This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
Để ghi nhận sự đa dạng của các nhóm đóng góp vào phong trào Wikimedia, Ban quản trị Quỹ Wikimedia công nhận các mô hình liên kết trong phong trào Wikimedia - bao gồm các chi hội , tổ chức chuyên đề nhóm người dùng .


Lịch sử

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.


Đoàn hội phong trào Wikimedia

Các chi hội có thể thay đổi từ mô hình chi hội này sang mô hình chi hội khác và nên ưu tiên hợp tác với nhau mà không cần phân cấp.

Chi hội
Các tổ chức phi lợi nhuận độc lập được hợp nhất đại diện cho phong trào Wikimedia và hỗ trợ phong trào hoạt động trên toàn cầu, tập trung vào một khu vực địa lý. Các chi hội hoặc tổ chức quốc gia/địa phương sử dụng tên liên kết rõ ràng với Wikimedia và được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu của Wikimedia cho công việc, hoạt động quảng bá và gây quỹ của họ.
Tổ chức Chuyên trách
Tổ chức phi lợi nhuận độc lập đại diện cho phong trào Wikimedia và công việc hỗ trợ tập trung vào một chủ đề, chủ đề, chủ đề hoặc vấn đề cụ thể trong hoặc giữa các quốc gia và khu vực. Các tổ chức chuyên đề sử dụng tên liên kết rõ ràng với Wikimedia và được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu của Wikimedia cho công việc, hoạt động quảng bá và gây quỹ của họ.
Nhóm người dùng
Nhóm thành viên mở với người liên hệ và lịch sử hoạt động các dự án đã được xác lập, được thiết kế để dễ hình thành. Các nhóm người dùng có thể hoặc không thể chọn kết hợp và được phép sử dụng có giới hạn các nhãn hiệu Wikimedia để quảng bá liên quan đến các sự kiện và dự án.
Đối tác phong trào (chưa hoạt động)
Các tổ chức có cùng chí hướng tích cực hỗ trợ hoạt động của phong trào Wikimedia. Họ được liệt kê công khai và được phép sử dụng hạn chế các nhãn hiệu để công khai thể hiện sự ủng hộ và cộng tác của họ với Wikimedia. Lưu ý: Mô hình này hiện đang được phát triển và chưa hoạt động. Xem đề xuất dự thảo tại Wikimedia Affiliates NetworkMovement roles project/Movement Partners


So sánh các yêu cầu giữa các mô hình đoàn hội
Yêu cầu Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng Wikimedia
Số biên tập viên Wikimedia hoạt động tối thiểu 10 10 3
Số thành viên tối thiểu được đề xuất 20 20 10
Tiêu điểm Địa lý Chuyên trách Bất cứ điều gì, miễn là có lợi cho Wikimedia
Sứ mệnh phù hợp với Quỹ Wikimedia
Tuân thủ nguyên tắc đặt tên và quy định thương hiệu
Thông tin về nhóm được công bố trên wiki của Quỹ
Kế hoạch cho các hoạt động hoặc nỗ lực để thúc đẩy các dự án Wikimedia
Cho phép thành viên mới gia nhập
Hai địa chỉ liên hệ được ấn định cho Quỹ Wikimedia
Hợp pháp hóa
Các quy định sửa đổi được phê duyệt bởi Ủy ban Đoàn hội
Hai năm hoạt động trước khi nộp đơn
Yêu cầu sự chấp thuận của Hội đồng Wikimedia Foundation
Hội đồng quản trị do các thành viên bầu ra, bao gồm cả thành viên mới
Báo cáo hoạt động và tài chính được đăng thường xuyên trên Meta-Wiki
Khả năng đại diện cho phong trào Wikimedia trong lĩnh vực trọng tâm
Thời gian phát triển điển hình 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Dự kiến thời gian phê duyệt 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


So sánh các yêu cầu đối với các mô hình liên kết
Kỳ vọng Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng Wikimedia
Các hoạt động ngoại tuyến và trực tuyến để hỗ trợ Wikimedia
Nhân mỗi quý

Nhân mỗi quý

Ít nhất mỗi năm một lần
Thông báo thay đổi văn bản quản lý hoặc lãnh đạo
Tuân thủ chính sách phong trào và nguyên tắc quản lý
Hợp tác với các chi nhánh và dự án khác
Báo cáo thường niên được công bố trên Meta-Wiki
chi tiết

chi tiết

Tóm lược
Duy trì kiến thức chuyên môn trong phạm vi của nhóm mà cộng đồng Wikimedia có thể truy cập được
Báo cáo tài chính và hoạt động thường xuyên được công bố trên Meta-Wiki
Theo dõi và tham gia vào các chủ đề truyền thông liên quan đến phạm vi của nhóm
Giám sát và tham gia vào các vấn đề chính sách công liên quan đến phạm vi của nhóm
Đại diện Wikimedia tại các sự kiện công cộng liên quan đến phạm vi của nhóm
Đa dạng nguồn vốn