This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 23% complete.
In acknowledgement of the diversity of groups contributing to the Wikimedia movement, the Správní rada Nadace Wikimedia recognizes models of affiliation within the Wikimedia movement – currently chapters , thematic organizations , and user groups .


historie

Současné modely přidružení Wikimedie byly vyvinuty projektem s úlohami rozvoje. Vývoj začal v roce 2010 po diskusi na Setkání poboček 2010 a byl jednomyslně schválen Správní radou dne 31. března 2012. Výbor pro přidružené organizace radí a vydává doporučení ohledně uznání a existence přidružených členů hnutí Wikimedie.


Přidružené organizace Wikimedia/Návody na založení

Affiliates may change from one affiliation model to another, and should prioritize cooperation with one another without hierarchy.

Incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting movement work globally, focused within a geography. Chapters or national/sub-national organizations use a name clearly linking them to Wikimedia and are granted use of Wikimedia trademarks for their work, publicity, and fundraising.
Incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting work focused on a specific theme, topic, subject or issue within or across countries and regions. Thematic organizations use a name clearly linking them to Wikimedia and are granted use of Wikimedia trademarks for their work, publicity, and fundraising.
Open membership groups with an established contact person and history of projects, designed to be easy to form. User groups may or may not choose to incorporate and are granted limited use of the Wikimedia marks for publicity related to events and projects.
Movement partners (not yet active)
Like-minded organizations that actively support the Wikimedia movement’s work. They are listed publicly and granted limited use of the marks for publicity indicating their support of and collaboration with Wikimedia. Note: This model is currently under development and not yet active. See draft proposals at Wikimedia Affiliates Network and Movement roles project/Movement Partners.


Porovnání požadavků na přidružené modely
Požadavky Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Porovnání požadavků na přidružené modely 10 10 3
Doporučené minimální členy 20 20 10
Zaměření Zeměpisné Tematické Jakýkoli pokrok, který podporuje Wikimedie
Mise sladěná s nadací Wikimedia Foundation
Dodržování pokynů pro pojmenování a zásad ochranných známek
Informace o skupině zveřejněné na wiki Wikimedie
Plány aktivit nebo snahy o pokrokové projekty Wikimedie
Umožňuje novým členům
Dva určené kontakty pro nadaci Wikimedia Foundation
Legálně začleněn
Upravitelné předpisy schválené Výborem pro přidružené organizace
Dva roky činnosti před podáním žádosti
Vyžaduje schválení Radou nadace Wikimedie
Správní rada volená členy, včetně nových členů
Informace o činnosti a finanční zprávy pravidelně zveřejňované na Meta-Wiki
Schopnost reprezentovat hnutí Wikimedie v oblasti zaměření
Typická doba vývoje 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Předpokládaný čas ke schválení 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Porovnání očekávání pro afilační modely
Očekávání Pobočky Tematické organizace Uživatelské skupiny Wikimedie
Offline a online aktivity na podporu Wikimedie
Vynásobte každé čtvrtletí

Vynásobte každé čtvrtletí

Alespoň jeden rok
Oznámení změn řídících dokumentů nebo vedení
Dodržování zásad rozvoje a řídících zásad
Spolupráce s dalšími přidruženými společnostmi a projekty
Výroční zpráva zveřejněna na Meta-Wiki
Podrobně

Podrobně

Souhrn
Udržujte odbornost v rámci skupiny, která je přístupná komunitě Wikimedie
Pravidelné zprávy o činnosti a finanční zprávy zveřejňované na Meta-Wiki
Sledujte a zapojte se do komunikačních témat souvisejících s rozsahem skupiny
Sledujte a zapojte se do záležitostí veřejné politiky souvisejících s působností skupiny
Reprezentujte Wikimedii na veřejných akcích souvisejících s rozsahem skupiny
Různé zdroje financování