Fundraising 2010/FAQ/nl


Veelgestelde Vragen

Waar gaat mijn geld naartoe?

edit

Naar mensen en technologie. Ondanks het feit dat Wikipedia en haar zusterprojecten tot de top vijf van de meeste bezochte websites wereldwijd behoren, hebben wij slechts 302 mensen in dienst: zie ons medewerkersoverzicht. Ongeveer de helft werkt aan de technologie, een klein team ondersteunt de communicatie met het publiek en de activiteiten voor onze vrijwilligersgemeenschap en de overige werknemers zijn betrokken bij de fondsenwerving en administratie. Daarnaast helpt uw bijdrage om de technologische infrastructuur (servers en bandbreedte) die Wikipedia werkend houden te financieren.

Uiteindelijk is het doel van de Wikimedia Foundation om het steeds groeiende netwerk van vrijwilligers die aan Wikipedia en haar zusterprojecten werken te ondersteunen. Dat netwerk bestaat wereldwijd al uit meer dan 100.000 mensen.

In het kort: wat is Wikipedia?

edit

Wikipedia is 's werelds grootste en populairste encyclopedie. Het is een online, vrij bruikbare, en reclamevrije encyclopedie. Wikipedia bevat meer dan 16 miljoen - door vrijwilligers geschreven - artikelen, in meer dan 298 talen. Wikipedia wordt maandelijks door meer dan 430,000,000 miljoen mensen bekeken: daarmee is het de op vier na grootste website ter wereld. De encyclopedie is het resultaat van miljoenen samenwerkende mensen die in de afgelopen negen jaar een kleine of grote bijdrage hebben geleverd: iedereen kan de inhoud bewerken, op elk moment. Wikipedia is de grootste verzameling van vrij toegankelijke kennis in de menselijke geschiedenis. De vrijwilligers die Wikipedia ondersteunen doen dat vanwege hun gezamenlijke interesse in leren, hun nieuwsgierigheid en hun besef dat we samen veel meer weten, dan ieder van ons afzonderlijk.

Waar kan ik meer financiële informatie vinden?

edit
 
Jaarverslag over 2008-2009

Het jaarverslag van de Wikimedia Foundation over 2008-2009 beslaat het afgelopen fiscale jaar (1 juli 2008 tot 30 juni 2009) en biedt een vooruitzicht op het komende. Dit is ons tweede jaarverslag. Het jaarverslag van de Wikimedia Foundation bevat een samenvatting van de financiële situatie, geplande activiteiten, mijlpalen en resultaten van de organisatie.

Hoogtepunten zijn onder meer:

 • De start van Wikimedia's Usability Initiative
 • Wikimedia sluit zich aan bij Creative Commons
 • Wikimaniaconferentie in Alexandrië, Egypte
 • Wikimedia's open strategy planning process begint
 • Succesvolle fondsenwerving en uitbreiding van de kernactiviteiten

Download het jaarverslag 2008-2009:

Back to topDonate now

Wordt Wikimedia beschouwd als een goed doel?

edit

Ja, de Wikimedia Foundation is onder het Amerikaans recht een zogenaamde 501(c)(3) non-profit-organisatie met belastingvrijstelling, die kantoor houdt in San Francisco, Californië. U kunt onze beschikking tot belastingvrijstelling en financiële verslagen en jaarlijkse bijdragen inzien.

Back to topDonate now

Waarom zou ik geld doneren aan de Wikimedia Foundation?

edit

Het is de taak van de Wikimedia Foundation om mensen in de hele wereld op laagdrempelige wijze toegang te verschaffen tot informatie - gratis en zonder reclame. Wij zijn een non-profitorganisatie die afhankelijk is van uw financiële hulp om die doelstelling waar te maken. Met uw donatie ondersteunt u enkele van de meest populaire naslagwerken ter wereld, ontstaan door gezamenlijke inspanning. Hieronder bevindt zich Wikipedia, dat behoort tot de top 5 van meest populaire sites ter wereld en de grootste encyclopedie die ooit is samengesteld.

