Språkförslagspolicy

This page is a translated version of the page Language proposal policy and the translation is 100% complete.
Genväg:
LPP
Denna sida ger en överblick av den policy som styr förslag för att öppna nya språksubdomäner till existerande projekt, efter språkkommitténs definition. Denna policy uppdaterades senast 13 juni 2019.

Snälla läs hela texten på denna sida innan du skapar en begäran.

Språkkommittén
Språkkommittén
Språkkommittén
För ansökande användare
För medlemmar
Information
Stänga projekt (frivilligt)
Den här rutan: visa · diskutera · redigera

Språkkommittén bearbetar förfrågningar enligt förfrågningsproceduren och tidigare erfarenheter med förfrågningar och projekt. Kommittén kan välja att hoppa över steg i processen om en förfrågan anses ha uppfyllt förutsättningarna för detta steg. Förslag för ett språk som redan har ett väletablerat projekt kan på så sätt snabbgodkännas.

Förfrågningsprocedur

Förkrav

Följande kriterier måste uppfyllas före begäran kan bli godkänd; även om dom kan gå ihop före eller efter en begäran, så rekommenderar vi fullföljning av grundkriterierna före du skapar en begäran. Om du behöver hjälp eller har frågor, fråga gärna en medlem av språkkommitéen.

Projekt som funnits sedan innan den första versionen av den här policyn antogs (november 2006) behöver inte uppfylla de här kriterierna. Använd inte dem som ett argument för att ditt projekt är "behörigt". Det att sådana projekt finns, även om de inte uppfyller kriterierna beskrivna nedan, är fullständigt irrelevant för nuvarande diskussioner.

Behörighetskrav

 1. Förslaget är att öppna en ny språkversion av ett existerade Wikimediaprojekt som inte redan finns (se den kompletta listan av Wikimediaprojekt eller SiteMatrixen).
  (Rätt plats att gå till om du föreslår ett fullständigt nytt projekt är Förslag på nya projekt.)
 2. Språket måste ha en giltig ISO 639 1–3 kod (sök)
  • Om du inte finns en giltig ISO 639 kod, måste du erhålla en.[1] Wikimediastiftelsen söker inte att utveckla ny språkidentiteter - det måste finnas en stor mängd arbete i det språket. Skillnaden mellan detta språk och andra måste vara stor nog för att övertyga standardiseringsorganisationer att skapa en ny ISO 639 kod.
  • Vid vissa ovanliga omständigheter, och förutsatt att det tidigare har funnits försök att skaffa en egen ISO 639-3-kod, kan språkkommittén kunna överväga projekt på språk som har en giltig BCP 47-språkkod. Språk utan vare sig ISO 639-3-kod eller BCP 47-kod kommer inte kunna antas under några som helst omständigheter.
 3. Språket måste vara unikt nog att inte kunna samexistera på en annan wiki. I de flesta fall eliminerar detta regionala dialekter och språk med olika skrivformer.
  • Skillnaderna som krävs granskas från fall till fall. Kommittén kommer inte att överväga politiska skillander då Wikimediastiftelsens mål är att ge varje person fri, ofärgad åtkomst till all mänsklig kunskap och inte information ur politiska gruppers synvinklar.
  • Projekt som kodats som makrospråk av ISO 639-3 kan fungera i vissa fall. Nya projekt med makrospråkkod tillåts ofta om andra projekt med samma kod redan finns inom Wikimedia. I övriga fall kommer dessa bedömas individuellt. Det måste finnas en orsak till varför projektet ska vara på makrospråket och inte ett av språken inom makrospråket.
  • Koder för samlingar av språk är en del av ISO 639-2, inte ISO 639-3. Dessa är inte längre giltiga koder för nya Wikipedia-projekt. Några få existerande projekt kommer dock fortsätta använda sådana koder, men planen är att byta ut dem.
 4. Språket måste ha ett tillräckligt stort antal aktiva talare med språket som modersmål för att kunna skapa en livskraftig målgrupp.
  • Wikis på Wikisource kan byggas upp runt språk utan levande modersmålstalare, men dessa bör läggas på en Wiki i språkets moderna form, om möjligt.
  • Om förslaget behandlar ett artificiellt språk, såsom Esperanto, måste det ha ett vettigt erkännande, vilket bestäms genom dialog. (Vissa kriterier för ett erkännande innefattar, inte är inte begränsade till: det finns oberoende bekräftat antal talare, det används som hjälpspråk utanför internetgemenskaper som enbart skapats för språket, det används utanför Wikimedia, det finns verk publicerade på språket i försäljning till allmänheten.) Oavsett ISO 639-3-språkkod så är inte konstspråk behöriga projekt. Rekonstruerade urspråk har inga språkkoder i ISO 639-3,[2] så de är inte heller behöriga projekt.

