Fundraising 2010/Joan Gomà/tl


[ Makabagong alpabetong Filipino ] [ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ]

Joan Gomà

edit
  • Maaari pong pakibasa:
  • Isang personal na apela
  • Mula sa manunulat ng Wikipedia na si Joan Gomà
  • Isang mensahe mula sa manunulat ng Wikipedia na si Joan Gomà

Hindi iyon mali, ngunit hindi rin iyon sapat. Nakahanap ako ng isang artikulo sa Wikipedia tungkol sa isang paksa na inaral ko noong isa pa akong mag-aaral ng matematika. Nakita kong mayroong mga mahahalagang bahaging nawawala. Inedit ko ito, gumawa ng mga pagbabago, at ako ay nagsusulat magmula noon.

Ang Wikipedia ang kabuuan ng lahat ng mga panahonng pagtuklas ng milyon-milyong mang-aambag gaya ko. Ang mga tao sa lahat ng sulok ng daigdig ay nagbibigay ng kanilang panahon at lakas sa malawak, at lalo-pang-lumalakin talaan ng kaalaman na naging Wikipedia.

Higit sa 400 na milyong katao ang gumagamit sa Wikipedia at sa mga kapatid nitong mga sayts buwan-buwan -- halos 1/3 ng mga gumagamit sa Internet sa daigdig.

Ngunit ang pinakamagandang bagay sa Wikipedia ay ang lahat ng kaalamang iyon ay naihambag ng boluntaryo, isang tala bawat panahon. At, dahil malaya ang Wikipedia sa pagkokomersyo, tayong mga gumagamit at naglilikha sa Wikipedia ay dapat protektahan at pangalagaan ito isang donasyon bawat oras.

Diyan tungkol ang taunang kampanyang pamumondo ng Wikipedia. At iyon ang rason kaya ako nag-ambag ng personal.

Sana'y sasamahan ninyo po ako ngayong araw at magbigay po kayo ng $20, €30, ¥4,000, o gaano man para panatilihing malaya ang Wikipedia.

Salamat,

Joan Gomà

Barcelona, Catalonya