Back to topDonate now

Waar gaat het heen? Hoe ziet de toekomst eruit?

edit

De grondlegger van de organisatie, Jimmy Wales, zegt hierover het volgende: "Stelt u zich een wereld voor waarin elk mens vrij delen kan in de optelsom van alle kennis." Daar willen we heen - en we hebben uw hulp nodig om daar te komen.

Elke maand, maken meer dan 430,000,000 miljoen mensen in de wereld gebruik van Wikipedia. Het is beschikbaar online, via mobiele telefoons, op DVD, in boekvorm en op vele andere manieren. Wij streven ernaar om nog meer mensen te bereiken en zullen doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de informatie die wij geven. Om dit waar te maken, zijn we bezig met:

 • het toevoegen van informatie te vergemakkelijken. Onlangs is een project gelanceerd, om de ervaringen van gebruikers betreffende het toevoegen van tekst en multimedia te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u op de website van het project.
 • het maken van leer- en trainingsmiddelen waarmee meer vrijwilligers kunnen worden geworven: docenten, academici, studenten, fotografen, videomakers, bibliothecarissen, archivarissen, museummedewerkers, hobbyisten en vele anderen. De Wikimedia Foundation werkt met een groeiend netwerk van 37 Wikimedia chapter organisaties door de hele wereld, om zo nog meer mensen te kunnen bereiken en hen aan te moedigen om Wikipedia nog verder te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u op de website van het project.
 • het ontwikkelen van nieuwe technologieën en processen die de kwaliteit verder garanderen, maar die niet conflicteren met de basale openheid van Wikimedia. Voor de geïnteresseerden: dit betreft ontwikkelingen als beproefde versies en het botmatig detecteren van problematische wijzigingen.
 • het consulteren van onze wereldwijde gemeenschap, maar ook deskundigen en vrijwilligers rond de wereld, om vernieuwende strategieën te ontwikkelen voor het bereiken van nog meer mensen, met nog hogere kwaliteit van bronnen en voor het verhogen van het aantal vrijwilligers. Meet informatie over ons vijfjarenplan kunt u vinden op de website van het project.
 • het verzamelen van een veelheid aan statistieken en andere data om het werk van de Wikimediabeweging te ondersteunen. Zie ons maandelijks verslag en ons statistiekenportaal

Tot slot, het is onze missie om het werk dat tot nu toe gedaan is te beschermen: het reduceren van het risico dat een ongeluk of technisch mankement delen van het gedane werk teniet kunnen doen en ons ervan te verzekeren dat het werk verder verspreid wordt. Wij zijn geen beginnende organisatie die over 2 jaar verdwenen zal zijn - wij blijven bestaan.

Back to topDonate now

Wat is Wikimedia?

edit

De Wikimedia Foundation, Inc. is de moederorganisatie van meerdere vrije inhoudsprojecten, waarvan Wikipedia, de vrije encyclopedie, het meest bekend is. Jimmy Wales richtte in januari 2001 Wikipedia op en in juni 2003 de Wikimedia Foundation. Vanaf het begin bestaat Wikimedia slechts voor één reden: het vrij en open delen van kennis. We verkopen geen informatie, we accepteren geen advertenties. Uw donaties maken dat mogelijk. We verspreiden de educatieve inhoud van de projecten op zoveel mogelijk manieren. In het bijzonder werkt de Wikimedia Foundation eraan gemeenschappen van gebruikers met beperkte toegang tot internet die toegang wél te bieden, zodat ook zij kunnen delen in en bijdragen aan vrije kennis.

De Wikimedia Foundation bezit meer dan 400 servers om de projecten in de lucht te kunnen houden, samen met de daarbij behorende domeinnamen en trademarks. De Foundation ondersteunt de ontwikkeling van de MediaWikisoftware (waarop Wikipedia draait) en van aanverwante tools, die meer mensen in staat stellen om aan de projecten deel te nemen en de huidige vrijwilligers effectiever laten werken. Dit omvat tools om hoge kwaliteit te garanderen. Ook worden er leermiddelen en workshops ontwikkeld. Verder wordt hard gewerkt aan nieuwe vrijwilligers in contact brengen met de Wikimediaprojecten en Wikimedia als internationale beweging voor vrije kennis te laten groeien.

