Estratehiya ng Kilusan/Tungkol saan

This page is a translated version of the page Movement Strategy/About and the translation is 86% complete.
ANG DAAN PATUNGO SA ATING KINABUKASAN
Estratehiyang Wikimedia 2030

Ano ang Estratehiya 2030?

Sa loob ng dalawang dekada, nagtutulungan ang mga Wikimediano sa pagbuo ng pinakamalaking mapagkukunan ng kaalaman sa kasaysayan. Sa panahong ito, lumago tayo mula sa isang maliit na grupo ng patnugot hanggang sa isang malawak na komunidad ng mga patnugot, developer, kaakibat, mambabasa, tagapagtaguyod, naghahandog, at mga partner.

Ngayon, higit pa tayo sa simpleng grupo ng mga websayt at projekto. Tayo ay naging kilusang nakaugat sa prinsipyo at matibay na bisyon. Lahat tayo ay may kalayaang pumili saan tayo tutungo mula rito. Kaya nating magdesisyon sa kung paano magiging realidad ang ating bisyon. Ano ang makakamtan natin makalipas ang 10 taon mula ngayon?

Nasaan na tayo ngayon?

Mag-click sa bawat arrow upang malaman nang higit ang tungkol sa mga ibang hakbang ng Strategy Process!
Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2017Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2018-20Special:MyLanguage/Strategy/Wikimedia movement/2018-20/TransitionSpecial:MyLanguage/Wikimedia 2030/Implementation
Kasunod ng isang malawak na pagsasangguni noong 2017, ang sa unang yugto ng proseso ng Movement Strategy ay nakapagawa ng Strategic Direction upang gabayan ang kilusan patungo sa hinaharap. Ang na-draft ng mga ipinapayo sa ikalawang yugto ay bilang tulong upang gabayan tayo tungo sa ating estratehikong direksyon, at sa pagsikap natin ng Knowledge Equity at Knowledge as a Service. Halos 100 Wikimedians ang nagsama-sama sa siyam (9) na mga working group upang mabalangkas ng mga rekomendasyon na ito. Pagkatapos ng maraming pag-ulit at pagsasangguni sa mga pamayanan, ang panghuling 10 na recommendations at principles ay inilathala noong Mayo 2020; kung saan nagtapos sa ikalawang yugto ng proseso.

Mula Oktubre hanggang Disyembre 2020, ang mga pamayanang Wikimedia, mga kaakibat at ang Strategy Support Team ng Kilusan ay nag-lunsad ng 50 na kaganapan upang gawing ipagpauna ang mga rekomendasyon. Bilang kinalabasan ng mga iyon, pati na rin ang mga kaganapang Global Conversations, ang walo (8) na pangunahing inisyatiba at mga kinumpol ng inisyatiba (isang pagpapangkat ng ilang mga hakbangin) ang napili bilang mga priyoridad na ipagpapatupad. Noong Disyembre 2020 hanggang Pebrero 2021, ang walong pinakamataas na inisyatibang kinumpol, na binansagang cluster A hanggang H, ay karagdagang pinagusapan sa isang magkakasunud-sunod na "follow-up events". Ang mga kinalabasan ng mga pasunod na talakayang ito ay inilathala na detalyadong ulat sa Meta. Ngayon ay nasimulan na ang pagpapatupad. Ang impormasyon usa kol kasalukuyang kalagayan ng mga pangyayari ay matatagpuan dito.

Sino ang kumikilos sa Estratehiya?

Wikimedia 2030 Movement Strategy has been an open and participatory process. While supported by Wikimedia Foundation staff, Strategy has been based on a series of movement-wide consultations and high volunteer participation. In its first phase, over 1,800 statements from about one hundred communities were combined to create the Strategic Direction. In its second phase, more than a hundred volunteers, from various communities and affiliates, created together the recommendations and principles, informed by extensive movement feedback.

The process aims for even more openness and participation across the movement to shape our future, especially from project communities and underrepresented groups. In late 2020, a diverse groups of Wikimedians, with on-wiki engagement and guidance, created an outline for the online transition events. Later, hundreds of Wikimedians from diverse backgrounds joined the Global Conversations to prioritize the recommendations and initiatives.