Leadership Development Working Group/Content/Leadership Definition (Initial Draft)/he

This initial draft definition was published by the Leadership Development Working Group on September 15, 2022. The working group hosted a call for feedback to gather feedback about the draft. You can view the revised definition for the latest version.

Draft Definition

הקדמה

בשלושת החודשים האחרונים קבוצת פיתוח המנהיגות כתבה מסמך המסכם את ההגדרה של מנהיגות. המסמך מייצג את מגוון הרקעים והנסיון של מתנדבי הקבוצה. המסמך נוצר על ידי סיעור מוחות, דיונים ושיתוף דוגמאות וסיפורים ממגוון של קהילות ויקי. מטרתנו הייתה לבנות הגדרה אחודה שמייצגת הקשרים מגוונים ותרבויות שונות, תוך התאמה לייחוד של תנועת ויקימדיה. כעת, אנחנו מציגים לקהילה את תוצרי עבודתנו על מנת לשמוע ולקבל היזון חוזר ולבנות על פיו הגדרה מכילה ככל הניתן.

הגדרה רחבה ומקיפה

מנהיגות היא תופעה מורכבת ומלאה ניואנסים שבאה לידי ביטוי בצורות שונות בהתאם למאפיינים לשוניים, סוציו-תרבותיים, וקהילתיים.

לרוב, מנהיגות באה לידי ביטוי בכישורים וביכולות של פרט בודד, אך למרות זאת, מנהיגות אינה מאפיין של אדם יחיד או תפקיד. מנהיגות יכולה לבוא לידי ביטוי בדרך שבא קבוצה פועלת, מקבלת החלטות, משתפת את חבריה באחריות, ושואפת למטרה מוסכמת או חזון.

ניתן להבין מנהיגות כיכולת להדריך, להוות השראה, לבנות אוטונומיה, מסוגלות ומוטיבציה בקבוצה של בני אדם לקראת עתיד משותף.

שלוש קטגוריות שדרכם מנהיגות יכולה לפרוח

 1. מעשים של הנהגה טובה
  • הנחיה של קביעת החזון המשותף, בעזרת מחשבה, דיון וקבלת החלטות
  • הדרכה ותמיכה בקבלת החלטות משותפת של הקהילה על מנת לבנות אסטרטגיות משותפות על מנת להגיע לחזון המשותף
  • יצירה ושימור של סביבה תומכת לחברי הקהילה על מנת לקדם רעיונות יצירתיים ודרכים חדשות לעשות דברים
  • יצירה ושימור של אמון בקהילה על ידי שקיפות, הכלה ומתן אוטונומיה לחברי הקהילה
  • השראה, ויצירת מוטיבציה בחברי הקהילה על ידי השפעה חיובית שמעודדת להתנסות בדרכים שונות לעשות דברים תוך לקיחת סיכונים מחושבים
  • סיוע בהסרת מניעות תוך וידוא שאינן הופכות למחסום עבור אחרים
  • מאמץ כן להבין את היכולות ותחומי העניין של חברי קהילה אחרים תוך סיוע בידם לנצל חוזקות על מנת ליצור סביבה של מוטיבציה פנימית.
 2. תכונות של מנהיגות טובה
  • עמידות: היכולת להתקדם אל מול קשיים ואתגרים על ידי ניתוח אסטרטגיות, שינוי דרכי פעולה או האטה.
  • גידול יציב: מוכנות לנסות כיוונים חדשים ודרכים חדשות לבצע דברים וכן למידה מטעויות שנעשו לאורך הדרך
  • יושרה: ציות לערכים ונורמות מוסכמות
  • פוקוס: איזון בין המטרות קצרות הטווח וארוכות הטווח של הקהילה תוך שילוב קונצנזוס אודות הדרך הנכונה להגיע למטרות.
  • אומץ: מוכנות לנטילת סיכונים מחושבים, בלי לחשוש מטעויות. הגנה על חברי קהילה שלומדים מטעויות עבר שביצעו. קידום הצלחות של אחרים
  • אמפתיה: היכולת לחוש רגשות של אחרים וכן צרכים ורצונות של אחרים ולהגיב בצורה שקולה והגיונית
  • אחריותיות: קבלת אחריות על משימות. מודעות לזמנים, למיקום ובני אדם המקושרים למשימות אלו.
 3. תוצאות של מנהיגות טובה
  • רעיונות טובים נוצרים על ידי בני אדם
  • בני אדם מפתחים ומשיגים מטרות משותפות
  • בני אדם שומרים על פתיחות וסקרנות
  • תחושה של שותפות גורל, הערכה והקשבה לבני אדם אחרים