Hierin wordt de Wikimedia Foundation ondersteunt door locale chapters. In Nederland is dit de Wikimedia Vereniging Nederland.

Back to topDonate now

Welke projecten ondersteunt de Wikimedia Foundation?

edit

De Wikimedia Foundation ondersteunt Wikipedia, een online encyclopedie en een van de vijf best bezochte websites ter wereld. Sinds de oprichting van Wikipedia in januari 2001 en de Wikimedia Foundation in juni 2003 is Wikipedia enorm gegroeid. De Engelstalige Wikipedia, het eerste project, heeft inmiddels meer dan 6.000.000 artikelen. De Nederlandstalige Wikipedia, die medio 2001 is gestart, telt er 1.900.000. Alle Wikipedia's samen bevatten meer dan 47.000.000 artikelen.

De Wikimedia Foundation ondersteunt naast Wikipedia ook:

 • Wikimedia Commons, een databank die meer dan 43.000.000 vrij te gebruiken afbeeldingen, video's en geluidsbestanden bevat;
 • Wikibooks, een project voor vrije leerboeken en ander educatief materiaal;
 • Wikiwoordenboek ("Wiktionary"), een meertalig woordenboek en thesaurus;
 • Wikisource, een bibliotheek van vrije bronteksten;
 • Wikinews, een vrije nieuwsbron voor burgerjournalistiek;
 • Wikiversity, een interactief leerplatform (Engels);
 • Wikiquote, een collectie van vrije citaten, spreekwoorden en dergelijke;
 • Wikispecies, een catalogus van het leven op aarde (Engels).

De Wikimedia Foundation initieert en ondersteunt verder de ontwikkeling van MediaWiki, de open source-software die door alle projecten wordt gebruikt. Ze helpt ook bij het organiseren van publieks- en gemeenschapsactiviteiten die tot doel hebben mensen enthousiast te maken om mee te doen. Ook biedt de Wikimedia Foundation vrij te downloaden offlineversies en database-archieven van Wikipedia aan.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina over onze projecten.

Back to topDonate now

Hoe is de Wikimedia Foundation georganiseerd?

edit

De Wikimedia Foundation heeft 302 mensen in dienst, die worden geleid door Executive Director Sue Gardner. Deze medewerkers ondersteunen het werk van de honderdduizenden vrijwilligers die bijdragen aan de Wikimediaprojecten. Wikimedia wordt daarnaast ondersteund door vele vrijwilligers in commissies, als stagiaires of op ad hoc-basis.

De Board of Trustees is het hoogste orgaan van de Wikimedia Foundation, zoals is vastgelegd in haar statuten. De Board vestigt aandacht op de missie en visie van de Wikimedia Foundation, evalueert lange termijn-plannen en helpt die te ontwikkelen, coördineert, en ondersteunt de inspanningen van de Foundation om gelden te verwerven. Notulen van bijeenkomsten van de Board kunt u nalezen op de Meetings pagina, gepubliceerde beslissingen van de Board vindt u op de Resolutions pagina (beiden Engels). De Board wordt gedeeltelijk door en uit de Wikimedia-gemeenschappen gekozen.

De Foundation is gevestigd in San Francisco, Californië, waar de meeste van haar medewerkers werken. Het overige personeel en de leden van de Board werken op afstand.

De Foundation streeft ernaar zo transparant mogelijk te werken. Ze publiceert key policies en financiële informatie (beiden Engels).

Back to topDonate now

Hoe wordt Wikimedia gefinancierd?

edit

Wikimedia wordt grotendeels gefinancierd door individuele donaties van vele duizenden mensen wereldwijd, maar daarnaast ook door grote donaties van stichtingen en donaties in natura in de vorm van servers en hosting (zie de pagina benefactors (Engels)).

