Beleid voor voorstellen voor nieuwe talen

This page is a translated version of the page Language proposal policy and the translation is 100% complete.
Verwijzing:
LPP
Deze pagina geeft het beleid weer voor voorstellen om nieuwe taaledities van bestaande projecten te openen, zoals beslist door de taalcommissie. Dit beleid is voor het laatst aangepast op 13 juni 2019.

Neem alstublieft kennis van de volledige tekst van deze pagina voordat u een voorstel doet.

Taalcommissie
Taalcommissie
Taalcommissie
Voor gebruikers die verzoeken willen doen
Voor leden
Informatie
Projecten sluiten (vrijwillig)
Deze box: weergeven · overleg · bewerken

De taalcommissie verwerkt verzoeken die in overeenstemming zijn met de aanvraagprocedure en eerdere ervaring met verzoeken en projecten. De commissie kan stappen in de procedure overslaan indien zij van mening is dat voor een verzoek al is voldaan aan de doelstellingen van die stappen. Voorstellen voor projecten in een taal met een gevestigd project kunnen op deze manier snel afgehandeld worden.

Aanvraagprocedure

Vereisten

Aan de volgende eisen moet voldaan worden voordat verzoeken goedgekeurd kunnen worden; het is mogelijk om aan de eisen te voldoen voor- of nadat het verzoek is gemaakt, maar we adviseren te voldoen aan alle basiseisen voor het maken van een verzoek. Als u hulp nodig hebt of vragen hebt, laat dat dan een commissielid weten.

Projecten die al bestonden voordat dit beleid was overgenomen (november 2006) hoeven niet aan deze vereisten te voldoen. Dat is geen argument dat een project "verkiesbaar" moet zijn. Het feit dat er zulke projecten zijn die niet aan de onderstaande verkiesbare vereisten voldoen is niet relevant voor de huidige discussies over verkiesbaarheid.

Vereisten om in aanmerking te komen

 1. De aanvraag is om een nieuwe taaleditie te openen van een bestaand Wikimediaproject (zie de volledige lijst van Wikimedia-wiki's of de Sitematrix)
  (Als u een nieuw project wil voorstellen dan kan dat hier.)
 2. De taal moet een geldige ISO 639 1-3 code hebben (zoeken).
  • Als er geen geldige ISO 639-code bestaat, dan moet deze er eerst komen.[1] De Wikimedia Foundation is er niet op uit om nieuwe linguïstische entiteiten te ontwikkelen. Er moet een uitgebreide hoeveelheid werken zijn in een taal. De gegevens die de taal onderscheiden van andere moeten voldoende zijn om standaardorganisaties ervan te overtuigen dat er een ISO 639-code nodig is.
  • Bij ongewone omstandigheden en na eerder pogingen om een ISO 639–3 code te verkrijgen, is het Language Committee bereid om projecten te overwegen in talen met een geldige BCP 47 language tag. Een project in een taal die geen ISO-639-code en geen BCP-47-tag heeft, zal niet in aanmerking komen.
 3. De taal moet voldoende uniek zijn in dat die taal niet op een algemenere wiki kan bestaan. In de meeste gevallen sluit dit dialecten en verschillende geschreven vormen van dezelfde taal uit.
  • Het benodigde verschil wordt per geval beoordeeld. De commissie heeft geen oog voor politieke verschillen, omdat het de doelstelling van de Wikimedia Foundation is om iedereen vrije en onpartijdige toegang te geven tot de som van alle menselijke kennis, in tegenstelling tot informatie die het standpunt van een enkele politieke gemeenschap vertegenwoordigt.
  • Projecten gecodeerd als macrotaal in ISO 639–3 zijn in enkele gevallen mogelijk. Nieuwe projecten met een macrotaalcode zijn in het algemeen toegestaan als er in andere projecten in Wikimedia die taalcode al bestaat. In de overige gevallen wordt het per taal beoordeeld. Er moet een reden zijn waarom een taal in de macrotaal moet zijn en niet in een taal binnen de macrotaal.
  • Codes voor collecties van talen zijn onderdeel van ISO 639–2, niet ISO 639–3. Deze codes zijn niet langer geldig voor nieuwe Wikimedia projecten. Een paar bestaande projecten kunnen die codes blijven gebruiken, al is het plan dat ook te wijzigen.
 4. De voorgestelde taal heeft een voldoende aantal levende moedertaalsprekers waarmee een levensvatbare gemeenschap en publiek gevormd kunnen worden.
  • Het is mogelijk wiki's in Wikisource te beginnen in talen zonder sprekers in de moedertaal, hoewel deze binnen een wiki voor de moderne vorm van de taal gemaakt moeten worden.
  • Als het voorstel gaat over een kunstmatige taal zoals bijvoorbeeld Esperanto, dan moet er een zekere vorm van erkenning bestaan zoals vastgesteld via overleg. (Enkele criteria voor het herkennen zijn: onafhankelijk bewezen aantal sprekers, het gebruik als een ondersteunende taal buiten speciaal daarvoor gemaakte online gemeenschappen, gebruik buiten Wikimedia, publicatie van werk in die taal voor algemene verkoop.) Ondanks het bestaan van een ISO 639–3 code, fictieve talen zijn niet te gebruiken in projecten. Een vooroudertaal (Proto-language) heeft geen ISO 639-3 code,[2] een dergelijk taal is niet te gebruiken in een project.

