This page is a translated version of the page Administrator and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

Administratorzy (znani także jako sysopi) są użytkownikami, którzy mają techniczną możliwość:

Usuwanie
Zabezpieczanie
Blokowanie

Administratorzy mogą wykonywać te czynności tylko na tej wiki, na której zostały im przyznane uprawnienia.

Rola i oczekiwania dotyczące administratorów, tak samo jak zasady określające ich zachowanie, znacznie się różnią pomiędzy poszczególnymi projektami. Chociaż administratorzy mają więcej technicznych umiejętność niż zwykli użytkownicy, to nie powinno być to mylone z autorytetem, którym są obdarzani z woli społeczności. Niektóre wiki być może nawet nie przyjęły pisemnych zasad dla administratorów i kandydatów na tę funkcję. Jest to zazwyczaj związane z ograniczoną liczbą użytkowników i ich aktywnością.

Niektóre projekty korzystają z innych określeń na nazwę funkcji administratorów. Na przykład anglojęzyczny Wikiwersytet używa terminu „kustosz”, a hiszpańskojęzyczna Wikipedia „bibliotekarz”.

Wszystkie działania „administracyjne” są rejestrowane i możliwe do odwrócenia przez innego administratora. Te same zasady odnoszą się do wszystkich specjalnych uprawnień w MediaWiki, chociaż rejestry niektórych nie są publicznie dostępne: zobacz na przykład uprawnienia CheckUserów, których musi być co najmniej para w każdym projekcie Wikimedia, by istniała możliwość sprawdzania wzajemnie swoich działań. To sprawia, że działalność administratorów jest szczegółowo badana przez społeczność. Jest to porównywalne z intercessio lub wetem konsula rzymskiego: jako wewnętrzny system wykonywania akcji opartych na konsensusie, wzajemnej kontroli i zapobiegania nadużyciom. Jego degeneracja, gdy system nie zapobiega nadużyciom i uprawnienia muszą być w rzeczywistości (wielokrotnie) wykorzystywane do odwrócenia poprzedniej akcji, zwana jest wojną administratorów.

Administratorzy podlegają globalnym zasadom weryfikacji aktywności, które stanowią, że ich uprawnienia mogą zostać odebrane, jeśli są nieaktywni przez ponad dwa lata.

Zobacz też