Wikimediarörelsens strategi/Rekommendationer

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations and the translation is 85% complete.
Rekommendationer för rörelsens strategi Wikimedia 2030

10 rekommendationer

2017 skapades en strategisk inriktning för att leda vår rörelse mot framtiden: 2030 ska Wikimedia vara den grundläggande infrastrukturen för ekosystemet av fri kunskap – och alla som delar vår vision kan ansluta sig till oss.

Under en tvåårsperiod har människor från hela vår rörelse samlats i en öppen deltagarprocess för att diskutera hur vi kan arbeta mot detta mål. Resultatet är en samling rekommendationer och underliggande principer som föreslår strukturella och systemiska förändringar, som kommer göra det möjligt för oss att tillsammans skapa vår rörelses framtid. Dessa rekommendationer anger huvuddragen för hur vi kan växa hållbart och inkluderande. De inför nya tillvägagångssätt för hur vi kan göra det mesta möjliga av nya möjligheter, och möter dagens och morgondagens utmaningar. De föreslår hur vi kan arbeta för kunskapsrättvisa och kunskap som en tjänst. Så att alla – de som redan tillhör rörelsen liksom de som vill ansluta sig – kan spela en viktig roll för att fånga, dela och tillgängliggöra fri kunskap.

Rekommendationerna är:

Öka vår rörelses hållbarhet Investera i kompetens och ledarutveckling
Förbättra användarupplevelsen Hantera intern kunskap
Säkerställa säkerhet och inkludering Identifiera ämnesområden för största möjliga genomslag
Säkerställa rättvisa i beslutsfattandet Innovation inom fri kunskap
Koordinerande av intressenter Utvärdera, testa och anpassa

Fler än 40 initiativ

 
Visual presentation of the initiatives.

Each Recommendation is further broken down into what we call “Initiatives”. These are more detailed areas of work we need to engage in together across the Movement. Some of this work needs to be coordinated. Some of it needs to happen in localized contexts. All of it requires people working together. So, join us! To dive deeper into the Initiatives, please click here.

Hur man läser rekommendationerna

På de sidor som följer kommer du att kunna läsa den slutgiltiga versionen av rörelsens strategidokument, som består av 10 rekommendationer för förändring, 10 vägledande principer och en förändringsberättelse som tecknar konturerna av hur dessa rekommendationer kopplar samman till varandra, liksom hur de i sin helhet har designats för att hjälpa oss att rikta in vårt arbete med strategins inriktning. Det finns även en ordlista med viktiga begrepp, och en sammanfattning av dokumentet. Håll utkik på ändringsloggen för att se vad som har förändrats mellan de tidigare versionerna och denna slutgiltiga version.

Rekommendationerna som följer har strukturerats efter rubrikerna Vad, Förändringar och Åtgärder samt Princip. Vad är det behov som har identifierats. Förändringar och Åtgärder listar vad som behöver tas fram för att Vad ska kunna uppnås. Principen inkluderar bakgrunden och delar av resonemanget bakom varför förändringarna och åtgärderna behövs för att föra oss mot den strategiska inriktningen för 2030. Rekommendationerna är sammankopplade och stödjer varandra. De presenteras varken i betydelse- eller prioritetsordning.

Rekommendationer skapade av rörelsen

 Increase the Sustainability of Our MovementImprove User ExperienceProvide for Safety and InclusionEnsure Equity in Decision-makingCoordinate Across StakeholdersInvest in Skills and Leadership DevelopmentManage Internal KnowledgeIdentify Topics for ImpactInnovate in Free KnowledgeEvaluate, Iterate, and Adapt

Rekommendationerna har tagits fram under en nästan två år lång process som har innefattat nästan 100 Wikimedianer från hela världen – volontärer, anställda och styrelseledamöter i rörelsens olika föreningar såväl som från Wikimedia Foundation, och representanter från närstående föreningar. De har formats genom onlinediskussioner och fysiska möten mellan Wikimedianer, som har delat tankar och synpunkter inför varje utkast i processen. Insatserna har omfattat hela rörelserna och med en hög grad av delaktighet. Lär dig mer om vilka som har varit med och skapat detta innehåll.

Vill du ta del av innehållet i något annat format?

We’ve created a variety of ways to read, listen to, and learn about the recommendations:

Diversity working group member and writing group member Marc Miquel-Ribé has also shared his insights into how the recommendations were developed and the ideas that shaped them in this interview (in English).