Tài trợ:Bắt đầu

This page is a translated version of the page Grants:Start and the translation is 100% complete.
Wikimedia Foundation logo - horizontal.svg
Chào mừng bạn đến với Quỹ Tổ chức Wikimedia!
Video giới thiệu về Quỹ Tổ chức Wikimedia

Tổ chức Wikimedia hỗ trợ các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới nhằm tăng sự đa dạng, tiếp cận, chất lượng và số lượng kiến thức miễn phí. Chúng tôi thúc đẩy công bằng tri thức phù hợp với định hướng chiến lược của phong trào Wikimedia. Các chương trình tài trợ của chúng tôi tập trung vào việc đưa ra quyết định phi tập trung, các ủy ban khu vực và tiếp cận các cộng đồng chưa có đại diện.

Cách tiếp cận tập trung vào con người của chúng tôi được xây dựng trên các nguyên tắc công bằng và trao quyền, cộng tác và hợp tác và thúc đẩy đổi mới và học tập. Chúng tôi có ba chương trình tài trợ hỗ trợ các cá nhân và tổ chức: Quỹ Cộng đồng Wikimedia, Quỹ Liên minh Wikimedia và Quỹ Nghiên cứu và Công nghệ Wikimedia.

Các chương trình tài trợ

 
Quỹ Cộng đồng là một chương trình thống nhất với sự hỗ trợ và tài trợ linh hoạt cho các Wikimedian làm việc trong sự công bằng về kiến thức phù hợp với định hướng chiến lược của Phong trào.
 
Quỹ Liên minh, cho các tổ chức liên kết với sứ mệnh trong các cộng đồng không được đại diện, những người muốn hợp tác và mở rộng công việc của chúng tôi.
 
Quỹ Nghiên cứu và Công nghệ để cải thiện công nghệ, công cụ và nghiên cứu để nuôi dưỡng một môi trường nhạy bén và dễ tiếp cận hơn cho các khoản đóng góp.

Quỹ Tổ chức Wikimedia được hỗ trợ bởi Nhóm Tài nguyên Cộng đồng. Nhóm của chúng tôi cung cấp nhất quán hỗ trợ khu vực và đóng góp vào việc thành lập tư duy học tập.

Các chương trình tài trợ khác

 
Các Khoản tài trợ Thực hiện Chiến lược Phong trào hỗ trợ các dự án thúc đẩy các Sáng kiến Chiến lược Phong trào tiến lên thêm một bước. Các dự án được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ này có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng tất cả chúng đều phải là nhằm để thúc đẩy một sáng kiến.
 
Quỹ công bằng tri thức của Tổ chức Wikimedia là một quỹ mới trị giá 4,5 triệu đô la Mỹ do Wikimedia Foundation thành lập vào năm 2020, nhằm cung cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức bên ngoài hỗ trợ công bằng tri thức bằng cách giải quyết sự bất bình đẳng về chủng tộc, thứ ngăn cản việc tiếp cận và tham gia vào tri thức miễn phí.
 
Phòng thí nghiệm Tổ chức (beta) là một khóa đào tạo trực tuyến kéo dài 9 tuần do Quỹ Wikimedia thiết kế nhằm trau dồi các kỹ năng mà người tổ chức cần để thực hiện các chiến dịch nhất quán, có tác động lớn nhằm mời những người đóng góp, đối tác và người ủng hộ mới tham gia phong trào.

Xem thêm