskusji online oraz spotkań osobistych, na których wikimedianie dzielili się opiniami na temat każdej rundy tworzenia dokumentu. Rzeczywiście był to partycypacyjny wysiłek całego ruchu. Sprawdź, kto uczestniczył w tworzeniu tego dokumentu.

Chcesz poznać tę treść w innym formacie?

Dajemy do dyspozycji różne metody słuchania, czytania i dowiadywania się o naszych rekomendacjach:

Ponadto członek grup roboczych Zróżnicowanie i Pisarzy Marc Miquel-Ribé podzielił się w wywiadzie (po angielsku) przemyśleniami, jak wypracowywano rekomendacje i idee, które je ukształtowały.