Vereisten voor uiteindelijke goedkeuring

 1. Er moet een actief testproject zijn in de Meertalige Wikisource (alleen Wikisource), Beta Wikiversity (alleen Wikiversity) of de Incubator (alle andere projecten).
  • Een project moet in een van deze wiki's begonnen worden. Hiermee wordt aangetoond dat er voldoende gemeenschap is om een project op te bouwen.
 2. De interface van MediaWiki is beschikbaar in die taal. Hoewel het ideaal is als de volledige interface vertaald is, moeten voor een eerste project in een taal de meest gebruikte berichten in MediaWiki vertaald zijn. Dat zijn de berichten die het meest van belang zijn voor lezers. Voor een volgend project in een taal, moeten alle berichten van MediaWiki vertaald zijn en de berichten van de belangrijkste uitbreidingen die door de Wikimedia Foundation gebruikt worden. Het is te verwachten dat de gemeenschap van het eerste project de vertalingen heeft bijgehouden en verbeterd en dat deze eis geen bijzondere problemen moet opleveren.
  • Door ervoor te zorgen dat de vertalingen centraal gemaakt worden in translatewiki.net, zijn deze beschikbaar in alle projecten van de Wikimedia Foundation. U kunt van andere wiki's gebruik maken met een interface in uw eigen taal. Een ander voordeel is dat het product MediaWiki meer functionaliteit biedt voor gebruikers van MediaWiki buiten de Wikimedia Foundation. Om deze reden vragen we u ook uitbreidingen die niet door Wikimedia gebruikt worden te vertalen, hoewel dit niet vereist is.
  • Er zijn statistieken die aangeven wat de huidige beschikbaarheid van vertalingen voor de MediaWiki-interface is in verschillende talen. De groepsstatistieken op translatewiki.net bevatten meer gedetailleerde gegevens.
  • Het exporteren van MediaWiki vertalingen op translatewiki.net en daarmee de beschikbaarheid op Wikimedia wiki's wordt pas gedaan als minstens 13% van alle MediaWiki core vertaalberichten zijn vertaald.

Oorspronkelijk voorstel

Discussie

Gebruiker worden aangemoedigd om te bespreken of een nieuwe taal een goed idee is. Het is echter geen stemming. Het project wordt beoordeeld op basis van de linguïstische waarde en kansen om te slagen. Zelfs als er sterkte steun is, kan het voorstel afgewezen worden als er sterke argumenten tegen het aanmaken zijn, en onvoldoende sterkte argumenten voor het voorstel, ter beoordeling aan de taalcommissie.

Verificatie

Als aan de eisen om in aanmerking te komen is voldaan, moet de taalcommissie controleren of de aanvraag in aanmerking komt. Dit betekent dat de commissie verder kan gaan met de definitieve goedkeuring op het moment dat aan de activiteit- en lokalisatie-eisen wordt voldaan. De betreffende aanvraagpagina bevat verwijzingen naar de vooruitgang op dit gebied.

De gebruikers moeten nu beginnen met het schrijven van een testproject in de Incubatorwiki, als ze dat niet al gedaan hebben. Er moeten tenminste vijf (5) regelmatig actieve gebruikers bijdragen aan een testproject voordat het als succesvol wordt bestempeld. We raden u aan zelf op zoek gaan naar geïnteresseerden die willen bijdragen, omdat hierdoor het proces aanzienlijk versneld kan worden. Een project kan gesloten worden als er geen of weinig activiteit is na het aanmaken.

Uiteindelijke goedkeuring

Als aan alle eisen is voldaan, en uit gedetailleerd onderzoek blijkt dat er geen onopgeloste problemen zijn, dan stelt de taalcommissie de gemeenschap in kennis via de overlegpagina van de taalcommissie van het hangende besluit tot goedkeuring. Als er geen problemen ontstaan, dan wordt het verzoek goedgekeurd en kunnen de ontwikkelaars de wiki aanmaken.

Het aantal gebruikers dat steun of weerstand uitspreekt is irrelevant.

We raden gebruikers sterk aan om tijdens het wachten op de opneming van het project door te gaan met de ontwikkeling van het testproject. Hierdoor kan het proces versneld worden. De lijst met pagina's die iedere Wikipedia zou moeten hebben kan nuttig zijn voor voorstellen voor Wikipedia's. Alle pagina's die onderdeel zijn van een testwiki, worden overgenomen naar de definitieve wiki als deze is aangemaakt.

Specifieke punten

Oude of historische talen
Het is alleen mogelijk om een wikisource te beginnen in een oude of historische taal als die taal belangrijk blijft ook als er geen moedertaalsprekers meer zijn. Indien mogelijk, moet de taal gekoppeld worden aan een moderne equivalent (zoals Oud-Engels aan Engels), hoewel dit niet vereist is.
Kunsttalen
Ja, er mogen wiki's in kunsttalen zijn. Er zijn al wiki's beschikbaar in het Esperanto, Ido, Interlingua, Interlingue, Lojban, Volapük en het Novial. Zie de relevante opmerking onder de vereisten voor informatie over dit type talen.
Aantal benodigde sprekers
Er moeten genoeg sprekers zijn om een levensvatbare gemeenschap en publiek te vormen. Of een bepaalde taal in aanmerking komt, hangt af van de uitslag van overleg.
Testprojecten
Iedereen kan een testproject aanmaken op elk moment. Zie de hoofdpagina van Incubator wiki en de handleiding voor meer informatie.
Unicode encoding
Strikt genomen is Unicode encoding niet verplicht volgens het beleid om een project goed te keuren. Het is echter onmogelijk om zeker te zijn dat de Wikimedia servers het project goed kunnen ondersteunen als de taal geen standaard Unicode encoding heeft.

Zie ook

Voetnoten

 1. Op SIL's website staat hoe men dit kan doen.
 2. Ga naar de SIL's website voor details.