This page is a translated version of the page Bot policy and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Snarvei:
BP
Denne siden gir en oversikt over praksis og anbefalinger relatert til roboter eller «botter» som er håndhevet ved noen prosjekter (se Bot policy/Implementation); dette kan sjekkes ved å besøke «Project:Bot policy» på wikien, som skal vise til denne siden eller omdirigere til en lokal retningslinje.

Denne siden er også en politikk eller retningslinje på Meta, inkludert automatisk godkjenning og globale roboter. For å forespørre robottilgang, se Meta:Requests for adminship#Requests for bot flags.

Roboter eller «botter» er automatiserte eller halvautomatiserte prosesser som redigerer sider med redusert eller helt uten direkte, menneskelig tilsyn. Ettersom roboter kan være krevende i forhold til tjenesteressurser eller forstyrrende for prosjektet, må roboter følge retningslinjen og anbefalingene formidlet nedenfor. Retningslinjen gir oversikt over hvordan roboter kan anvendes på aktuelle prosjekter; roboter som ikke følger retningslinjen kan umiddelbart blokkeres inntil operatøren har løst vedkommende problemer eller mislighold.

Retningslinje

Robotkonto

En robot må kjøres fra en konto separat til operatørens konto, ettersom ingen menneskelig bidragsyter bør gis bot-rettigheter. Brukersiden dens skal tydelig og synlig formidle at den er en bot for å skille den fra menneskelige bidragsytere, og eventuelle spørsmål må kunne besvares av operatøren. Ingen bruker skal benytte kode som gir automatiske svar. Noen operatører velger å omdirigere robotens brukerdiskusjonsside til sin egen, om roboten ikke er stilt inn til å legge merke til meldinger.

Autorisering

Det er tre måter å oppnå robottilgang på en wiki.

Globale roboter

Globale roboter gis tilgang på alle wikier som tillater globale roboter. Ved 12. november 2022, og som resultat av denne RFC-en, er global robottilgang skrudd på som standard ved nye innholdswikier. Lokale prosjekter kan velge å skru dette av eller på når som helst gjennom fellesskapskonsensus (se liste). Operatører som søker om globale robotrettigheter må oppnå de følgende kriteriene:
 • Robotoperatøren må starte en diskusjon som skal vare i 2 uker på Steward requests/Bot status#Global bot status requests;
 • Diskusjonen skal formidles videre gjennom MassMessage (ny global robotdiskusjon), som interesserte felleskapsmedlemmer og wikier kan abonnere til;
 • Robotoperatøren må demonstrere at robotens oppgave er tatt godt imot på flere Wikimedia-prosjekter. En god måte å vise dette på er å ha robottilgang på fem eller flere wikier for én oppgave.
 • Operatøren bør sikre at den følger wikiens preferanser relatert til bruken av robottilgang.
 • Den globale robotstatusen gir robottilgang til et begrenset antall prosjekter og wikier som tillater global robottilgang. En fullstendig liste er tilgjengelig (du kan søke om lokale robotrettigheter på prosjekter der globale roboter ikke er ønsket).

Automatisk godkjenning

Om automatisk godkjenning er tydelig tillatt på wikien kan robotoperatører søke om lokale robotrettigheter direkte fra forvalterne. For å kvalifisere for dette, må de følgende kriteriene møtes:
 • dette må være tillatt ved den lokale robotretningslinjen eller forespørselssiden;
 • denne roboten må redigere regulært uten robotrettigheter i minst én uke eller utføre 100 redigeringer på aktuelle wikier for demonstrasjonsformål;
 • roboten kan kun fikse doble omdirigeringer.

Fellesskapskonsensus

Om det eller er et lokalt fellesskap som er interessert i å gjennomgå robotforespørsler, må roboten oppnå fellesskapskonsensus på den mest relevante, lokale diskusjonssiden før redigeringer uten robotrettigheter er utført med høye hastigheter eller uten menneskelig tilsyn. Når det er oppnådd konsensus, kan en lokal byråkrat gi rettighetene. En forvalter kan også spørres om å gjøre det samme. Om det ikke er et lokalt fellesskap og det som står ovenfor ikke gjelder, må roboten operere uten robotrettigheter eller ikke i det hele tatt.

