Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/nl

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement and the translation is 100% complete.
De duurzaamheid van onze beweging vergroten

What

Wij zullen de duurzaamheid van onze beweging vergroten door het ondersteunen en investeren in de behoeften van mensen, zowel nieuwkomers als langdurige bijdragers. We zullen meer robuuste, langdurige en rechtvaardige benaderingen toepassen voor het genereren en verdelen van financiële middelen tussen verschillende belanghebbenden in onze beweging.

Een korte video opname over deze aanbeveling

Hoewel het organiseren, bewerken en bijdragen van inhoud de belangrijkste activiteiten van onze beweging vormen, weten we dat er andere belangrijke bijdragen zijn die ons voortbewegen naar gelijkwaardigheid van kennis en kennis als een dienst. Dit zijn onder andere openbaar beleid en belangenbehartiging, capaciteitsopbouw, outreach, onderzoek, organisatie en fondsenwerving. Voor de groei en duurzaamheid van onze beweging moeten deze activiteiten beter worden erkend en in bepaalde contexten soms worden gecompenseerd.

In overeenstemming met de ethos en praktijken van de beweging wordt het redigeren niet gecompenseerd en er zullen geen inkomstenstromen worden nagestreefd die de redactionele onafhankelijkheid van de inhoud verstoren. We zullen lokale groepen en opkomende gemeenschappen en organisaties machtigen en ondersteunen om te profiteren van bestaande en nieuwe manieren om fondsen te werven en partnerschappen te smeden. Terwijl we groeien en duurzamer worden als beweging, zullen we ook onze praktijken aanpassen om de milieuduurzaamheid van onze planeet te ondersteunen.

Changes and Actions

Menselijke duurzaamheid

 • Een systematische aanpak ontwikkelen om de tevredenheid en productiviteit van mensen die betrokken zijn bij de beweging te verbeteren door:
  • de behoeften van groepen en vrijwilligers te beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met hun lokale context voor effectieve ondersteuning en erkenning van inspanningen;
  • het voortdurend inzetten en publiek ondersteunen van diverse soorten online en offline bijdragers.
 • Een aanzienlijk grotere hoeveelheid van de financiering van de beweging inzetten om opkomende en gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen te ondersteunen op basis van hun behoeften, waaronder vergoeding voor personeelsbezetting, operationele kosten en andere activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het toevoegen, organiseren of redigeren van inhoud.

Financiële duurzaamheid

 • Vergroten van het wereldwijde bewustzijn over de Wikimedia-beweging, haar waarden, prestaties, projecten en gemeenschappen om de aandacht, het vertrouwen en de interesse van gebruikers van kennis, vrijwilligers, partners en donoren te verzekeren.
 • Een beleid creëren dat van toepassing is op alle entiteiten van de beweging om de regels voor het genereren van inkomsten te bepalen en om te definiëren wat er kan worden aangepast aan de lokale context en behoeften. Dit beleid brengt een evenwicht tussen duurzaamheid, onze missie en waarden en financiële onafhankelijkheid. In overeenstemming met dit beleid zullen we:
  • de verantwoordelijkheid voor het genereren van inkomsten verspreiden over de entiteiten van de beweging en lokale vaardigheden voor fondsenwerving ontwikkelen om de duurzaamheid te vergroten;
  • de inkomsten verhogen en inkomstenstromen in de beweging diversifiëren, en er tegelijkertijd voor zorgen dat fondsen op een transparante en verantwoordelijke manier worden geworven en besteed.
 • Nieuwe mogelijkheden verkennen voor zowel het genereren van inkomsten als het verspreiden van vrije kennis via partnerschappen en verdiend inkomen. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn:
  • het bouwen van API’s op ondernemingsniveau (met hoge normen voor beschikbaarheid, doorvoer en bruikbaarheid);
   • het betrekken van partners bij de ontwikkeling waar gepast, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van een spectrum van kleine, niet-commerciële en grotere commerciële gebruikers;
   • het verkennen van vergoedingen of duurzaamheidsmodellen voor commerciële hergebruikers op bedrijfsniveau, waarbij ervoor gezorgd wordt dat inkomstenafhankelijkheden of andere ongepaste externe invloed op productontwerp en -ontwikkeling worden vermeden;
   • het ontwikkelen van passende waarborgen om de vrije, onbeperkte toegang voor niet-commercieel, onderzoeks- en klein tot matig commercieel gebruik te blijven verzekeren.
  • actieve betrokkenheid van ecosystemen van derden in de ontwikkeling van MediaWiki-technologieën (bijv. Wikibase en Parsoid);
  • het leveren van professionele en consultancydiensten met betrekking tot MediaWiki-technologieën;
  • het creëren van merchandising en het gebruik maken van het merk Wikimedia.

Rationale

In onze huidige situatie bevinden de overgrote meerderheid van de fondsen en het personeel zich in het Noorden van de wereld, wat leidt tot een onrechtvaardige verdeling van de middelen. Om ruimte voor duurzame groei en veerkracht in onze beweging te creëren moeten we een actievere aanpak hanteren om degenen die nog niet in onze gemeenschappen zijn vertegenwoordigd te bereiken. Dit moet ook in evenwicht worden gehouden door een betere manier om de bijdragen van degenen die al in de beweging zijn te waarderen, anders kunnen we het risico lopen dat we geheugen, momentum, capaciteit en mensen verliezen vanwege burn-out en verloop.

Mensen

Onze toekomst is afhankelijk van een gezonde, diverse en coöperatieve omgeving en van een continue instroom van bijdragers. We beschikken momenteel echter niet over mechanismen om te verzekeren dat middelen en capaciteiten (bijv. geld, partners, faciliteiten) op gelijkwaardige manier beschikbaar zijn in de hele beweging. We hebben ook geen mechanismen voor het erkennen en ondersteunen van on- en offline bijdragen voor alle deelnemers. Het vergroten van de werving en handhaving van bijdragers is afhankelijk van het verbeteren van procedures, processen en kaders om aan verschillende behoeften te voldoen en deze te ondersteunen.

Financiële middelen

De ambitie van onze strategische richting vereist een stijging van de inkomsten voor onze beweging die verder gaat dan de huidige incrementele groei. Het huidige model, dat sterk afhankelijk is van de schenkingen via Wikipedia-banners, bevat geen veerkracht tegen externe veranderingen en zou vanwege toekomstige trends in technologie en kennisgebruik minder doeltreffend kunnen worden. Een voorbeeld van een dergelijke verschuiving is minder direct verkeer en meer toegang via virtuele assistenten en zoekmachines. We missen het potentieel dat voortkomt uit een gediversifieerde wereldwijde aanpak, technologische vooruitgang en verschillende inkomstenmogelijkheden met betrekking tot het gebruik van ons platform en product. Omdat bijna alle inkomstenstromen door slechts weinig organisaties van de beweging gaan, zijn er gemiste kansen en een voortzetting van de ongelijkwaardigheid.