De Wikimedia Foundation ontvangt donaties vanuit meer dan 50 landen over de wereld. De gemiddelde donatie is vrij laag, maar door het grote aantal donaties hebben we ons succes kunnen financieren. Donaties worden gedurende het hele jaar gedaan. Eens per jaar roept de Foundation in een campagne op om te doneren.

Wikimedia overweegt advertenties niet als bron van inkomsten.

De Wikimedia Foundation heeft in de Verenigde Staten de zogenaamde 501(c)(3)-belastingvrijstelling gekregen. Donaties in de rest van de wereld kunnen belastingaftrekbaar zijn, dit hangt af van uw specifieke situatie (Engels). Klik hier voor meer informatie over hoe u kunt doneren via creditcard, PayPal of met behulp van een overschrijving. U kunt ons via donate wikimedia.org bereiken voor vragen over andere donatiemogelijkheden.

Back to topDonate now

Hoeveel geld hopen jullie op te halen?

edit

Voor het fiscale jaar dat in de VS begon op 1 juli 2009 en eindigt op 30 juni 2010 heeft de Wikimedia Foundation voor uitgaven $9.4 miljoen begroot en daarnaast een jaarlijkse reserve van $1.2 miljoen. We hopen deze $10.6 miljoen in de loop van het fiscale jaar te verwerven, waarvan tenminste $ 7.5 miljoen via deze wereldwijde campagne. De Foundation gaat ervan uit het resterende bedrag bijeen te kunnen krijgen via fundraisingactiviteiten in de loop van het gehele jaar (inclusief grote donaties van en ondersteuning door stichtingen) en door missie-ondersteunende "business development"-activiteiten (zoals het licenseren van het Wikipedia-trademark voor commercieel gebruik).

In de begroting van 2010-11 heeft de Wikimedia Foundation 20,4 miljoen dollar begroot, een toename van 28% ten opzichte van de begrootte 15,9 miljoen dollar voor 2009-10.

Meer details over de financiën van de Wikimedia Foundation kunt u vinden in de financiële verslaglegging. Het plan voor 2010-11 (PDF, Engels) is beschikbaar, evenals de daarbij horende veelgestelde vragen (Engels).

Back to topDonate now

Wie steunt jullie nog meer in deze doelstellingen?

edit

Het grootste deel van onze inkomsten komt van individuele personen - mensen zoals u. De Wikimedia Foundation krijgt ook donaties van publieke en private stichtingen en bijdragen in natura van bedrijven. U kunt een overzicht vinden op onze begunstigerspagina.

Back to topDonate now

Waar kan ik meer lezen over recente activiteiten?

edit

Voor het belastingjaar 2008-09: download het jaarverslag 2008-2009: PDF version (2.0 MB)

Back to topDonate now

Hoe kan ik doneren?

edit

Bezoekt u alstublieft onze donatiepagina om te doneren vanuit Nederland. U kunt daar doneren via een elektronische bankoverschrijving (iDEAL), handmatige overschrijving, creditcard (VISA, Mastercard of American Express) of PayPal. Wilt u doneren vanuit een ander land, gaat u dan naar onze internationale donatiepagina (Engels).

Back to topDonate now

Waar kan ik cheques heen sturen?

edit

Cheques voor de Wikimedia Foundation kunt u versturen naar:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Wat betreft cheques gaat de voorkeur van de Wikimedia Foundation uit naar cheques in Amerikaanse dollars, die zijn uitgeschreven vanaf bankrekeningen in de Verenigde Staten. Cheques in andere valuta of vanaf niet-VS-bankrekeningen brengen hoge extra kosten met zich mee, wat de waarde van uw gift vermindert. Als u geen bankrekening in de Verenigde Staten hebt, kunt u de waarde van uw donatie maximaliseren door te doneren via PayPal of met een overschrijving.