Uakseptabelt bruk

 • Kontroversielle endringer: Roboter kan benyttes til å utføre redigeringer som mest sannsynlig støttes av andre, lokale bidragsytere; de bør aldri brukes til å gjøre kontroversielle endringer. Om du vil utvide robotens rekkevidde utenfor det som ble støttet av fellesskapet, ta det opp på en relevant diskusjonsside for å forsikre at det ikke er noen motstand. Om robotrettighetene ble gitt med automatisk godkjenning, må du ikke bryte grensene beskrevet under «automatisk godkjenning»
 • Datahenting: Roboter skal ikke benyttes for å samle større mengder innhold for bruk som ikke er direkte relatert til en godkjent robotoppgave. Dette inkluderer sider som lastes inn dynamisk fra andre nettsteder, som kan resultere i at nettstedet blir svartelistet eller permanent nektet adgang. Om du ønsker å laste ned større mengder innhold eller å speile et prosjekt, last heller ned eller vær vert for en egen kopi av vår database.
 • Rettskriving: Ingen roboter skal automatisk rette på skrivemåter uten tydelig støtte fra fellesskapet, spesielt i hovednavnerommet. Det er ikke teknisk mulig på de fleste språk å utføre automatisk rettskriving uten en større andel feil.

Fjerning av global robotstatus

Globale robotrettigheter fjernes:

 • På robotoperatørens forespørsel
 • Om roboten stadig anvendes til å gjøre oppgaves som er utenfor globale robotoppdragsgrenser
 • Om roboten ansees som inaktiv, med de følgende bestemmelsene:
  • En global robotkonto er ansett som inaktiv om den ikke har utført noen redigeringer på ett helt år på noen prosjekter som tillater globale roboter.
  • Før en global robotkontos rettigheter fjernes på grunnlag av inaktivitet, må operatøren varsles på hjemmewiki(ene) og på Meta-Wiki.

Retningslinjer

Selv om det ikke er påkrevd, bør robotens navn tydelig inkludere ordet «bot» i brukernavnet for å lettere skille den fra menneskelige bidragsytere; de mest anvendte formene er tatt fra operatørens brukernavn (som Pathosbot), eller med en utvetydig stil (som Xenophon (bot)).

Redigeringsspjeld og rushtid

Roboter som kjører uten robotrettigheter bør redigere med over ett minutts mellomrom mellom redigeringer (= mindre enn én redigering per minutt). Når de er blitt autoriserte og merkes på riktig måte, bør de operere med et minimumsintervall på fem sekunder (tolv redigeringer per minutt). Roboter bør forsøke å unngå å kjøre i løpet av rushtiden, da de raskt bruker tjenesteressurser som bør være reservert for menneskelige lesere og bidragsytere. I løpet av denne tiden bør de operere med mellomrom på tjue sekunder (tre redigeringer per minutt) for å konservere ressurser.

Roboters redigeringshastigheter kan automatisk justeres basert på tjenestebelastning (slavedatabasetjenesteforsinkelser) ved å legge til en tilleggsparameter til spørringsstrengen til hver forespurte URL; se «maxlag»-dokumentering på mediawiki.

Tilsyn

Med mindre det er offentlig oppgitt at roboten kjøres på egenhånd, bør operatøren forbli tilgjengelig, se etter meldinger iblant og være klar til å skru roboten av om den ikke opptrer som ønsker eller om klager mottas. Om operatøren ikke er tilgjengelig kan roboten blokkeres til problemer er løst.

Beste framgangsmåter

Les wikitech:Help:Toolforge/Developing successful tools for sterke anbefalinger som gjør det lettere for deg og alle andre i framtida.

Kort sagt:

 • Velg en lisens
 • Publiser koden
 • Ha samarbeidere
 • Skriv dokumentering

Se også