ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် ဝိကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှု့ပုံစံများ

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
ဝီကီမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ကူညီပေးနေသော အုပ်စုများ၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို အသိအမှတ်ပြုကာ $wmf-အဖွဲ့အစည်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဆက်စပ်မှုပုံစံများ ဝီကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုအတွင်း –လတ်တလောအခြေအနေ အခန်းများ , သက်ဆိုင်ရာလိုက်အဖွဲ့အစည်း , နှင့် အသုံးပြုသူ အဖွဲ့များ .


သမိုင်း

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.


ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် ဝိကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှု့ပုံစံများ

အဖွဲ့အစည်းများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး ရာထူးအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဦးစားပေးသင့်သည်။

အခန်းများ
ဝီကီမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် လွတ်လပ်မှုမရှိသော လွတ်လပ်မှုမရှိသော အမြတ်အစွန်းများ ပေါင်းစပ်ထားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ပေးကာ ပထဝီဝင်အတွင်း အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ အခန်းများ သို့မဟုတ် အမျိုးသား/နိုင်ငံခွဲအဖွဲ့အစည်းများက ဝီကီမီဒီယာနှင့် ရှင်းလင်းစွာဆက်သွယ်ထားသော အမည်တစ်ခုကို အသုံးပြုကြပြီး ဝီကီမီဒီယာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးပြုခွင့်ရပြီး ၎င်းတို့၏ အလုပ်၊ ကျော်ကြားမှုနှင့် ရန်ပုံငွေစုဆောင်းရေးအတွက် ဝီကီမီဒီယာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးပြုခွင့်ရသည်။
အကြောင်းအရာအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများ
ဝီကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် လွတ်လပ်သော အမြတ်အစွန်းမဲ့ လွတ်လပ်မှုမရှိသူများနှင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများအတွင်း သို့မဟုတ် ဒေသများအတွင်းဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအရာ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။ ဝီကီမီဒီယာ နှင့် သူ တို့ ကို ရှင်းလင်း စွာ ချိတ်ဆက် ထား သော အမည် တစ် ခု ကို အသုံးပြု ပြီး သူ တို့ ၏ အလုပ် ၊ ကျော်ကြား မှု ၊ နှင့် ရန်ပုံငွေ စုဆောင်း ခြင်း အတွက် ဝီကီမီဒီယာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ ကို အသုံးပြုခွင့် ပေး ထား သည် ။
အသုံးပြုသူမျာအဖွဲ့များ
တည်ထောင်ထားသော အဆက်အသွယ်သမားတစ်ဦးနှင့် စီမံကိန်းများ၏ သမိုင်းပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်အုပ်စုများကို ဖွင့်လှစ်ပါ။ အသုံးပြု သူ အုပ်စု များ သည် ပေါင်း စပ် ရန် ရွေးချယ် နိုင် သည် သို့မဟုတ် မ ပေါင်း စပ် နိုင် ဘဲ ဖြစ်ရပ် များ နှင့် စီမံကိန်း များ နှင့် ဆက်စပ် သော လူသိရှင်ကြား အတွက် ဝီကီမီဒီယာ အမှတ်အသား များ ကို ကန့်သတ်ထား သော အသုံးပြု မှု ကို ခွင့်ပြု ခဲ့ သည် ။
လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (လှုပ်ရှားမှုမရှိသေး)
Wikimedia လှုပ်ရှားမှုကို တက်ကြွစွာ ထောက်ခံအားပေးသော စိတ်တူကိုယ်တူ အဖွဲ့အစည်းများ။ ၎င်းတို့အား လူသိရှင်ကြား စာရင်းသွင်းထားပြီး ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် Wikimedia နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ညွှန်ပြသည့် လူသိရှင်ကြားဖော်ပြရန်အတွက် အမှတ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။ 'မှတ်ချက်-' ဤပုံစံသည် လက်ရှိတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီး အသက်မဝင်သေးပါ။ Wikimedia Affiliates Network နှင့် Movement roles project/Movement Partners များတွင် မူကြမ်းအဆိုပြုချက်များကို ကြည့်ပါ။


Comparison of requirements for affiliation models
Requirement Chapters Thematic organizations Wikimedia user groups
Minimum active Wikimedia editors ၁၀ ၁၀
Suggested minimum members ၂၀ ၂၀ ၁၀
Focus Geographic Thematic Any which advances Wikimedia
Mission aligned with Wikimedia Foundation
Compliance with naming guidelines and trademark policy
Information about group published on a Wikimedia wiki
Plans for activities or efforts to advance Wikimedia projects
Allows new members
Two designated contacts for Wikimedia Foundation
Legally incorporated
Amendable bylaws approved by Affiliations Committee
Two years of activities prior to applying
Requires approval by Wikimedia Foundation Board
Governing board elected by members, including new members
Activity and financial reports posted regularly on Meta-Wiki
Capacity to represent Wikimedia movement in focus area
Typical development time 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Projected time for approval 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Comparison of expectations for affiliation models
Expectation Chapters Thematic organizations Wikimedia user groups
Offline and online activities to support Wikimedia
Multiple each quarter

Multiple each quarter

At least one a year
Notification of changes to governing documents or leadership
Compliance with movement policies and governing principles
Collaboration with other affiliates and projects
Annual report published on Meta-Wiki
Detailed

Detailed

Summary
Maintain expertise within group's scope that is accessible to Wikimedia community
Regular activity and finance reports published on Meta-Wiki
Monitor and engage in communications topics related to to group's scope
Monitor and engage in public policy matters related to group's scope
Represent Wikimedia at public events related to group's scope
Diverse funding sources