Leadership Development Working Group/Content/Leadership Definition (Initial Draft)/ca

This initial draft definition was published by the Leadership Development Working Group on September 15, 2022. The working group hosted a call for feedback to gather feedback about the draft. You can view the revised definition for the latest version.

Esborrany de definició

Prefaci

En els darrers tres mesos, el Grup de Treball per al Desenvolupament del Lideratge va redactar una definició de lideratge que representa les diverses experiències i perspectives comunitàries dels seus membres. La definició es va crear a través de reflexions, converses i l’intercanvi d'històries i exemples de les nostres comunitats, diferents i diverses. Busquem redactar una definició unificada que represente diversos contextos i cultures i que siga única per al moviment Wikimedia. Ara presentem la primera iteració de la definició als membres de la comunitat a tot el moviment Wikimedia per escoltar els seus comentaris per compilar una definició genuïnament inclusiva.

Definició general

El lideratge és un fenomen complex i ple de matisos que es manifesta de manera diferent segons el context lingüístic, sociocultural i comunitari.

El lideratge pot manifestar-se en les habilitats, les qualitats i les característiques que mostra una persona, però no sempre està lligat a un càrrec o funció específics. També es pot demostrar en la manera com un col·lectiu de persones treballa conjuntament, pren decisions, distribueix la responsabilitat i s'esforça per assolir un objectiu o una visió comuna.

El lideratge es pot entendre com la capacitat de guiar, inspirar, crear autonomia, animar i motivar un grup de persones cap a un futur compartit.

Hi ha tres categories a través de les quals es podria definir el lideratge, que són:

 1. Accions dels bons líders (què fa un bon líder)
  • Facilitar l’establiment d’una visió compartida mitjançant la reflexió, el debat i una presa de decisions acurada.
  • Guiar i donar suport a la presa de decisions de manera col·laborativa perquè la comunitat cree estratègies compartides per aconseguir la seua visió.
  • Crear i mantindre un entorn de suport perquè la comunitat aporte idees creatives i noves maneres de fer les coses.
  • Generar i mantindre la confiança dins de la comunitat a través de la transparència, la inclusió i la creació de l'autonomia del grup, per als membres individuals del grup i els líders mateixos.
  • Inspirar, animar i motivar els membres de la comunitat, a través de la influència positiva, perquè assumisquen riscos raonablement justificats, isquen d’allò que és convencional i experimenten.
  • Suprimir barreres, facilitant l'eliminació de qualsevol obstacle i assegurar que no es convertisquen en una barrera per als altres.
  • Tractar d'entendre les habilitats i interessos d'altres membres de la comunitat per donar suport de la millor manera possible a l'ús de les seues especialitats, creant una atmosfera d'automotivació.
 2. Qualitats dels bons líders (mentalitat, actituds)
  • Resiliència: Ser capaç de superar les dificultats i els reptes, reavaluant les estratègies, canviant els mètodes, reduint la velocitat.
  • Creixement constant: estar disposat a provar noves maneres de fer les coses, fracassar i aprendre dels errors.
  • Integritat: adhesió a valors i normes compartides i acordades.
  • Enfocament: equilibrar les necessitats dels objectius a llarg i curt termini de la comunitat i integrar el consens sobre l'enfocament per assolir els objectius.
  • Valor: voluntat d'assumir riscos calculats sense por de cometre errors. Protegir els membres de la comunitat que estan en procés d'aprendre dels fracassos. Promoure l’èxit daltres persones.
  • Empatia: percebre les emocions, necessitats i desitjos dels altres i (re)actuar en conseqüència.
  • Responsabilitat: ser responsable d'un conjunt de funcions i sensible al temps, al lloc i a les persones relacionades amb aquelles funcions.
 3. Resultats obtinguts gràcies a un bon lideratge
  • Ajudar les persones a alliberar idees creatives.
  • Ajudar les persones a desenvolupar i assolir un objectiu comú.
  • Ajudar les persones a mantenir un esperit obert o mantindre viva la curiositat.
  • Sentiment comú que les persones són valorades i escoltades.