Krav för slutgiltigt godkännande

 1. Det finns ett aktivt testprojektFlerspråkiga Wikisource (endast Wikisource), Beta Wikiversity (endast Wikiversity), eller på Inkubatorn (alla andra projekt).
  • Ett projekt måste påbörjas på en av dessa wikier. Detta visar om målgruppen är tillräckligt stor för att bygga upp projektet.
 2. Det finns ett pågående arbete med att översätta Wikimedias gränssnitt till språket så att ingen hindras från att bidra som inte förstår det engelskspråkiga gränssnittet. Som en grundplåt rekommenderas det att ni börjar med att översätta "de mest använda MediaWikimeddelandena". Dessa meddelanden är de som är viktigast för våra läsare och användare. Om ett Wikimedia-projekt redan finns på språket och dessa meddelanden redan översatts, behöver det påvisas att lokaliseringen fortsätter att förbättras och underhållas i rimlig takt.
  • Allt lokaliseringsarbete bör samordnas på translatewiki.net, så att all lokalisering tillgängliggörs för alla Wikimediastiftelsens projet, inte bara det ni är aktiva på. En annan fördel är att MediaWiki som produkt kan erbjuda bättre funktionalitet för användare av MediaWiki utanför Wikimediastiftelsen. Därför ber vi dig att också översätta tillägg som inte är Wikimediastiftelsens.
  • Översättningsstatistik finns tillgängligt och visar de nu tillgängliga översättningarna av MediaWikigränssnittet på olika språk. Gruppstatistik på translatewiki.net har mer detaljerad information.
  • Notera att exporteringen av MediaWiki-översättningar från translatewiki.net och följaktligen deras tillgänglighet på Wikimedias wikier utförs när 13% av alla MediaWikis kärnmeddelanden har översatts.

Första förslag

Diskussion

Användare som stödjer till diskutering huruvida det är en bra idé till att öppna det nya språket. Emellertid, det är inte en röst. Projektet ska bli utvärderat på dom lingvistiska meriterna och tillfällen av blomstring. Även om det är ett starkt stöd, kan begäran bli nekad om det är starka motargument är skapandet och otillräckliga starka stödargument är dömda av språk komitéen.

Bekräftelse

Om behörighetskraven uppfyllts bör språkkommittén bekräfta begäran som "behörig". Detta innebär att kommittén kan fortsätta med det slutliga godkännandet när aktivitets- och översättningskraven uppfyllts. Begärelsesidan innehåller en länk till begärans status.

Användare bör börja med att skriva ett testprojekt på Inkubationswikin, flerspråkiga Wikisource eller Beta Wikiversity (beroende på). Det måste finnas minst fem aktiva skribenter som regelbundet redigerar på språket innan projektet anses lyckat. Du uppmanas att leta efter intresserade bidragsgivare själv, eftersom detta kan snabba upp processen. Notera dock att om projektet har lite eller ingen aktivitet efter skapandet, kan projektet komma att avslutas.

Slutgiltigt godkännande

Om alla krav har uppfyllts och en detaljundersökning inte påvisar några problem kommer språkkommittén att meddela hela gemenskapen om avvaktande godkännande genom att skriva ett meddelande på Talk:Language committee. Om styrelsen inte lägger in ett veto inom minst fyra dagar kommer projektet godkännas och utvecklarna kommer att ombes skapa wikin.

Antalet användare som stöder eller motsätter sig projektet spelar ingen som helst roll.

Användare uppmanas att fortsätta utveckla projektet medan de väntar på att wikin ska öppnas, då detta kan snabba upp processen. För Wikipediaförslag kan listan över artiklar alla som Wikipediaversioner bör ha vara till hjälp. Alla sidor som utvecklas som del av testwikin kommer överföras till den riktiga wikin så fort den öppnats.

Specifika problem

Forntida eller historiska språk
Forntida eller historiska språk kommer endast accepteras på Wikisource, eftersom källtexter på dessa språk fortfarande är viktiga för världen, trots att det inte finns några levande modersmålstalare kvar. Om möjligt bör dessa språk kombineras med moderna motsvarigheter (såsom till exempel fornengelska och engelska), men detta är inget krav.
Konstspråk
Ja, wikier kan översättas till konstspråk. Det finna redan wikier på till exempel Esperanto, Ido, Interlingua, sv:Occidental, Lojban, Volapük och Novial. Läs även de relevanta noterna under kraven för påhittade språk rekonstruerade urspråk.
Nödvändigt antal språkanvändare
Det bör finnas tillräckligt antal personer som talar språket för att skapa en livskraftig målgrupp. Om ett visst språk kvalificerar kan diskuteras.
Testprojekt
Vem som helst kan skapa ett testprojekt när som helst. För mer information, se inkubatorns huvudsida och dess handledning.
Unicode-kodning
Egentligen behövs inte Unicode-kodning enligt policy för att ett projekt ska godkännas. I praktiken kan det däremot vara omöjligt att se till att Wikimedias servrar hanterar projektet på rätt sätt om språket och skriftspråket saknar en standard i Unicode.

Se även

Fotnoter

 1. Se SIL:s hemsida för detaljer för hur man gör det här.
 2. Se SIL:s hemsida för detaljer.