Back to topDonate now

Hoe verstuur ik formulieren, brieven en andere zaken naar de Wikimedia Foundation?

edit

Alle correspondentie, inclusief "Payroll Deduction"-aanmeldingen en "Matching Gifts"-formulieren, kunnen verstuurd worden naar de beveiligde postbus van de Wikimedia Foundation:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Back to topDonate now

Kan ik aandelen doneren aan de Wikimedia Foundation?

edit

De Wikimedia Foundation accepteert donaties in aandelen. U kunt aandelen doneren door ze over te laten schrijven van uw effectenmakelaar naar de onze door uw tussenpersoon onze naam, investeringsrekeningnummer en "DTCC clearing number" te geven.

Account holder name: Wikimedia Foundation, Inc.
Financial broker: Smith Barney
Investment account number: 546-0356C-14-782
DTCC Clearing account number: #0418

Back to topDonate now

Zijn mijn donaties aftrekbaar voor de belasting?

edit

De mogelijkheden voor belastingaftrekbaarheid verschillen per land. Details hierover kunt u hier (Engels) vinden.

Back to topDonate now

Hoe krijg ik een bevestiging van mijn donatie?

edit

Als u via iDEAL, PayPal of creditcard doneert, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail, indien u bij uw donatie uw e-mailadres heeft opgegeven. Donaties door middel van een cheque van boven de 50 dollar ontvangen een ontvangstbevestiging per e-mail als u contactinformatie meestuurt. U kunt ook om een ontvangstbevestiging vragen door een email te sturen aan wm-nl wikimedia.org (indien u gedoneerd hebt via Wikimedia Nederland) of aan giving wikimedia.org (als u gedoneerd hebt via de Wikimedia Foundation). Vermeld daarbij s.v.p. uw contactinformatie, de wijze van doneren, het tijdstip van de donatie en het gedoneerde bedrag.

Back to topDonate now

Kan ik een gerichte of geoormerkte donatie geven die alleen voor iets specifieks kan worden gebruikt?

edit

Organisaties die donaties ontvangen, dus ook de Wikimedia foundation, zijn verplicht om door donateurs opgelegde restricties te respecteren. Dit houdt in dat als u wilt dat uw donatie alleen voor een bepaald doel wordt gebruikt, we ofwel daaraan gehoor moeten geven ofwel u de donatie moeten terugsturen. Voor u echter besluit om een geoormerkte donatie te geven: bedenk alstublieft dat donaties zonder restrictie voor ons veel bruikbaarder zijn. Iedere restrictie brengt administratieve en organisatorische kosten met zich mee en vergroot de interne complexiteit.

Back to topDonate now

Waarom is er een minimumdonatiebedrag?

edit

Het minimumbedrag voor een donatie bedraagt $1. We ontvangen kleine donaties van mensen die niet veel geld hebben en daar zijn we erg dankbaar voor. Wanneer een donatie voor uw doen veel is, is deze voor ons ook veel waard. Het komt echter voor dat donatiemechanismes zoals de onze worden misbruikt om te testen of gestolen creditcards werken. Voor zulke tests wordt meestal een heel laag bedrag gedoneerd. De ervaring leert dat een minimum van $1 zulke tests ontmoedigt.

Back to topDonate now

Wat kan ik doen om te helpen de boodschap uit te dragen?

edit

Door de boodschap op elke manier mogelijk te verspreiden! Vertel uw vrienden en familie wat Wikipedia voor u betekent, vraag hen of ze het gebruiken en wat het voor hen betekent. U kunt ook deze tekst aan het einde van uw e-mails zetten:

We hebben de grootste verzameling vrije kennis bijeengebracht in de geschiedenis. Help Wikipedia te beschermen. Doneer nu: http://wikimediafoundation.org/wiki/WMFJA1/nl

Back to topDonate now

Wat is jullie privacy-policy voor donateurs?

edit

Wikimedia neemt het beschermen van de privacy van haar donateurs serieus. Alle details hierover vindt u in de Donor Privacy Policy (Engels). In het kort komt het erop neer dat Wikimedia uw gegevens niet zal verkopen, verhandelen of delen met wie dan ook.

Back to topDonate now

Hoe kan ik contact met Wikimedia Foundation opnemen?

edit

De contactgegevens van de Wikimedia Foundation kunt u hier (Engels) vinden.

Back to topDonate now